National Tender Day

25/10/2018

 
Online Inschrijving

Tijdens de National Tender Day op donderdag 25 oktober  komt u alle nieuwigheden te weten over overheidsopdrachten. Stel uw persoonlijk programma samen en laat u inspireren door experts in uw vakgebied. 

Waarom ?

- U bent op de hoogte van de recentste ontwikkelingen inzake overheidsopdrachten. Veel aandacht voor de digitale procedures die in oktober 2018 in werking treden.
- Analyse van de meest spraakmakende arresten op het gebied van overheidsopdrachten van het afgelopen jaar.
- Extra netwerkmogelijkheden: thema-points tussen de sessies door.
- Keuze uit 25 sessies: stel uw programma à la carte samen.
- NIEUW! Overheidsopdrachten voor beslissingsnemers. Visie op overheidsopdrachten vanuit macro-perspectief.
- Juridische opleidingspunten voor advocaten.

Voor wie ?

Bedrijven, administraties (aankopers), juristen, externe adviseurs, advocaten.

Dit jaar is er ook een speciaal aangepast programma voor de beslissingnemers. Algemeen directeurs, financieel directeurs, HR-managers, stadssecretarissen,... krijgen een antwoord op de meest prangende vragen omtrent overheidsopdrachten.

Programma 

 

Zaal Actualiteiten (NL)
Deze zaal kan gevolgd worden in het Frans.
Klik hier om de sessies en sprekers van 'Salle Actualités' te ontdekken.

09:00 - 10:00
Regelgeving overheidsopdrachten onder de loep: welke aanpassingen werden het afgelopen jaar gedaan en wat zit nog in 'the pipe' ? 
Christian Geldhof
Head of procurement
Federale Politie

10:10 - 11:10 
Het Leerstuk van de (on)regelmatigheid opnieuw doorgelicht
Welke lessen kunnen we trekken uit ruim één jaar nieuwe wetgeving op het vlak van regelmatigheid? Herhaling van het regelmatigheidsvraagstuk en kritische vragen over de zin en onzin ervan. Aandacht voor recente rechtspraak. De regularisatiemogelijkheden voorzien in de recente overheidsopdrachtenregelgeving.
Tom Villé
Advocaat
Eubelius

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40
E-Tendering en E-notification: de grootste veranderingen voor de publieke opdrachtgever
Welke veranderingen komen voort uit de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten en hoe worden deze geïmplementeerd op het aanbestedingsplatform? Wat zijn de meest belangrijke aandachtspunten? En kom te weten wat de verplichtingen, voordelen en risico’s zijn verbonden aan de dematerialisatie van aanbestedingsprocedures.
Anja Palmaerts
CEO
APEXPRO

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15
E-Tendering en E-notification: de grootste veranderingen voor de inschrijvers
Welke veranderingen komen voort uit de nieuwe wetgeving inzake overheidsopdrachten? Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten, voordelen en risico’s verbonden aan de dematerialisatie van aanbestedingsprocedure? En ontdek de beste tips & tricks om marktaankondigingen te vinden en elektronische aanbiedingen in te dienen.
Anja Palmaerts
CEO
APEXPRO

15:20 - 16:20
E-facturatie: de verplichte laatste stap
Wat is de impact van de Europese Richtlijn 2014/55/EU voor overheden? Hoe verloopt de omzetting in Belgische wetgeving van de e-facturatierichtlijn? Wat is PEPPOL, de slimste manier voor e-facturatie? Het Vlaamse e-invoicingproject. Wat zijn de voordelen van e-facturatie voor verzenders en ontvangers? Starten met e-facturatie: het ideale stappenplan.
Johan Vansteelandt

Projectmanager e-procurement & e-invoicing
Vlaamse Overheid

Zaal Juridische (NL/FR)

09:00 - 10:00 
Het UEA in de rechtspraak – op weg naar meer zekerheid, of mag het iets minder zijn ?
De invoering van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument lijkt een grote stap voorwaarts op de weg naar administratieve vereenvoudiging. Dat wil echter niet zeggen dat het een tovermiddel zou zijn dat alle problemen uit de weg ruimte. Om te weten wat het UEA wel en niet is, is het onontbeerlijk te kijken naar de manier waarop de rechtspraak ermee omgaat. Aan de hand van de eerste arresten wordt in deze sessie gewerkt aan een realistisch beeld van het UEA.
Frank Judo
Advocaat
Liedekerke

10:10 - 11:10 
Chronique de jurisprudence 2017-2018 du Conseil d'État en matière de marchés publics
La chronique des arrêts intéressants de l'année écoulée, dans la jurisprudence francophone du Conseil d'Etat. Les points de droit tranchés en 2017-2018 et les premiers arrêts rendus sur la base de la nouvelle réglementation.
Elisabeth Willemart
Auditeur/Maître de conférences
Conseil d'État/UCL

