Gemeente Beersel

Leveren van een telescopische tribune voor cc De Meent, Gemeenveldstraat 34, 1652 Alsemberg.

Wijzigingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 8 van 25 februari 2005, blz. 2125, bericht 2193.
Type opdracht : Leveringen
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeentebestuur Beersel, Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg.
Contactpersoon : Brigitt Verdroncken (Architect-Openbare Werken). Tel. 02/359.17.00. Fax
02/359.17.18.
E-mail : brigitt.verdroncken@gem.beersel.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Leveren van een telescopische tribune voor cc De Meent, Gemeenveldstraat 34,
1652 Alsemberg.
Te wijzigen tekst :
Afdeling II.3) Uitvoeringstermijn : De uitvoeringstermijn is een gunningscriterium.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
De vermelding « geen » valt weg.
Datum van verzending van de aankondiging : 25 februari 2005.
(@Ref :00671987/2005005520)