Healthcare Tender Day

29/11/2018

 
Online Inschrijving

Kom alle nieuwigheden te weten over overheidsopdrachten in de gezondheidssector tijdens de Healthcare Tender Day op donderdag 29 november. Laat u inspireren door experts in uw vakgebied en verruim uw kennis.

Programma 

 

Deze zaal kan ook in het Frans gevolgd worden.
Klik hier om de sessies en sprekers van de 'Salle Acheteurs' te ontdekken.
 

Zaal Aankopers

09:00 – 10:00 : Tips & tricks voor de aankoop van gezondheidsproducten
Sarah Ben Messaoud
Advocate
Equal

10:10 – 11:10 : Welke wijzigingen en claims zijn mogelijk bij de uitvoering van de opdracht in de gezondheidssector?
Mag je (bvb)verbeterde trays bestellen in het kader van een lopende opdracht, eventueel tegen andere prijzen? Hoe zit het met verlengingen? Hoe zit het met risico’s, gevolgen, sancties en controle? In hoeverre kunnen aanvullende leveringen en diensten?
Kris Lemmens
Advocaat
Schoups

11:10 – 11:40 : Coffee break

11:40 – 12:40 : Aankopen via overheidsopdrachten in de gezondheidssector : De positie en visie van Emmaüs
Wat is de strategische organisatie bij aankopen? Wat is de visie op samenaankoop?  Welke evolutie speelde zich af in de afgelopen vijf jaar van overheidsopdrachten?  Voor welke uitdagingen staan aankopers in de gezondheidszorg t.o.v. aankopers uit een puur publieke overheid?
Marylise Van Goethem
Coördinator samenaankoop en overheidsopdrachten
Emmaüs

12:40 – 14:00 : Lunch

14:00 – 15:00 : Toepassen van GDPR binnen de gezondheidssector
Andries Hofkens
Advocaat
Sirius 

15:10 – 16:10: Richtlijnen voor het goed aanbesteden van zware medische apparatuur gecombineerd met hoge facilitaire kosten
tbd
Advocaat
Simons&Simons

Zaal Beslissingnemers(NL/FR)

09:00 – 10:00 : FR – La dernière jurisprudence en 2018
Samuel Wauthier 
Auditeur Adjoint 
Cour des Comptes

10:10 – 11:10 : NL – Alles over het prijsonderzoek bij overheidsopdrachten binnen de gezondheidssector
Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten werden de regels betreffende het prijsonderzoek opnieuw gewijzigd. Deze presentatie geeft een overzicht van de wetgeving, rechtspraak en de praktijk. Zowel voor opdrachten voor werken, leveringen en diensten.   We gaan uitgebreid in op de vraag wanneer een eenheids- of totaalprijs vermoed wordt abnormaal laag te zijn en op de procedure die de aanbestedende overheid dient te volgen inzake prijsonderzoek in het algemeen en het vragen van prijsverantwoording in het bijzonder. Verder stellen we een concreet rekenmodel voor om de eenheidsprijzen na te kijken en lichten we de 15% regel toe die toepasselijk is op overheidsopdrachten in de fraudegevoelige sectoren.
Johan Geerts
Advocaat
Geerts/Denayer

11:10 – 11:40 : Coffee Break

11:40 – 12:40: NL - Integriteitsrisico’s bij het uitvoeren van overheidsopdrachten in de gezondheidssector
Bart De Bie 
FFA/CFE 
i-Force

12:40 – 14:00 : Lunch

14:00 – 15:00 : NL - Overmacht bij overheidsopdrachten. Wat is mogelijk binnen de gezondheidssector?
Soms kunnen leveranciers niet leveren. Denk maar aan stockbreuk, mislukte kweek van vaccins, ontbrekende onderdelen,… Wanneer kan overmacht met recht worden ingeroepen en wanneer niet?
Joost Bosquet 
Partner 
Arcs Law

15:10 – 16:10 : tbd  
Vincent Capelle
Senior Consultant
EBP-C

Zaal Sales (NL/FR)

09:00 – 10:00 : FR/NL – tbd
Tomy Vandevyvere
Senior consultant 
EBP-C 
Kristien Devos 
Senior consultant 
EBP-C

