Bulletin des adjudications N° 61 du jeudi 27 mars 2008

Adjudication publique

Société Régionale Wallonne du Transport
CSC TECH n°1375 - Métro Léger de Charleroi - Fermeture de la boucle - Voies et réseaux divers - Génie civil et parachèvements divers. N° 4196
4196
 
Société régionale wallonne du Transport, Jambes
CSC TECH n°1376 - Métro Léger de Charleroi - Fermeture de la boucle - Equipements électriques - Eclairage. N° 4197
4197
 
Société Régionale Wallonne du Transport
CSC TECH n°1377 - Métro Léger de Charleroi - Fermeture de la boucle - Fourniture et pose de voies ferrées - Pose d'appareils de voies. N° 4198
4198
 
Société Régionale Wallonne du Transport
CSC TECH n°1380 - Métro Léger de Charleroi - Fermeture de la boucle - Tirage de câbles divers dans fourreaux existants et caniveaux. N° 4199
4199
 
Société Régionale Wallonne du Transport
CSC TECH n°1371 - Métro Léger de Charleroi - Aménagements de locaux au niveau de la mezzanine de la station Beaux-Arts. N° 4200
4200
 
Divisie Procurement - Infrastructure/soussection
EVERE- Quartier Reine Elisabeth &endash; Bloc 13 - Installation MSC (marché pour compte suite à mesures d'office). N° 4214
4214
 
Instituut van de Heilige Familie vzw
Renovatie en herinrichting van het sanitair en andere lokalen - Plassen met klazsse(n). Ruwbouw, afwerking, sanitair, elektriciteit, machanische ventilatie. N° 4189
4189
 
Instituut van de Heilige Familie vzw
Renovatie van zadeldak en kroonlijsten. N° 4208
4208
 
Université de Liège
Travaux de Voirie 2008. N° 4206
4206
 
SPAQUE
Aménagements intérieurs au rez-de-chaussée et au 1er étage et travaux aux 4ème, 5ème, 6ème et 7ème étage. N° 4211
4211
 
Ville de Waremme
08-3-004Q009 - Remplacement du système de chauffage CSCEL. N° 4152
4152
 
Meuse Condroz Logement SCRL, Huy
Construct de 5 lgts moyens "Pré Libert" à 4500 TIHANGE. N° 4169
4169
 
Administration communale
FOSSES-LA-VILLE: travaux de réfection de la rue de la Plage (phase II) à Fosses. (CV-05.072). N° 4163
4163
 
IPALLE
MOUSCRON - VOUTEMENT ESPIERRES. N° 4161
4161
 
Min. Vl. Gem. Afd. Wegen West-Vlaanderen
Plaatsen van signalisatie in het district D321 (Jabbeke). N° 4156
4156
 
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Infrastructuur (Regio Oost)
Heverlee BuO - Woudlucht - Prosperdreef 3 - Renovatie buitenschrijnwerk. N° 4164
4164
 
Agentschap voor Natuur en Bos, Sint-Pieters-Leeuw
Herstel van de bestaande vijveroever en beekloop in park Frankveld te Beersel. N° 4186
4186
 
Vlaamse Landmaatschappij nv, Brussel
08-3-008P001 - Natuurinrichtingsproject Life Stropersbos : Infrastructuurwerken. N° 4209
4209
 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV
Herinrichting kantoren BAM NV. N° 4202
4202
 
Stad Antwerpen
SW/OD/08/5159 Onderhoudswerken aan beplantingen, ruimings- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen. N° 4182
4182
 
Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting nv
Vernieuwen van het buitenschrijnwerk (pvc) van 10 woningen en een clubhuis te Turnhout, Goedendagstraat. N° 4173
4173
 
Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting nv
Bouwen van 4 eengezinswoningen met carports te Baarle-Hertog. N° 4183
4183
 
GEMEENTE BEERSE
08-3-0016002 - Vernieuwen goten en boordstenen Kardinaal Cardijnlaan. N° 4185
4185
 
IOK Afvalbeheer , Geel
Opdracht tot het wassen, strijken en verzorgen van het linnen van het RVT St.-Petrus OCMW Turnhout. N° 4153
4153
 
Aquafin nv, Aartselaar
Opdracht tot het wassen, strijken en verzorgen van het linnen van het RVT St.-Petrus OCMW Turnhout. N° 4212
4212
 
Aquafin nv, Aartselaar
Projectnummer 20.243 lot 2 - Mollen-Asse, PS Velm, Ps Kloosterbeek en PS Schermershoek. N° 4215
4215
 
Aquafin nv, Aartselaar
08-3-008P001 - Natuurinrichtingsproject Life Stropersbos : Infrastructuurwerken. N° 4218
4218
 
GEMEENTE BRASSCHAAT
Isolatie militair kwartier OOST in het kader van de gedeeltelijke vervreemding. Verplaatsen hoogspanningscabine. N° 4190
4190
 
GEMEENTE BRASSCHAAT
BO/1013 Optimalisatie RWA-pompstation. N° 4191
4191
 
GEMEENTE BRASSCHAAT
Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen in asfalt, aanbrengen toplaag in Kasteellei, Donkseinde, De Caterslei, Voshollei, Het Leeg en onderhoud in verschillende straten. N° 4192
4192
 
GEMEENTE BRASSCHAAT
Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan betonwegen en goten. N° 4193
4193
 
STAD GENK
Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2008. N° 4157
4157
 
GEMEENTE HOUTHULST
Vredesmolen Klerken - restauratie fase 1 : dringende instandhouding van de molenruïne. N° 4180
4180
 
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF GENT
Het vernieuwen van de dakbedekking, het bekleden van de voorgevel en het plaatsen van een nieuwe inkompoort. N° 50445
50445
 
Katholieke Scholen Regio Deinze
Renovatiewerken kleuter- en basisschool 'Ten Dries' te Deinze, lot buitenschrijnwerk. N° 4187
4187
 

Appel aux candidats

Infrabel, direction
Ligne 166 \- Dinant/Bertrix. Tunnel de Vonêche. Réalisation d'une installation fixe pour annonce automatique des trains, en vue de la protection du personnel. N° 50446
50446
 
CF_AGI - Services des Infrastructures culturelles
LE THEATRE MARNI - Installation de portes et de cloisons RF - Mise en conformité SRI - Travaux d'amélioration acoustiques Phase 1. N° 4158
4158
 
Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé autre, Bruxelles
Critères de qualité pour les lieux de stage des médecins en voie de spécialisation. N° 4194
4194
 
Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé autre, Bruxelles
Avantages, inconvénients et possibilité d'introduction d'un programme Pay for quality en Belgique. N° 4195
4195
 
Organisme National des Déchets Radioactifs et des matières Fissiles enrichies
Services d'expertise pour la sûreté radiologique à long terme d'un dépôt final de catégorie A. N° 4213
4213
 
Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
CSC AED/DITP/ET150 : étude de la signalétique multimodale lors de rénovations de stations de métro et de tram en souterrain et mission d'assistance technique pour la signalétique voyageurs. N° 50443
50443
 
Zone de Police Midi, Brussel
Enlèvement et entreposage de véhicules à la requête de la zone de police Midi. N° 4171
4171
 
ASBL PARC DES SPORTS
CONTROLE DE LA COMPTABLITE ET ETABLISSEMENT DES COMPTES DE FIN D'EXERCICE. N° 4207
4207
 
administration communale , Tournai
Consultance téléphonie. N° 4147
4147
 
Dexia Bank - Dexia Real Estate Banking
L 962 OCMW Dilbeek, uitbreiding rusthuis en serviceflats. N° 4179
4179
 
GEMEENTE LEOPOLDSBURG
Eredienst: restauratiewerken kerk O.L. Vrouw Ten Hemelopneming - ontwerper en veiligheidscoördinator. N° 4159
4159
 
STAD GERAARDSBERGEN
Herstellen trappen aan Stadhuis en hervoegen Marbol. dossier 00/251. N° 4160
4160
 

Appel d'offres général

TEC Charleroi
Fourniture d'un élévateur sur chenille. N° 4168
4168
 
TEC Charleroi
MISSIONS DE GARDIENNAGE ET D'INTERVENTION SUR ALARME. N° 4170
4170
 
Cellule Achat - Matériel Imprimé
La location ainsi que l'entretien de multifonctionnels. N° 4217
4217
 
Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
Analyse de la production de logements en Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de l' Observatoire des permis logement. N° 4181
4181
 
GIAL asbl, Bruxelles
Acquisition d'imprimantes pour la Ville de Bruxelles. N° 4201
4201
 
Commune de Grâce-Hollogne
08-3-0081001 - Programme annuel d'emprunts pour le financement des dépenses extraordinaires de la commune de Grâce-Hollogne pour l'exercice 2008 ainsi que les services y relatifs. N° 4188
4188
 
Igretec, Charleroi
Marché de fournitures 'à bons de commande' pour outillages, équipements électriques et produits d'entretien. N° 4150
4150
 
CPAS de Charleroi
Audit énergétique - étude de préfaisabilité. N° 4151
4151
 
WEGEN EN VERKEER WEST-VLAANDEREN
Studieopdracht voor de herinrichting van de expresweg N31 te Brugge. Kruispunt Lege Weg kmpt 5,060 en kruispunt Bevrijdingslaan kmpt 6,022. N° 4155
4155
 
Gemeentebestuur Beersel
08-3-002B002 - Aankoop van een vrachtwagen voor de technische dienst. N° 4177
4177
 
OCMW TURNHOUT
SW/OD/08/5159 Onderhoudswerken aan beplantingen, ruimings- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen. N° 4203
4203
 
HELICS
Leveren van multifunctionals en bijkomende diensten onder vorm van huur. N° 4148
4148
 
GEMEENTE OVERIJSE
08-3-001O004 - Aankoop tractor. N° 4167
4167
 
RIOBRA , Linden
Zoutleeuw - 075132 : Roelstraat, Leenhaagstraat en de Jodenstraat (B208251). N° 4149
4149
 
GEMEENTE LUBBEEK
Onderhoudswerken kerk St. Kwinten te 3210 Linden; Fase 3 - vernieuwen dakbekleding, hanggoten en afvoerbuizen. N° 4154
4154
 
POLITIEZONE TIENEN-HOEGAARDEN
Aankoop van twee personenvoertuigen (type combi). N° 4204
4204
 
POLITIEZONE TIENEN-HOEGAARDEN
Aankoop bedrijfswagens (L.V. 600 kg). N° 4205
4205
 
STAD GENK
Leveren van papier t.b.v. de Dienst Vormgeving en Druk. N° 4174
4174
 
STAD GENK
Leveren van platen voor de digitale pers t.b.v. de Dienst Vormgeving en Druk. N° 4184
4184
 
Stad Genk
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUDEN VAN BASISSCHOLEN en GEBOUWEN VAN DE DIENST KINDEROPVANG VAN DE STAD GENT (INCLUSIEF de RAMENSCHOONMAAK). N° 4216
4216
 
GEMEENTE ZULTE
Leveren van een veegmachine. N° 4178
4178
 

Erratum - Rectification

FOYER ANDERLECHTOIS S.A
Attribution d'un marché de travaux pour la rénovation des façades et châssis extérieurs des immeubles situés Parc du Peterbos 1 et 5, à 1070 Anderlecht. N° 4143
4143
 
CPAS D'ANDERLECHT
Le présent marché a pour objet la fourniture des services réglementaires d'un service externe pour la prévention et protection au travail comme prévu dans le Règlement Général pour la Protection au travail, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être d... N° 4175
4175
 
Société wallonne des Eaux, Verviers
De l'informatique de la SWDE. Le marché comporte quatre lots qui pourront être attribués ensemble ou séparément (chaque soumissionnaire pouvant remettre une offre pour un ou plusieurs lots) : 1. Hébergement de serveurs centraux et services associés. ... N° 4162
4162
 
Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen , Antwerpen
Diverse opruimwerkzaamheden in het district Ruisbroek . N° 4176
4176
 
AZ SINT-JAN AV
Aanleg parking en bouwen van fietsenberging. N° 4144
4144
 
AZ SINT-JAN AV
Aanleg parking en bouwen van fietsenberging. N° 4145
4145
 

Attribution

Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège
Station d'épuration d'Amay. N° 4146
4146
 
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, Namue
Financement d'un montant max de 90.000.000 EUR garanti par la région wallonne. N° 50444
50444
 
Opdrachthoudende Vereniging voor Crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven Hofheide
Lening ter financiering van de bouw van een crematorium. N° 4166
4166
 
Limburg¬net
Het ophalen van verpakkingsglas van huishoudelijke oorsprong door middel van glasbollen. N° 4172
4172
 

Avis indicatif

CF_AGI - Service des Infrastructures culturelles
Manège Fonck: fourniture d'un gradin télescopique. N° 4210
4210
 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling , Leuven
Schoonmaak lokalen en reinigen ramen nieuw stadskantoor. N° 50447
50447
 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling , Leuven
Onderhoud van de technische installaties van het nieuw stadskantoor. N° 50448
50448
 

Inconnu - Voir Publication

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Infrastructuur (Regio Oost)
Mechelen - Walem BS De Zonnebergen - Pastorijstraat 84 - Nieuwbouw klassenvleugel - Fase 1. N° 4165
4165