Gemeente Asse

Bouw sportvloer.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 204 van 21/10/08, blz. 26873, bericht 17164
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
Gemeente Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.
Contactpersoon : De heer Jan Bruyland.
Tel. : 024541940; Fax : 02 454 19 65; E-mail : td@asse.be.
Beschrijving
ii.1.5) Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Bouw sportvloer.
Te wijzigen tekst :
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Technische beschrijving van de materialen, met opgave van handelsnaam en fabrikant. * Geldig rapport m.b.t. mechanische eisen, treksterkte, rek bij breuk, doorscheursterkte van de polyurethaan gietlaag, uitgereikt door een erkend Belgisch labo. * Geldige brandrapporten volgens NEN - EN 13501-1 (voor sportvloeren klasse B - S1). * Referentielijst met aanduiding van het jaartal van uitvoering. * Kleurenkaart toplaag. * Aanduiding van een garantieperiode met duidelijke omschrijving van de garantie.
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : D29 (Vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren), Klasse 1; Vereiste registratie : 00 (Alle categorieën)
MOET WORDEN GEWIJZIGD IN :
III.2.3) Vakbekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : * Technische beschrijving van de materialen, met opgave van handelsnaam en fabrikant. * Geldig rapport m.b.t. mechanische eisen, treksterkte, rek bij breuk, doorscheursterkte van de polyurethaan gietlaag, uitgereikt door een erkend Belgisch labo. * Geldige brandrapporten voor sportvloeren klasse 3.
* Referentielijst met aanduiding van het jaartal van uitvoering. * Kleurenkaart toplaag. * Aanduiding van een garantieperiode met duidelijke omschrijving van de garantie.
Eventueel vereiste minimumeisen : Vereiste erkenning : G4 (Speciale bekledingen voor sportvelden), Klasse 1; Vereiste registratie : 00 (Alle categorieën)
Datum van verzending van de aankondiging : 29/10/2008.
(@Ref :00000000/08-3-0079013)