Gaselwest, Merelbeke

Het uitvoeren van bodemonderzoeken voor Gaselwest en Iverlek.

Rechtzettingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 8 van 25 februari 2005, blz. 2280, bericht 1936
Diensten
Naam en adres van de aanbestedende overheid : de intercommunale Gaselwest, Iverlek, c/o
Guldensporenpark 52, 9820 Merelbeke.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
beschrijvende bodemonderzoeken Gaselwest, Iverlek.
Te wijzigen tekst :
Lezen : IV.1.2. Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te
nodigen tot inschrijving : maximum zes.
Datum van verzending van dit bericht : 28 februari 2005.