Bulletin des adjudications N° 338 du mercredi 20 décembre 2017

Appel aux candidats

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG
Oproep tot aanvraag tot deelneming - renovatie LB2 + koeling blok B N° 538158
538158
 
IVVO OV
Uitnodiging tot indienen offerte - Vervangen van de indamping - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538156
538156
 
cvba WoonWel
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Oproep tot kandidaatstelling analyse en ontwerp voor renovatie en/of vervangbouw van 106 woningen, 'Eigen Haard' te Gistel N° 537819
537819
 
PZ Westkust
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Levering van collectieve vuurwapens kaliber .300 aan de geïntegreerde politie, namelijk de zones van de lokale politie en de federale politie N° 537815
537815
 
DIVISION LOGISTIQUE SERVICES GÉNÉRIQUES
Invitation à participer au dialogue compétitif relatif à l'élaboration d'une stratégie de communication et sa déclinaison en campagnes de communication sur la nouvelle stratégie CRM N° 537710
537710
 
Stad Gent
Uitnodiging tot indienen offerte - Actualisatie en uitdieping van het stedenbouwkundig plan voor het project Dampoort te Gent - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538193
538193
 
Digipolis
Tester WEB N° 538189
538189
 
STAD AALST
Uitnodiging tot indienen offerte - Cluster Vrije Tijd. Concessie voor het Utopiacafe - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538208
538208
 
Ghent University
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering kasten bibliotheek Letteren en Wijsbegeerte - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538206
538206
 
VZW SCHOLEN DE HAGEWINDE
16.37 BUSO De Karwij, Realisatie van sanitaire ruimtes en inrichten van zolders N° 538197
538197
 
STAD GENT-GROENDIENST
BEGRAZEN OP OPENBAAR DOMEIN IN GENT N° 538236
538236
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg vereenvoudigd BMX Parcours - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538260
538260
 
Centre Scolaire Eperonniers Mercelis ASBL
Création de nouvelles classes dans une école existante N° 538252
538252
 
LOKALE POLITIE ANTWERPEN
Ballistische schilden klasse III+ en klasse IV en ballistische schilden op wielen klasse IV. N° 538276
538276
 
Campus Vesta APB
Meerjarige (2) raamovereenkomst voor het onderhoud van interventiepakken en andere beroepskledij van brandweerlieden N° 538297
538297
 
Patrimo Midden-Vlaanderen vzw
Netwerkbekabeling hoofdzetel CM Midden-Vlaanderen (ligging Gent) - vervanging van de huidige netwerkinfrastructuur door kabels U-UTP cat6A N° 538305
538305
 
MRMP-S/P - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support System
Invitation à introduire une demande de participation concernant un achat ponctuel de matériel d'entrainement à la simulation de duels (« DUEL SIM ») avec un équipement de contrôle associé et une capacité de débriefing pour les militaires débarqués et leurs véhicules de combat, couplé à un marché pluriannuel à bordereau... N° 538303
538303
 
Woonhaven Antwerpen
Kwalificatiesysteem - Oproep tot aanvraag tot deelneming - Kwalificatiesysteem voor het aanstellen van ontwerpers bouwkundige (deel)renovaties N° 538326
538326
 

Appel d'offres général

ECOWERF
Aanleg recyclagepark Messelbroek N° 538161
538161
 
LES CLINIQUES DE L'EUROPE ASBL
Transformation et agrandissement d'une maison pour en faire un centre d'accueil pour enfants N° 538160
538160
 
Stad Hasselt
Sloop d'n Opper tbv nieuwe kinderopvang Stevoort N° 538153
538153
 
IMELDA VZW
Medische zuurstof in bulk N° 537823
537823
 
De Werkvennootschap NV van publiek recht
Contrat-cadre marché public de services ayant pour objet la prestation de services quant à la communication et la participation pour De Werkvennootschap N° 537754
537754
 
Province du Hainaut, Office central des achats
Acquisition de munitions d'entraînement 9x19mm (parabellum) N° 537751
537751
 
Antwerpen
Raamovereenkomst voor drukwerk op papier tot 300gr, groter dan A1 N° 537747
537747
 
Université de Liège
Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'un système de stockage de données informatiques de grande capacité pour le GIGA N° 537816
537816
 
BOSA-DG Comptable Fédéral et Procurement
ACHAT, ENTRETIEN et RENTING DE VEHICULES UTILITAIRES LEGERS N° 537755
537755
 
RW-SpW-DGO143-Direction des Routes du Brabant wallon.
A004 - E411 - Echangeur 8A - Réalisation des voiries d'accès au parking "Park & Ride" de Louvain-la-Neuve N° 537765
537765
 
