Bulletin des adjudications N° 164 du mercredi 20 septembre 2006

Adjudication publique

Régie des Bâtiments, Bruxelles
Marché à commandes à l'assistance d'un expert comptable et financier pour analyse de claims d'entrepreneur + vérification comptable sur place. N° 12451
12451
 
Régie des Bâtiments, Bruxelles
Marché pluriannuel relatif à l'achat, l'installation et l'entretien d'un Minilab photo, ainsi que la fourniture des consommables.. N° 12453
12453
 
M.E.T., Ottignies-LLN
N257 - Wavre - N 4. Giratoire Réalisation d'un giratoire au croisement des routes RN 257 et RN 4. N° 12489
12489
 
M.E.T., Ottignies-LLN
Bail Piste cyclable 2006-2007 N° 12491
12491
 
Port Autonome de Charleroi
Aménagement d'une zone portuaire à Couillet (Phase 2) N° 12493
12493
 
G.I.E. Valorisation de l'eau d'exhaure des carrière de Soignies et d'Ecaussinnes
Aménagement et prise d'eau dans le site de la carriere de Restaumont a Ecaussinnes (terrassements, forages, pose de conduites et équipements - C.S.C. : G.I.E. VALO/4. N° 12447
12447
 
La maison sérésienne sc, Seraing
RENOVATION DE 61 MAISONS CITE DE LA BERGERIE 4100 SERAING N° 12457
12457
 
La maison sérésienne sc, Seraing
RENOVATION DE 80 APPARTEMENTS RUE DE LA BERGERIE A 4100 SERAING N° 12458
12458
 
Le Logis tournaisien sc, Tournai
Réhabilitation d'un immeuble en 5 logements. Lot 1: Gros-Oeuvre et Parachèvement N° 12459
12459
 
Le Logis tournaisien sc, Tournai
Réhabilitation du 27 boulevard Lalaing en 5 logements - Lot 2: Chauffage-Sanitaire N° 12460
12460
 
Le Logis tournaisien sc, Tournai
Réhabilitation du 27 boulevard Lalaing en 5 logements. Lot 3: Electricité. N° 12461
12461
 
Commune d'Ittre
EXTENSION ECOLE COMMUNALE D'ITTRE N° 12463
12463
 
SOWAER
Marché groupé 212 - Insonorisation de deux habitations unifamiliales situées aux alentours de l'aéroport de Liège. N° 12465
12465
 
SOWAER-Environnement , Ransart
Marché groupé 114 - Insonorsation de 4 habitations unifamiliales situées aux alentours de l'aéroport de Liège. N° 12466
12466
 
SOWAER
Insonorisation d'une habitation unifamiliale située autour de l'aéroport de Liège. N° 12467
12467
 
Commune de Beauvechain
Travaux d'amélioration et égouttage de la rue les Claines à Hamme-Mille. N° 12471
12471
 
Commune de Sprimont
Egouttage de la rue du Cimetière. N° 12476
12476
 
Province de Liège
Remplacement du système de ventilation existant. N° 12484
12484
 
Ville de Mons
Réfection du mur d'enceinte du Parc d'Hyon N° 12486
12486
 
Commune de Perwez
Réfection du revêtement de l'avenue Hubert Jacobs à 1360 PERWEZ N° 12494
12494
 
Commune de Perwez
Aménagement d[0019]un trottoir le long de la rue Trémouroux à Perwez, avec placement de dispositifs ralentisseurs de type coussins berlinois N° 12495
12495
 
Ville de Comines-Warneton
Aménagement d'un rond-point sur une route régionale Aménagement de la place communale; Aménagement d'arrêts de bus; Rénovation de l'égouttage. N° 12498
12498
 
Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (Spaque), Glain
Renouvellement et maintenance des postes utilisateurs fixes et portables de la société. N° 12499
12499
 
Ville d'Arlon
Création d'un chemin agricole " Diverticulum " à Weyler en lieu et place d'un chemin romain en terre. N° 12504
12504
 
Province du Brabant wallon
EPM - Nivelles - Aile abritant la buanderie - renforcement des planchers de l'entresol. N° 12507
12507
 
Commune de Dampicourt
Entretien ordinaire de la voirie, année 2006. N° 12508
12508
 
Commune d'Esneux
Modernisation et extension de l'Ecole de Fontin N° 12515
12515
 
NMBS, BE Patrimonium
Slopen van de bestaande fietsenstalling, het aanpassen van de autoparking, het overdekken van fietsenrekken N° 12437
12437
 
Agentschap voor Natuur en Bos , Hasselt
Snoeiwerken van hagen in Vlaamse natuurreservaten in Limburg. De werken worden uitgevoerd met licht materiaal, over het algemeen gemotoriseerde snoeischaren. Klepelmaaiers zijn niet toegestaan. Het betreft circa 11 800 meter. N° 12441
12441
 
