Bulletin des adjudications N° 223 du mardi 18 novembre 2008

Adjudication publique

MRMP-I/P - Direction Générale Material Resources
CHIEVRES : travaux de rénovation hangars 1 & 2 . N° 19669
19669
 
INFRABEL S.A
CPI Schaerbeek. Poste haute tension. N° 19649
19649
 
Smals
Le présent marché vise l'acquisition de nouvelles licences Lotus Notes et WebSphere MQ, ainsi que la maintenance d'une durée d'un an s'y rapportant. Il comprend également le renouvellement, pour les licences existantes, . N° 51781
51781
 
Le Collège des Bourgmestre et Echevins
Ecole des Arts: rénovation des installations électriuqes. N° 19688
19688
 
AC DE FOREST
Réfection des pavages et aménagement de la cour de récréation de l'école du Vignoble à Forest. N° 19689
19689
 
Ville de Jodoigne
Réfection de la voirie et égouttage. N° 19696
19696
 
Centre hospitalier universitaire de Liège
Travaux de menuiserie et de coordination de chantier. N° 19634
19634
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
Travaux de menuiserie et coordination de chantier. N° 19635
19635
 
SPAQUE
Réhabilitation du site Carrière et cimenterie de Barges - Travaux de Génie civil en vue de la réhabilitation des sols. N° 19670
19670
 
Fabrique d'Eglise de la Paroisse
Restauration de l'église suivant un plan triénal. N° 19682
19682
 
CSSMH(Institut Sainte-Marie)
Rénovation de la toiture du bâtiment D. N° 19691
19691
 
CSSMH(Institut Sainte-Marie)
Rénovation de la salle de sports. N° 19692
19692
 
Administration Communale de Spa
Pré Ravel. Construction d'une passerelle. N° 19698
19698
 
VILLE DE GEMBLOUX
Rue de Saint Martin à Mazy -Travaux d'égouttage et de réfection de voirie. N° 19677
19677
 
Administration Communale de Bastogne
Bastogne-Avenue Olivier-Réfection complète. N° 19662
19662
 
Commune de Sainte-Ode
Copiefourniture de +/- 150.000 L de gasoil de chauffage et +/- 10.000L de gasoil de roulage. N° 19663
19663
 
Ville de Bouillon
Travauxd'entretien extraordinaire de voiries, année 2008 . N° 19636
19636
 
Ville de Mons
Acquisition de tondeuses. N° 19683
19683
 
Fabrique d'Eglise Saint-Eloi
08-3-006Z019 - Travaux de ravalement des façades et de réparation de la toiture de l'Eglise Saint Eloi à Jurbise. N° 19684
19684
 
Commune de Quiévrain
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Crédits d'impulsion - liaison piétonne et PMR à la rue Royale - Quiévrain . N° 19642
19642
 
Vlaamse Overheid, Elektriciteit en Mechanica
1M3D8K/08K01: Vernieuwen van hoogspanningscabines voor openbare verlichting . N° 19651
19651
 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Onderhoud middenberm A17 in het district Kortrijk . N° 19652
19652
 
Vlaamse Overheid Wegen & Verkeer
Schoten: aanpassen kruispunt N1 - N11 met aanloopstroken voor bussen . N° 19678
19678
 
Vloot DAB, Oostende
Onderhoudswerken aan de Zeearend, de Zeehond, de Ter Streep en de Zeeleeuw 2008-2009. N° 19679
19679
 
Infrax cvba
R/000341 Nieuwerkerken : Opperstraat en Schansstraat . N° 19654
19654
 
GEMEENTE ASSE
08-3-0079015 - Weg- en rioolwerken Elshout . N° 19625
19625
 
Stad Antwerpen
PO/2008/5031 Park Fort van Merksem, Fortsteenweg te 2170 Merksem. Het vernieuwen van buitenschrijnwerk . N° 19655
19655
 
