Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Mechelen

Het leveren en in dienst nemen van een tweede SAN-configuratie Het leveren van de noodzakelijke componenten en diensten om de mirroring tussen de twee SAN-configuratie te realiseren Verzekeren van onderhoud tijdens de waarborgperiode.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 229 van 28 november 2007, blz. 26252, bericht 16196
Oorspronkelijke publicatie in PB :
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Vlaamse VervoermaatschappijMotstraat 20, 2800 Mechelen. Website : www.delijn.be.
Contactpersoon : Bert van Hemelen. Tel. (32-15) 44 07 11.
E-mail : bert.vanhemelen@delijn.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : In het kader van haar business continuity plan is De Lijn momenteel bezig om een tweede, remote datacenter uit te bouwen. Bestaande systemen zoals iSeries en Windows servers zijn reeds ontdubbeld met uitzondering van de storage-configuratie. Om de gestelde vereisten naar Datarecovery te halen wordt er geopteerd om de actuele SAN-configuratie te ontdubbelen. De huidige SAN blijft behouden in Mechelen en de nieuwe SAN zal ondergebracht worden in het remote datacenter. Synchronisatie is voorzien via een dark fiber verbinding.
Deze opdracht omvat :
Het leveren en in dienst nemen van een tweede SAN-configuratie
Het leveren van de noodzakelijke componenten en diensten om de mirroring tussen de twee SAN-configuratie te realiseren
Verzekeren van onderhoud tijdens de waarborgperiode

Te wijzigen tekst :
In het kader van deze opdracht wordt aan de inschrijvers die, tijdig, zijnde voor 12 :00 op 14 december 2007, hun kandidatuur hebben ingediend, meegedeeld dat zoals reeds vermeld in de oorspronkelijke publicatie, het bestek op het contactadres ter inzage ligt vanaf 4 januari 2008 van 9 :00 uur tot 12 :00 uur en van 14 :00 uur tot 16 :00 uur, elke werkdag, uitgezonderd 's zaterdags. Het bestek kan ook aangekocht worden.
Vanaf 4 januari 2008 loopt ook de termijn van 15 dagen waarbinnen de inschrijvers hun definitieve offerte moeten indienen.
Datum van verzending van de aankondiging : 28/12/2007. (@Ref :00701088/2007111962) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)