Bulletin des adjudications N° 164 du vendredi 24 août 2007

Adjudication publique

RW-MET , Jambes (Namur)
Renouvellement de revêtements dans le district D14 (Philippeville) en 2007. N° 9952
9952
 
Divisie Procurement - Infrastructure/ondersectie Services
Livraison et montage d'éléments de stockage pour produits POL à GROBBENDONK. N° 9955
9955
 
MRInfra-T/A
Camp d'ELSENBORN - Construction d'un nouveau dépôt Munitions. N° 9956
9956
 
L'Habitation moderne du Brabant Wallon, Céroux-Mousty
remplacement de 89 chaudière au Quartier du Bonly. N° 9951
9951
 
Ville de Nivelles
Construction d'un complexe de vestiaires pour le rugby au Parc de la Dodaine. N° 9926
9926
 
Intercommunale du Brabant Wallon IBW, Nivelles
Collecteur de Hélécine lot 2. N° 9942
9942
 
Ville d'Eupen
Ostpark, aménagement prolongation parc Est et liaison Kaperberg et In den Siepen. N° 9944
9944
 
Centre Public d'Action Sociale
Construction d'un Pôle d'Excellence en économie sociale de 1200m². . N° 9933
9933
 
VILLE DE MONS
Acquisition de motifs lumineux pour les illuminations de fin d'année. N° 9913
9913
 
Idea de Mons-Borinage-Centre
Station de pompage de Maisières - Remplacement du collecteur DN500 en fonte ductile dans le siphon de Nimy. N° 9946
9946
 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Vernieuwen asfaltverharding in D413 Eeklo (N368-N456-N337). N° 9905
9905
 
K.I.V.B., Copernicusgebouw
RO Hoeilaart sanering tunnel Groenendaal. N° 9911
9911
 
Scholengroep 1 , Deurne (Antwerpen)
Renovatie van een bestaand paviljoen (gebouw K). N° 9914
9914
 
V.V.M. - De Lijn
Bouwen van een onderstation in een bestaande ondergrondse parkeergarage Martelaarslaan 17 te 9000 Gent. N° 9918
9918
 
Agentschap Infrastructuur
Herinrichting kruispunt N2 Halensebaan - Op en afrit E314 - Industriepark. N° 9919
9919
 
Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
N28 Pepingen Studie herinrichting doortocht. N° 9921
9921
 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Gent
GENT_WONDELGEM_LIEFKENSSTRAAT_EINDHALTE_SPOORWERKEN. N° 9925
9925
 
VZW INRICHTENDE MACHT JAN-VAN-RUUSBROECKOLLEGE
Uitbreiding van sanitaire ruimten en aanpassingswerken speelplaats. N° 9939
9939
 
VZW INRICHTENDE MACHT JAN-VAN-RUUSBROECKOLLEGE
Nieuwbouw van auditorium 220 zitplaatsen met aanhorigheden en herinrichting van naastliggend bestaand schoolgebouwdeel. N° 9940
9940
 
Zusters der Christelijke Scholen vzw, Vorselaar
Geschiktmakingswerken : renovatie van buitenschrijnwerk en aanhorigheden. N° 9931
9931
 
STAD SINT-TRUIDEN
07-3-006A002 - Conciërge brandweerkazerne - vernieuwen vloer. N° 9927
9927
 
Katholiek Basisonderwijs vzw, Sint-Truiden
Wijkschool 't Zolderke: Renovatie toiletten en bouw van luifel. N° 9935
9935
 
Katholiek Basisonderwijs vzw, Sint-Truiden
Wijkschool 't Zolderke: Renovatie toiletten en bouw van luifel. N° 9936
9936
 
VZW REVALIDATIECENTRUM SPERMALIE
Leveren en plaatsen van vaste inrichting in een nieuwbouw van een Revalidatie- en Hoorcentrum met administratieve en dienstlokalen, therapielokalen en kleuterwerking met groepslokalen. N° 9947
9947
 
OCMW BLANKENBERGE
Verbouwen van bejaardenflats tot dagverzorgingscentrum. N° 9948
9948
 
Katholiek Onderwijs Oordegem-Lede vzw, Lede
Renovatie platte daken. N° 9950
9950
 
Gemeente Brakel
Buitenschoolse kinderopvang. N° 9922
9922
 
kerkfabriek Sint-Walburga, Oudenaarde
Restauratie Sint-Walburgakerk FASE III Gevel Noord. N° 9910
9910
 

Appel aux candidats

Commune d'Etterbeek
Conclusion d'emprunts. N° 9941
9941
 
VZW INRICHTENDE MACHT JAN-VAN-RUUSBROECKOLLEGE
Nieuwbouw van auditorium 220 zitplaatsen met aanhorigheden en herinrichting van naastliggend bestaand schoolgebouwdeel. N° 9938
9938
 

Appel d'offres général

SPF Justice, prison de Bruges
Bestek PCB 2007/001. N° 9917
9917
 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Bruxelles
Le marché a pour objet la fourniture de matériel, de logiciels et de services informatiques pour l'extension du réseau local de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale sur son second site. N° 51498
51498
 
Police fédérale, service achats
Cônes de balisage télescopiques au profit de la police intégrée. N° 9958
9958
 
