Bulletin des adjudications N° 139 du mercredi 16 août 2006

Adjudication publique

RW-M.R.W.-DRF , Dave
Aménagement de locaux existants. N° 10733
10733
 
MRMP-S/AC (MRMP-S/AC), Evere
Achat et livraison de moyens d'absorption. N° 10743
10743
 
MRMP-S/AC (MRMP-S/AC), Evere
Livraison de diverses peintures pour la protection des hélicopteres. N° 10744
10744
 
SNCB , Charleroi
Réalisation d'une aire de parcage. N° 10749
10749
 
Forem, Charleroi
Remplacement de la toiture de Cefoverre csc. N° 10768
10768
 
Communauté française, Liège
Remplacement des plafonds du grand hall d'entrée. Spa Internat garçons " Le Britannique ", rue Sauvenière 8 à 4900 Spa. N° 10776
10776
 
Centre hospitalier de la Citadelle, Liège
Fourniture papier WC, papier essuie mains et sachet hygiénique pour 2 ans. N° 10746
10746
 
Province de Luxembourg
Maison du Luxembourg à Ixelles. Travaux de transformation, lot 2 : chauffage, sanitaire et lutte contre l'incendie, ventilation. N° 10758
10758
 
Commune de Pecq
Conservation et rénovation du bâtiment existant avec suppression des cheminées en toiture de la façade nord et assainissement des corniches, descentes d'eau, etc., de la toiture existante. N° 10760
10760
 
Ville de Nivelles
Aménagement d'une aire récréative aux abords du grand étang du parc de la Dodaine, et remplacement des anciens jeux et mise en conformité des jeux existants à conserver. N° 10761
10761
 
Commune de Celles
Aménagement de la Place de Velaines. N° 10767
10767
 
Commune de Gesves
Placement d'un ascenseur à la maison communale de Gesves. Démolition et démontage radiateurs portes. Gros oeuvre travaux divers. Appareils d'éclairage. N° 10771
10771
 
Ville de Couvin
Travaux de réfection de la Cure de Pesche. Mise aux normes de sécurité et extension. (Travaux de gros oeuvre, toiture, chauffage, sanitaires, électricité, menuiseries extérieures et intérieures). N° 10772
10772
 
SPI+, Liège
Aménagement du château Nagelmackers à Angleur. N° 10778
10778
 
A.C. Limbourg
Construction d'une passerelle piétonne sur la Vesdre à Dolhain. N° 10779
10779
 
Comité scolaire Ecoles libres Saint-Antoine, La Louvière
Rénovation de la toiture du bâtiment principal de l'école fondamentale libre Saint-Antoine (éléments de charpente, assainissement des maconneries, zingueries,...). N° 10781
10781
 
Kaholieke Scholen - Regio Gent Centrum vzw, Gent
Kinderdagverblijf " De Twijgjes ". Uitbreiding en verbouwing. N° 10741
10741
 
OCMW Laakdal
Overlaging wegenissen 2006 N° 10745
10745
 
Gemeente Ichtegem
Verbeteringswerken aan de Bruggestraat/Barletegemweg i.s.m. het Gemeentebestuur van Jabbeke N° 10748
10748
 
Vlaamse Landmaatschappij, Brugge
Natuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren - Grondwerken en waterhuishoudingswerken N° 10754
10754
 
Stad Nieuwpoort
Plaatsen van een verlichtingsinstallatie rond de tennisvelden in het Astridpark te Nieuwpoort. N° 10755
10755
 
GEMEENTE NEVELE
Herinrichten pastorie Nevele voor kinderopvang Nevele - lot 3 : sanitair en verwarming. N° 10756
10756
 
GEMEENTE NEVELE
Herinrichten en uitbreiden pastorie Nevele voor kinderopvang Nevele - lot 1 : ruwbouw en afwerking. N° 10757
10757
 
Kerkfabriek Sint-Martinus, te Tongeren
Aanleg parking met rioleringswerken - beplantingswerken. N° 10762
10762
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Beplantingswerken in Provinciaal Domein Raversijde- Oostelijk parkdeel - zone landschapsherstel met toegangsfaciliteiten N° 10763
10763
 
SHM Denderstreek, Aalst
Oprichten van 10 woningen te Welle, Hertstraat faze III N° 10765
10765
 
Stad Tongeren
Afbraak bestaand gebouw, Nieuwbouw van een archiefruimte, commerciële ruimte en 4 appartementen. N° 10777
10777
 