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Bouwen van een nieuw labo, ZNA site Jan Palfijn te Merksem . N° 19632
19632
 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN , Wilrijk (Antwerpen)
08 068bis renovatie s5 wanden, deuren, plafonds . N° 19659
19659
 
GEMEENTE SINT-AMANDS
Sint-Amands: Wegen- en rioleringswerken in Heiken en Smissen . N° 19660
19660
 
GEMEENTE HECHTEL-EKSEL
Hechtel-Eksel . N° 19700
19700
 
Eigen haard is goud waard , Oostende
Bouwen van 41 woningen, verkaveling Blekerijstraat . N° 19644
19644
 
WOON- & ZORGCENTRUM RUSTENHOVE VZW
Verbouwing + vervangingsnieuwbouw rusthuis. N° 19664
19664
 
Intercommunale Westlede , Beervelde
Levering van 100 % groene elektriciteit aan vaste prijs . N° 19702
19702
 
De Zonnige Woonst cv, Hamme
Renovatie buitenschrijnwerk Vlierkouter fase 2 . N° 19699
19699
 
GEMEENTE WETTEREN
08-3-009B003 - aanleggen van betonverharding en plaatsen van keermuren op het gemeentelijk magazijn . N° 19685
19685
 
GEMEENTE WETTEREN
Aanleggen van betonverharding en plaatsen van keermuren op het gemeentelijk magazijn . N° 19703
19703
 
V.Z.W. Homes
Stationstraat - Huis voor begeleid wonen . N° 19665
19665
 
STAD EEKLO
Eeklo: Wegenis- en rioleringswerken in de Gulden Sporenstraat en de H. Consciencestraat . N° 19631
19631
 
STAD EEKLO
Eeklo: Omgevingswerken Zonneheem . N° 19633
19633
 

Appel aux candidats

l`Etat belge
Conception . N° 19628
19628
 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Holding, Gent
Specifieke binnenafwerking en technische uitrusting BSM03b . N° 19629
19629
 
Damse Polder, Sijsele
Het uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2e en 3e categorie en aan polderwaterlopen in het gebied van de Damse Polder, dienstjaar 2009. . N° 51779
51779
 
GEMEENTE GALMAARDEN
Aankoop van een tractor voor de technische dienst . N° 19630
19630
 
Antwerpse Waterwerken - AWW
08-3-006P023 - Bestek 2009 leveren van aluminiumsulfaat (oplossing 41 g Al/kg) . N° 19627
19627
 
Antwerpse Waterwerken - AWW
08-3-006P022 - Bestek 2009 leveren van zwavelzuur . N° 19638
19638
 
Antwerpse Waterwerken - AWW
08-3-006P024 - Bestek 2009 leveren van natriumhypochloriet (47-50). N° 19639
19639
 
Antwerpse Waterwerken - AWW
08-3-006P025 - Bestek 2009 leveren van natriumhydroxide . N° 19667
19667
 
K.U.Leuven, Directie Technische Diensten
Oproep tot kandidaatstelling voor aanneming van leveringen, op afroep, van elektrisch materiaal (verlichting, kabels, installatiemateriaal, enz.) . N° 19668
19668
 
N.V. Hasselt Stationsomgeving
Bouwen Gerechtsgebouw te Hasselt : afwerking . N° 19661
19661
 

Appel d'offres général

Le Forem
V1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : REALISATION DE MODULES DE FORMATION EN TRANSPORT ET LOGISTIQUE. N° 19653
19653
 
SPF FIN Service d'Encadrement Secrétariat
Nettoyage des locaux et des vitres pour le SPF Finances, Centre administratif de l'Etat, 6700 ARLON, place des Fusillés. N° 19674
19674
 
Bruxelles-Propreté
SERVICE DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES NUISIBLES. N° 19666
19666
 
Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean
Achat d'un car scolaire. N° 19680
19680
 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MORLANWELZ
Aménagement d'une crèche dans les locaux de l'école Place Decamps à Carnières. N° 19637
19637
 
GEMEENTE WEMMEL
08-3-004F006 - Het aanbrengen van wegmarkeringen op de gemeentewegen voor een periode van drie jaar . N° 19626
19626
 
Stad Antwerpen
PO/2008/5044. Aanstelling van een stabiliteitsingenieur voor sporthal Wilrijk, Koningin Elisabethstraat 7 te 2610 Wilrijk. Nieuwbouw cafetaria, kleedkamers en multisportzaal. . N° 19656
19656
 
Stad Antwerpen
PO/2008/5046. Sporthal Wilrijk, Koningin Elisabethstraat 7 te 2610 Wilrijk. Sportterreinen, nieuwbouw, kleedkamers en multisportzaal. Aanstellen van een EPB-verslaggever ontwerp - en uitvoering. N° 19657
19657
 
STAD HERENTALS
Herentals: Heraanleg Molenvest en Gildelaan . N° 19658
19658
 
STAD MECHELEN
Afsluiten contract voor hospitalisatieverzekering personeel e.a. N° 19681
19681
 

Erratum - Rectification

RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi
AVIS RECTIFICATIF N°2 A15-THIMEON-Finalisation des écrans anti-bruit. N° 19624
19624
 
INFRABEL SA
ETABLISSEMENT DES ÉTATS DES LIEUX ET DE RÉCOLEMENT POUR LE PROJET P103: RÉGION BRUXELLES-CAPITALE & RÉGION FLAMANDE. N° 19675
19675
 
Régie des Bâtiments
Louvain Palais de justice : Encuvement pour l'entreposage de produits inflammables. N° 19687
19687
 
ISPPC-SCRL
Aquisition d'un Sorter-Aliquoter et de 2 automates pour le laboratoire de microbiologie. N° 19695
19695
 
Service Technique des Bâtiments de la Province de Hainaut
Réfection de la toiture principale. N° 19671
19671
 
Vlaamse overheid, Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Steenbestorting meetpalen. N° 19645
19645
 
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS
Herdruk van de Technisch Vademecums Bomen en Grasland. . N° 19676
19676
 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Studieopdracht doorstromingsmaatregelen van de tramlijnen 1, 4 en 21/22 te Gent Dossiernr. X40/D411/30 - besteknr. 1M3D8H/08/82. N° 19694
19694
 
Stad Antwerpen
Afsluiten van een raamovereenkomst voor aanstellen van een pool van ontwerpers voor grotere nieuwbouw - of vernieuwbouwprojecten. . N° 19647
19647
 
Aquafin nv, Aartselaar
Project 97.257A/1 - Collector Grote Molenbeek fase A . N° 19672
19672
 
Aquafin nv, Aartselaar
Project 21.703B/1 - Sanering Molenstraat-Heystraat . N° 19673
19673
 
OVAM, Mechelen
Gent - Gaston Crommenlaan - Transport, Beheer en stockage van uitgegraven gronden. . N° 19646
19646
 
De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde
Vervangen van de bestaande halfbestendige brug, die wegens slijtage in een slechte toestand is, door een nieuwe brug. De nieuwe brug is een stalen boogbrug met 1 rijstrook en 2 fietspaden. De totale lengte bedraagt 78 m, de breedte 8,16 m. . N° 19648
19648
 

Attribution

INFRABEL SA
MARCHE TR 083301. N° 19650
19650
 
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE
Des achats) : La présente entreprise a pour objet le démontage et l'enlèvement de l'accélérateur linéaire SIEMENS-Primus présent sur le site du Sart Tilman, la livraison, l'installation, la mise en service, l'écolage médical, l'écolage paramédical, . N° 19697
19697
 
STAD MECHELEN
Herstellings- en aanpassingswerken beplantingen in de Hanswijkstraat. N° 19690
19690
 
Gemeente Knokke-Heist
Huur en onderhoud van desktops, notebooks en towers 2008 telkens voor 36 maand . N° 19693
19693
 
NV XOM
Gedeeltelijke omgevingsheraanleg van de hallen Kortrijk Xpo. N° 19701
19701