De evenementen van EBP – themadagen rond overheidsopdrachten – bieden al wie in aanraking komt met overheidsopdrachten de ideale gelegenheid om kennis uit te wisselen.

Elke Tender Day wekt de belangstelling van meer dan 250 mensen en is dus de uitgelezen ontmoetingsplaats over overheidsopdrachten. Het is een unieke gelegenheid om te netwerken met collega's en om de heikele en relevante vraagstukken van overheidsopdrachten te bespreken.Dit zijn de eerstvolgende evenementen:

Security Tender Day

Openbare veiligheid en veiligheidsbeleid staan in België op een kritisch keerpunt. Denk maar aan de uitdagingen van de terreurdreiging, de doorgedreven besparingen, de recente inwerkingtreding van de wet Private veiligheid en de impact van nieuwe technologieën zoals drones en A.I.
Met de Security Tender Day wil EBP de Belgische overheden en administraties bijstaan bij het uitschrijven van geoptimaliseerde veiligheids- en bewakingsopdrachten die met de tijd meegaan.

ICT & Public Sector

Publica Awards

De Publica Awards vormen de afspraak van het jaar voor vertegenwoordigers van de openbare sector en besturen en voor alle actoren en dienstverleners die gelinkt zijn aan openbare diensten.

Construction Tender Day

Meeting BIM

Facility Tender Day

Sustainable Tender Day

Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

National Tender Day

Insurance Day

Congres Actualiteiten Ambtenarenrecht

Healthcare Tender Day

BIM Awards

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Prospectie dankzij EBP !

EBP is een Europese groep die marktleider is op het vlak van informatie over en begeleiding bij overheidsopdrachten.

Onze events kenmerken zich door een focus op actuele regelgeving en de impact die deze hebben in de praktijk.

Een groot publiek van professionals uit de publieke- en privésector weet ons hierdoor keer op keer te vinden en bezoekt in groten getale onze events.

Geïnteresseerd om uw bedrijf te presenteren aan uw nieuwe klanten ?

 
Meer informatie