Congres Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening

28/09/2017

 
Online Inschrijving

Waarom ?

 • De meest recente beleidsontwikkelingen uit de 3 gewesten toegelicht door de verantwoordelijken van de ministeries. 
 • Vlaamse, Brusselse of Waalse regelgeving en actualiteiten?  U kiest, switcht en bepaalt welke sessies u volgt. 
  De eerste ervaringen met de omgevingsvergunning. 
 • Alles wat u moet weten over handhaving en nieuwe vergunningsmogelijkheden
 • Een compleet overzicht van de belangrijkste jurisprudentie van het afgelopen jaar door de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
 • Unieke gelegenheid om u op de hoogte te stellen van de belangrijkste regelgeving en ontwikkelingen uit heel België.
 • Vergroot uw professioneel netwerk: ontmoet de belangrijkste spelers op gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Voor wie ?

 • Ruimtelijke planners, stedenbouwkundig adviseurs.
 • Medewerkers en verantwoordelijken diensten stedenbouw & ruimtelijke ordening bij gemeenten, provincies en gewest.
 • Stedenbouwkundig, inspecteurs.
 • Landmeters, architecten.
 • Advocaten, juristen en notarissen.
 • Projectontwikkelaars.

Programma

 
Zaal VLAANDEREN

09:00 – 10:00
Omgevingsbeleid: de actuele stand van zaken.          
Peter Cabus - Secretaris-Generaal
Departement Omgeving 


10:00 – 11:00 
Eerste ervaringen met de omgevingsvergunning, sinds de gedeeltelijke inwerkingtreding op 23 februari 2017 én
Bespreking van de lopende pilootprojecten onder de regelgeving complexe projecten.
- Welke problemen doen zich voor in de praktijk? Welke zijn mogelijke oplossingen?  
- De digitale vergunningsaanvraag: wat is de stand van zaken?
- Wat wijzigt er met het oog op de volledige inwerkingtreding op 1 januari 2018?
- Ook het decreet complexe projecten wordt verder bijgestuurd: op welke punten?
Isabelle Larmuseau - Advocaat
LDR

11:00 – 11:30 Pause café


11:30 -12:30
Ruimtelijke ordening: stand van zaken in een wijzigend landschap.
-Handhaving: de stand van zaken.
-De nieuwe vergunningsmogelijkheden onder de loep
Yves Loix - Advocaat
GSJ-Advocaten

12:30 - 14:00 Lunch

14:00 – 15:00
De Raad voor Vergunningsbetwistingen: wijzigingen in de procedure en uitspraakbevoegdheden.
- Wat is het doel van de wijzigingen aan het DBRC-decreet en procedurebesluit?
- Welke zijn de belangrijkste wijzigingen?
- Wat betekenen deze nieuwe maatregelen in de praktijk?
Steven Denys - Coördinatiejurist
Raad voor Vergunningsbetwistingen.


15:00 – 16:00
De belangrijkste jurisprudentie 2016-2017.
- Analyse van uitspraken van zowel de Raad van State als de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
- Verrassende en minder verrassende uitspraken van het afgelopen jaar.
- De gevolgen voor de praktijk.
Tom De Waele - Eerste auditeur
Raad van StateZAAL WALLONIE09:00 – 10:00
Les nouveaux outils de planologie.  
- Quels sont les grands changements ? 
- La valeur indicative, les effets et la hiérarchie entre les outils ?
- Quelles modifications au niveau du contenu du plan de secteur ?
- La révision des plans : quelles sont les nouvelles possibilités et procédures à suivre ?  Au niveau local ?  Régional ?  
Louis Vansnick - Avocat
Equal


10:00 – 11:00
Les permis d’urbanisme, d’urbanisation et de Cu2. Dérogation et écart - Principales modifications  
- Quels actes sont soumis à autorisation ?
- Dans quelles hypothèse un permis dérogatoire peut-il être octroyé ?     
- Quelle est la différence entre écart et dérogation ? Quelle réalité couvre ses deux notions ?
- Quelle différence entre charges d’urbanisme et conditions ?
- Quelle est la durée de vie d’une autorisation ?
France Guerenne et Fabrice Evrard - Avocats 
HSP

11:00 – 11:30  Pause café

11:30 – 12:30
La procédure de délivrance du permis d’urbanisme/d’urbanisation/ du CU2 et la procédure de recours – principales modifications
- Qu’est- ce que la réunion de projet ?  Quelle est la procédure applicable ?
- Quelle est l’incidence de l’accusé de réception sur la recevabilité de la demande ?
- Quelle est influence des délais de rigueur sur la procédure de délivrance du permis ? Quels sont les mécanismes de saisines automatiques mis en place ?
- Quelle est l’influence des délais de rigueur sur la procédure de recours ?
Benoit HAVET - Avocat
Cabinet HAVET & VANHUFFEL – Avocats
Chargé d’enseignement à l’Université de Mons
Conseiller suppléant à la Cour d’appel de Mons


12:30 – 14:00  Pause déjeuner

14:00 – 15:00
NEW!! Session interactive:  FAQ sur le CoDT. Posez toute vos questions aux experts. 
France Guerenne -
Avocat, HSP
Louis Vansnick -
Avocat, Equal 


15:00 – 16:00
Actualité jurisprudentielle. 
- Toute l’actualité jurisprudentielle décryptée pour vous.
- Quels sont les arrêts récents en urbanisme à retenir?
Jean-Baptiste Levaux - Auditeur
Conseil d'État

ZAAL BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST


LET OP: Alle sessies worden geven in de taal van de spreker. Sessies zijn aangeduid in de taal waarin ze worden gegeven. 

09:00 – 10:00
La modification du CoBAT: état des lieux.
-Quels sont les axes principaux de la réforme ?
-Quel agenda suivre pour l'entrée en vigueur ?
-La mise en œuvre des nouvelles règles : quelle préparation ? 
Bety Waknine  - Directrice générale de Bruxelles Urbanisme & Patrimoine


10:00 – 11:00 
L’assouplissement des outils d’aménagement communaux et la simplification de l’instruction des demandes de permis d’urbanisme. 
- Quels sont les plus grandes changements ? 
- Quels sont les nouveaux possibilités et procédures à suivre  pour la révision des plans ?
- Les demandes de permis d’urbanisme : quels sont les nouveautés ?  Pour le contenu du dossier ? Le procédure d’instruction ?  Les délais ?
Frédéric De Muynck - Avocat
ASAP 

11:00 – 11:30  Pause café


11:30 – 12:30
Le développement de projets dans les dix zones stratégiques.
- La simplification du processus de planification dans le nouveau COBAT : quel est l'impact sur ces projets ? 
Gilles Delforge (à confirmer) - Directeur
Société d’Aménagement Urbain de la Région de Bruxelles-Capitale


12:30 – 14:00 Lunch

 

14:00 – 15:00
Le futur du permis d'environnement.
- Quelles sont les nouveautés introduites par le Cobat qui ont un impact sur le permis d'environnement ?  
- Les changements pour le permis d'environnement en pratique.
- La gestion des projectes mixtes.                                                    
Virginie Rolin - Juriste
Cabinet de la Ministre bruxelloise de l'Environnement 

-->

Praktische informatie

Duur: 1 dag - 9u00 - 16u00
Prijs voor bedrijf: 450.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 450.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

 • Koffiepauze
 • Lunch
 • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 28 september 2017.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in Thon Hotel Bristol Stephanie

Locatie :
Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
1050 Elsene

Extra informatie

Stay in touch !

 • Facebook
 • Twitter
 • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven