Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen En Verkeer, Wegen En Verkeer Limburg

N750-Schabartstraat : Aanleg van Busbaan toegang ZOL.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 207 van 24/10/08, blz. 27420, bericht 17686
Oorspronkelijke publicatie in PB : van 24/10/2008
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg, Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt.
Website : www.wegen.vlaanderen.be.
Contactpersoon : Stan Bollen (ir.). Tel. (32-11) 74 23 19. E-mail : stan.bollen@mow.vlaanderen.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : N750-Schabartstraat : Aanleg van Busbaan toegang ZOL
Te wijzigen tekst :
Uitvoeringstermijn is 120 kalenderdagen ipv 140 kalenderdagen
Datum van verzending van de aankondiging : 29/10/2008.
(@Ref :00670950/2008101396) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)