Elk Zijn Huis Tervuren Cv

Renovatie van de daken van 10 woningen gelegen in de H. Boulengerlaan te Tervuren.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 195 van 08/10/08, blz. 25006, bericht 15863
Oorspronkelijke publicatie in PB :
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
C.V.B.A. ELK ZIJN HUIS, Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren.
Website : /.
Contactpersoon : Roel Moens (Directeur). Tel. (32-2) 766 01 70. Fax (32-2) 766 01 79. E-mail : secretariaat@elkzijnhuis.woonnet.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Renovatie van de daken van 10 woningen gelegen in de H. Boulengerlaan te Tervuren
Te wijzigen tekst :
Artikel III.2.3) Vakbekwaamheid
vereiste categorie D i.p.v. D5
Datum van verzending van de aankondiging : 13/10/2008.
(@Ref :00670253/2008096586) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)