Sticht. Gouver. Kinsbergen, Gehandicaptenzorg Vzw

Het bouwen van twee gekoppelde ankerwoningen in Het Giels Bos: ruwbouw en afwerking (pilootaanneming), elektriciteit, sanitair, HVAC.

Rechtzettingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 10 van 11 maart 2005, blz. 2810, bericht 2756
Werken
Naam en adres van de aanbestedende overheid : Stichting Gouverneur Kinsbergen -
Gehandicaptenzorg Provincie Antwer pen, V.Z.W., Het GielsBos, Vosselaarseweg 1, 2275
Gierle (Lille), tel. 014-60 12 11, fax 014-61 71 71.
E-mail : stichting@stichtingkinsbergen.be.
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : het bouwen van twee gekoppelde ankerwoningen in
Het GielsBos, woongemeenschap voor personen met een verstandelijke handicap te Gierle
(Lille), entiteit van de Stichting Gouverneur Kinsbergen - Gehandicaptenzorg Provincie
Antwerpen, V.Z.W. :
Perceel 1 :
ruwbouw en afwerking (pilootaanneming).
Perceel 2 :
elektriciteit.
Perceel 3 :
sanitair.
Perceel 4 :
HVAC.
Te wijzigen tekst :
Punt III.5. Opdrachten van werken, erkenning van aannemers :
Categorie D, klasse 5 (raming zonder BTW).
Ondercategorie P.1, klasse 2 (raming zonder BTW).
Ondercategorie D.16, klasse 1 (raming zonder BTW).
Ondercategorie D.17, klasse 1 (raming zonder BTW).
Datum van verzending van dit bericht : 11 maart 2005.