Waterwegen En Zeekanaal Nv, Willebroek

Renovatie sanitair bij 165 appartementen, te 9100 Sint-Niklaas.

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, cv, Reynaertpark 207, 9100 Sint-Niklaas.
Website : www.snmh.be.
Contactpersoon : Mike Nachtegael (Voorzitter). Tel. 03/780.58.48. Fax 03/766.07.58.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenstudio, bvba, project-architect Luc Vydt, Regentiestraat 74, 9100 Sint-Niklaas.
Contactpersoon : Luc Vydt (project-architect). Tel. 03/778.88.40. Fax 03/778.29/79.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Renovatie
sanitair Reynaertpark te Sint-Niklaas.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Renovatie sanitair bij 165 appartementen, Reynaertpark 1-165 te 9100 Sint-Niklaas.
Raming : 2.203.430,43 EUR, ZBTW.
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Reynaertpark te Sint-Niklaas.
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 50700000 (Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 500 kalenderdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
Registratiebewijs.
R.S.Z.-attest (voorlaatste verstreken kwartaal).
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Vereiste registratie categorie 00.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D16, Klasse 6.
Categorie D (Cat. D. Bouwwerken), Klasse 6.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 2003/0481/51.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Verkrijgbaar tot : 22/03/2005. Prijs : 100,00 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : (+ verzendkosten 10 EUR) dossier te koop door storting of
overschrijving van 100 of 110 EUR op rekening 001-1172899-51 van de SNMH.
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 29/03/2005, te 10 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 29/03/2005, te 10 uur, plaats : zetel van de
Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, Reynaertpark 207 te 9100 Sint-Niklaas.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.3) Overige inlichtingen :
Dossiers kunnen gratis geraadpleegd worden :
1. Op het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende
de openbare aanbestedingen, Wetstraat 51, bus 7 te 1040 Brussel.
2. Bij de ontwerper, architectenstudio bvba (project-architect Luc Vydt) Regentiestraat
74 te 9100 Sint-Niklaas. Tel. 03/778.88.40. Fax 03/778.29.79.
3. Ten zetel van de vennootschap, elke maandag en donderdag of na afspraak.
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 28/02/2005.
(@Ref :00670420/2005006090)