Insurance Day

27/04/2017

 
Online Inschrijving

Waarom ?

 • De beste experts aan het woord: u gaat met antwoorden op al uw vragen naar huis
 • 2 studiedagen over verzekeren gecombineerd: ‘Verzekeren van bouwrisico’s en de aansprakelijkheid van de aannemer’ én ‘Verzekeren via de regelgeving overheidsopdrachten’
 • U bent volledig op de hoogte van de laatste stand van zaken rond de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten Actuele jurisprudentie over bouwrisico’s en aansprakelijkheid voor u geanalyseerd
 • Programma in 2 talen (NL & FR)

Voor wie ?

 • aannemers, onderaannemers, architecten, ingenieurs
 • bedrijfsjuristen
 • verantwoordelijken verzekeringen, verantwoordelijken afhandeling schade in bouwbedrijven
 • bestuurders publieke sector
 • aankopers publieke sector, contractmanagers, juridisch adviseurs, projectverantwoordelijken in de publieke sector
 • verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schade experten
 • advocaten

Programma 

 

Zaal NL

09:00 – 10:00
10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer in private aanneming en in overheidsopdrachten.
- Wie kan aangesproken worden?
- Wie kan de vordering op grond van de 10-jarige aansprakelijkheid instellen?
- Welke gebreken vallen er onder de 10-jarige aansprakelijkheid?
- Wat is het verschil met ‘lichte verborgen gebreken’?
- Wanneer begint de termijn voor de  10-jarige aansprakelijkheid te lopen?
- Zijn er i.v.m. de 10-jarige aansprakelijkheid verschillen tussen privaat aannemingsrecht, aanneming volgens de Wet Breyne, de overheidsopdrachtenwetgeving?
Lotte Ottevaere - advocaat
Advocatenkantoor Eeckhout & Ottevaere

10:00 – 11:00 
Overzicht van de verschillende verzekeringspolissen voor de bouw. De actuele stand van zaken.
- Welke verschillende contracten zijn er? Welke garanties en verplichtingen?
- Hoe zoekt u een goede polis?
- Wat zijn de ontwikkelingen in de markt van verzekeringen voor de bouwsector?
Marc Antoine Lemaigre - adjunct directeur
Federale Verzekering

10:30 – 11:00  Koffiepauze


11:00 – 12:30
Actuele jurisprudentie rond de aansprakelijkheid van aannemers.
- De belangrijkste rechtspraak voor u geanalyseerd.
- Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?
Ciska Servais - advocaat
Astrea

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 14:30
Het verhalen van schade op derden: onderaannemers, leveranciers,…
- Aan welke eisen moet zijn voldaan?
- Met welke termijnen moet u rekening houden?
- Tips voor het opstellen van het dossier
- Waar moet u rekening mee houden : voorafgaand aan de samenwerking en nadat de schade is voorgevallen.
- Kan de bouwheer zich rechtstreeks tot de derde partij wenden? In welke gevallen?
Siegfried Busscher en Jan De Leyn - advocaten
Schoups advocaten


14:30 – 15:30
Optimalisatie van de verzekeringsportefeuille van de publieke sector.
- Hoe evalueert u uw verzekeringsportefeuille? En uw risico’s?
- Hoe koopt u uw polissen het best aan? Tips uit de praktijk.
- De rol van overheidsopdrachten: best practices en toepassing van de wetgevingen overheidsopdrachten en verzekeringen.
Fabienne Masureel - Senior Risk and insurance advisor Public Sector and Healthcare
Marsh

