Bulletin des adjudications N° 50 du mardi 11 mars 2008

Adjudication publique

Infrabel, Charleroi
Renouvellement de traverses en bois par substitution partielle du km 42.780 au km 51.050 et travaux divers. N° 3309
3309
 
RW-MET D.132 Direction des Routes de la Province de Luxembourg
Nettoyage des installations sanitaires implantées sur l'aire autoroutiere de MONT-FONTENAILLE. N° 3325
3325
 
RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi
Bail de ramassage de déchets le long des Autoroutes gérées par la Direction des Routes de Charleroi. N° 3326
3326
 
SOFICO
LIEGE - Liaison E40/E25 (A602) - Balisage et neutralisation de la liaison notamment durant les travaux de maintenance. N° 3327
3327
 
Questure de la Chambre des représentants-BXLLES
Prise de vues des débats. N° 3297
3297
 
MRMP-S/P (Défense) , Evere
Médicaments, pansements et petit matériel médical. N° 3333
3333
 
Institut Bruxellois pour gestion de l'environement (IBE)
Fourniture d'énergie (Electricité HT, BT et Gaz) pour la période 2008 à 2010-2011. N° 3301
3301
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SAINT-GILLES
Travaux de rénovation du Théâtre Poème situé rue d'Ecosse, 30 à 1060 Saint-Gilles. N° 3286
3286
 
Intercommunale de Crémation, Uccle
Marché public d'emprunt. N° 3314
3314
 
a¬s¬b¬l¬ Centre Scolaire Don Bosco
Construction d'un hall industriel de Largeur: 22,00m Longueur: 40,00m Hauteur pied des murs: 4,5m (bâtiment complet sans les techniques spéciales). N° 3318
3318
 
AIDE Intercommunale, Liège
Aménagement et égouttage de la Lütticher Strasse et du Schievenhövel. N° 3267
3267
 
Centre Scolaire Don Bosco, Verviers
RECONSTRUCTION D'UN ATELIER SINISTRE. N° 3319
3319
 
Commune de Dison
Aménagements de la voirie cité du Husquet . N° 3278
3278
 
AIVE Intercommunale, Arlon
Soutirage et transport des boues liquides de diverses stations d'épuration de l'AIVE vers un centre de déshydratation ou un stockage intermediaire. N° 3303
3303
 
Commune de Tintigny
Réfection de la cour de l'école de Bellefontaine. N° 3295
3295
 
INTERCOMMUNALE IDEA MONS-BORINAGE-CENTRE
Voiries - Egouttage . N° 3275
3275
 
Province de Hainaut
Acquisition de matériel électroménager et audio-visuel destinés à toutes les institutions dépendant de la Province de Hainaut. N° 3284
3284
 
Commune de Boussu
Remplacement des menuiseries extérieure. N° 3279
3279
 
Commune de Boussu
08-3-0069003 - Remplacement des menuiseries extérieure Ecole du Grand Hornu. N° 3280
3280
 
Commune de Boussu
Remplacement des menuiseries extérieures école du centre à Boussu. N° 3282
3282
 
Institut médico-pédagogique Sainte Gertrude, Brugelette
Construction d'un escalier de secours extérieur. N° 3321
3321
 
Agentschap voor Facilitair Management , Brussel
2008/GV/OA/BR/024 Brussel - Hendrik Consciencegebouw Gebouwnummer P21003. N° 3332
3332
 
Sint-Donatus Instellingen, Merchtem
Geschiktmakingswerken: vervangen van ramen. N° 3285
3285
 
Autonoom Gemeentebedrijf Rumst , Rumst
Verbouwingswerken aan horecagelegenheid De Drie Rivieren. N° 3277
3277
 
Stad Hasselt
Het bouwen van 26 dienstgebouwen. N° 3290
3290
 
Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruitrode
Geschiktmakingswerken aan binnenafwerking, elektriciteit, buitenschrijnwerk, daken. N° 3304
3304
 
De Oostendse Haard cv, Oostende
Dakrenovatie Nieuwe Stad. N° 3305
3305
 
OCMW LOKEREN
08-3-000A009 - Uitvoeren interieurwerken verbouwing 2e verdiep hoofdbestuur. N° 3293
3293
 
GEMEENTE AALTER
08-3-0028009 - Binnenschilderwerken kerk Bellem - uitvoering. N° 3270
3270
 
GEMEENTE EVERGEM
Evergem: Callemansputtestraat ; resterende werken. N° 3308
3308
 
GEMEENTE WAARSCHOOT
08-3-003I002 - wegenis- en rioleringswerken Hoge- en Legevoorde. N° 3269
3269
 

Appel aux candidats

RW-MRW-DGTRE Division de l'Energie
Organisation de la Semaine de l'Energie 2008. N° 3283
3283
 
STIB Service Achat et Logistique
Fourniture de bras de support et coiffes de protection en matière composite pour le 3ème rail du réseau métro de la STIB. N° 3329
3329
 
Ville de Bruxelles - Patrimoine Public
Le présent marché de services porte sur la conception, production, l'impression et la diffusion des outils de communication nécessaires à la réalisation d'une campagne de sensibilisation et d'information, sur le territoire de la Ville de Bruxelles, en ... N° 3291
3291
 
SIBELGA SCRL
Achat d'énergies primaires. N° 3302
3302
 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Beperkte offerteaanvraag 08/10001 - Tendering intensieve bemiddeling naar werk ikv Jeugdwerkloosheidsplan. N° 3296
3296
 
V.V.M. - DE LIJN
Aankoop 35 hybride bussen. N° 3298
3298
 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, directie Gebouwen & Logistiek
Beperkte wedstrijdofferteaanvraag voor opstellen van een ontwerp en de uitvoering van de werken voor de inrichting van jeugdtheater Bronks. N° 3310
3310
 
STAD LEUVEN
Aanstelling van een bureau verantwoordelijk voor een externe operationele audit van het sportcentrum Sportoase Leuven. N° 3287
3287
 
MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN
Leveren van bancaire diensten. N° 3288
3288
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Ontvangst van de aangeleverde grond en controle; uitvoeren van een ingangsanalyse door een OVAM-erkend en onafhankelijk labo; bij vaststelling van verontreiniging de partij bodem reinigen en verwerken; afleveren van een technisch verslag; rapporter... N° 50367
50367
 

Appel d'offres général

MRMP-V/A (Armée)
Vente banc d'essai et simulateur. N° 3335
3335
 
SPF SÉCURITÉ SOCIALE
Aménagement d'un réfectoire et une cafétaria. N° 3330
3330
 
Office national de l'Emploi
Location de distributeurs d'eau et fourniture de bidons d'eau. N° 3334
3334
 
SPF ICT - Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication
Projet Stork. . N° 3331
3331
 
Administration de l'Equipement et des Déplacements, Direction Infrastructure des Transports publics,
Travaux et fournitures nécessaires pour le renouvellement des tableaux électriques dans les stations du métro de Bruxelles. N° 50363
50363
 
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE RIXENSART
ENTRETIEN DU LINGE DE LA MAISON DE REPOSE ET LA RESIDENCE SERVICES DROOLANS LEFEBVRE. N° 3313
3313
 
Commune d'Eghezée
Marché de fourniture d'une ambulance à l'usage du Service Incendie d'Eghezée. N° 3307
3307
 
Fonds du Logement des Famille nombreuses, Charleroi
Marché de fournitures de matériel informatique. . N° 3320
3320
 
Gemeentebestuur van Linkebeek
Levering van maaltijden voor de leerlingen van de gemeentescholen. N° 3299
3299
 
Stad Antwerpen
PO/CAL/2008/8052 Leveren van installatiematerialen HVAC. N° 3315
3315
 
Stad Antwerpen
PO/CAL/2008/8056 Leveren van vuilwaterpompen en componenten. N° 3316
3316
 
VERA, autonoom Procinciebedrijf, Leuven
Studie naar het innovatief potentieel van de provinciale bibliotheeksystemen en de voorwaarden tot realisatie hiervan. N° 3311
3311
 
AZ SINT-JAN AV
Röntgeninstallatie voor cardiale diagnostiek en interventie met magnetische katheternavigatie. N° 3271
3271
 