Gemeente Heist-op-den Berg
Verbouwing en uitbreiding academie Heist-op-den-Berg N° 537814
537814
 
ASSOCIATION IRIS-ACHATS
Amplificateurs de Brillance N° 537813
537813
 
HOSPILIM VZW
Levering van Totaal Parenterale Voeding (TPN) en toebehoren voor gebruik in de ziekenhuizen N° 537722
537722
 
Alliance nationale des mutualités chrétiennes
Acquisition d'une solution d'affichage dynamique N° 537760
537760
 
TEC Charleroi
Nettoyage des bâtiments du TEC Charleroi N° 537812
537812
 
STAD TURNHOUT
Grasmaaien en onderhoud verhardingen 2018 - 2021 N° 537811
537811
 
STAD TURNHOUT
Groenonderhoud 2018 - 2021 N° 537810
537810
 
MOB Diensten en verrichtingen CM-Vlaanderen
Outbound callcenter BtoC N° 537809
537809
 
Antwerpen
Raamovereenkomst voor het drukken van het stadsmagazine N° 537716
537716
 
Institut Jules Bordet
Acquisition de deux colonnes de coelioscopie - Verwerving van twee laparoscopieche toren N° 537807
537807
 
Bureau Economique de la Province de Namur
Marché relatif aux services postaux N° 537748
537748
 
IRSA-CDS Asbl - INSTITUT ROYAL POUR SOURDS ET AVEUGLES - CENTRE DE SERVICES
Rénovation et extension du bâtiment Alpha N° 537662
537662
 
IFAPME
Maintenance, exploitation et évolutions de l'infrastructure des 'réseaux IP' du Réseau IFAPME. N° 537674
537674
 
Katholiek Onderwijs Asse
SM-1 :Oprichten van sanitair blok leerlingen - kelder en buitentrap SM-2 :Oprichten van sanitair blok leerlingen - ruwbouw en afwerking en Renovatie sanitair leerkrachten N° 538184
538184
 
Palais des Beaux Arts
APPEL D'OFFRES OUVERT POUR L'ACQUISITION D'UNE SOLUTION COMPLÈTE DE CAPTATION POUR LE COMPTE DU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES N° 537770
537770
 
OCMW MACHELEN
Verbouwen van een rusthuis tot Sociaal Huis & kantoren en service-flats, Gebouw Q N° 538182
538182
 
OCURA WOONZORGCENTRA
Bouwen van een dagverzorgingscentrum een een polyvalente ontmoetingsruimte N° 538199
538199
 
Vzw Hangar K
Kortrijk Weide: herbestemming loods - Hangar K - binneninrichting elektro N° 538217
538217
 
OCURA WOONZORGCENTRA
Bouwen van een Dagverzorgingscentrum en polyvalente ontmoetingsruimte LOT 2 HVAC/SAN N° 538216
538216
 
Architektenburo Mas bvba
NIEUWBOUW SANITAIR voor kleuters en RENOVATIE van bestaand SANITAIR N° 538221
538221
 
Provincie West-Vlaanderen
Bouwen onbemand infopunt - lot 2 : bovenbouw N° 538212
538212
 
Vlaamse Milieumaatschappij
Meten en modelleren impact erosiebestrijdingsmaatregelen i.h.k.v. het Interreg project Triple C N° 538241
538241
 
OCURA WOONZORGCENTRA
Bouwen van een Dagverzorgingscentrum en polyvalente ontmoetingsruimte LOT 4 LIFTEN N° 538238
538238
 
Communauté française, Ministère de la Communauté française, Centre technique et pédagogique de l'Ens
Impression, brochage, conditionnement et livraison des journaux de classe destinés aux élèves du réseau de l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019 N° 538242
538242
 
OCURA WOONZORGCENTRA
Bouwen van een Dagverzorgingscentrum & polyvalente ontmoetingsruimte LOT 3 ELEKTRICITEIT N° 538230
538230
 
KOEKELARE
KOEKELARE - Asfalteringswerken landelijke wegen - Fase 3 N° 538239
538239
 
OCURA WOONZORGCENTRA
Leveren en plaatsen van een Hoogspanningscabine N° 538244
538244
 
GO! Scholengroep 19 'Dender'
Het vervangen van dakdichtingen en RW-afvoeren N° 538246
538246
 
GEMEENTE KOKSIJDE
Diverse wegenis- en rioleringswerken - Lalouxlaan e.a. N° 538262
538262
 
