Kerkfabriek O.l. Sint-leodegarius, Bornem

Aanpassingswerken dak en vernieuwen tuinmuur.

Wijzigingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 3 van 21/01/05, blz. 538, bericht 626.
Type opdracht : Werken
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Kerkfabriek O.L. Sint-Leodegarius, Kardinaal Cardijnplein 7, 2880 Bornem.
Contactpersoon : Juliaan Maerevoet (voorzitter).
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Aanpassingswerken dak en vernieuwen tuinmuur.
Te wijzigen tekst :
De opening van de offertes zal plaatsvinden op woensdag 06 april 2005 te 14 uur in de
pastorie, Kardinaal Cardijnplein 7, 2880 Bornem.
Datum van verzending van de aankondiging : 28/02/2005.
(@Ref :00670961/2005006223)