Bulletin des adjudications N° 156 du vendredi 8 septembre 2006

Adjudication publique

AGISCF
Mise en conformité de l'installation électrique. Remplacement d'appareils de secours. Remplacement d'appareils d'éclairage. N° 11774
11774
 
AGISCF
Dinant HACF. Remplacement toitures en ardoises et nouveau revêtement de plates-formes en roofing. N° 11810
11810
 
AGISCF, Jambes
Ciney AR. Renouvellement de châssis de fenetres en aluminium. N° 11815
11815
 
RW-M.R.W.-DRF , Dave
Collecte et traitement des huiles moteurs usées des ménages en Région wallonne. N° 11795
11795
 
RW-MET (RW-MET), Liège
N637 - DONCEEL - Entretien du revetement de la chaussée N° 11800
11800
 
M.E.T., Arlon
A26 - MANHAY - Pont 35 - PK 42,4 - Réparation de l'étanchéité et des prédalles. N° 11820
11820
 
Forem, Charleroi
Marché de travaux pour la construction d'un Centre de Compétence en Tourisme à Marche-en-Famenne (RM/06/FS2123.00/004). N° 11826
11826
 
Forces armées, Evère
Marché pluriannuel (2006-2010) a bordereau de prix relatif a la livraison de médailles. N° 11755
11755
 
MRMP-S/AC (MRMP-S/AC), Evere
Marché pluriannuel à bordereaux de prix (2006-2009) relatif à la livraison d'accessoires pour tenues et vestes de survie. N° 11756
11756
 
Regie der Gebouwen, Antwerpen
Rénovation des sanitaires dans les blocs C-D N° 11738
11738
 
Ville de Bruxelles
Travaux de modernisation et de mise en conformité de quatorze ascenseurs répartis sur 6 bâtiments situés à 1000 Bruxelles. N° 11822
11822
 
Commune de Schaerbeek
Le marché porte sur le renouvellement des toitures et sous-toitures des bâtiments du centre aéré d'Ohain. Celles-ci sont principalement composées de tuiles et accessoirement de plaques ondulées en fibre-ciment. N° 11777
11777
 
Commune de Schaerbeek
Entretien des chaussées. Remise en état des revêtements hydrocarbonés N° 11811
11811
 
COMMUNE DE SAINT-GILLES
Travaux de rénovation. N° 11821
11821
 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Réaménagement de voiries et de trottoirs. N° 11825
11825
 
COMMUNE DE FOREST
Travaux de démontage, de déblais, de pose de fondations et de nouveaux revêtements, de mise à niveau de taques, etc. nécessaires à la remise en état du carrefour de la chaussée N° 11812
11812
 
L' Habitation Moderne sc, Woluwe-Sint-Lambert
Installation d'une production centralisée et d'une distribution d'eau chaude sanitaire. N° 11803
11803
 
Logivesdre, Liège
Remplacement des menuiseries extérieures. N° 11818
11818
 
Commune d'Eghezée
Travaux d'aménagement de sécurité et de convivialité des rues G. Dancot et Grande Ruelle à Warêt-la-Chaussée (CV-04.071). N° 11778
11778
 
Ville de Couvin
Restauration du clocher de l'église de Pesche. N° 11779
11779
 
ASBL Ecole Libre Saint Joseph , Estinnes-au-Mont
Transformation d'une école, réorganisation des locaux et mise en conformité aux normes incendie, travaux de démolition, gros oeuvre, parachèvements et électricité. N° 11830
11830
 
C.P.A.S. de Frasnes-lez-Anvaing asbl, Frasnes-lez-Buissenal
Travaux d'aménagements intérieurs et extérieurs de mise en conformité. N° 11813
11813
 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen , Brussel
Omgevingswerken. N° 11739
11739
 
Agentschap voor Facilitair Management , Brussel
Vlaams Natuurreservaat Grootbroek, Leuvensebaan, 3040 Sint Agatha-Rode Infrastructuurwerken & bouwen vogelkijkhutten. N° 11776
11776
 
Vlaamse overheid , Brussel
Levering van een brandweerwagen voor de luchthaven Antwerpen. N° 11798
11798
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Raamcontract voor het herstellen van grafzerken en grafmonumenten PO/06/5076 N° 11772
11772
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Kleine hoogwerker op onderstel lichte vrachtwagen N° 11773
11773
 
Stad Antwerpen
Vernieuwen elektrische installaties stedelijke basisschool Onderwijsstraat. N° 11788
11788
 
