Bulletin des adjudications N° 24 du lundi 4 février 2008

Adjudication publique

Collège Saint-Pierre, Bruxelles
Collège Saint-Pierre - Toiture complexe sportif. N° 1440
1440
 
Administration communale de Braine-l'Alleud,
Fournitures pour entretiens extérieurs et voiries diverses. N° 1459
1459
 
Haute Ecole de Namur
Remplacement et mise en conformité de châssis en bois . N° 1465
1465
 
Commune d'Yvoir
Aménagement d'un cheminement piétons sécurisé à Durnal, phase II. N° 1146
1146
 
Commune de Gedinne
GEDINNE : entretien de la voirie en 2008 ( cv- 07077). N° 1441
1441
 
Commune de Gedinne
GEDINNE : Aménagements de sécurité dans l'entité de Gedinne - (CV 07.067). N° 1476
1476
 
Administration Communale de la Ville de Mons
Travaux de construction d'un réfectoire et aménagement cuisine à l'école communale de Saint Symphorien. N° 1470
1470
 
Administration Communale de la Ville de Mons
Aménagement des abords, pylône publicitaire, clôtures et signalisation du site de Mons ARENA. N° 1489
1489
 
Commune de Brunehaut
Développement Rural - Requalification de la Place de Guignies. N° 1491
1491
 
VMSW
Aanleg publieke ruimte. N° 1468
1468
 
Vlaamse Overheid - Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken
Opmaak van een kennisgevingsdossier en een plan-MER voor de aanleg van de Nx, nieuwe verbindingsweg tussen de N11 te Kapellen en de A12. N° 1472
1472
 
Eurostation, Brussel
Onderhoudsinstallatie spoorhal Antwerpen-Centraal. N° 1439
1439
 
Vrije Basisschool Hemiksem vzw,
Renovatie sanitair gebouw en nieuwbouwen technisch lokaan. N° 1485
1485
 
vzw C.G.G. Litp
Nieuwbouw ten behoeve van de werking van het CGG/Litp te Maasmechelen. N° 1455
1455
 
N.V. Hasselt Stationsomgeving
Bouwen Justitiepaleis te Hasselt : Gesloten ruwbouw, inbegrepen werforganisatie loten technieken en afwerking (Besteknr. HAS.02-W-712-A/S-V0). N° 1473
1473
 
Sint-Lodewijk vzw, Brugge
Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw : PERCEEL 1: algemene bouwwerken . N° 1464
1464
 
Kerkfabriek Sint Pietersbanden Beringen
Vernieuwen electriciteit. N° 1492
1492
 
Woonmaatschappij IJze & Zee
Bouwen van 16 koopwoningen en 20 huurappartementen en bijhorende infrastructuurwerken op de 'Oude slachthuissite' te Nieuwpoort . N° 1493
1493
 
GEMEENTE HOUTHULST
08-3-0031001 - Vernieuwen voetpaden 2008 . N° 1478
1478
 
STAD IEPER
08-3-0088003 - Onderhoud wijken . N° 1471
1471
 
Katholieke Scholen Oostakker vzw, Oostakker
Geschiktmakingswerken houtatelier: heraanbesteding vernieuwen van dakdichting . N° 1495
1495
 
College Vincentius, Dendermonde
Renovatie Buitenschrijnwerk Fase 2. N° 1448
1448
 

Appel aux candidats

SOFICO
Etude,réalisation,entretien et exploitation pendant 20 ans de : 1)une station à carburants; 2)un shop; 3)un restaurant avec cafétaria Etude et exploitation des voiries desservant les aménagements ci-dessus ainsi que des aires de stationnement( dont un... N° 1445
1445
 
SPF SECURITE SOCIALE
Mandat Reviseur ONSSAPL comptes 2007-12. N° 1469
1469
 
ONSSAPL
Disaster recovery plan. N° 1496
1496
 
Loterie Nationale
Le recours à des équipes de hôte(sse)(s) dont la mission consiste à « sampling » ou « hardselling » (vendre) des billets à gratter et à effectuer d'autres activités de marketing lors de différents événements; le recours (éventuel) à un coordinateur qu... N° 50154
50154
 
INFRABEL S.A.
L'analyse de la détermination des prix pour l'utilisation de l'énergie de traction électrique à long terme. N° 50156
50156
 
STIB Service Achat et Logistique
Accord-cadre pour la fourniture de traverses en chêne. N° 1501
1501
 
Vivaqua , Bruxelles
Asphaltage et extension du réseau d'égouttage. N° 1450
1450
 
Zone de Police Midi, Brussel
Marché d'emprunts 2008. N° 1451
1451
 
société wallonne des eaux
Travaux d'expertise du château métallique de 500 m3 d'Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau). N° 1460
1460
 
Société wallonne des Aéroports, Namur
APPEL A CANDIDATURES POUR LA DESIGNATION D'UN REVISEUR. N° 1488
1488
 
Aquafin nv, Aartselaar
Migratie van Novell Groupwise naar Microsoft Exchange. N° 1500
1500
 
STAD SINT-TRUIDEN
08-3-006A011 - Oproep tot kandidatuurstelling binnenrestauratie stadhuis - perceel BC 3 - sanitair en verwarming. N° 1442
1442
 
STAD SINT-TRUIDEN
08-3-006A012 - Oproep tot kandidatuurstelling binnenrestauratie stadhuis - perceel BC 5 - binneninrichting. N° 1467
1467
 

Appel d'offres général

Le Forem
Réalisation de modules de formation en construction. N° 1458
1458
 
Le Forem
Réalisation de modules de formation en industrie. N° 1475
1475
 
Police Fédérale Direction des Achats
Acquisition d'outillage pour équipements terminaux numériques. N° 1499
1499
 
Centre public d'action sociale
Fourniture de produits pour l'incontinence . N° 1483
1483
 
SPI+
Nettoyage des bureaux, des communs et des vitres du Spatiopôle, du Créapôle et du CSA du Sart Tilman. N° 1486
1486
 
Université de Liège
Fourniture de produits d'entretien et d'hygiène sanitaire à l'ensemble de l'Université de Liège. N° 1487
1487
 
VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
INSERTION DE PAGES DE PREVENTION DANS UNE REVUE SCOLAIRE. N° 1461
1461
 
Adm. Comm. de Manhay
Entretien extraordinaire diverses voiries 2007. N° 1466
1466
 
Commune de Chapelle-lez-Herlaimont
marché concerne l'étude préalable, l'installation, le financement ainsi que la maintenance d'une unité de co-génération. N° 1490
1490
 
Agentschap voor Natuur en Bos , Sint-Andries
. N° 1443
1443
 
Vl Gemeenschap, Afd Milieuinspectie
Ontwikkeling van een beoordelingskader voor procesinstallaties met gevaarlijke stoffen. N° 1456
1456
 
Vlaamse Milieumaatschappij, Erembodegem
Ontwikkelen van een economisch beoordelingskader voor de beoordeling van disproportionaliteit in het kader van het maatregelenprogramma voor de kaderrichtlijn water. N° 1480
1480
 
Dexia Bank - Dexia Real Estate Banking
L 885 OCMW Ninove: Nieuwbouw woon- en zorgcentrum. N° 1463
1463
 
CPAS DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Opdrachten voeding . N° 1482
1482
 
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Vilvoorde
Werken aan elektrische installaties in gebouwen. N° 1484
1484
 
Emmaüs vzw, Mechelen
Bouwen van een PVT voor 60 bewoners te Zoersel lot vast meubilair . N° 1437
1437
 
Stad Brugge
Publiciteitscampagne rond tentoonstellingen . N° 1452
1452
 
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Onderhoud technische installaties POZ. N° 1453
1453
 
OCMW KORTRIJK
Bestaand verpleegoproepsysteem vernieuwen. N° 1438
1438
 
Stad Nieuwpoort
Nieuwpoort : aanleg voetbalveld in kunstgras. N° 1457
1457
 
TMVW cv, Gent
AK-07-029 Raamovereenkomst voor de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. . N° 1444
1444
 
Parkeerbedrijf stad Gent
Leveren, plaatsen en indienststellen van een volledig systeem voor verkeersgeleiding voor de stad Gent. N° 50153
50153
 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst
Het aangaan van 4 leningen voor de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis ter financiering van uitgaven voorzien in de investeringsbegroting 2008 . N° 1449
1449
 

Erratum - Rectification

INFRABEL S.A.
Procédure pour l'engagement temporaire de collaborateurs externes de profil business consultant en 1 lot. N° 1447
1447
 
Les Heures claires
AVIS RECTIFICATIF N°1 CONSTRUCTION DE 4 NOUVEAUX LOGEMENTS. N° 1454
1454
 
Les Heures claires
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : AVIS RECTIFICATIF N°1 CONSTRUCTION NEUVE DE 10 . N° 1462
1462
 
V.V.M. - De Lijn Antwerpen
Het leveren, plaatsen, aansluiten en in dienst stellen van tractievoedingskabels en het leveren en plaatsen van kabels voor infotram. N° 1474
1474
 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling , Leuven
De opdracht bestaat uit de bewaking van het nieuwe stadskantoor. De opdracht wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar - zie ook bestek pagina 16. N° 1436
1436
 

Attribution

SPF Justice, prison de Bruges
La livraison journalière des repas du midi pour les détenus et le personnel de l'établissement pénitentiaire Penitentiair Complex Brugge. N° 1479
1479
 
Police fédérale, Bruxelles
Reprogrammation des équipements terminaux ASTRID. N° 1497
1497
 
Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
Opname van leningen . N° 1481
1481
 
Aquafin nv, Aartselaar
Leveren van azijnzuur 9%-oplossing. N° 1498
1498
 
UNIVERSITEIT GENT, DIRECTIE BESTUURSZAKEN, AFDELING JURIDISCHE ZAKEN
Verzekering tegen brand en bijkomende risico's. . N° 1494
1494
 

Avis indicatif

Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Deze dienstenopdracht heeft tot doel het leveren van technische en administratieve bijstand voor het opmaken van gedeeltelijke en/of volledige ontwerp- of aanbestedingsdossiers van infrastructuurprojecten waarbij Waterwegen en Zeekanaal NV optreedt als... N° 50155
50155
 

Concours

VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
Curage des avaloirs de 2008 à 2011. N° 1477
1477