Stad Dilsen-stokkem

Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven 2008.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 36 van 20 februari 2008, blz. 3487, bericht 2232
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Stad Dilsen-Stokkem, Europalaan 25 te 3650 Dilsen-Stokkem.
Contactpersoon : Mevrouw Anita Vermeulen.
Tel. 089/79.08.17. Fax 089/79.08.31.
E-mail : anita.vermeulen@dilsen-stokkem.be.
Beschrijving
II.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven 2008.
Te wijzigen tekst :
IV 3.3) Datum : 29/04/2008
IV 3.4) Datum : 29/04/2008 11.00uur
IV 2.8) Datum : 29/04/2008 11.00uur
Datum van verzending van de aankondiging : 03/03/2008.
(@Ref :00000000/08-3-001F012)