National Tender Day

25/10/2018

 
Online Inschrijving

Tijdens de National Tender Day op donderdag 25 oktober  komt u alle nieuwigheden te weten over overheidsopdrachten. Stel uw persoonlijk programma samen en laat u inspireren door experts in uw vakgebied. 

Waarom ?

- U bent op de hoogte van de recentste ontwikkelingen inzake overheidsopdrachten. Veel aandacht voor de digitale procedures die in oktober 2018 in werking treden.

- Analyse van de meest spraakmakende arresten op het gebied van overheidsopdrachten van het afgelopen jaar.

- Extra netwerkmogelijkheden: thema-points tussen de sessies door.

- Keuze uit 25 sessies: stel uw programma à la carte samen.

- NIEUW! Overheidsopdrachten voor beslissingsnemers. Visie op overheidsopdrachten vanuit macro-perspectief.

- Juridische opleidingspunten voor advocaten.

Voor wie ?

Bedrijven, administraties (aankopers), juristen, externe adviseurs, advocaten.

Dit jaar is er ook een speciaal aangepast programma voor de beslissingnemers. Algemeen directeurs, financieel directeurs, HR-managers, stadssecretarissen,... krijgen een antwoord op de meest prangende vragen omtrent overheidsopdrachten.

Programma 

 

Zaal Actualiteiten

09:00 - 10:00 «Regelgeving overheidsopdrachten onder de loep: welke aanpassingen werden het afgelopen jaar gedaan en wat zit nog in 'the pipe' ? »

Christian Geldhof

Head of procurement

Federale Politie

10:10 - 11:10 «Het Leerstuk van de (on)regelmatigheid opnieuw doorgelicht.»

Tom Villé

Advocaat

Eubelius

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 « E-Tendering en E-notification : de grootste veranderingen voor de publieke opdrachtgever. »

Welke veranderingen komen voort uit de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten en hoe worden deze geïmplementeerd op het aanbestedingsplatform? Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten? En kom te weten wat de verplichtingen, voordelen en risico’s zijn verbonden aan de dematerialisatie van aanbestedingsprocedures.

Anja Palmaerts

CEO

APEXPRO

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 « E-Tendering en E-notification : de grootste veranderingen voor de inschrijvers. »

Welke veranderingen komen voort uit de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, voordelen en risico’s verbonden aan de dematerialisatie van aanbestedingsprocedure? En ontdek de beste tips & tricks om marktaankondigingen te vinden en elektronische aanbiedingen in te dienen.

Anja Palmaerts

CEO

APEXPRO

15:20 - 16:20 « E-facturatie: de verplichte laatste stap. »

t.b.c.

Juridische zaal

09:00 - 10:00 «  Het UEA in de rechtspraak – op weg naar meer zekerheid, of mag het iets minder zijn ?” »

“De invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument lijkt een grote stap voorwaarts op de weg naar administratieve vereenvoudiging. Dat wil echter niet zeggen dat het een tovermiddel zou zijn dat alle problemen uit de weg ruimte. Om te weten wat het UEA wel en niet is, is het onontbeerlijk te kijken naar de manier waarop de rechtspraak ermee omgaat. Aan de hand van de eerste arresten wordt in deze sessie gewerkt aan een realistisch beeld van het UEA.”

Frank Judo

Advocaat

Liedekerke

10:10 - 11:10 « FR - Chronique de jurisprudence 2017-2018 du Conseil d'État en matière de marchés publics. »

La chronique des arrêts intéressants de l'année écoulée, dans la jurisprudence francophone du Conseil d'Etat. Les points de droit tranchés en 2017-2018 et les premiers arrêts rendus sur la base de la nouvelle réglementation.

Elisabeth Willemart

Auditeur/ Maître de conférences

Conseil d'État / UCL

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 « NL - Overzicht van de belangrijkste uitspraken van de Raad van State inzake overheidsopdrachten 2017-2018. »

Welke belangrijke aspecten aangaande het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten en concessies blijken uit de rechtspraak van de Raad? Welke lessen over de beoordelingsmethode kunnen getrokken worden uit het eindarrest Dimarso van 23 november 2017, na het arrest van het Hof van Justitie?  Wat zijn de grootste pijnpunten inzake de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op basis van de eerste rechtspraak hierover van de Raad? En zijn er nog evoluties inzake de rechtsbescherming bij overheidsopdrachten, het belang bij het beroep en de middelen? 

Inge Vos

Eerste Auditeur

Raad van State

Thomas Maes

Auditeur

Raad van State

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 « NL - Vastgoedtransacties: overheidsopdrachten wet versus het gelijkheids- en transparantiebeginsel. »

Marco Schoups & Kris Lemmens

Advocaten

Schoups Advocaten

15:20 - 16:20 « NL - Incidenten bij de uitvoering van de overheidsopdrachten. »

Wat is de inhoud van deze 'verplichte' herzieningsformule ? Welke meldingsplichten moeten door de aannemer vervuld worden? Wat zijn de rechten van de aannemer als er geen herzieningsformules in het bestek staan? Leer wat u moet doen als deze herzieningsformules afwijken van de AUR en welke alternatieven er voorhanden zijn.

