Volkswoningen Van Duffel Cv,

Onderhoudswerken aan 63 woningen.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Volkswoningen van Duffel, Nieuwstraat 3, 2570 Duffel.
Contactpersoon : Luc Selderslaghs (Directeur). Tel. 015/31.15.65. Fax 015/30.79.99.
E-mail : luc.selderslaghs@volkswoningen-duffel.woonnet.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Onderhoud
wavervelden.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Onderhoudswerken aan 63 woningen.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Wavervelden, Welvaartstraat en Kruisweglei te O.L.V.-Waver.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 210 kalenderdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Registratie : 25.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Laatste origineel attest R.S.Z. bijvoegen (zie bijzonder bestek VM/B 97).
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Attesten registratie en erkenning bijvoegen (zie bijzonder bestek VM/B 97).
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 5.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Wavervelden.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 60 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : Kontante betaling bij afhaling van het dossier of door
voorafgaande overschrijving op reking 091-0041520-33 bij verzending per post.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 11/04/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 11/04/2005, te 10 uur, plaats : Vergaderzaal in de
burelen van de CVBA Volkswoningen van Duffel, Nieuwstraat 3 te 2570 Duffel.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 11/02/2005.
(@Ref :00670141/2005004438)