Bulletin des adjudications N° 42 du vendredi 24 mars 2006

Adjudication publique

Infrabel, Liège
Démolition de passages supérieurs existants, réalisation de portiques en béton armé, travaux de terrassement, travaux de voirie, travaux divers de finition. N° 3758
3758
 
Régie des Batiments, Arlon
HUMAIN, Station de radioastronomie. Construction d'un abris a téléscope. N° 3759
3759
 
Port de Bruxelles
La rénovation de la toiture du bâtiment principal du siege social N° 3834
3834
 
CPAS Nivelles
Travaux de rénovation et mise en conformité de la ferme de l'hostellerie a Nivelles. N° 3780
3780
 
Centre hospitalier de la Citadelle, Liège
Construction d'une M.C.A.E. (Crèche). N° 3784
3784
 
PROVINCE DU HAINAUT
Marchienne-au-Pont : Institut médico-pédagogique, construction de 14 classes. Lot 2 : Cabine haute tension. N° 3785
3785
 
Sorelo, Bruxelles
Installation d'un systéme de production d'eau chaude centralisé pour 44 logements. N° 3803
3803
 
Commune de Libramont-Chevigny
Travaux d'aménagement de terrains de pétanque et d'une piste de rollers a Libramont. N° 3804
3804
 
Commune de Rendeux
Réfection du revetement hydrocarboné de 3 voiries (Stotale = 8.565 m2) par un enrobé en recherche suivi d'un enduisage monocouche scellé par un RBCF. N° 3805
3805
 
Commune d'Engis
Réfection d'une voirie communale et pose d'une canalisation de reprise d'eaux de ruissellement et d'une partie des eaux épurées. N° 3822
3822
 
communale de Tenneville
Réfection des voiries suite aux inondations 2004-2005. N° 3824
3824
 
Commune de Woluwe-Saint-Pierre
Rénovation des coursives de la Cité de l'Amitié. Travaux de peinture, réparation des bétons et recouvrement de sol. N° 3826
3826
 
Ville de Binche
Amélioration de l'égouttage à la rue de Merbes à Binche. N° 3830
3830
 
Vl. Gemeensch. - Afd Gesubsidieerde Infrastructuur
Melle, Gontrode Heirweg. Omgevingswerken rond 2 x 18 appartementen, fase 2. N° 3760
3760
 
Regie der Gebouwen, Antwerpen
Antwerpen, Hof van Beroep, Waalsekaai tss nrs 35 & 36. Bouwkundige werken voor het inrichten van bijkomende lokalen en douchen in kelderverdieping. N° 3770
3770
 
Regie der Gebouwen, Antwerpen
Antwerpen. Gevangenis. Aanleg van verhardingen en omheiningsmuur, alsmede aanpassingswerken voor de toegangen naar de respectievelijke vleugels. Vernieuwen van metalen saspoorten aan inkom Sint-Rochusstraat. N° 3771
3771
 
Regie der Gebouwen, Antwerpen
Kapellen. Onthaalcentrum voor Vluchtelingen. "Renovatie omheining" (heraanbesteding). opruiming van struiken. verwijderen van draadafsluiting. afrastering met gelast zwaar gaas met opstand. draaipoort uit staal. N° 3772
3772
 
Min. Vl. Gem., Afdeling Scheepvaartbegeleiding , Meerdere Prov
Verrichten van bouwkundige onderhoudswerken aan de Radarcentrale Zeebrugge van de Schelderadarketen. N° 3774
3774
 
VL.Gewest - Afd Gebouwen, dienst W-Vlaanderen
Buiten- en binnenschilderwerken. N° 3775
3775
 
Gemeenschapsonderwijs Infrastructuur Regio West, Sint-Andries
Aanleggen van de elektrische installatie in nieuwbouw voor de Freinetschool te Sint-Andries (Brugge), K. Leopold III-laan. N° 3776
3776
 
Vl. Gemeensch. - Aminal - AfdelingNatuur
Heideherstelwerken en afvoer van materiaal op militaire domeinen in Antwerpen en Limburg. Deze werken behelzen vooral kap- en hakwerken en worden uitgevoerd met zwaardere mechanisaties aangepast aan vochtige tot natte terreinen. N° 3791
3791
 
Min. Vl. Gem., Afd. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Herstellen KWS-verharderingen (toplaag vernieuwen) Sint-Genesius-Rode, Leuven, Tervuren, Grimbergen. N° 3796
3796
 
Vl. Gemeenschap - Adm Wegen en Verkeer
N367 - Afbreken van een woning te Jabbeke. N° 3800
3800
 
Min. Vl. Gem, Administratie Waterwegen en Zeewezen
Onderhoudswerken aan de loodsboten 1, 6 en 7 en Zeeleeuw 2006 en 2007. N° 3801
3801
 
Vl. Gem. Water- en Zeewezen Oostende
Revisie R1 + R2 + R3 van de SB hoofdmotor en R1 van de BB hoofdmotor aan boord van de Loodsboot 1. N° 3802
3802
 
Scholengroep 22 Pantarhei , Gentbrugge
Aanpassen ramen/deuren en dubele beglazing. De opdracht omvat het verwijderen van bestaande ramen en deuren; het vervaardigen, leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren; het voorzien van venstertabletten; het uitbekleden en het elastisch opspuiten. N° 3812
3812
 
Scholengroep 22 Pantarhei , Gentbrugge
Aanpassen ramen/deuren en dubbele beglazing. De opdracht omvat het verwijderen van bestaande ramen en deuren; het vervaardigen, leveren en plaatsen van nieuwe ramen en deuren met dubbele beglazing; het voorzien van venstertabletten. N° 3813
3813
 
Aquafin nv, Aartselaar
Vilvoorde. Zennecollector fase 1, deel B. N° 3766
3766
 
GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER
Abdijstraat. Aanleg riolering en wegeniswerken. N° 3782
3782
 
GEMEENTE RIEMST
Herstelling van de kerkhofmuren te Millen-Riemst. N° 3783
3783
 
Kerkfabriek Sint-Martinus , Herzele
Herstellingswerken aan de monelen en glasramen van de Sint-Martinuskerk N° 3786
3786
 
Vrije Basisschool Maria Middelares VZW
Sint-Job-in-'t-Goor. Verbouwing met ruwbouw, schrijnwerk, technieken en plafond. N° 3787
3787
 
Gemeente Moorslede
Verbeteringswerken aan verschillende landbouwwegen - overlagingen asfaltwegen - wegverbredingen - plaatselijk plaatsen straatgoten. N° 3790
3790
 
Regie Stedelijke Waterdienst, Ieper
Aanleg van drinkwaterleidingen langs de Omloopstraat en in de verkavelingen gelegen tussen de Omloopstraat en de Reigerslaan-Vinkenlaan. N° 3809
3809
 
Emmaüs vzw, Zoersel
Bouwen van een aanloopadres. Lot 2 elektriciteitswerken. N° 3810
3810
 
Emmaüs vzw, Zoersel
Bouwen van een aanloopadres. Lot 3 : HVAC + sanitair. N° 3815
3815
 
Katholiek Schoolcomité, Loppem
Verbouwen en uitbreiden schoolgebouw met 11 klassen,. Lot 1 : ruwbouw en voltooiingswerken. N° 3817
3817
 
Stad Antwerpen
Uitvoeren van groenonderhoud in 2006 district Ekeren. N° 3820
3820
 
GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER
Bestrijkingswerken - Dienstjaar 2006 diverse wegen Heusden-Zolder. N° 3821
3821
 
Katholiek Schoolcomité, Loppem
Renovatie Sint-Maartensschool perceel 2 HVAC. N° 3823
3823
 
Katholiek Schoolcomité, Loppem
Renovatie Sint Maartensschool, Kattestraat, te Loppem perceel 4 : Sanitair. N° 3827
3827
 
Katholiek Schoolcomité, Loppem
Renovatie Sint Maartensschool perceel 3 Elektriciteit. N° 3828
3828
 