15:30 – 15:45 Koffiepauze

15:45 – 16:45
De plaatsing van overheidsopdrachten voor verzekeringen: de belangrijkste aandachtspunten in een notendop, wat blijft hetzelfde en wat verandert er met de komende nieuwe regelgeving?
- Welke regelgeving is van toepassing op de opdracht? Hoe combineert u het verzekeringsrecht en overheidsopdrachtenrecht?
- Het belang van de marktverkenning tijdens de voorbereiding van de opdracht: identificatie van de risico’s en opstellen van de opdrachtstructuur (percelen, varianten, opties, …), de waardebepaling van de opdracht, de duur van de opdracht en de onverenigbaarheid van de stilzwijgende verlengingen met de overheidsopdrachtenwet,...
- Voor welke gunningsprocedure kiezen? Hoe kiest u de aangepaste selectiecriteria en minimale niveaus? Heeft de tussenkomst van een verzekeringsmakelaar gevolgen op de opdracht? Praktische tips en aandachtspunten.
Erik Van Eecke - Senior Consultant
EBP-CZaal FR

09:00 – 10:00
Panorama des polices d’assurance d’aujourd’hui et de demain.
- Quelles clauses des différents contrats ? Quelles garanties obligatoires ? Facultatives ?
- Comment souscrire aujourd’hui une bonne police d’assurance ?
- Quel est l’état du marché actuel de l’assurance construction ?
Marc-Antoine Lemaigre - directeur-adjoint
Federale Assurance

10:00 – 11:00
Les responsabilités après réception.
- La responsabilité décennale : quelle est sa réelle utilité aujourd’hui ?
- Quid des vices cachés véniels ?
- Quels sont les conséquences pour vous sur l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2014 sur les clauses d’exclusion de l’in solidum.
Christophe Dubois - avocat
Equal

11:00 – 11:30  Pause café11:30 – 12:30
Exemples de jurisprudence récente en matière de responsabilité des entrepreneurs.
- Responsabilité des entrepreneurs en cours de chantier
- Responsabilité des entrepreneurs après réception
- Jurisprudence en matière de couverture d’assurance.
Judith Karlsson - avocat
Xirius12:30 – 13:30 Lunch


13:30 – 14:30 
Le lancement de marchés publics en matière d'assurances : survol des principaux aspects, notamment dans la perspective de la nouvelle réglementation.
- Importance de l'étude de marché lors de la préparation de la mission : identification des risques et élaboration de la structure de la mission (parcelles, variantes, options, …), estimation de sa valeur, de sa durée et incompatibilité des reconductions tacites avec la loi sur les marchés publics, … 
- Quelle procédure d'adjudication choisir ? Comment définir les critères de sélection adéquats et les niveaux minimums ? Conseils pratiques et aspects importants.
Loïc De Wilde - Senior consultant
EBP-C
14:30 – 15:30
Marchés publics et sous-traitance.
- Précautions à adopter au stade de l’attribution du marché : le point de vue du pouvoir adjudicateur et des soumissionnaires 
- Agréation : que nous enseigne la jurisprudence et notamment l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 août 2015 ? 
- En cours d’exécution, quels sont les liens entre le pouvoir adjudicateur ; l’adjudicataire et le sous-traitant ? quels sont leurs moyens d’action respectifs ?  
- Un adjudicataire peut-il change de sous-traitant ? Dans l’affirmative, selon quelles conditions ? 
- Sous-traitance et lutte contre le dumping social.
Marie Vastmans - avocat 
Xirius15:30 – 15:45 Pause café


15:45 – 16:45
L'optimalisation du portefeuille d'assurances du secteur public.
- Comment évaluer votre portefeuille d'assurances ? Et vos risques ?
- Comment optimaliser l'achat de vos polices ? Conseils issus de la pratique.
- Le rôle des marchés publics : bonnes pratiques et application des législations en matière de marchés publics et d'assurances.
Fabienne MasureelSenior Risk and insurance advisor Public Sector and Healthcare
MarshPraktische informatie

Duur: 07:00
Prijs voor bedrijf: 450.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 450.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

 • Koffiepauze
 • Lunch
 • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 27 april 2017.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in Thon Hotel Bristol Stephanie

Locatie :
Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
1050 Elsene

Extra informatie

Stay in touch !

 • Facebook
 • Twitter
 • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven