Zeekanaal En Watergebonden Grondbeh, Willebroek

Rechtzettingsbericht Bouw van een omloopriool langsheen de Zennegatsluis. ( Rechtzetting )

Rechtzettingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 24 van 11 juni 2004, nr. 25 van 18 juni 2004, nr. 27 van
2 juli 2005 (eerste erratum) en nr. 33 van 8 augustus 2004 (tweede erratum).
Werken
Naam en adres van de aanbestedende overheid : N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
Vlaanderen, Oostdijk 110, 2830 Willebroek.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Kanaal Leuven-Dijle, Mechelen, ter plaatse Zennegatsluis, linkeroever.
Bouw van een omloopriool langsheen de Zennegatsluis.
Te wijzigen tekst :
Werden volgende wijzigingen aangebracht aan het bestek :
Nieuwe benaming bestek : Kanaal Leuven-Dijle, Mechelen, Zennegat : bouw van een ingebuisd
langskanaal ter hoogte van de Zennegatsluis.
Aanbestedende overheid : thans Waterwegen en Zeekanaal, N.V., met behoud van adres, fax
en telefoonnummers.
Toezichthoudende overheid : thans Waterwegen en Zeekanaal, N.V., afdeling Zeeschelde, met
behoud van adres, fax en telefoonnummers.
Prijs aanbestedingsdocumenten :
Bestek : 41,82 EUR inclusief 6 % BTW.
Plannen : 17,57 EUR inclusief 6 % BTW.
Administratiekosten : 8,47 EUR inclusief 21 % BTW.
Totaal : 67,86 EUR.
Verzendingskosten : 9,68 EUR inclusief 21 % BTW.
Totaal inclusief verzendingskosten : 77,53 EUR.
Betaling : thans Waterwegen en Zeekanaal, N.V., met nummer 435-4528321-53.
Datum van opening van de offertes : donderdag 7 april 2005, te 11 uur.
Plaats van opening : thans Watewegen en Zeekanaal, N.V, vergaderzaal 1, met behoud van
adres.
Varianten : enkel verplichte varianten voorzien.
Het bestek ligt eveneens ter inzage bij afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28, te
9000 Gent, van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.
De bestekken die in verkoop worden aangeboden, bevatten bovenvermelde wijzigingen.
Datum van verzending van dit bericht : 1 maart 2005.