De evenementen van EBP – themadagen rond overheidsopdrachten – bieden al wie in aanraking komt met overheidsopdrachten de ideale gelegenheid om kennis uit te wisselen.

Elke Tender Day wekt de belangstelling van meer dan 250 mensen en is dus de uitgelezen ontmoetingsplaats over overheidsopdrachten. Het is een unieke gelegenheid om te netwerken met collega's en om de heikele en relevante vraagstukken van overheidsopdrachten te bespreken.Dit zijn de eerstvolgende evenementen:

Publica Awards

De Publica Awards vormen de afspraak van het jaar voor vertegenwoordigers van de openbare sector en besturen en voor alle actoren en dienstverleners die gelinkt zijn aan openbare diensten.

Vlaams grondbeleid en –regelgeving

De fameuze betonstop wordt voorbereid.  De codex Ruimtelijke Ordening  wordt aangepast, onlangs is de Codextrein (deels)  in werking getreden waardoor de regels voor verkavelingen wijzigen. Wat betekent dit in de praktijk voor de vergunningsaanvragen ? Hoe moeten deze bekend worden gemaakt, getoetst,  en worden gehandhaafd?  Ook keurde de Vlaamse regering op 12 januari het Instrumentendecreet principieel goed.  Wat zijn de volgende stappen? Naast deze ontwikkelingen rond de betonstop, komen ook andere actuele onderwerpen over de grond en bodem aan bod zoals de belangrijke wijzigingen in het bodemdecreet én de gemoderniseerde regelgeving rond onteigeningen. 

Construction Tender Day

In juni 2017 trad de nieuwe wet rond de overheidsopdrachten in werking.  We zijn bijna een jaar verder en wat zijn de problemen die u in de praktijk tegenkomt?  Welke oplossingen zijn reeds gevonden? Wat verandert er in de uitvoering van de opdrachten? Naast de nieuwe wetgeving komen ook de meest prangende vragen bij overheidsopdrachten voor werken aan bod. Wat doet een overheid als zij van haar aannemer af wil? Hoe beoordeelt zij offertes op abnormale prijzen? Wat als de opdracht tijdens de uitvoering wijzigt? U hoort het tijdens de Construction Tender Day.

Meeting BIM

Facility Tender Day

Sustainable Tender Day

Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

National Tender Day

Insurance Day

Congres Actualiteiten Ambtenarenrecht

Healthcare Tender Day

BIM Awards

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Prospectie dankzij EBP !

EBP is een Europese groep die marktleider is op het vlak van informatie over en begeleiding bij overheidsopdrachten.

Onze events kenmerken zich door een focus op actuele regelgeving en de impact die deze hebben in de praktijk.

Een groot publiek van professionals uit de publieke- en privésector weet ons hierdoor keer op keer te vinden en bezoekt in groten getale onze events.

Geïnteresseerd om uw bedrijf te presenteren aan uw nieuwe klanten ?

 
Meer informatie