STAD DILSEN-STOKKEM
Dilsen-Stokkem : buitengewone herstelling van de Medaer- en Stationsstraat (aanpassing stoepen). N° 3832
3832
 
Gemeente Zelzate
Wegenis-en rioleringswerken N° 3833
3833
 
V.U.B. Brussel
Trappen Restaurant en gebouw Q, maken van een nooduitgang aan Q. N° 3835
3835
 
V.U.B. Brussel
Nieuwbouw VUB Ke IBBT. N° 3836
3836
 
GEMEENTE HERZELE
Inrichten van een parkzone/aanleg parking achter het Gemeentehuis. N° 3838
3838
 
GEMEENTE HEUVELLAND
Restauratie daken van de Sint-Eligiuskerk te Westouter. N° 3840
3840
 
Gemeente Machelen
Renovatie sporthal (Rampelbergstraat). N° 3841
3841
 

Appel aux candidats

STIB, Bruxelles
Contrat cadre pour l'achat de produits destinés a la peinture de trams et de bus en couleurs métallisées. N° 3762
3762
 
Coopération technique belge, Bruxelles
Fourniture franco aire de stockage de la Palestinian Energy Authority (Tulkarem, West Bank) de pylônes treillis complets (12 m) et poteaux tubulaires (9 m) destinés aux réseaux de transport et de distribution d'énergie électrique. N° 3763
3763
 
Ville d'Ottignies-Louvain-La-Neuve
Pose d'un enduit superficiel scellé par un RBCF et réparations locales N° 3777
3777
 
ville d'Ottignies-Louvain-la -Neuve
Rénovation des groupes de ventilation et de la régulation des installations de chauffage et ventilation du Centre Culturel, avenue des Combattants 41 à 1340 N° 3778
3778
 
ville d'Ottignies-Louvain-la -Neuve
La présente entreprise consiste en l'aménagement de la place de l'Europe à Limelette dans le cadre du Plan Mercure. N° 3779
3779
 
I.N.A.S.E.P., Namur
Mission d'auteur de projet pour l'étude et la réalisation de la station d'épuration de Mornimont (45.000 EH) comprenant l'établissement d'un dossier d'appel d'offres, l'analyse des offres et la direction des travaux. N° 3808
3808
 
Association liégeoise d'Electricitré SCI
Fourniture et installation d'une tranche 70kV (disjoncteurs, sectionneurs, TP, TI...) et installation d'un transformateurs 70 kV (poste 70/15 kV de Hannut). N° 3839
3839
 
Kind en Gezin, Brussel
Toegangscontrole, Camerabewaking, Inbraakdetectie, Branddetectie, hindernissen en bekabeling voor het hoofd- en bijgebouw gebouw van Kind & Gezin te Brussel. N° 3818
3818
 
Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Gent
Servicelijn met betrekking tot de totale waterhuishouding voor professionele en industriële klanten. N° 3411
3411
 
Kerkraad St Anna , Maaseik
Restauratiewerken aan de Sint-Annakerk, te Aldeneik. Fase 3 : Restauratiewerken aan het interieur. N° 3788
3788
 
STAD BRUGGE
Opmaak plan voor bijkomende parkeerruimtes voor de Stad Brugge (Studie). N° 3816
3816
 

Appel d'offres général

Forces armées, Evère
Vente de 28 bobines de câble téléphonique (bobines comprises). N° 3757
3757
 
ETNIC
Trois lots attribuables distinctement en vue d'acquérir des imprimantes a jet d'encre A4 et A3 ainsi que des petites imprimantes laser couleur. N° 3761
3761
 
Office national de l'Emploi
Fourniture et pose de nouveaux pare-soleil intérieurs dans les locaux du Bureau du chômage de Namur. N° 3773
3773
 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Fete de l'environnement 2006. N° 3806
3806
 
Commune de Montigny-le-Tilleul
Financement des dépenses du service extraordinaire de la Commune de Montigny-le-Tilleul. N° 3829
3829
 