Stad Nieuwpoort
Het aangaan van leningen door het Stadsbestuur Nieuwpoort ter financiering van de buitengewone uitgaven voor een bedrag van 11.389.638 EUR. N° 10782
10782
 
Kerkfabriek Sint-Henricus, Roeselaere
De baksteengewelven aan de binnenzijde van de kerk dienen gereinigd te worden, en dit hoofdzakelijk met een straaltechniek en gedeeltelijk met een pasta-techniek. Afscherming van meubilair is in de opdracht inbegrepen. N° 10783
10783
 

Appel aux candidats

Police fédérale, Bruxelles
Marché ouvert pluriannuel de fournitures pour l'acquisition de curvometres au profit de la police intégrée.. N° 10742
10742
 
Société wallonne des Eaux, Verviers
Marché de fourniture de véhicules 4 × 4. N° 10770
10770
 
Fonds du Logement des Famille nombreuses, Charleroi
Rénovation d'un appartement en duplex situé à Marcinelle. N° 10773
10773
 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Mechelen
Vernieuwing van de stuurelektronica van de Kusttram. N° 10775
10775
 
OCASC, Bruxelles
Volledige architectenopdracht en volledige opdracht van engineering en stabiliteit gewapend beton, speciale technieken en algemene coordinatie. N° 10786
10786
 

Appel d'offres général

Ville de Bruxelles
Contrat d'entretien et d'exploitation avec garantie totale des diverses installations techniques des bains et ceci pour une durée de 5 ans. N° 10750
10750
 
Centre hospitalier de la Citadelle, Liège
Fourniture alimentation entérale. N° 10751
10751
 
Centre hospitalier de la Citadelle, Liège
Fournitures de viandes fraîches. N° 10752
10752
 
Centre hospitalier de la Citadelle, Liège
Fourniture de viand et de volaille fraîche. N° 10753
10753
 
Province de Luxembourg
Salle du Conseil Provincial. Projet d'équipements audiovisuels. N° 10759
10759
 
Ville de Bruxelles
Toutes les prestations nécessaires à la pose d'un revêtement et à la récolte des eux de ruissellement pluvial sur le site du Département Travaux de Voirie situé à l'angle de l'Esplanade et de l'avenue de Madrid, sur lequel un hall industriel et un bâtimen N° 10766
10766
 
Ville de Virton
Les travaux comportent la réfection à neuf de voirie, de trottoirs ainsi que la pose de mobilier urbain et éclairage décoratif. N° 10780
10780
 
Agentschap Infrastructuur, Afdeling Elektriciteit en Mechanica , Gent
Onderhoud en aanpassingen van installaties van afstandbewaking en afstandbediening in het vlaams gewest (ABBA). N° 10785
10785
 
STAD LEUVEN
Aanstelling van een aangeduide leverancier voor de levering van verfwaren en aanverwante producten. N° 10734
10734
 
STAD LEUVEN
Aanstelling van een aangeduide leverancier voor de levering van metaalwaren. N° 10735
10735
 
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, Brussel
Ontwikkelen van een nieuw tijdschrift voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. N° 10769
10769
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Verkoop van 57 loten hout (vnl. loofhout) afkomstig van de bossen van het provinciaal domein Het Leen en het provinciaal domein Puyenbroeck. N° 10774
10774
 
I.V.V.O., Ieper
Levering van een trommelzeef met draadtrommel. N° 10784
10784
 

Erratum - Rectification

Commune de Bassenge
Réfection de la rue de la Grotte, Bassenge. N° 10747
10747
 
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
Renovatie van de dwarse kaaimuurkop van het Delwaidedok, ter hoogte van kaai 730. N° 10738
10738
 
Technisch Onderwijs Bisdom Hasselt vzw, Genk
Geschiktmakingswerken : brandveiligheid en veiligheden o.a. : buitendeuren en nooddeuren, aanpassing hoofdinkom, binnencompartimentering, waarschuwing alarm en noodverlichting. N° 10739
10739
 
Stad Gent
Bouwen van een fiets- en een trambrug (Gaardeniersbrug) tussen de Blaisantvest en Wissenhage, over de Gasmeterlaan, het Verbindingskanaal en de Nieuwevaart, te Gent. N° 10740
10740
 

Inconnu - Voir Publication

GEMEENTE BEVEREN
Publiek-private samenwerking gemeentelijk voetbalstadion, Klapperstraat 151B, 9120 Beveren. N° 10764
10764