Bulletin des adjudications N° 157 du lundi 11 septembre 2006

Adjudication publique

Direction des Routes et Autoroutes du Hainaut Ouest (RW-MET), Mons
Création d'un chemin d'entretien en rive gauche de l'Escaut, de Warcoing à Espierres. N° 11852
11852
 
SRWT, Namur
Métro Léger de Charleroi. Rénovation des équipements électriques de la station Gilly et de ses abords. N° 11889
11889
 
M.E.T., Jambes
Etablissement d'une liste annuelle (12 mois) de candidats pour l'exécution de travaux d'entretien d'espaces verts le long des voiries. N° 11894
11894
 
MRMP-M/AT (Armée)
Marché pluriannuel (2006-2010)à bordereaux de prix relatif à la livraison de tenues de sport. N° 11855
11855
 
MRMP-N/A
Désamiantage et démantelement de navires de la Composante maritime. N° 11856
11856
 
SPF Justice, Bruxelles
Consommables originaux pour matériel informatique et de télécommunication N° 11898
11898
 
CELLULE PUBLICATION MARCHES PUB. (CELMARCHPUB), Saint-Gilles
Travaux de réparation de la toiture. N° 11854
11854
 
VILLE DE LIÈGE
Renforcement d'un mur de soutènement à l'Ecole des Erables, rue Longue 46, à 4000 Liège. N° 11846
11846
 
VILLE DE LIÈGE
Construction d'une nouvelle piscine communale dans le quartier de Jonfosse. N° 11847
11847
 
VILLE DE LIÈGE
Démolition de quinze aérothermes et placement de douze panneaux rayonnants, à l'annexe I.C.A.D.I., boulevard Poincaré 95, à 4020 Liège. N° 11848
11848
 
VILLE DE LIÈGE
Travaux de prévention incendie à l'I.C.E.S. de Beauvoir, rue Sainte-Marguerite 114, à 4000 Liège. N° 11849
11849
 
VILLE DE LIÈGE
Groupe scolaire de Grivegnée, rue de la Haminde 33, à 4030 Grivegnée, aménagement des blocs sanitaires primaires et gardiennes (4). N° 11850
11850
 
VILLE DE LIÈGE
Prévention incendie (phase III) à la Haute Ecole, rue Jonfosse 80, à 4000 Liège. N° 11853
11853
 
Ville de Seraing
Restauration du clocher de l'église Notre-Dame de l'Assomption. Lot unique. N° 11877
11877
 
Commune de Beyne-Heusay
Aménagement d'un bâtiment en centre de formation en magasin et couture. N° 11878
11878
 
Ville de Saint-Vith
Travaux d'égouttage et d'aménagement d'une voirie d'accès sur le site de l'ancienne gare à Saint-Vith. N° 11890
11890
 
Ville de Namur
Flawinne : Aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue Vandy. N° 11867
11867
 
Commune de Gedinne
Rénovation de l'école de Patignies. N° 11868
11868
 
AIVE Intercommunale, Arlon
Pose de canalisations gravitaires d'eaux usées. Pose de chambre de visite. N° 11887
11887
 
Le Logis Quaregnonnais
Création d'une zone de parking en pavés béton en périphérie du bâtiment comprenant notamment des emplacements pour PMR, création d'une rampe d'accès depuis la voirie. Création d'espaces verts; zone engazonnée, zone de plantations, zone accès piétons. N° 11897
11897
 
Gemeenschapsonderwijs, Brussel
Rationaliseren v/d bestaande installaties voor verwarming in de gebouwen KTA Koekelare N° 11857
11857
 
VMM afdeling Water , Antwerpen
Bouwen van visdoorgang aan stuw D en uitbreiding visdoorgang stuw E op de waterloop de Mark te Hoogstraten N° 11871
11871
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Afsluitingspanelen voor het afsluiten van leegstaande panden tegen inbraak, brandstichting,... N° 11860
11860
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Het installeren van een wasinstallatie voor grasmachines in de stelplaats Groen en begraafplaatsen Arthur Matthijslaan 84. N° 11861
11861
 
PROVINCIE ANTWERPEN
Ecologische inrichting van de Fortloop van 2e categorie te Borsbeek (zone4) N° 11900
11900
 
Igean
Levering van gas N° 11901
11901
 
Igean
Levering van elektriciteit N° 11902
11902
 
Igean
Leveren van gas aan diverse lokale besturen (gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, kerkfabrieken, politiezones, en andere besturen). N° 11903
11903
 
Igean
Leveren van elektriciteit aan diverse lokale besturen (gemeenten, Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, kerkfabrieken, politiezones, en andere besturen). N° 11904
11904
 
OZCS-Keerbergen, V.Z.W vzw, Schriek
Vrije Basisschool 't Hage Kind, Rillaarseweg 23, 3390 Tielt/Winge Geschiktmakingswerken - PERCEEL ELEKTRICITEIT. N° 11882
11882
 
Immo M.N.S. , Merksplas
Turnhout : infrastructuurwerken verkaveling KTA-gronden fase 1 N° 11873
11873
 
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Herstellen van het jaagpad tussen Humbeek en de sluis van Zemst op de rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde. N° 11862
11862
 
De Voorkempen h.e, Sint-Jof-In-'t-Goor
Afbraak en bouwen van 6 woongelegenheden - Lot 1 algemene aanneming N° 11863
11863
 
De Voorkempen h.e, Sint-Jof-In-'t-Goor
Afbraak en bouwen van 6 woongelegenheden lot 2 : Aanneming Technieken N° 11864
11864
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Herstellingswerken en grondige ruimingswerken uit te voeren aan de onbevaarbare waterlopen van de tweede categorie bekken Dender en Benedenschelde 2006 N° 11865
11865
 
Wegendienst stad Brugge , Brugge
Onderhoudswerken in de Doornstraat, deel tussen de Zeeweg en de Beisbroekdreef. N° 11870
11870
 
STAD BRUGGE
Heraanleggen van de voetpaden en de parkeerstrook in de Koning LeopoldIII-laan, deel tussen Kerkhofstraat en de Doornstraat N° 11907
11907
 
Gemeente Middelkerke
Aanleggen van wegenis en beplantingen boven de nieuwe ondergrondse parking Lacodam gelegen tussen de Franselaan en Britselaan te Westende N° 11908
11908
 
Ons Onderdak cv, Ieper
Bouwen van 10 appartementen Westkaai 2. N° 11872
11872
 

Appel aux candidats

VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
Chantiers temporaires ou mobiles. Coordinateurs sécurité. N° 11875
11875
 
V.V.M. De Lijn, Mechelen
Het betreft een opdracht van de studie (voorontwerp, definitief ontwerp, aanvraag stedenbouwkundige vergunning, aanbestedingsdossier..) en begeleiding bij de realisatie van een busstation in de Nijverheidsstraat te Aalst. N° 11888
11888
 

Appel d'offres général

RW-M.E.T (RW-MET), Namur
Fourniture de panneaux éclairés et de supports de signalisation routière lumineuse urbaine. N° 11839
11839
 
Commune d'Anderlecht
Ce projet consiste en le réaménagement de l'aire de jeux située rue de la Fécondité N° 11892
11892
 
Commune d'Anderlecht
Ce projet consiste en le réaménagement de l'aire de jeux située dans le parc du Stadion. N° 11893
11893
 
Commune de Saint-Josse-ten-Noode
Projet de construction d'un immeuble pour les ouvriers de la propreté publique à la rue Cornet-de-Grez 16, 1210 Bruxelles. N° 11858
11858
 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur
Prestations de gardiennage. N° 11866
11866
 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur
Fourniture d'un diffractomètre de RX pour monocristaux. N° 11896
11896
 
Centre Hospitalier universitaire de Charleroi ISPPC
Téléphonie GSM. Contrat d'abonnements et communications pour l'ensemble des GSM de l'ISPPC. N° 11886
11886
 
AIVE Intercommunale, Arlon
Identification du réseau d'égouttage réalisé par un levé topographique. Acquisitions de données sur les chambres de visite et les canalisations. Reconnaissance du réseau réalisé par une endoscopie des canalisations préalablement curées. N° 11883
11883
 
Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting cv, Mol
Bouwen van 26 sociale woongelegenheden en 23 car-ports na sloping van de bestaande bebouwing. N° 11885
11885
 
OVAM, Mechelen
Uitvoeren van milieumetingen in verschillende milieucompartimenten voor het bepalen van de externe belasting aan zware metalen in de Noorderkempen. N° 11905
11905
 
Gemeente Holsbeek
Levering schoolbus met 43 zitplaatsen + begeleider + chauffeur. N° 11906
11906
 
Interelectra, Hasselt
Dilsen-Stokkem : Afkoppeling industriezone Rotem - Opstellen van het ontwerp van een riolering- en wegenisproject met inbegrip van de opvolging der werken, veiligheidscoördinatie en opmaak Technisch Verslag. N° 11895
11895
 

Erratum - Rectification

Min de la commu Française de BXL (cfwb), Bruxelles
Protection incendie : nouvel escalier de secours + adaptation des baies. N° 11884
11884
 
Régie des Bâtiments, Nivelles
Enlevement de matériaux contenant de l'amiante : calorifuges de chauffage dans les sous-sols et plaques de faux plafonds dans les sanitaires. N° 11880
11880
 
VILLE DE MONS
Le marché consiste en l'installation de contrôle d'acces et de détection intrusion du bâtiments des Ateliers Piérart a Cuesmes et notamment aux percements, scellements, ragréages des ouvertures dans les parois nécessités pour la réalisation des intallatio N° 11869
11869
 
Vl. Gemeensch. - Afd. Maritieme Toegang
Bouwen en exploiteren van een mechanische ontwateringsinstallatie voor baggerspecie. N° 11881
11881
 
Vl. Gemeensch. - Afd. Maritieme Toegang
Bouwen en exploiteren van een mechanische ontwateringsinstallatie voor baggerspecie. N° 11899
11899
 
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
B 9352, het reinigen van straatkolken en het vegen van greppels in het havengebied gedurende het kalenderjaar 2007. N° 11843
11843
 
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
B 9268, het leveren van twee vrachtwagens met kipbak en laadkraan. N° 11844
11844
 
OCMW ANTWERPEN
Bouwen van een kantoorgebouw " De Serre 2 ", Ketstraat 7-13, 2018 Antwserpen Ruwbouw, afwerking en technieken en omgevingsaanleg. N° 11859
11859
 
Aquafin nv, Aartselaar
Transporteren van ontwaterd slib in het bekken van de Leie. N° 11845
11845
 
OCMW BOOM
Leveren van medicatie en medisch materieel voor het woon- en zorgcentrum, te 2850 Boom. N° 11874
11874
 
Kerkfabriek O-L-V, Dendermonde
Ontwerp, stabiliteit en speciale technieken met inbegrip van bijzondere studies zoals de architectonische samenhang met de reeds bestaande ziekenhuisdiensten. N° 11851
11851
 

Attribution

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
B 9351, het aanbrengen van wegmarkeringen in het havengebied gedurende het kalenderjaar 2007. N° 11842
11842
 

Avis indicatif

Loterie Nationale société anonyme de droit public
Livraison d'articles publicitaires pour la Loterie Nationle. N° 11838
11838
 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Développement d'un logiciel de calcul de Performance Energétique des Bâtiments (PEB), dans le contexte de la directive européenne 2001/91/CE. N° 11840
11840
 

Inconnu - Voir Publication

Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, STIB
Travaux aux voies ferrées appartenant à la S.T.I.B. situées dans la Région de Bruxelles-Capitale. Il s'agit de travaux de construction, de renouvellement et d'entretien de voies de tramways, métro et pré-métro N° 11841
11841
 
Nationale Plantentuin van België, Meise
Levering van een bedrijfsklare zelfrijdende wiellader met aandrijving op de 4 wielen, uitgerust met een laadbak voor meervoudig gebruik en de overname van een oude wiellader International type 515 uit 1979. N° 11891
11891
 
Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, Buitendienst Oost-Vlaanderen , Gent
Opmaak van een geintegreerd dossier met aanwijzingsnota en beheerplan voor natuurgebieden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos N° 11876
11876
 
OCMW OOSTENDE
Afhaling en verwerking van diverse afvalstromen en het leveren van recipiënten voor afvalinzameling N° 11879
11879
 
OCMW DEINZE
Perceel 1 : perceel van investeringsuitgaven van het OCMW-Deinze - budget 2004, Perceel 2 : perceel van investeringsuitgaven van het OCMW-Deinze - budget 2005. N° 11909
11909