Min. Vl. Gem., Afd. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Studieopdracht voor het opmaken van een milieubeoordelingsnota met het oog op het bekomen van een ontheffing voor de opmaak van een project-MER voor de omvorming van de RO : vak A3 (Zaventem) - A1 (Vilvoorde) in het kader van het START-project. N° 3797
3797
 
Min. Vl. Gem., Afd. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Studieopdracht betreffende het ontwerp van het complex " Londerzeel-Zuid " te Meise en Londerzeel in het kader van het START-project. N° 3798
3798
 
Min. Vl. Gem., Afd. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Studieopdracht betreffende het ontwerp van de omvorming van de RO : vak A12 (Strombeek-Bever) - A10 (Zellik) in het kader van het START-project. N° 3799
3799
 
AZ VUB, Jette
Ophalen en verwerken van ziekenhuisafval. N° 3764
3764
 
Digipolis, Antwerpen
Automatiseren toegangscontrole acht recyclageparken stad Antwerpen. N° 3765
3765
 
Universitair Ziekenhuis Gent
Leveren, installeren en operationeel maken van een systeem voor helpdesk- en infrastructuurbeheer ten behoeve van het departement ICT van het UZ Gent. N° 3767
3767
 
Gemeente Machelen
Leveren en plaatsen van los meubilair in het vernieuwde gemeentehuis van en te 1830 Machelen. N° 3781
3781
 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Ombouw tot studentenhuisvesting Bellarmino, Pater Damiaanplein. Perceel 17 A schilderwerken. N° 3807
3807
 
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Opwaardering poollokalen in gebouw 402-19, Onderwijs & Navorsing 1, Herestraat 49, 3000 Leuven. Perceel 15A : vaste inrichting. N° 3811
3811
 
GEMEENTE ASSE
Algemene realisatie gemeentelijk informatieblad. N° 3814
3814
 
GEMEENTE ASSE
Leveren elektriciteit voor alle gebouwen en instellingen van de gemeente en het O.C.M.W. N° 3819
3819
 
Aquafin nv, Aartselaar
Temse: Gelaagstraat, Kerkhofstraat en Lepelstraat. Aanleggen van DWA- en RWA-leidingen, aanleggen van persleiding, bouwen pompstation, bouwen van overstort,... N° 3825
3825
 

Erratum - Rectification

Cour des Minimes , Liège
Spa. Restauration de l'ancien hôtel d'Irlande (façades et toiture). N° 3837
3837
 
Le Logis Moderne sc, Monceau-sur-Sambre
L'entretien des abords de l'ensemble du patrimoine de la société. N° 3789
3789
 
Min. Vl. Gem., Afd. Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Leveren van niet-inwendig verlichte verticale signalisatiematerialen. (Vlaams-Brabant) N° 3795
3795
 
Stad Gent
Het opstellen van een planMER voor de ontwikkeling die het voorwerp uitmaakt van de gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) van het stadsontwerp " Oude Dokken ", stad Gent. N° 3768
3768
 
Stad Gent
Dienstencentrum gelegen Rerum Novarumplein 186, te 9000 Gent. De totale investeringskost voor de realisatie van de infrastructuur, excl. financiering, wordt geraamd op één miljoen EUR (incl. BTW). N° 3769
3769
 
Aquafin nv, Aartselaar
Tervuren. Bouw en opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (17 000 IE). Lot 1 : Bouwkunde. N° 3792
3792
 
Aquafin nv, Aartselaar
Tervuren. Bouw en opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (17 000 IE) N° 3793
3793
 
Universitair Ziekenhuis, Gent
Afsluiten van een raamcontract voor leveren, installeren en operationeel maken van hardware en software voor spraakherkenning ten behoeve van diverse diensten van het UZ Gent. N° 3794
3794
 

Inconnu - Voir Publication

OCMW TURNHOUT
O.C.M.W. Turnhout, A. Van Dijckstraat 20, 2300 Turnhout. Uitbreiding administratiecomplex - perceel Ventilatie-(koeling). N° 3831
3831