AZ SINT-JAN AV
NIERSTEENVERBRIJZELAAR. N° 3274
3274
 
OCMW HARELBEKE
Het aangaan van financiering met projectbeheer voor de realisatie van buitengewone uitgaven. N° 3272
3272
 
Centrummanagement Ieper vzw
08-3-0088014 - huur schaatspiste. N° 3328
3328
 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent
Dom-2008-pdp-1-draadcircus. N° 3322
3322
 
Stad Gent, Departement Facility Management
Levering tegen prijslijst van klein technisch materiaal en andere benodigdheden. N° 50366
50366
 
KERKFABRIEK O.L.V.-GEBOORTE
Parochiekerk OLV Geboorte te Desteldonk - Herstellingswerken fase II. N° 3289
3289
 
GEMEENTE HAMME
Ontwerp site Meulenbroek. N° 3294
3294
 
STAD NINOVE
AFSLUITEN LENINGEN VOOR DE BUITENGEWONE UITGAVEN VOORZIEN IN HET BUDGET 2008. N° 3268
3268
 
OCMW SINT-MARTENS-LATEM
Sociaal Huis, Sint-Martens-Latem. N° 3323
3323
 

Erratum - Rectification

Service public fédéral Mobilité et Transport
réaménagement des abords de la Cité des Minimes à Bruxelles-. N° 50369
50369
 
Police Fédérale Direction des Achats
Marché ouvert pluriannuel de fournitures pour l'acquisition de papier A4 et A3 au profit de la police intégrée. N° 50370
50370
 
Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, Uccle
Transformation d'un hangar. N° 3281
3281
 
Commune de Braine-le-Château
F-Montelimar: Services de gestion d'installations. N° 3300
3300
 
Infrax cvba
Uitvoeren van horizontaal gestuurde boring. N° 3273
3273
 
Vlaamse Landmaatschappij nv, Brussel
Bepalen van procesfactoren voor oppervlaktewater en voor grondwater aan de hand van de nitraatstikstofresidu-metingen en de metingen van de waterkwaliteit met het oog op het evalueren en differentiëren van de huidige nitraatstikstofresidu-norm. N° 3292
3292
 
Jobpunt Vlaanderen, Heverlee
Leveren van diverse types van testen bestemd voor selectie en werving, assessment en development, training en ontwikkeling, coaching en outplacement, i.f.v. zeer ruim scala van functies op elk niveau binnen de Vlaamse overheidsbesturen en -diensten. N° 3317
3317
 
Gemeente Langemark-Poelkapelle
08-3-002U006 - Aanleg pensioenreserve. N° 3306
3306
 

Attribution

-
Entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, tunnels, ouvrages d'art et voies navigables dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon (lot1- MSC n° 116) et dans la province de Namur (lot2- MSC n° 117). N° 3324
3324
 
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
Achat de chaussures de sport. N° 50365
50365
 
Scholengroep 1 , Deurne (Antwerpen)
Vervangen van ramen Verankeren van raamstijlen, randraamstijlen en gebarsten raamstijlen Werken aan monument. N° 3276
3276
 
STAD AALST
uitbreiden van haar glasvezelnetwerk en de vervanging van de core en edge switches in een redundant concept. N° 50362
50362
 

Avis indicatif

les intercommunales Ideg, Ieh, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec, Simogel,
Entretien des réseaux de radiocommunication synchrone dans les provinces wallonnes. N° 50368
50368
 

Inconnu - Voir Publication

INFRABEL S.A.
Dispositif de mise en court-circuit, terre, barre négative. N° 50364
50364
 
-
DE ONDERHOUDSWERKEN AAN DE BESTAANDE SPORTINFRASTRUCTUUR : BETONHERSTELLINGEN EN VERNIEUWEN VAN DE LICHTWANDEN VAN DE SPORTHAL.DE ONDERHOUDSWERKEN AAN DE BESTAANDE SPORTINFRASTRUCTUUR : BETONHERSTELLINGEN EN VERNIEUWEN VAN DE LICHTWANDEN VAN DE SPORTHAL. N° 3312
3312