Bulletin des adjudications N° 83 du vendredi 27 avril 2007

Adjudication publique

Infrabel, Charleroi
Ligne 150 - Tamines-Aisemont (voie unique non électrifiée) - Travaux d'accompagnement du train mécanisé de renouvellement de traverses. Renouvellement de rails et travaux divers. N° 4501
4501
 
Communauté française, Mons
La Louvière EPES - remplacement de deux chaudières et brüleurs et régulation. N° 4471
4471
 
MRMP-M/AD , Bruxelles
Achat d'un spectromètre de masse type "triple quadrupole" avec un chromatrographe en phase gazeuse comme système d'entrée. N° 4516
4516
 
SPF Justice, Bruxelles
Adjudication publique pour le nettoyage des vitres pour le compte du Service Public Fédéral Justice. N° 4488
4488
 
Commune d'Evere
Construction et réparation de trottoirs, entretien du pavage au cours de l'année 2007; csc 001/2007. N° 4472
4472
 
Commune de Soumagne
07-3-004V001 - Refection de voiries des rues: Clos de Ht Fécher, Croix Hennes, G.Defnet, Labouxhe. N° 4483
4483
 
Commune de Vielsalm
MARCHE ANNUEL D'ENTRETIEN DE VOIRIES - ANNEE 2007. N° 4517
4517
 
Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
Leveren en plaatsen van veiligheidsinrichtingen. N° 4506
4506
 
GEMEENTE BEERSE
Busvervoer schoolzwemmen. N° 4487
4487
 
GEMEENTE BALEN
Onderhoud asfaltwegen DJ. 2007. N° 4485
4485
 
Aquafin nv, Aartselaar
Collector Voer fase 4 - Aquafinproject 20.163. N° 4480
4480
 
STAD GENK
Rioolrenovatiewerken in de Zouwstraat, Genk. N° 4476
4476
 
AZ SINT-JAN AV
HOLTERMONITORING VOOR DE DIENST CARDIOLOGIE. N° 4494
4494
 
OCMW OOSTENDE
Bouw van een parkeerhuis voor 350 wagens na slopen bestaand mortuarium (bouwwerken - technische installaties - lift). N° 4482
4482
 
Gemeente Avelgem
Avelgem: Afkoppelen vuilvracht woningen Kasteelstraat, e.a. N° 4478
4478
 
W & Z NV Afdeling Bovenschelde
District 4: Dender & Moervaart. Ledigen van afvalcontainers. N° 4473
4473
 
O.C. Sint-Jozef
Vervangen buitenschrijnwerk internaat Stropkaai Gent Lot 1 - Buitenschrijnwerk. N° 4510
4510
 
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Leerlingenvervoer voor de periode 2007 - 2012. N° 4486
4486
 
GEMEENTE ZULTE
Wegeniswerken in de OESELGEMSTRAAT te Zulte. N° 4508
4508
 

Appel aux candidats

Office National des Pensions
Acquisition de postes de travail, de PC portables et d'écrans plats. N° 50867
50867
 
Office National des Pensions
Acquisition de trente-cinq serveurs i86 (quantité approximative) : des logiciels système nécessaires; des services y associés. N° 50868
50868
 
Intercommunale du Brabant Wallon IBW, Nivelles
Transformation de parc à conteneurs. N° 4507
4507
 
ASBL Guibert Sports Finances , Corbais
Travaux de mise en conformité de la plaine de jeux. N° 4492
4492
 
Commune de Soumagne
Fourniture d'une pelle hydraulique. N° 4504
4504
 
Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
R0 - vak Waterloo-Léonardkruispunt: Modernisering van de rijweg te Hoeilaart. N° 4505
4505
 
AZ SINT-JAN AV
ECHOGRAFIETOESTEL VOOR DE DIENST REVALIDATIE EN SPORTGENEESKUNDE. N° 4490
4490
 
AZ SINT-JAN AV
VIDEOTOREN VOOR DE DIENST GYNAECOLOGIE. N° 4491
4491
 
PZ Kruibeke-Temse
Ruime voertuigen van het type politiecombi. N° 50869
50869
 

Appel d'offres général

MIL (MIL), Bruxelles
Vente d'un banc de test à rouleaux pour véhicule léger. N° 4515
4515
 
Service public fédéral Mobilité et Transport
Mission d'auteur de projet pour la réfection totale des toitures du château Karreveld et ses abords - Services - Appel d'offre général. N° 4513
4513
 