Bloso, Brussel
Beplantingswerken ringweg Bloso domein Hofstade N° 12496
12496
 
OCMW Koekelare
Herbouwen van rijwoning na sloping + verbouwen van rijwoning. N° 12477
12477
 
Stad Antwerpen
Riolerings- en bestratingswerken Lysenstraat- strijdhoflaan district BE N° 12481
12481
 
TD Lommel
Aanleg toeristisch fietspad Riebosserheide N° 12483
12483
 
Stad Gent
Dagverblijf De Spiegel, Vervangen paviljoen door nieuwbouw - Lot 2 : oprichting nieuwbouw N° 12487
12487
 
Bouwmaatschappij Noorderkempen, Merksplas
Vernieuwen van dakbedekkingen (pannen) en aanbrengen van bijkomende isolatie. N° 12497
12497
 
Stad Gent
Renovatie kleuterafdeling deel II - overdekte speelplaats. N° 12501
12501
 
Stad Gent
Perceel 4 : nieuwbouw voor de afdeling tuinbouw en schilders. N° 12511
12511
 
STAD BERINGEN
Slibverwerking, bestek D0687s N° 12514
12514
 
Kerkfabriek Sint-Hilonius, Izegem
RESTAUREREN VAN NOORD - OOST EN ZUIDGEVEL VAN TOREN ALSOOK DE WESTGEVEL VAN DE ZIJBEUKEN VAN DE SINT HILONIUSKERK. N° 12516
12516
 
STAD GENT
Perceel 1 - aanpassing grootkeuken en sanitair N° 12517
12517
 

Appel aux candidats

La Maison de l'Entreprise-CEEI, Mons
Plan de communication du concours Esprit, es-tu la 2006-2007. N° 12448
12448
 
Bureau écon. de la Province de Namur
Fourniture et placement de 3, 4 ou 5 systèmes d'identification et de pesage de conteneurs sur roues de 40, 140, 240, 360, 660 et 1100 litres à monter sur des bennes à ordures ménagères . N° 12474
12474
 
Vl. Gemeenschap, Natuurlijke Rijkdommen en Energie
Opmaak van een planningsinstrument (richtlijnenboek, gebiedsspecifieke evaluatie) om de haalbaarheid van een kwaliteitsvolle heraanleg van ontginningen i.f.v. landbouw te toetsen. N° 12440
12440
 
VVM DE LIJN
Implementatie M-ticketing De Lijn 2007-2008 N° 12472
12472
 
PIDPA cvba, Antwerpen
Rc voor levering van materialen voor huisaansluiting binnen 2007. N° 12470
12470
 
PIDPA cvba, Antwerpen
Levering van chemicaliën voor waterzuivering 2007 - 2009 N° 12478
12478
 
PIDPA cvba, Antwerpen
Rc voor levering van PVC-leidingmaterialen en hulpstukken N° 12479
12479
 
Katholieke Universiteit Leuven
Drukken van tijdschrift op krantenformaat en krantenpapier, 12 keer per jaar (driewekelijks, uitgezonderd vakantieperiodes). N° 12482
12482
 
STAD WERVIK
Één vrachtwagen met kipper en kraan N° 12505
12505
 

Appel d'offres général

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, STIB
Réparation de moteurs traction métro. N° 12442
12442
 
Loterie Nationale de Belgique, Brussel
Organisation d'un voyage incentive N° 12462
12462
 
RW-M.E.T (RW-MET), Namur
Fourniture et placement de systèmes d'archivage mobiles destinés au Centre d'Archives de la Région wallonne N° 12490
12490
 
MET Châtelet
Marché de services de simulations de navigation aux entrées et dans les avant-ports de la nouvelle écluse d'Ivoz-Ramet N° 12492
12492
 
CPAS Tournai
Viande fraîche N° 12454
12454
 
CPAS Tournai
Denrées alimentaires non périssables a tres court terme N° 12455
12455
 
CPAS Tournai
Fourniture de lait - produits laitiers - oeufs N° 12456
12456
 
Zone de Police locale , Charleroi
Acquisition de matériel d'armement. N° 12475
12475
 
Sowaer
Le prestataire spécialisé sera chargé de réaliser des enquêtes de satisfaction auprès des riverains des aéroports wallons accompagnées d'évaluations des motifs de satisfaction ou d'insatisfaction des riverains. N° 12485
12485
 
PROVINCE DU HAINAUT
Recherche d'un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail pour assurer la surveillance médicale des Travailleurs de la Province de Hainaut. N° 12500
12500
 