10:10 – 11:10 : NL – De meest belangrijke technische specificatie voor uw overheidsopdracht binnen de gezondheidssector
France Vlassembrouck
Advocate
Monard law
Tbd

11:10 – 11:40 : Coffee break

11:40 – 12:40 : FR – La spécification technique la plus importante pour vos marchés publics dans le secteur de la santé
France Vlassembrouck
Advocate
Monard law

12:40 – 14:00 : Lunch

14:00 – 15:00 : How to? Aankopen van medicatie, medische materialen en implantaten.
Case study: Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij de aankoopprocedure van medicatie, medische materialen en implantaten? Welke stappen mag u zeker niet overslaan? Overzicht van de meest voorkomende uitdagingen tijdens aankoopprocedures en de meest voorkomende fouten bij leveranciers en dienstverleners.
Anoek Leunis 
Strategic Buyer Medication and Medical Devices 
Emmaüs

15:10 – 16:10 : Prospection et marketing
Les hôpitaux et institutions dans le secteur de la santé ont besoin de votre expertise pour bien acheter. Une bonne préparation vaut de l’or.
- Le marketing a mettre en place pour les marchés publics est spécifique et distinct du marketing ordinaire.
- Comment bien préparer les réunions préalables au lancement de marché ?
Michael Perez 
Senior consultant 
EBP-C

Zaal Capita Selecta (NL/FR)

09:00 - 10:00“Onderhandelingen met het ziekenhuis in de praktijk conform de wet overheidsopdrachten”. 
In deze presentatie worden volgende onderwerpen aangesneden:
•Welke verruimde procedures tot onderhandelingen biedt de wet overheidsopdrachten?
•Hoe ver reikt de onderhandeling tussen onderneming en ziekenhuis – Wat is de grens? 
•Welke gunningscriteria kan het ziekenhuis hierbij hanteren? Kan een gunningscriterium gekoppeld worden aan toegekend percentage korting?  
•Welke kortingen kan ik als onderneming  op rechtsgeldige wijze voorstellen? Wat met artikel 10 van de geneesmiddelenwet? 
•Op welke wijze wordt de keuze van de gegadigde kandidaat het gemotiveerd, en welke mogelijkheden heeft de onderneming om hier tegen op te komen? 
•Recente rechtspraak van hoven en rechtbanken en de Raad van State  
Jens Mosselmans 
Advocaat 
Portico

10:10 – 11:10 : FR - L’exception du ‘fournisseur unique’ : la rigidité du droit à l’épreuve des contraintes de la pratique
Maxime Vanderstraeten 
Avocat 
Liedekerke

11:10 – 11:40 : Coffee break

11:40 – 12:40 : NL - Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten bij overheidsopdrachten binnen de gezondheidssector
Over welke rechten beschikt de bouwheer van (vb.) een nieuwbouwvleugel, of een instelling die een specifieke software laat ontwikkelen? In welke mate en hoe kan en moet ik mijn rechten beschermen?
Isabelle Cooreman 
Advocate 
Racine

12:40 – 14:00 : Lunch

14:00 – 15:00: FR - Droit de propriété intellectuel dans la règlementation marché public dans le secteur de la santé 
Quels sont les droits du maître d’ouvrage d'une nouvelle aile ou d'une institution qui fait développer un logiciel spécifique? Dans quelle mesure et comment puis-je et dois-je protéger mes droits?
Isabelle Cooreman 
Avocate 
Racine

15:10 – 16:10 : Tout sur la recherche de prix dans les marchés publics dans le secteur de la santé
Philippe Horemans
Avocat
Horemans

29/11/2018 Brussel

Praktische informatie

Duur:
Geniet van een voordeeltarief door in te schrijven vóór 14 september
Prijs voor bedrijf :: 550.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 395.00 € (excl. BTW)

Inschrijving na 14 september
Prijs voor bedrijf :: 650.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid :: 450.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

  • Koffiepauze
  • Lunch
  • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op donderdag 29 november 2018.
U bent welkom vanaf 09:00

Het congres gaat door in

Locatie :


Brussel

Sponsors

Extra informatie

Stay in touch !

  • Facebook
  • Twitter
  • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.Nu inschrijven

inschrijven