SVK Huurdersunie vzw, Borgerhout (Antwerpen)
Verbouwing van een rijwoning te Borgerhout tot een te verhuren eengezinswoning N° 11827
11827
 
Aquafin nv, Aartselaar
Afkoppeling oppervlaktewater Schoubroek-Kerrebroek, Aalst. N° 11745
11745
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Nete. N° 11762
11762
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Leie. N° 11763
11763
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Maas. N° 11764
11764
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Boven-Schelde. N° 11765
11765
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Boven-Schelde. N° 11766
11766
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Beneden-Schelde. N° 11767
11767
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van vloeibaar slib in het bekken van de Demer. N° 11768
11768
 
Aquafin nv, Aartselaar
Vloeibaar slib via pompen laden in citernewagens, dit slib vervolgens te transporteren naar een door Aquafin NV opgegeven bestemming en het slib daar te lossen in de voorziene bekkens. N° 11769
11769
 
Aquafin nv, Aartselaar
Vloeibaar slib via pompen te laden in citernewagens, dit slib vervolgens te transporteren naar een door Aquafin NV opgegeven bestemming en het slib daar te lossen in de voorziene bekkens. N° 11770
11770
 
Aquafin nv, Aartselaar
Vloeibaar slib via pompen te laden in citernewagens, dit slib vervolgens te transporteren naar een door Aquafin NV opgegeven bestemming en het slib daar te lossen in de voorziene bekkens. N° 11771
11771
 
Snt-Jan Berchmans Instituut vzw, Puurs
Geschiktmakingswerken leslokalen N° 11806
11806
 
Snt-Jan Berchmans Instituut vzw, Puurs
Geschiktmakingswerken secretariaat N° 11807
11807
 
Kath. Basisond. en Buitengewoon Lager Onderwijs Herk,V.Z.W.
RENOVEREN SANITAIR BLOK (excl. technieken) : ontmanteling en afbraak / ruwbouw / buitenschrijnwerkerij / binnenbepleistering / scheidingswanden / vloer- en tegelwerken / binnenschrijnwerkerij / schilderwerken. N° 11828
11828
 
Wegendienst stad Brugge , Brugge
Vervangen van de rijwegverharding in de Rijselstraat. N° 11831
11831
 
STAD VEURNE
Leningen investeringsprogramma 2006. N° 11823
11823
 
College van Burgemeester en Schepen , Oostende
Riolerings- en bestratingswerken in de Steenovenstraat. N° 11789
11789
 
College van Burgemeester en Schepen , Oostende
Stad Oostende : riolerings- en bestratingswerken in de Gezellestraat, de Beernaertstraat, de Sint-Annastraat en de Sint-Lodewijkstraat. N° 11790
11790
 
College van Burgemeester en Schepen , Oostende
Wegeniswerken in de Mariakerkelaan. N° 11791
11791
 
STAD OOSTENDE
Herinrichting Dr. Colenstraat tussen A. Pieterslaan en E. Beernaertstraat. N° 11832
11832
 
STAD KORTRIJK
Aanleg verbindingsweg Sterrebergstraat-Doomanstraat N° 11780
11780
 
STAD KORTRIJK
Aanleggen van een verbindingsweg vanaf de Izegemsestraat naar de Waterleikens en de verbinding voor voetgangers en fietsers vanaf deze straat naar 't Ranke Riet en de Hoge Dreef. N° 11781
11781
 
STAD KORTRIJK
Het uitvoeren van aanpassingswerken aan bestaande wegenis, ondermeer het gedeeltelijk innemen van de rijweg voor plaatselijke verbredingen van de trottoirs, het maken van vluchtheuvels en middengeleiders... N° 11792
11792
 
CLB Veurne - Diksmuide - Westkust , Avekapelle
Installatie van een sanitaire en verwarmingsinstallatie van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding te Diksmuide. N° 11834
11834
 
CLB Veurne - Diksmuide - Westkust , Avekapelle
Inrichting van een Elektrische installatie in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding te Diksmuide. N° 11835
11835
 
H&L, VZW vzw, Gent
Waterbouwkundige werken & diensten. Seine-Schelde. Rivierherstel Leie. Oeverherstel Menen - Wevelgem & Ooigem - Deinze N° 11775
11775
 
Ruilverkavelingscomité Elingen
Leveren en plaatsen van : nieuwe afrasteringen, perceelsovergangen, drainagebuizen, veebrug en veeroosters, grondwerken, beplantingswerken, werken in regie. N° 11783
11783
 