SPF P-O DGP Service Planning et Sélection
Implémentation SEPPIII. N° 4489
4489
 
SPF P-O DGP Service Planning et Sélection
Implémentation SEPPIII. N° 4514
4514
 
Bruxelles-Environnement IBGE-BIM
Etude sur les installations de climatisation dans les bureaux en Région bruxelloise. N° 4479
4479
 
Centre d'étude de l'Energie nucléaire (CEN-SCK°
Chaîne mobile de Spectrométrie Gamma. N° 4509
4509
 
AIDE Intercommunale, Liège
Réseau des câbles des stations de pompage n 1, 2 et 3 à Herstal - Remplacement des câbles haute tension - 1ère partie - achat de câbles. N° 4497
4497
 
CPAS de Charleroi
MRS Charleroi - appel infirmière. N° 4481
4481
 
Société wallone du Logement, Charleroi
REMISE A NIVEAU D UNE PARTIE DU PARC INFORMATIQUE EN TERMES DE HARDWARE ET SOFTWARE DE BASE . N° 4518
4518
 
Office Du Tourisme
Étude et pose d'illuminations autour et sur le marché de noël sur l'eau . N° 4502
4502
 
Maritieme Toegang, Antwerpen
Tweede sluis Waaslandhaven. Ter beschikking stellen van een coördinatie-ontwerp en verlenen van technische assistentie door een controlebureau. . N° 4475
4475
 
GEMEENTE LENNIK
Aankoop hydraulische graafmachine. N° 4498
4498
 
Gemeente Grimbergen
Levering van vlees. N° 4496
4496
 
Katholieke Universiteit Leuven
W D020 - Opwaardering auditoria - Perceel 15A: Vaste inrichting in gebouwen: Onderwijs & Navorsing 1 Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, 3000 Leuven. N° 4493
4493
 
Ghent University
07-3-001G016 - Keuringen elektriciteit. N° 4495
4495
 
STAD DENDERMONDE
Brandweer Dendermonde telescopische hoogwerker van minimum 22 meter. N° 4484
4484
 
Intercommunale Verko nv, Dendermonde
Sorteren van PMD. N° 50866
50866
 
Intercommunale ILVA, Erembodegem
: Levering van minimaal 100 tot maximaal 167 compostbakken. N° 4503
4503
 
GEMEENTE NEVELE
Leveren van schoolmaaltijden en maaltijden buitenschoolse kinderopvang. N° 4499
4499
 

Erratum - Rectification

SNCB
Nettoyage du matériel roulant dans les différents ateliers de traction et dans les gares. N° 50862
50862
 
Cel Publicatie Overheidsopdrachten
Agglomération bruxelloise : entretien de jardins. N° 50863
50863
 
UCL-ADAE, service des Logements
Rénovation de 11 duplex, de 4 chambres et des espaces sanitaires commun au 23 rue de la neuville à 1348 Louvain-la-Neuve. N° 4477
4477
 
Province de Hainaut, Service Technique des Bâtiments , Mons
Equipement en mobilier scolaire à l'Institut provincial d'enseignement secondaire paramédical à MONS. N° 4470
4470
 
Dexia bank nv, Brussel
: OCMW Kruishoutem - 20 sociale huurwoningen Tjolleveld Perceel 1 : Ruwbouw / Voltooiing en technieken. N° 4500
4500
 
Vlaams-Nederlandse Protestants-Christelijke Basisschool Burgemeester Marnix vzw, Schoten
Geschiktheidswerken aan de platte daken van het schoolgebouw Burgemeester Marnix. N° 4469
4469
 
Gemeente Koekelare
Deze opdracht omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de renovatie van de wegenis in de Eikendreef. De werken omvatten daarnaast de afkoppeling van de RWA- en/of DWA-huisaansluitingen op de private percelen in de Eikendreef. Deze opdrac... N° 4474
4474
 
GEMEENTE LOCHRISTI
Bouwen van 2 nieuwe luifels op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool en kleuterschool. N° 4511
4511
 
GEMEENTE LOCHRISTI
Bouwen van 2 nieuwe luifels op de speelplaats van de gemeentelijke basisschool en kleuterschool. N° 4512
4512
 

Attribution

VVM - DE LIJN
Raamovereenkomst voor de levering van onderdelen, voor autobussen met motoren en chassis Volvo, voor een periode van drie jaar, verlengbaar met één jaar. N° 50865
50865
 

Inconnu - Voir Publication

Soc. des transports intercommunaux, Bruxelles
Etablir une liste de sociétés qualifiées pour la prestation éventuelle de services financiers décrits ci-après :. N° 50864
50864