Tmvw Cv, Gent

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitbouw en het beheer van het scadaplatform voor de drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur.

WIJZIGINGSBERICHT
Bulletin der Aanbestedingen nr. 187 van 26/09/08, blz. 23420, bericht 14823
Oorspronkelijke publicatie in PB :
Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst :
TMVW, Stropkaai 14, 9000 GENT.
Website : http ://www.tmvw.be.
Contactpersoon : Divisie Aankoop. Tel. (32-9) 240 02 11. Fax (32-9) 240 03 53. E-mail : aankoop@tmvw.be.
Beschrijving :
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : AK-08-029 C Raamovereenkomst met betrekking tot :
- Perceel 1 : de uitbouw en het beheer van het scadaplatform voor de drinkwaterinfrastructuur
- Perceel 2 : de uitbouw en het beheer van het scadaplatform voor de afvalwaterinfrastructuur

Te wijzigen tekst :
De datum voor het indienen van de offertes wordt van maandag 3 november 2008 naar maandag 17 november 2008 gebracht.
Datum van verzending van de aankondiging : 29/10/2008.
(@Ref :00686811/2008101147) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)