Police fédérale, service achats
Installation et livraison de moteurs hors-bord au profit de la police fédérale. N° 9959
9959
 
Administration Centrale des Douanes et Accises, North Galaxy Tower
Livraison de 'Advanced Spectroscopic Portals' (ASP's) pour mesurer le rayonnement radioactif dans conteneurs et camions. N° 9953
9953
 
AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE
Appel d'offres général pour la fourniture d'un système de spectrométrie de masse LC-MS/MS. N° 9954
9954
 
Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
La présente entreprise a pour objet les travaux et fournitures nécessaires pour le renouvellement ou l'extention de certaines installations électriques dans les stations du métro de Bruxelles. N° 51500
51500
 
Zone de police Midi, Bruxelles
Extension du système d'enregistrement des images de caméras de surveillance. N° 9906
9906
 
Zone de police Midi, Bruxelles
Extension du mur de visualisation des images de caméras de surveillance. N° 9907
9907
 
Zone de Police Midi, Brussel
Installation de détections incendie dans différents commissariats de la zone de Police Midi. N° 9908
9908
 
Commune de Lasne
CONCLUSION D'EMPRUNTS POUR LE FINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES - PROGRAMME 2007. N° 9915
9915
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
Démontage de l'installation Oldeft existante, la livraison, l'installation, la mise en service, l'écolage médical, l'écolage paramédical, l'assistance technique et les maintenances préventives et de dépannage d'un appareil de tomographie 4D à rayons X ... N° 9912
9912
 
Commune de La Calamine
Conclusion d'emprunts communaux. N° 9945
9945
 
Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
Studieopdracht onderzoek sluipverkeer en haalbaarheid van alternatieven voor de BOB op de N8 tussen Dilbeek en Ninove. N° 9920
9920
 
Agentschap voor Facilitair Management , Brussel
Algemene offerteaanvraag de levering van 100 % gerecycleerd milieuvriendelijk fotokopiepapier. N° 51501
51501
 
Algemeen Ziekenhuis Middelheim
Vernieuwen warmwaterproductie middenzone, site Middelheim. N° 9924
9924
 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN , Wilrijk (Antwerpen)
Vaste en mobiele telefonie voor de Universiteit Antwerpen. N° 9943
9943
 
Stad Nieuwpoort
Ontwerp nieuwe stedelijke website. N° 9929
9929
 
POM
studie Oost-Vlaanderen - Potenties als logistieke regio - Strategie en Uitvoeringsplan . N° 9949
9949
 
STAD RONSE
Leveren, plaatsen en in werkingstellen van 2 condenserende gasketels, oplaadboiler en toebehoren voor eht gebouw Hoge Winde. N° 9930
9930
 

Erratum - Rectification

Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
Fourniture et pose de câbles; travaux d'adaptation et d'extension du réseau; travaux d'entretien et de réparation. N° 51499
51499
 
Le foyer Louviérois scrl
Travaux de rénovation de rénovation intérieure, de toiture et de vitrage dans 124 logements. N° 9909
9909
 
Intercommunale d'Etude et de Gestion IEG, Mouscron
Les travaux consistent en la réalisation complète d'une voirie, depuis le déblayement du terrain jusqu'à la couche de roulement, y compris le réseau d'égouttage. N° 9928
9928
 
BAM nv, Antwerpen
De uit te voeren werkzaamheden omvatten de bouw van twee vijzelgemalen gelegen ter hoogte van Lobroekdok en IJskelder met als hoofddoel het definitief opheffen van de kruising Groot Schijn (waterloop van eerste categorie) met het Albertkanaal. N° 9923
9923
 
OCMW HASSELT
De opdracht omvat de renovatie van Service Flats . N° 9932
9932
 
Provinciebestuur West-Vlaanderen
CopyRestauratie zuidgevel schip en de zuid- en westgevel zuidelijke zijbeuk (fase 4C). N° 9916
9916
 
OCMW GENT
Aanduiden van een ontwerper voor de restauratie, renovatie, een deel afbraakwerken en nieuwbouw van een archief en burelen aan de St.-Martensstraat te 9000 Gent. N° 9937
9937
 

Attribution

THV LAD , Hasselt
Wegenis- en rioleringswerken, bouwen van fietsonderdoorgangen, bouwen van een stalen fietsbrug, opvijzelen van bestaande brug. N° 9934
9934
 
intercommunales gaselwest, igao, imewo, intergem, iveka, iverlek, sibelgas
De distributie van spaarlampen. N° 51496
51496
 

Avis indicatif

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
PC Tablet. N° 9957
9957
 
Eandis cvba, Merelbeke
De levering en plaatsing van lagedrukgasmeetinstallaties. N° 51502
51502
 
intercommunales gaselwest, igao, imewo, intergem, iveka, iverlek, sibelgas
De levering en plaatsing van miniklantcabines en meterkasten (+ toebehoren). N° 51503
51503
 

Concours

Interleuven cv, Leuven
Architectuurwedstrijd uitgeschreven voor ontwerp, opmaken uitvoeringsdossier, houden aanbesteding en de controle op de werken van bedrijfsgebouw De Stordeur, excl. veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking. N° 51497
51497