Ann Eeckhout

Advocate

Eeckhout & Ottevaere

 

Zaal Business Opportunities

09:00 - 10:00 « FR-Les opportunités commerciales lors de la prospection »

Michael Perez

Senior Consultant

EBP-C

10:10 - 11:10 « NL - Het UEA correct toepassen in de praktijk. »

Het UEA is ongetwijfeld een van de belangrijkste elementen van de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten die op 30 juni 2017 van kracht ging. Ook wij waren hierin beginners! Maar na enige maanden gebruik en het verschijnen van de eerste jurisprudentie delen wij onze ervaring. Wij geven u de beste tips & tricks geleerd uit eigen ervaring en delen advies om het UEA correct toe te passen.

Kristien Devos

Senior Consultant

EBP-C

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 « FR- Le DUME : les conseils pratiques des experts. »

« Le DUME est incontestablement l’un des éléments majeurs de la réglementation entrée en vigueur le 30 juin 2017. Nous étions tous débutants dans ce domaine ! Mais après quelques mois d’utilisation, et les premiers arrêts de jurisprudence rendus en la matière, nous voulons vous partager l’expérience acquise, le fruit de nos questionnements ainsi que nos conseils pratiques pour maitriser la rédaction d’une réponse DUME dans le cadre de vos réponses aux marchés publics. Sans oublier, bien sûr, de rappeler le cadre légal et réglementaire existant ! Ne prenez plus le risque d’improviser vos réponses DUME : venez prendre connaissance de tout ce qu’il faut savoir à son propos »

Marie-Alice Vroman

Senior Consultant

EBP-C

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 « NL - Rechtsbescherming en verhaalprocedures bij overheidsopdrachten. »

Welke informatie moet de aanbestedende overheid aan wie verstrekken zodra aan gunningsbeslissing is genomen ?  Wat kan men doen als niet de juiste informatie wordt overgemaakt ? Tegen welke beslissingen kan men beroep instellen ?  Wie kan beroep instellen ?  Binnen welke termijnen dient beroep ingesteld te worden ? Welke rechter is bevoegd ? Wat kan men vorderen van de rechter (schorsing, voorlopige maatregelen, vernietiging, schadevergoeding, onverbindend verklaring, alternatieve sancties) ?

Isabelle Cooreman

Advocate

Racine Advocaten

15:20 - 16:20 « NL -FR PANELGESPREK: De opdracht wordt u niet gegund: wat nu? Tips van overheidsaankopers. »

Bjorn Demeulenaere

Senior Consultant

EBP-C

Danny Vrydag

Adjunct-directeur openbaar Patrimonium

Stad Brussel

Zaal Do's & Dont's voor aankopers

09:00 - 10:00 « FR - Les nouveautés de la nouvelle réglementation avec focus sur les procédures négociées  »

Loïc De Wilde

Senior Consultant

EBP-C

10:10 - 11:10 « NL- De toegang tot de opdrachtdocumenten »

Jens Debievre

Advocaat

Lydian

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 « FR - Les lots : diviser pour mieux acheter. »

Quels sont les avantages et les inconvénients de la division en lots ? Que recouvre concrètement l’obligation d’envisager la division en lot ? Comment justifier l’absence d’allotissement ? Quels sont les risques juridiques encourus ? Comment gérer les critères de sélection qualitative dans le cadre d’un marché à lots ? À qui revient l’obligation de coordonner la bonne exécution des différents lots ? Cette mission peut-elle être confiée à l’adjudicataire d’un des lots et quelles sont les implications en termes de responsabilité ?

Vincent Ost & Maxime Vanderstraeten

Advocaten

Liedekerke

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 « NL - Knelpunten inzake de inhoudelijke beoordeling van de offertes en de beoordelingsmethodologie. »

David D'Hooghe

Advocaat

Stibbe

15:20 - 16:20 « NL- Voorbehouden opdrachten en de sociale criteria »

Tessa Jordens

Advocaat

GD&A

Zaal Decision makers

09:00 - 10:00 « Meerjaren budgetplanning en overheidsopdrachten »

t.b.c.

10:10 - 11:10 « Samenwerking bij overheidsopdrachten. »

Waldo Van Den Broeck

Procurement Director

FOD Personeel & Organisatie

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 « NL-FR EXPERT-TALK Efficiëncyvoordelen halen uit overheidsopdrachten  »

Tomy Vandevyvere

Senior Consultant

EBP-C

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 « Financiering van uw overheidsopdrachten. »

t.b.c.

15:20 - 16:20 « DBFM-PPP »

Barteld Schutyser

Partner

Eubelius

25/10/2018 Brussel

Praktische informatie

Duur:
Prijs voor bedrijf :: 850.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 490.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Sponsors

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven