Bulletin des adjudications N° 231 du vendredi 29 décembre 2006

Adjudication publique

Communauté française, Liège
Remplacement de chéneaux et bardages. N° 17627
17627
 
Communauté française, Liège
Démolition de zinguerie - Remplacement de fonds de corniche - Nouvelles zingueries de corniche - Réparation charpentes de corniche - Remplacement d'éléments de boiserie de corniche en recherche - Remplacement d'un revêtement de toiture translucide - Pe... N° 17635
17635
 
SmalS-MvM asbl, Bruxelles
SmalS-MvM: acquisition et maintenance de matériel réseau. N° 50669
50669
 
COMMUNE DE SAINT-GILLES
Travaux de rénovation. N° 17633
17633
 
FOYER ANDERLECHTOIS S.A
Désinsectisation contre les blattes. N° 50668
50668
 
Infrabel Gent
Gent-Sint-Pieters: ruwbouw ontsluitings- en voorlopige tunnel. N° 17626
17626
 
Politiezone Schelde-Leie
Leveren en plaatsen van 30 verkeersborden met variabele signalisatie zone 30 schoolomgeving. N° 17632
17632
 

Appel aux candidats

Infrabel , Anderlecht
Fourniture de treize appareils de nettoyage de voiries publiques. . N° 50666
50666
 
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
Aan de westzijde van het Verrebroekdok in de Antwerpse haven op de Linkerscheldeoever (Waaslandhaven) is de bouw gepland van een kaaimuur ter uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten. Doel is het voorzien van ligplaatsen voor RORO-schepen. . N° 50670
50670
 
Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo, te Beringen
Onderhandelingsprocedure voor het onderhoud van de dienstvoertuigen van de lokale politie Beringen/Ham/Tessenderlo. N° 17637
17637
 
IMOG, Harelbeke
Aanmaken, leveren en plaatsen van metalen constructie voor plaatsing in de stortopeningen nr 4, 5 en 6 in stortbunker 1 en van metalen bescherming voor plaatsing op betonkolommen van stortopeningen nr 2 en 3 van stortbunker 1. N° 17628
17628
 
IMOG, Harelbeke
Aanmaken, leveren en plaatsen van vier snellooppoorten voor afsluiting van de stortopeningen bij stortbunker 1 & 2 van de verbrandingsinstallatie. N° 17629
17629
 

Appel d'offres général

Service Public Fédéral Intérieur , Bruxelles
Le présent marché porte sur la migration et le remplacement de l'ensemble des programmes d'émulation déjà installés dans les services du Registre national, par la fourniture et l'installation d'un nombre approprié de programmes d'émulation permettant d... N° 50667
50667
 
commune de Mons
Gestion Informatisée des Ressources Humaines. N° 17631
17631
 
GEMEENTE BOCHOLT
Volledige studieopdracht voor de bouw van een basisschool en ontmoetingshuis te Lozen. N° 17630
17630
 
GEMEENTE MERELBEKE
Het selecteren op basis van objectieve criteria van een verzekeringsmaatschappij voor de creatie van een pensioenfonds, dat zal instaan voor de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van de gemeente Merelbeke ten opzichte van haar mandatarissen. N° 17634
17634
 

Erratum - Rectification

Collège des questeurs, Bruxelles
Les travaux de décoration suivants dans diverses salles de la Chambre des représentants. N° 17624
17624
 
Commune de Profondeville
Attention: le numéro de bulletin BDA mentionné est faux: l'annonce est parue dans le BDA 218. N° 17625
17625
 

Attribution

Police fédérale, Bruxelles
Acquisition de curvomètres. . N° 17638
17638
 
CPAS DE SCHAERBEEK
Marché de services d'assurances. N° 17636
17636