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40
Overzicht van de belangrijkste uitspraken van de Raad van State inzake overheidsopdrachten 2017-2018
- Welke belangrijke aspecten aangaande het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten en concessies blijken uit de rechtspraak van de Raad?
- Welke lessen over de beoordelingsmethode kunnen getrokken worden uit het eindarrest Dimarso van 23 november 2017, na het arrest van het Hof van Justitie?  
- Wat zijn de grootste pijnpunten inzake de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op basis van de eerste rechtspraak hierover van de Raad?
- Zijn er nog evoluties inzake de rechtsbescherming bij overheidsopdrachten, het belang bij het beroep en de middelen? 
Inge Vos
Eerste Auditeur
Raad van State
Thomas Maes
Auditeur
Raad van State

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 
Vastgoedtransacties: overheidsopdrachten wet versus het gelijkheids- en transparantiebeginsel
- Ontsnappen publieke vastgoedtransacties aan de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving en onder welke voorwaarden?
- Hoe evolueert de recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en de Raad van State over het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving?
- Wanneer dient een transparante marktbevraging te worden georganiseerd en onder welke vorm?
- Zijn er uitzonderingen op de toepasselijkheid van het transparantie- en gelijkheidsbeginsel en kan een publieke vastgoedtransactie ook onderhands tot stand komen?
Marco Schoups & Kris Lemmens
Advocaten
Schoups Advocaten

15:20 - 16:20 
Incidenten bij de uitvoering van de overheidsopdrachten
- Wat is de inhoud van deze 'verplichte' herzieningsformule? 
- Welke meldingsplichten moeten door de aannemer vervuld worden? 
- Wat zijn de rechten van de aannemer als er geen herzieningsformules in het bestek staan? 
- Leer wat u moet doen als deze herzieningsformules afwijken van de AUR en welke alternatieven er voorhanden zijn.
Ann Eeckhout
Advocate
Eeckhout & Ottevaere

Zaal Business Opportunities (NL/FR)

09:00 - 10:00 
Les opportunités commerciales lors de la prospection
L'écriture d'une offre technique est-il un point crucial pour obtenir la note maximale? 
Obtenir de bonnes notes à son offre technique ne nécessite pas forcement de consacrer des jours à noircir des page mais de savoir adapter son discours et sa communication clairement. Il est nécessaire néanmoins pour l'entreprise de faire un point sur son offre, comment elle se vend, comment se vendent les concurrents, comment elle met en avant ses points forts dans ses documents. Votre offre doit etre clair et compréhensible !
Michael Perez
Senior Consultant
EBP-C

10:10 - 11:10 
Het UEA correct toepassen in de praktijk
Het UEA is ongetwijfeld een van de belangrijkste elementen van de nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten die op 30 juni 2017 van kracht ging. Ook wij waren hierin beginners! Maar na enige maanden gebruik en het verschijnen van de eerste jurisprudentie delen wij onze ervaring. Wij geven u de beste tips & tricks geleerd uit eigen ervaring en delen advies om het UEA correct toe te passen.
Kristien Devos
Senior Consultant
EBP-C


11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40
FR- Le DUME : les conseils pratiques des experts
Le DUME est incontestablement l’un des éléments majeurs de la réglementation entrée en vigueur le 30 juin 2017. Nous étions tous débutants dans ce domaine ! Mais après quelques mois d’utilisation, et les premiers arrêts de jurisprudence rendus en la matière, nous voulons vous partager l’expérience acquise, le fruit de nos questionnements ainsi que nos conseils pratiques pour maitriser la rédaction d’une réponse DUME dans le cadre de vos réponses aux marchés publics. Sans oublier, bien sûr, de rappeler le cadre légal et réglementaire existant ! Ne prenez plus le risque d’improviser vos réponses DUME : venez prendre connaissance de tout ce qu’il faut savoir à son propos.
Marie-Alice Vroman
Senior Consultant
EBP-C

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15
Rechtsbescherming en verhaalprocedures bij overheidsopdrachten
Welke informatie moet de aanbestedende overheid aan wie verstrekken zodra aan gunningsbeslissing is genomen ?  Wat kan men doen als niet de juiste informatie wordt overgemaakt ? Tegen welke beslissingen kan men beroep instellen ?  Wie kan beroep instellen ?  Binnen welke termijnen dient beroep ingesteld te worden ? Welke rechter is bevoegd ? Wat kan men vorderen van de rechter (schorsing, voorlopige maatregelen, vernietiging, schadevergoeding, onverbindend verklaring, alternatieve sancties) ?
Isabelle Cooreman
Advocate
Racine Advocaten

15:20 - 16:20 
Vous ne remportez pas le marché public ? Que faire ? De conseils vous sont donnés par des acheteurs publics 
Bjorn Demeulenaere
Senior Consultant
EBP-C

Danny Vrydag
Directeur adjoint Patrimoine
Ville de Bruxelles

Zaal Do's & Dont's voor aankopers (NL/FR)

09:00 - 10:00 
Les nouveautés de la nouvelle réglementation avec focus sur les procédures négociées 
Loïc De Wilde
Senior Consultant
EBP-C

