Facility Tender Day

12/09/2017

 
Online Inschrijving

Waarom ?

 • Alles wat u moet weten over overheidsopdrachten voor schoonmaak, van gunning tot uitvoering en de opdrachten voor de sociale economie
 • Dossier vervoer: tips en tricks voor het beheer van uw wagenpark 
 • De verplichte controle op fiscale en sociale schulden bij overheidsopdrachten in de beveiliging
 • en
 • Uiteraard alles wat u nog niet wist (en wel moet weten) over de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Voor wie ?

 • Aankoopdirecteuren, aankopers, beleidsmakers en juridische medewerkers van federale, regionale en lokale overheden: aankopers van scholen, zorginstellingen en iedere andere instelling die onderworpen is aan de regelgeving overheidsopdrachten.
 • Commercieel directeuren, sales-managers, sales-medewerkers, key-account-managers en iedere andere commercieel medewerker die de overheid als klant heeft of zou willen hebben.
 • advocaten, bedrijfsjuristen.

Programma 

 

Zaal Facility (NL)

 

09:00 – 10:00

De positie van de sociale economiebedrijven in uw overheidsopdrachten voor schoonmaak.

 • Is uw overheidsopdracht bestemd voor de sociale economie? Welke specifieke mogelijkheden creëert de wetgever, welke zijn de voordelen voor uw organisatie?
 • Tip en tricks voor de gunning van uw opdracht: de keuze van de  gunningswijze, structuur van de opdracht, technische specificaties…
 • Aandachtspunten bij het opstellen van uw programma van eisen: Welke zijn de verschillen tussen de  beschutte werkplaats en ‘sociale inschakelingsondernemingen’, welke regels zijn van toepassing, hoe zit het met de concurrentie en voorbehouden opdrachten,…
  Stef De Cock
  Senior Adviseur
  Groep Maatwerk 

 

10:00 – 11:00

De plaatsing van overheidsopdrachten voor schoonmaak.

 • Het belang van de marktverkenning tijdens de voorbereiding van de opdracht: Zoekt u de oplossing inhouse of gaat u werken met een externe partner?
 • Hoe bepaalt u de waarde van de opdracht?
 • Voor welke gunningsprocedure kiezen?
 • Hoe kiest u de aangepaste selectie- en gunningscriteria?
 • Hanteert u een taakgerichte of resultaatsgerichte aanpak?
 • Welke eisen t.a.v. de duurzaamheid kiest u, 100% duurzaam of niet?  Praktische tips en aandachtspunten.
 • Hoe past u de sociale wetgeving toe en hoe controleert u de naleving hiervan bij uw aanbieders ?

Tamara Bruning
Afdelingshoofd
Dienst Service en Logistiek – Afdeling Schoonmaak en Services - Departement Facility Management 
Stad Gent 

11:00 – 11:30 Koffiepauze

 

11:30 – 12:30

Praktijkcase: de uitvoering van uw schoonmaakopdracht.

 • Het vaststellen van de KPI’s: welke zijn de aandachtspunten?
 • Hoe wordt de controle georganiseerd, bijvoorbeeld op gebied van sociaal recht of duurzaamheid?
 • Wat als de opdrachtnemer zich niet aan het contract houdt? Hoe reageren in geval van sociale fraude?
 • Op welke grond beboeten of belonen?

Tamara Bruning
Afdelingshoofd
Dienst Service en Logistiek – Afdeling Schoonmaak en Services - Departement Facility Management 
Stad Gent 

Kristof Galle
Senior Adviseur
Atir

Peter Vollebergh
Operations Director Healthcare
ISS Facility Services  

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:30

Praktijkcase : Fleetmanagement en overheidsopdrachten.


Hoe verankert u het bedrijfsvervoersplan van uw organisatie in uw lopende contracten?
Welke milieueisen moet u opnemen in het bestek bij voorbeeld met betrekking tot C02 of de uitstoot van fijn stof? 
Welke mogelijkheden biedt u om met alternatieve vervoersoplossingen te werken?
Hoe beoordeelt u deze alternatieven?
Tips voor controle tijdens de uitvoering van de opdracht.
Jan Van de Putte 
Directeur 
Dienst Aankoopbeheer/Dienst Service en Logistiek - Departement Facility Management 
Stad Gent 

14:30 – 15:30

Overheidsopdrachten voor beveiliging: welke controles voert u uit voordat de factuur betaald kan worden?

 • Het verrekenen van openstaande sociale of fiscale schulden met de factuur: welke bedoeling had de wetgever hiermee? Hoe controleert u of de dienstverlener sociale of fiscale schulden heeft?
 • Wat moet u doen indien er sprake is van een fiscale of sociale schuld?  In de gunningsfase? Tijdens de uitvoeringsfase?
 • Welke risico’s loopt uw organisatie indien u eventuele schulden niet aftrekt van de factuur?
 • Welke zijn de gevolgen voor het vervolg van de uitvoering van de overheidsopdracht?

Barteld Schutyser
Advocaat
Eubeliu

 

Zaal Facility NL + FR

 

09:00 – 10:00

Marchés publics pour la préparation de repas scolaires (FR)

   • Insourcing ou outsourcing ? Cuisine à l'école ou livraison de plats préparés ? Distinction entre le marché public (de services ou de fournitures ?) et la concession de services.
   • Quelles exigences émettre en termes de qualité des repas : composition, variété, bio, saveur ?
   • 100% bio ou non ? Sur quels critères baser votre choix ? Comment assurer un suivi dans la pratique ?
   • Quelles exigences en matière de flexibilité ? Est-il par exemple facile de décommander des repas ? Dans quels délais.
   • Quid des autres prestations confiées à l’adjudicataire (gestion des stocks, système de badges ou de cartes).
   • Trucs & astuces pratiques

Rob Renaerts
Gérant
CODUCO

 

10:00 -11:00

Cas pratique : gestion de la flotte automobile et marchés publics (FR)

 • Comment intégrer le plan de mobilité de votre entreprise dans vos contrats en cours ? 
 • Quelles exigences environnementales inclure dans le cahier des charges, par exemple en matière de C02 ou d'émission de particules fines ? 
 • Quelles possibilités offrez-vous pour mettre en œuvre des solutions alternatives de transport?
 • Comment évaluer ces alternatives ?
 • Conseils pour un contrôle adéquat pendant l'exécution du marché. 

Frank Van Gool
Directeur Général
Renta 

11:00 – 11:30 Pausé-café

 

11:30 – 12 :30

De nieuwe wetgeving overheidsopdrachten in 10 kernpunten (NL)

 • Welke  zijn de belangrijkste nieuwigheden in de wetgeving overheidsopdrachten?
 • Welke zijn de aandachtspunten voor de praktijk? 
 • Wat doet u met lopende contracten en procedures?

Jens Mosselmans
Advocaat
Portico


12:30 - 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:30

Overheidsopdrachten voor leerlingenvervoer. (NL)

 • (vervalt, vanwege te weinig inschrijvers) 

 

14:30 – 15:30

Overheidsopdrachten voor digitale leermiddelen. (NL)

 • Welke zijn aandachtspunten tijdens de marktverkenning? 
 • Welke service-eisen stelt u aan de leverancier?  (Welke reactietijd bij problemen? Is de helpdesk altijd bereikbaar of komt er iemand langs? ) 
 • Aan welke eisen moet de IT-omgeving van de onderwijsinstelling voldoen?
 • Cloud of niet? De voor- en nadelen op een rij.
 • Wat met persoonlijke gegevens? Welke bepalingen neemt u op in uw programma van eisen zodat de privacy van de gebruikers gewaarborgd blijft?

Magali Feys
Advocaat 

Zaal Facility (FR)

 

09:00 – 10:00

La nouvelle loi sur les marchés publics : état des lieux (partie I)

 • L’Arrêté Royal Passation  et l’Arrêté Royal Exécution : quelles sont les principales nouveautés de la législation sur les marchés publics? 
 • Quelle est l’impact sur les marchés de services et les marchés de fournitures ?
 • Quid des contrats et procédures en cours ?

Loïc de Wilde
Senior Consultant
EBP-C

 

10:00 – 11:00

La nouvelle loi sur les marchés publics : état des lieux (partie II)

 • L’Arrêté Royal Passation  et l’Arrêté Royal Exécution : quelles sont les principales nouveautés de la législation sur les marchés publics? 
 • Quelle est l’impact sur les marchés de services et les marchés de fournitures ?
 • Quid des contrats et procédures en cours ?

Loïc de Wilde
Senior Consultant
EBP-C

 

11:00 – 11:30 Pause-café

 

11:30 – 12:30

Débat : l'exécution de votre marché de nettoyage.

 • La fixation des ICP (KPI) : quels aspects faut-il prendre en compte ?
 • Comment organiser le contrôle de l’exécution, par exemple en matière de droit social ou de durabilité ?
 • Et si l'adjudicataire ne respecte pas le contrat ? Comment réagir en cas de fraude sociale ?
 • Pour quel motif sanctionner ou, au contraire, récompenser ?

Raphaël Dugailliez, directeur gérant, Senselia 
Marie-Alice Vroman, senior consultant, EBP Consulting 

12:30 – 13:30 Lunch

 

13:30 – 14:30

Marché public de gardiennage et surveillance : responsabilité pour les dettes sociales, fiscales & salariales de l’adjudicataire.

 • La retenue sur facture pour dette sociale ou fiscale : que vise le législateur ? Comment vérifier si l’adjudicataire a une dette sociale ou fiscale ?
 • Que devez-vous faire en cas d’existence d’une dette sociale ?
 • Distinction entre la phase de passation du marché et la phase d’exécution
 • Quels risques encourt votre organisation si la retenue n’est pas opérée ?
 • Conséquences pour la suite de l’exécution du marché public

Marie-Alice Vroman
senior consultant
EBP Consulting 

-->

Praktische informatie

Duur: 1 dag / 9u00 - 16u00
Prijs voor bedrijf: 490.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 390.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

 • Koffiepauze
 • Lunch
 • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op dinsdag 12 september 2017.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in Thon Hotel Bristol Stephanie

Locatie :
Thon Hotel Bristol Stephanie
Avenue Louise 91-93
1050 Elsene

Extra informatie

Stay in touch !

 • Facebook
 • Twitter
 • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !

Nu inschrijven

inschrijven