Overheidsopdrachten : Publieke Sector : 

Het ABC van overheidsopdrachten

Bekijk de volledige lijst

Waarom?

 • Een volledige benadering van de nieuwe wet van 17 juni 2016
 • De voorbereiding van een overheidsopdracht ten volle begrijpen. 
 • Kennen van de definities en begrippen eigen aan overheidsopdrachten. 
 • Inzicht hebben op de elementen die een impact hebben op uw dagelijkse praktijk.

Voor wie?

 • Iedereen die recent een functie heeft opgenomen in een aankoopdienst of recent mee betrokken werd bij overheidsopdrachten. 
 • Elk personeelslid van een aanbestedende instantie die overheidsopdrachten en hun werking ten volle wil begrijpen. 
 • Iedereen die betrokken is bij het aankoopproces.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist - deze opleiding is voor iedereen toegankelijk en vereist geen specifieke kennis van de regelgeving overheidsopdrachten.

Programma

Nieuw programma

De specifieke woordenschat van overheidsopdrachten

Het wettelijke kader     
- De Europese Richtlijnen.       
- Belgische regelgeving: overzicht en structuur & wat met de toekomst?         
- Toepassingsgebied: wie moet de regelgeving toepassen?         
- De basisprincipes.   

Het stappenplan van een overheidsopdracht      
- Tijdlijn.        
- Voornaamste stappen. 

Marktverkenning       
- Doel van de marktverkenning.       
- Do’s & Dont’s.
- Wat met voorkennis?   

De voorbereidende stappen voor het opstellen van een bestek       
- Juridische kwalificatie van een opdracht: werken, leveringen of diensten.       
- Cases rond de kwalificatie.        
- De waardebepaling.         

De gunningswijzen ·        
- Keuze van de gunningswijze:  
   • aanbesteding & offerteaanvraag – open & beperkt, 
   • de uitzonderingsprocedures: onderhandelingsprocedures en concurrentiedialoog.        
- Cases: in welke gevallen mag u een onderhandelingsprocedure voeren?        
- De bijkomende mogelijkheden: opdrachtencentrales, samenaankoop, raamovereenkomsten…        
- Wat met percelen?       
- Wat met varianten? En wat is het verschil met opties?  

De kwalitatieve selectie ·        
- Toegangsrecht en uitsluitingscriteria.         
- Financiële en economische draagkracht.     
- Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.       
- Administratieve vereenvoudiging.   

De gunningscriteria       
- Waaraan moet ik denken?         
- Weging en beoordelingsmethode.   

De opdrachtdocumenten       
- Administratieve gedeelte.         
- Contractuele gedeelte.       
- Technische gedeelte.        
- Bijlagen.   

Indiening en opening van de offerte     
- Indiening, modificatie en intrekking van de offerte.        
- Openingszitting.   

Evaluatie van de offertes       
- Kwalitatieve selectie.         
- Regelmatigheid.     
- Gunningscriteria.   

Motivering- en informatieplicht      
- Wanneer moet de ik een gemotiveerde beslissing opstellen?         
- Informatie van de kandidaten, inschrijvers en deelnemers.         
- Standstill.   

Het sluiten van de overeenkomst        
- Volgens de gunningswijze.         
- Aankondiging van gegunde opdracht. 

Data en locaties voor deze opleiding

Antwerpen
NL
07/11/2017
09:00 - 17:00
Inschrijven
Namur
FR
09/11/2017
09:00 - 17:00
Inschrijven

Sprekers

Bjorn Demeulenaere

Jurist - Consultant/Trainer

Praktische informatie

Duur: 1 dag - 7u00
Dinsdag 12 september 2017
Prijs voor bedrijf: 420.00 € (excl. BTW)
Prijs voor overheid: 420.00 € (excl. BTW)
Inbegrepen: Koffiepauze, Lunch, Up-to-date cursusmateriaal

 • Koffiepauze
 • Lunch
 • Up-to-date cursusmateriaal

Meer informatie:

Extra informatie

Stay in touch!

 • Facebook
 • Twitter
 • linkedIn

Heeft u vragen ? Laat ons u helpen!

Bel ons op 02 894 56 05 of stuur ons uw bericht.

Dit BTW-nummer is niet correct !