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman, Ieper
Leveren van de medische en civiele uitrusting voor de uitbreiding en ombouw van het ziekenhuis. N° 12449
12449
 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
W 7080 - Uitbreiding t.b.v. nieuwe ionenimplanter in gebouw 493-21, Inst. Natuurkunde Navorsing, Celestijnenlaan 200 D, 3001 Leuven N° 12464
12464
 
WVI Intercommunale, Brugge
Een promotiecontract voor het bouwen en financieren van vier individuele woningen met garage en tuin en tot het verkopen van de onderscheiden woongelegenheden met garage aan derden-kopers. N° 12468
12468
 
IVVO , Brielen
Leveren van een verkleiner. N° 12469
12469
 
Stad Antwerpen
Aanleggen en renoveren van een speeltuin in het stadspark N° 12480
12480
 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Lot 6 totaalinrichting voor laboklassen N° 12510
12510
 

Erratum - Rectification

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen , Brussel
Omgevingswerken. N° 12435
12435
 
Vlaamse Overheid IVA Maritieme Dienstverlening en , Oostende
Het doel van de opdracht is het aanreiken van een geintegreerd kustveiligheidsplan met de uitwerking van maatregelen op korte en lange termijn om de bescherming tegen overstroming van het kustgebied op een aanvaardbaar peil te brengen en te handhaven. N° 12438
12438
 
Vlaamse overheid , Brussel
Deze opdracht betreft het drukken en onder omslag steken van de verzamelaanvraag 2007. Meer bepaald bestaat het drukwerk uit gepersonaliseerde formulieren en fotoplannen, begeleidende brieven, infobladen, terugzendomslagen en verzendomslagen. N° 12506
12506
 
Haviland, Asse
Nieuwbouw van een complex met een ondergrondse parking voor 124 wagens (2900 m2), 40 appartementen (5100 m2), 70 serviceflats en gemeenschappelijke ruimtes (5100 m2), handelszaken (1900 m2). N° 12444
12444
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Studie t.b.v. aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden i.h.k.v. het Sigmaplan N° 12473
12473
 
Kleine Landeigendom Het Volk cv, Gent
Nieuwbouw van 17 woongelegenheden, 12 garages en 1 polyvalente ruimte te Gent, hoek Sint-Theresiastraat-Meulesteedsesteenweg. N° 12488
12488
 
Stad Tongeren
Levering van een straatveegmachine. N° 12503
12503
 
Gesub. Gemengde Lagere- en Kleuterschool, Olsene-Zulte
Geschiktmakingswerken aan de Gevel en Herinrichten van de Lokalen. N° 12518
12518
 

Attribution

Infrabel , Anderlecht
Réalisation d'états des lieux contradictoires : avant travaux; intermédiaires, récolement entre deux phases de travaux exécutées par des entrepreneurs différents; après travaux, récolement définitif. N° 12436
12436
 
Commune de Lasne
Collecte des ordures ménageres et des encombrants. N° 12513
12513
 
VDAB, Brussel
Perceel 1 : CNC-draaibank, één stuk. Perceel 2 : vertikaal teach-in frees- of bewerkingscentrum met integrale conventionele en CNC-mogelijkheden, acht stuks. N° 12439
12439
 
STAD MAASEIK
Leveren van drie skatetoestellen skatepark Neeroeteren. N° 12445
12445
 

Avis indicatif

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, STIB
Fourniture en 2 lots de ± 28 groupes transfo-redresseurs 11 kV 750 Vdc puissance 1600 kVA et ± 17 transformateurs 11 kV 400 V 230 Vac de puissance 100 kVA. N° 12443
12443
 
SPF Personnel & Organisation, Bruxelles
Appel d'offres général pour la livraison de fournitures de bureau aux services publics fédéraux. N° 12450
12450
 

Inconnu - Voir Publication

Défense, Bruxelles
Marché pluriannuel (2006-2008)relatif à l'acquisition de matériel de franchissement. N° 12452
12452
 
VILLE DE LIÈGE
Travaux de prévention incendie aux groupes scolaires du Botanique I et II, rue du Jardin Botanique 25, a 4000 Liege. N° 12446
12446
 
Service public fédéral Mobilité et Transport
Levering van een GPS-RTK-systeem met toebehoren. N° 12502
12502
 
Zeewezen - Afd. Waterbouwk Labo en Hydr. Onderzoek
Monitoringprogramma uit te voeren voor het verder opvolgen van ecologische ontwikkelingen, die mogelijk optreden na uitvoering van een stortproef van zand nabij de zeewaartse tip van de plaat van Walsoorden in de Westerschelde. N° 12512
12512
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Zeeschelde R.O. te Sint-Amands. Bouw van een vlottende veer- en recreantensteiger. N° 12509
12509