Vlaamse Landmaatschappij, Gent
Grondige ruiming van waterloop of stilstaand water met het afvoeren van specie naar locatie voor hergebruik als bodem of naar een erkende stort- of verwerkingsplaats. Storten en/of verwerken van het slib. N° 11784
11784
 
STAD SINT-NIKLAAS
Leveren van aardgas voor het stadsbestuur, lokale politiezone, O.C.M.W. en kerkfabrieken van Sint-Niklaas. N° 11805
11805
 
Diocesaan Schoolcomité Sint-Niklaas vzw
Enig lot omvattende verbouwing kantoorgebouw tot schoolgebouw (geheel inclusief technieken). N° 11837
11837
 

Appel aux candidats

SPF Economie, Bruxelles
Création d'un nouvel interface web pour la Banque Carrefour des Entreprises. N° 11750
11750
 
V.V.M. - DE LIJN
Leveren van roetfilters en toebehoren voor de autobussen van De Lijn uitgerust met een euro 2 dieselmotor. De roetfilters zijn van het gesloten type en moeten in alle omstandigheden de uitstoot van roet met minstens 85 % verminderen. N° 11819
11819
 
V.V.M. - DE LIJN
Leveren van roetfilters en toebehoren voor de autobussen van De Lijn uitgerust met een dieselmotor die voldoet aan de euro 2 normen, zodanig dat een vermindering van het uitgestoten roet met minstens 85% bekomen wordt. N° 11824
11824
 
STAD BILZEN
Algemene restauratiewerken - bouwwerken. N° 11809
11809
 

Appel d'offres général

MRMP-S/AC (MRMP-S/AC), Evere
Salle d'imagerie médicale "petit squelette". N° 11757
11757
 
Régie des Bâtiments
Travaux d'aménagement dans le bloc E concernant le lot 4 : ascenseur (Fourniture et placemment d'un ascenseur panoramique sans salle des machines et d'une gaine semi-vitrée).. N° 11751
11751
 
SPF Finances, Bruxelles
L'administration des Douanes et Accises a un projet en cours avec un contractant externe pour le développement de "Paperless Douanes et Accises". Ce marché concerne l'analyse fonctionnelle de ce projet.. N° 11752
11752
 
CPAS de Jette
Conclusion d'emprunts pour le financement du service d'investissement de l'exercice 2006. N° 11816
11816
 
Commune d'Uccle
Il s'agit d'un marché d'une durée de 2 ans pour la fourniture, l'entretien et la location de vêtements de travail du type " standard " pour environ 411 personnes, à savoir : du personnel ouvrier avec des vêtements de différentes couleurs et compositions a N° 11801
11801
 
Commune d'Uccle
Marché d'une durée de 2 ans pour la fourniture, l'entretien et la location de vêtements de signalisation et à caractère spécial pour environ 147 personnes N° 11802
11802
 
Sowaer
Charleroi-Bruxelles Sud. Parc pétrolier. Techniques spéciales bâtiments. Techniques spéciales hydrocarbures. Protection contre l'incendie. N° 11829
11829
 
Province de Hainaut
Hornu, site du Grand Hornu, restauration des façades, enduits et badigeons. N° 11817
11817
 
Vl. Gemeenschap - Adm Wegen en Verkeer
Overeenkomst betreffende studie voor het opmaken van streefbeelden N34 en aan te leggen NX Alfred Ronsestraat tussen AX en N34 N° 11758
11758
 
Eandis , Antwerpen
Aanbesteding ICT werkplekken en infrastructuur. N° 11744
11744
 
Aquafin nv, Aartselaar
Voorontwerp, ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding der werken inclusief het opstarten van rioolwaterzuiveringsinstallatie t.e.m. voorlopige oplevering, permanent werftoezicht gedurende de bouw- en opstartfase, support opleveringsdossier aan Aquafin N° 11747
11747
 
GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER
Levering van een containervrachtwagen voor de dienst wegen. N° 11796
11796
 
Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan, Brugge
Levering en plaatsing van 10 beademingstoestellen voor de dienst neonatologie. N° 11814
11814
 
GEMEENTE DEERLIJK
Wegens- en rioleringswerken in de Stationsstraat, Rodenbachstraat en Hoogstraat. N° 11785
11785
 
GEMEENTE DEERLIJK
Weg- en rioleringswerken Harelbekestraat, Olmenlaan en Marquettestraat - studieopdracht N° 11786
11786
 