10:10 - 11:10 
De toegang tot de opdrachtdocumenten
-Wat is de impact van het (verplicht) Gebruik van  elektronische communicatiemiddelen in de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers op de transparantie m.b.t. de opdrachtdocumenten?
-Hoever reikt de verplichting voor de aanbesteder om, met elektronische middelen, kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse toegang tot de opdrachtdocumenten te verschaffen?
-Wat in geval van niet-openbare en mededingingsprocedures?
-Wat in geval van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking? En bij raamovereenkomsten?”
Jens Debievre
Advocaat
Lydian

11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40 
FR - Les lots : diviser pour mieux acheter
Quels sont les avantages et les inconvénients de la division en lots ? Que recouvre concrètement l’obligation d’envisager la division en lot ? Comment justifier l’absence d’allotissement ? Quels sont les risques juridiques encourus ? Comment gérer les critères de sélection qualitative dans le cadre d’un marché à lots ? À qui revient l’obligation de coordonner la bonne exécution des différents lots ? Cette mission peut-elle être confiée à l’adjudicataire d’un des lots et quelles sont les implications en termes de responsabilité ?
Vincent Ost & Maxime Vanderstraeten
Avocats
Liedekerke

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15 
Knelpunten inzake de inhoudelijke beoordeling van de offertes en de beoordelingsmethodologie
- Verhouding met minimale eisen ? 
- Wat als beoordeling gespecialiseerde technische expertise vergt? 
- Wat met criteria waar de beoordeling subjectief kan zijn? 
- Verplichting tot voorafgaande vaststelling en kennisgeving van de beoordelingsmethodiek? 
- Voor- en nadelen van mogelijke kwoteringssystemen. 
- Impact van redelijkheid – en proportionaliteitseis. 
David D'Hooghe
Advocaat
Stibbe

15:20 - 16:20 
Voorbehouden opdrachten en de sociale criteria
De wetgeving overheidsopdrachten biedt mogelijkheden om de toegang, of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan de sociale economie. Deze mogelijkheden vormen een specifieke invulling van het mededingingsbeginsel met het oog op het realiseren van een sociaal doel. Een nobele doelstelling om duurzame tewerkstelling te stimuleren, doch in de praktijk niet eenvoudig toe te passen.   Binnen deze sessie zal het wettelijk verloop, de rechtspraak en de consequenties van voorbehouden opdrachten worden aangehaald. Voorts zullen enkele aandachtpunten inzake het opstellen van een bestek worden toegelicht.
Tessa Jordens
Advocaat
GD&A

Zaal Decision makers (NL)
Deze zaal kan gevolgd worden in het Frans.
Klik hier om de sessies en sprekers van 'Salle Decision makers' te ontdekken.

09:00 - 10:00 
Meerjaren budgetplanning en overheidsopdrachten
t.b.c.

10:10 - 11:10
Samenwerking bij overheidsopdrachten
De federale regering heeft sinds 2016 een centraal gecoördineerd samenwerkingsmodel voor aankoop binnen de federale overheid uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit hybride aankoopmodel berust op 3 pijlers:
- een sterk federaal aankoopoverleg dat de gemeenschappelijke behoeften identificeert, coördineert en beslissingen terzake neemt;
- centralisatie en professionalisering van het aankoopgebeuren binnen de verticale entiteiten;
- een horizontale entiteit die ondersteuning biedt aan de verticale entiteiten doorheen het volledige verwervingstraject.
Dit model werd begin 2018 verankerd in een Koninklijk Besluit.

Waldo Van Den Broeck
Adviseur-generaal
FOD Beleid & Ondersteuning


11:10 - 11:40 « Break - Meet & Greet I »

11:40 - 12:40
NL-FR EXPERT-TALK Efficiëncyvoordelen halen uit overheidsopdrachten
Tomy Vandevyvere
Senior Consultant
EBP-C

12:40 - 14:15 « Lunch - Meet & Greet II »

14:15 - 15:15
Een nieuw financieel model om te investeren in uw IT-infrastructuur: Levering "as a service" of hoe het gebruik financieren in plaats van de aankoop
In plaats van over te gaan tot aanschaf van apparatuur met buitengewone budgetten, zouden de aanbestedende diensten deze investeringen kunnen omzetten in gewone uitgaven, waardoor het mogelijk wordt om de kosten te koppelen aan de jaarlijkse kosten.
Het is daarom een kans voor aanbestedende entiteiten om aanbestedingen aan te passen voor het gebruik van "all-in" -hardware in plaats van voor aanbestedingscontracten. Op basis van een maandelijkse  huur kan de aanbestedende dienst bijvoorbeeld profiteren van zijn computerhardware, licenties (MS Office en anderen), een antivirusoplossing, hulp via een calldesk en modulaire diensten op basis van gebruik, dit wordt PCaaS (PC as a Service) genoemd.
Aan het einde van dit seminarie zullen we de verschillende manieren van aanschaf van goederen en diensten met betrekking tot nieuwe technologieën hebben begrepen en geanalyseerd.

Kevin Lietar & Jean-Paul Boon
Project manager & Partner
BDE-group

15:20 - 16:20
DBFM-PPP
Barteld Schutyser
Partner
Eubelius

25/10/2018 Brussel

Praktische informatie

Duur:
Prijs voor bedrijf :: 850.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 490.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 25 oktober 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Sponsors

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven