Vlaamse Overheid, Agentschap Voor Natuur En Bos, Buitendienst Oost-vlaanderen , Gent

Aanleggen van dienstweg/fietspad (2e fase) in het Everslaarbos te Lokeren.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 210 van 29/10/08, blz. 28086, bericht 18193
Oorspronkelijke publicatie in PB :
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Agentschap voor Natuur en Bos, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent.
Contactpersoon : Els Van Durme. Tel. (32-9) 265 45 95. E-mail : els.vandurme@lne.vlaanderen.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Aanleggen van dienstweg/fietspad (2e fase) in het Everslaarbos te Lokeren. Dit fietspad zal deel uitmaken van een fietsverbinding doorheen het bos tussen de Spieveldstraat en de Rolandstraat. De 1e fase van de Spieveldstraat tot de Oude Spieveldstraat is reeds gerealiseerd. De huidige uitvoering 2e fase wordt aangelegd tussen de Oude Spieveldstraat en de Rolandstraat over een lengte van ongeveer 1230 meter en een breedte van 3 meter.
Te wijzigen tekst :
IV.3.3 Betaling bestekken :
De verkoop van de bestekken gebeurd door :
Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)
Graaf de Ferrarisgebouw, lokaal 4 P64
Koning Albert II-laan 20 bus 22
1000 Brussel
Rekeningnummer : KBC 733-0392607-78
IBAN-nr. : BE69 7330 3926 0778
BIC-code van de bank : KRED BE BB
Datum van verzending van de aankondiging : 30/10/2008.
(@Ref :00701084/2008101689) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)