Gemeente Lovendegem

Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken Dorp, Lovendegem.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeentebestuur Lovendegem, Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem.
Contactpersoon : Mario De Wispelaere (Technische Dienst). Tel. 0476/95.95.54. E-mail :
mario.dewispelare@lovendegem.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Studiebureau AWP Engineering, Weststraat 118, 9950 Waarschoot.
Contactpersoon : Arthur Standaert. Tel. 09/377.13.16.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Studiebureau AWP Engineering, Weststraat 118, 9950 Waarschoot.
Contactpersoon : Arthur Standaert. Tel. 09/377.13.16.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken Dorp, Lovendegem.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Lovendegem, Dorp, Kerkstraat, Diepestraat.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45230000 (Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en
stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 210 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Zie lastenboek.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Zie lastenboek.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Zie lastenboek.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Zie lastenboek.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie C1, Klasse 6.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Algemene offerteaanvraag.
IV.1.3) Gunningscriterium(a) : Zie lastenboek.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2005.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 200 EUR.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 15/04/2005.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 15/04/2005, te 11 uur, plaats : Kerkstraat 45, 9920
Lovendegem.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 25/02/2005.
(@Ref :00676999/2005005918)