Gemeente Grobbendonk

Herinrichten van het bestaand gemeentehuis, uitbreiden van het bestaand gemeentehuis met een nieuwbouw tegen het bestaand gebouw, bouwen van 3 garages, aanleg terrein en parking voor het Gemeentebestuur van Grobbendonk (lot ruwbouw en afwerking).

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
Type opdracht : Werken
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeentebestuur Grobbendonk, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk. Website :
www.grobbendonk.be.
Contactpersoon : Filip Buijs (secretaris). Tel. 014/51.10.20. Fax 014/50.16.18. E-mail :
Filip.Buijs@grobbendonk.be.
I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau Feyaerts, Molenstraat 84, 2220 Heist-op-den-Berg. Website :
feyaerts.patrick@telenet.be.
Contactpersoon : Patrick Feyaerts (architect). Tel. 015/24.94.27. Fax 015/25.09.43.
E-mail : feyaerts.patrick@telenet.be.
I.3) Adres waar de bescheiden verkrijgbaar zijn :
Architectenbureau Feyaerts, Molenstraat 84, 2220 Heist-op-den-Berg. Website :
feyaerts.patrick@telenet.be.
Contactpersoon : Patrick Feyaerts (architect). Tel. 015/24.94.27. Fax 015/25.09.43.
E-mail : feyaerts.patrick@telenet.be.
I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming :
Zelfde adres als I.1 : Ja.
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving :
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken : Uitvoering.
II.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Herinrichten en
uitbreiden van het gemeentehuis.
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht :
Herinrichten van het bestaand gemeentehuis, uitbreiden van het bestaand gemeentehuis met
een nieuwbouw tegen het bestaand gebouw, bouwen van 3 garages, aanleg terrein en parking
voor het Gemeentebestuur van Grobbendonk (lot ruwbouw en afwerking).
II.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten : Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.
NUTS code : BE200 (Vlaams Gewest).
II.1.8) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45000000 (Bouwwerkzaamheden).
II.2) Verdeling in percelen : Neen.
II.3) Uitvoeringstermijn : 320 werkdagen.
AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INFORMATIE
Voorwaarden voor deelneming :
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/ leveranciers/dienstverleners
en inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal
vereiste economische, financiële en technische capaciteit :
Vereiste erkenning : Categorie D, Klasse 5 of hogere.
III.1) Juridische situatie - vereiste bewijsstukken :
Attest R.S.Z. + erkenningsgetuigschrift + registratiegegevens van de aannemer.
III.2) Sociale zekerheid :
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 EUR ZBTW : Ja.
Indien ja, moet de kandidaat-inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn
verplichtingen.
III.3) Economische en financiële draagkracht - vereiste bewijsstukken :
R.S.Z.-attest.
III.4) Technische bekwaamheid - vereiste bewijsstukken :
Erkenningsgetuigschrift + registratiegegevens aannemer.
III.5) Opdrachten van werken - erkenning aannemers :
Categorie D, Klasse 5.
AFDELING IV. PROCEDURE
IV.1.1) Type van procedure : Openbare aanbesteding.
IV.2) Administratieve inlichtingen :
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 231002.
IV.2.2) Bestekken en aanvullende stukken - voorwaarden voor verkrijging ervan :
Prijs : 157,30 EUR.
Voorwaarden voor verkrijging : de aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante
betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnummer 001-1892479-85 van
Architectenbureau Feyaerts Patrick EVBA, Molenstraat 84, te 2220 Heist- op-den-Berg. Tel.
015/24.94.27. GSM 0477/59.15.90. Fax 015/25.09.43 met de vermelding van BTW-nummer.
Internet site waarop het bestek kan geraadpleegd worden :
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=C9050F05BC (deel 0-aannemingsmodaliteiten).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=9F060F06C1 (deel 1-onderbouw).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=88060E07B2 (deel 2-bovenbouw).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=000700078E (deel 3-dakwerken).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=B4050E01B1 (deel 4-gevelsluitingen).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=3106090194 (deel 5-binnenafwerking).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=2206080395 (deel 6- Rf voorzieningen).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=89060E02AE (deel 7-allerlei).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=52060B0DB3 (deel 8-schilderwerken).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=E705010CB5 (deel 9-omgevingswerken).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=8A060F06BB (inhoudstabel).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=F2040904A9 (inschrijvingsbiljet).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=78060C07AF (samenv.meetst ruwbouw + afw.).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=9A060E02B7 (titelblad bestek).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=49060B00A5 (algemene voorwaarden).
www.publicatiesonline.be/ViewDoc.asp?t=6D060D00B4 (Synopsis).
IV.2.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes : 28/04/2005, te 10 uur.
IV.2.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het
verzoek tot deelneming : NL.
IV.2.5) Opening van de offertes : 28/04/2005, te 10 uur, plaats : de opening van de
offertes heeft plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Grobbendonk,
Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.
AFDELING V. AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.4) Datum van verzending van de aankondiging : 01/03/2005.
(@Ref :00676901/2005005212)