Eandis Cvba, Merelbeke

Vervangen van een standaard-elektriciteitsmeter door een budgetmeter in een bestaande LS-aansluiting en indienststelling van de budgetmeter.

N. 12886
Rechtzettingsbericht
Bulletin der Aanbestedingen nr. 112 van 6 juli 2006, blz. 11883, bericht 9037
Werken
Naam en adres van de aanbestedende overheid : De intercommunales/opdrachthoudende verenigingen Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas (sector noord), Imea, Gaselwest, t.a.v. Mevr. Linda Derycke, Guldensporenpark 52-56, 9820 Merelbeke, tel. 09-334 47 50, fax 09-334 47 48.
E-mail : Linda.derycke@eandis.be
Internet adres : www.eandis.be
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : plaatsen van budgetmeters.
Te wijzigen tekst :
Het volgende attest " 4.6. erkenning minimum klasse 1, ondercategorie P1 of P2 of C6 " dient voorgelegd te worden op het moment van de gunning.
Datum van verzending van dit bericht : 21 september 2006.Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. \- Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME