Bulletin des adjudications N° 131 du jeudi 3 août 2006

Adjudication publique

OCASC, Bruxelles
Assurance incendie, périls assimilés et extension de garanties du patrimoine de l'OCASC. N° 10142
10142
 
Ministerium der Deutchsprachigen Gemeinschaft
Anlegen eines Parkplatzes am Königlichen Athenäum in St.Vith N° 10155
10155
 
Communauté française, Bruxelles
Bruxelles A. R. de la Rive Gauche. Renouvellement des installations d'alarme et de détection incendie, d'éclairage de secours et d'ouverture coupoles. N° 10161
10161
 
Communauté française - Administration générale
Renouvellement installation électrique du bloc 8 (1re phase). N° 10162
10162
 
AGISCF, Jambes
Mise en conformité de l'installation électrique et des tableaux. N° 10169
10169
 
AGISCF, Jambes
Séparation des circuits; nouvelle chaufferie alimentée en gaz naturel. N° 10170
10170
 
AGISCF
Mise en conformité installation électrique partie centrale. N° 10175
10175
 
AGISCF, Jambes
Renouvellement toiture. N° 10178
10178
 
AGISCF, Jambes
Renouvellement châssis vétustes. N° 10179
10179
 
Regie der gebouwen, Gentbrugge
Installation de salle de chauffe en remplaçement livraison vapeur N° 10185
10185
 
Regie der gebouwen, Gentbrugge
Rénovation du plâtrage des murs et plafonds. Travaux d'entretien de la peinture des murs, plafonds, balustrade chambranles, canalisations et radiateurs. N° 10204
10204
 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Rénovation complete d'une ancienne ferme et adaptation en ferme pédagogique N° 10210
10210
 
VILLE DE LIÈGE
Mise en conformité des installations électriques a l'école normale Jonfosse. N° 10147
10147
 
Asbl Les Elfes , Libramont-Chevigny
Construction d'un home occupationnel de 15 lits pour personnes adultes handicapées. N° 10154
10154
 
Commune de Fauvillers
Entretien extraordinaire de voirie 2006. N° 10166
10166
 
Commune de Bassenge
Réfection de la rue de la Grotte, Bassenge. N° 10168
10168
 
ISBA, Andenne
Travaux de prévention incendie et de construction d'un préau. N° 10183
10183
 
Ville de Mons
Ancienne Maison communale de Jemappes. Réfection de la façade. Aménagements et rénovation intérieure. N° 10184
10184
 
Ville d'Andenne
Travaux de réfection de la voirie rue Degotte a Andenne. N° 10188
10188
 
Ville d'Andenne
Réfection de la voirie rue de Houssoi (pie) et rue de Ville en Waret (pie) a Vezin. N° 10192
10192
 
Comité de Gestion Ecole Notre-Dame de Mehagne , Embourg
Travaux d'amélioration et de rénovation. N° 10195
10195
 
Collège de Bonne Espérance, Estinnes
La présent marché a pour objet l'exécution des travaux relatifs : au traitement anti-mérule, a la réfection de la toiture et de la charpente de la " Salle de Jeux "; au désamiantage des conduites de chauffage du sous-sol de la piscine. N° 10201
10201
 
Commune de Ouffet
Amélioration des trottoirs au niveau de la traversée de Warzée par la N66. N° 10206
10206
 
Vl. Gemeensch. - Leefmilieu en Infrastruct.
Bemonstering en analyse van de waterbodem van onbevaarbare waterlopen van de 1e categorie binnen het ambtsgebied van de buitendienst Brugge van de Afdeling Water. N° 10145
10145
 
Gemeenschapsonderwijs Infrastructuur Regio West, Sint-Andries
Afbraak bestaande alleenbouw en oprichten van nieuwbouw 2de fase : klassenvleugel voor het Koninklijk Technisch Atheneum II te Dendermonde, Begijnhoflaan.. N° 10160
10160
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Leveren en/of aanbrengen van wegmarkeringen met glasparels op gewestwegen in het 3° district Ieper in de provincie West-Vlaanderen N° 10202
10202
 
Stad Antwerpen
Raamcontract voor het leveren van restafval- en PMD zakken B2006/4700 N° 10167
10167
 
GEMEENTE HAMME
Uitbreiding begraafplaats Moerzeke : omgevingswerken + dienstpaviljoen N° 10173
10173
 
Gemeente Bonheiden
De uit te voeren werken betreffen hoofdzakelijk asfalteringswerken in het kader van het onderhoud van lokale gemeentewegen. N° 10176
10176
 
Snt-Albertscholen Genk vzw,
Vernieuwing warmteproductie en -verdeling in de Sint-Albertusschool. N° 10177
10177
 
Universiteit Antwerpen
Verbouwing van het Hof van Liere : ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingsaanleg. N° 10180
10180
 
STAD LEUVEN
Uitvoeren van een studieopdracht : onderzoek van de toestand van de Voerkoker onder de Kapucijnenvoer, te Leuven (deel tussen de Biezenstraat en de Tervuursevest), met een risicoanalyse en een interventievoorstel. N° 10181
10181
 
STAD DIEST
Aanleg gescheiden riolering en vernieuwen wegverharding Oude Baan. N° 10190
10190
 
Stad Hasselt
Herbestrijking van diverse straten. N° 10191
10191
 
GEMEENTE KRUIBEKE
Herasfaltering in de Geeraard de Cremerstraat te Rupelmonde. N° 10193
10193
 
STAD LEUVEN
Stock-aanbesteding voor het uitvoeren van dakwerken. N° 10198
10198
 
STAD MAASEIK
Maaseik - buitengewone herstelling (overlaging met betonboord) wegen dienstjaar 2006 (Molenweg e.a.). N° 10199
10199
 
STAD MAASEIK
Maaseik - onderhoud en buitengewone herstelling wegen dienstjaar 2006 (Brugstraat e.a.). N° 10200
10200
 
Geelse Bouwmaatschappij cvba, Geel
Onderhoudsschilderwerken aan 433 woongelegenheden, 1 bureel + 182 garages te Geel N° 10211
10211
 
De Oostendse Haard cv, Oostende
Afbraak bestaande bebouwing en nieuwbouw 10 sociale appartementen. N° 10214
10214
 
Vrije Basisschool Roksem-Westkerke, Oudenburg
Nieuwbouw & Geschiktmakingswerken, fase 2 Lot 1 : Heraanleggen speelplaats, Bouwen dienstgebouw, berging N° 10215
10215
 
GEMEENTE WESTERLO
Aankoop vrachtwagen met kipbak en laadkraan. N° 10217
10217
 

Appel aux candidats

SPF Economie, Bruxelles
Achat d'une solution technique de support au contact center du SPF Economie. N° 10157
10157
 
La Poste, Bruxelles
Aménagement du 1er et 2eme étage dans un bâtiment existant afin d'y installer un call center. N° 10209
10209
 
Société du Logement de Grâce-Hollogne
Rénovation toitures, sanitaires et installation électriques de 24 maisons. N° 10152
10152
 
Société du Logement de Grâce-Hollogne
Rénovation toitures, sanitaires et installation électriques de 24 maisons. N° 10153
10153
 
Ville de Bruxelles
L'acquisition et la maintenance d'un systeme de gestion des files d'attente pour le département de la Démographie de la Ville de Bruxelles, sis au Bd. Anspach 6 a 1000 Bruxelles. N° 10203
10203
 
Commune de Mont-Saint Guibert
Travaux de réfection des rues d'Alvau et Warichet. N° 10205
10205
 
Ecole Saint-François de Sales
Remplacement de la menuiserie extérieure. N° 10212
10212
 
SA SNCB, Bruxelles
Bouwen van een overdekte fietsenstalling voor 280 fietsen op twee niveaus; grondwerken; wegeniswerken; het leveren, monteren en indienststellen van de verlichtingsinstallatie. N° 10143
10143
 
SNCB, Hasselt
Het verwijderen van de bestaande asbesthoudende binnenplaten en het vervangen van de bestaande asbesthoudende, gegolfde buitenplaten door een nieuwe dakbedekking van sandwichpanelen op het dak van een bestaande industriële werkplaats. N° 10144
10144
 

Appel d'offres général

ETNIC
Marché a commandes de matériel de téléphonie IP (téléphones, passerelles, alimentation, etc.). N° 10146
10146
 
SPF Finances, Bruxelles
Livraison de l'infrastructure et des services de communication voix et données répondant aux besoins du SPF Finances pour la mise en place d'un réseau sans fil.. N° 10158
10158
 
SPF Economie, Bruxelles
Design d'un prototype d'une nouvelle structure web pour le SPF Economie. N° 10159
10159
 
Commune de Berchem-Sainte-Agathe
Lutte contre la légionellose. N° 10163
10163
 
Université de Liege , Liège
Cytoflurorimetre pour le CBIG. N° 10165
10165
 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Contrat de quartier Heyvaert - Construction d'un hall des sports et d'une maison de Quartier. N° 10171
10171
 
Ipalle, Intercommunale de Propreté publique
Station d'épuration de Comines (40000 EH) chemin de l'Europe 1 a 59160 Comines (France). N° 10196
10196
 
AISBS Sambreville asbl
Location, entretien de vetements de travail et de linge plat & leasing ou achat d'un distributeur automatique de vetements de travail & leasing ou achat d'un distributeur automatique de linge plat. N° 10207
10207
 
Agentschap Infrastructuur, Afdeling Elektriciteit en Mechanica , Gent
Uitbreiding, aanpassing, herstelling en ondehroud van installaties voor beinvloeding van driekleurige seininstallateis door het openbaar vervoer op kruispunten opgesteld langs gewestwegen in het Vlaams Gewest.. N° 10174
10174
 
Gemeente Ravels
Renovatie en herinrichting dorpskern Weelde - fase 5 N° 10164
10164
 
GEMEENTE WESTERLO
Renovatie en herinrichting omgevingswerken " Het Locht " N° 10172
10172
 
Gemeente Grimbergen
Herstellingswerken aan verschillende asfaltwegen tijdens het dienstjaar 2006.. N° 10186
10186
 
STAD GENK
Een overheidsopdracht van diensten voor het opstellen van het ontwerp en de coördinatie en opvolging van de realisatie ervan voor de thematische inrichting van het bezoekersonthaal in het onthaalcentrum Kattevennen. N° 10187
10187
 
Politiezone 5351 Minos, Lier
Upgraden, vervangen en plaatsen van een telefooncentrale voor de lokale politiezone MINOS N° 10189
10189
 
GEMEENTE WUUSTWEZEL
Wegenis- en rioleringswerken ter streke Molenbosweg. N° 10194
10194
 
OCMW SINT-NIKLAAS
Conceptontwikkeling, begeleiding, aanstelling ontwerper, begeleiding ontwerpfase en opmaak technisch-financieel plan in het kader van het goedgekeurde zorgstrategisch plan. N° 10197
10197
 
Onze-Lieve-vrouw College vzw, Oostende
Geschiktmakingswerken daken-OLVC vuurtorenwijk. N° 10213
10213
 
Ghent University
Het leveren, plaatsen en in bedrijfstellen van een ICP-MS(inductief gekoppeld plasma-massa spectrometer)voor elementaire analyse met mogelijkheid om interferenties te onderdrukken, een bijpassende monsterwisselaar, koeleenheid, software en computer. N° 10216
10216
 

Erratum - Rectification

Gemeente Hoegaarden
Affrezen bitumineuze verharding en aanbrengen van een nieuwe toplaag enz. in de Kalverstraat vanaf Oudstrijdersstraat tot Tiensestraat. N° 10182
10182
 

Attribution

SA SNCB, Bruxelles
Attribution: livraison et placement de matériel d'atelier. N° 10149
10149
 
Infrabel , Anderlecht
Nettoyage et restauration des centres et des passages infférieurs entre Berchem et Anvers-Central. N° 10150
10150
 
SA SNCB, Bruxelles
Achat de cinquante-huit convertisseurs. N° 10151
10151
 
Gemeente Wingene
Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone dienst. N° 10148
10148
 

Avis indicatif

RDGB-ICT , Saint-Gilles
Installation d'infrastructure pour communication data au profit de la Police Intégrée. N° 10156
10156
 

Inconnu - Voir Publication

Ville de Bruxelles
Rénovation par la méthode de chemisage continu (tuyaux durcis sur place) de l'égout de la rue Hubert Stiernet, entre la cheminée de chambre de visite n°23 et le carrefour des rues Stiernet/Palais Outre-ponts.. N° 10208
10208