H&L, VZW vzw, Gent
Afname & verwerking van grondoverschotten afkomstig van de werken aan de Leie, doortocht Kortrijk (2e fase). N° 11782
11782
 
W & Z nv, Gent
Technisch onderzoek van de kaaimuren Oude Dokken te Gent. N° 11793
11793
 
Volkshaard cv, Gent
Nieuwbouw 10 appartementen te Lochristi Beervelde, Kijkdorp. N° 11794
11794
 
OCMW GENT
Behandeling van het linnen van de verschillende instellingen en diensten van het O.C.M.W. van Gent. Daarenboven huren de 4 Rusthuiscampussen het linnen en de werkkledij N° 11804
11804
 
GEMEENTE LOCHRISTI
De levering van een chassis en veegombouw (inclusief alle diensten zoals vermeld in het bestek) verder beschreven als gebruiksklare veegwagen. N° 11799
11799
 

Erratum - Rectification

RW-M.E.T (RW-MET), Namur
L' exécution de travaux de remise en état et d'entretien des barrages et écluses de la Haute-Meuse N° 11741
11741
 
Infrabel , Anderlecht
Réaménagement des environs de la gare de Noorderkempen N° 11737
11737
 
Coopération technique belge, Bruxelles
Fourniture de 140 motos (automatiques et à vitesses manuelles) dans le cadre de l'appui logistique au projet belgo-philippin de développement " BELGIAN INTEGRATED AGRARIAN REFORM SUPPORT PROGRAMME " N° 11759
11759
 
Agentschap voor Facilitair Management , Antwerpen
Ombouwen en aanpassing stookinstallaties fase 3. N° 11797
11797
 
Coopération technique belge, Bruxelles
Aankoop 1400 motorfietsen voor BIARSP N° 11760
11760
 
De Rotonde vzw, Stabroek
Heraanbesteding nieuwbouw De Vluchtheuvel. N° 11808
11808
 
Universitair Ziekenhuis Gent
Levering van elektrische energie op middenspanning (12kV) t.b.v. het UZ Gent. N° 11749
11749
 

Attribution

Police fédérale, Bruxelles
L'acquisition de gants noirs en cuir. gants noirs en cuir. N° 11753
11753
 
Bruxelles formation, Uccle
Analyse quantitative du suivi du parcours des stagiaires de Bruxelles Formation après leur passage en formation dans les centres de cet institut. N° 11742
11742
 
Vlaamse Gemeenschap - Brussel
Levering en plaatsing van divers meubilair voor het Ellipsgebouw en richt zich naar fabrikanten of verdelers van kantoormeubilair. N° 11740
11740
 
STAD VILVOORDE
De opdracht omvat de levering van dranken en de inrichting van de cafetaria's van het stadion Drie Fonteinen, de stedelijke sporthal en stedelijk zwembad 't Zeepaardje. N° 11787
11787
 
Institut de Médecine Tropicale Anvers (ITG), Antwerpen
Aankoop van tachtig notebooks en bijhorende software. De levering bestaat uit hardware materiaal en de systeemsoftware. N° 11743
11743
 

Inconnu - Voir Publication

Police fédérale, Bruxelles
Marché ouvert pluriannuel de service (5 ans) pour le dépannage/remorquage sur le territoire belge des véhicules en service à la police intégrée en six lots. N° 11754
11754
 
Aquafin nv, Aartselaar
Aanleggen buizen in ongewapend beton o 400 mm (10 m) en O 600 mm (260 m); uitvoeren doorpersing d.m.v. gewapend betonbuizen o 600 mm (25 m); uitvoeren pompput- overstort in ter plaatse gestort gewapend beton binnen damwandbeschoeiing. N° 11746
11746
 
CLB Veurne - Diksmuide - Westkust , Avekapelle
Inrichten centrum voor leerlingen begeleiding perceel 2 verwarming sanitair N° 11833
11833
 
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gent
Maken van beekoverwelving in gewapend betonbuizen di. 1 000 mm. 2. Maken van kopmuren in ter plaatse gestort gewapend beton. 3. Leveren en plaatsen van kanaalafsluiter. 4. Verhogen wegpeil thv. Kalsterbeek dmv. zandcement en aanbrengen nieuwe steenslagver N° 11748
11748
 
Volkshaard cv, Gent
Gent, Nieuw Gent, renovatie 25 garages. N° 11761
11761
 
OCMW GENT
Uitvoeren van controles arbeidsongeschiktheid personeel. N° 11836
11836