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
Project 20.717/1 & 20.717U/1 - Glabbeek & Tienen, Collector Broekbeek & VBR Butschovestraat-Torenstraat N° 538259
538259
 
vzw WOONZORGDCENTRUM Sint JOZEF
Project TEUTENHOF Lot 4 LIFTEN N° 538251
538251
 
Tieltse Bouwmaatschappij cvba
Bouwen van 14 sociale koopwoningen N° 538257
538257
 
WoninGent cvba-so
2017-038: Het afwerken en voorzien van technische uitrusting van 44 appartementen met ondergrondse garage, gelegen aan de Gaston Crommenlaan te 9000 Gent N° 538263
538263
 
IGEAN MILIEU & VEILIGHEID
Levering chemicaliën N° 538281
538281
 
OCMW SINT-NIKLAAS
Bouw sociaal restaurant / dienstencentrum De Wilg N° 538265
538265
 
De Volkswoningen CVBA
Vervangingsbouw 10 woongelegenheden Park De Blieck 33 t/m 37 te 9300 Aalst N° 538287
538287
 
Beschützende Werkstätte Eupen VoG.
Neubau einer Lager- und Produktionshalle mit Sozialtrakt und Außenanlagen N° 538296
538296
 
VMSW - afdeling Projectrealisatie - dienst Infrastructuur
GROBBENDONK: project "FLORIS PRIMSTRAAT" N° 538286
538286
 
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
23.003/1 & 22.186B/1 (P.006646) - Bocholt, Kaulillerweg en debietsbeperkende maatregelen in zuiveringsgebied Bocholt & buffergracht Bocholt N° 538289
538289
 
Kunstencentrum Vooruit
VERNIEUWEN VAN DE TREKKENINSTALLATIE KUNSTENCENTRUM VOORUIT VZW N° 538307
538307
 
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
Project 22.289/1 - Rotselaar, aansluiting Zallaken op Terheidelaan N° 538304
538304
 
Aquafin NV - Directie Asset Management
V0018006 - RWZI Brugge, vervangen beluchtingselementen BB1, 2, 3 en 4 N° 538311
538311
 
Direction régionale de Namur
CINEY « Le Caillou » HACF, avenue d'Huart 156, ex-Mont de la Salle, 5590 Ciney_Aménagement- Rénovation lourde N° 538312
538312
 
WoninGent nv-so
2017-043 Project Steenakker: voltooiing van de werken, 3 appartementsgebouwen met in totaal 60 wooneenheden N° 538309
538309
 
STAD OOSTENDE
Oosteroeverduinen N° 538317
538317
 
Kunstencentrum Vooruit
VERNIEUWEN VAN DE TREKKENINSTALLATIE KUNSTENCENTRUM VOORUIT VZW N° 538314
538314
 
Aquafin (3p)
Het onderhoud van de groenvoorzieningen Brugs Polderbekken - Team Brugge, Regio Heist-Ruddervoorde-Wingene N° 538321
538321
 
MPI Oosterlo VZW
MPI Oosterlo - Pilootproject Astor, Geel. N° 538322
538322
 
GEMEENTE LENNIK
"RENOVATIEWERKEN van het GEMEENTEHUIS", Markt 18 1760 Lennik N° 538349
538349
 
Habitations Sociales du Roman Païs
Quartier en tranistion - phase 1 - travaux de rénovation des tours N° 538348
538348
 
STAD LOMMEL
Omgevingsaanleg begraafplaats Lommel-Centrum Fase 6 uitbreiding columbariumkamers N° 538346
538346
 
Technocampus asbl
Fourniture électricité et gaz N° 538345
538345
 
Vzw Curando OLV 7Weeën
Renovatie en nieuwbouw WZC De Karmel N° 538343
538343
 
Ville de Namur
Acquisition de surgelés, glaces et produits divers destinés à la cafétéria du PARF (2018 à 2020) N° 538342
538342
 
GEMEENTE SCHILDE
Plaatsing licht- en geluidsinstallatie Werf 44 N° 538341
538341
 
Ville de Fleurus
Aménagement d'un square récréatif à Lambusart N° 538339
538339
 
GEMEENTE EVERGEM
Huur digitale schoolborden voor alle gemeentelijke basisscholen N° 538333
538333
 
Tuinwijk cvba
Grondige renovatie van 5 woningen N° 538327
538327
 

Erratum - Rectification

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
CBO nr.11 N° 537681
537681
 
Intercommunale du Brabant wallon, Nivelles
Contrôles périodiques des installations électriques, protections cathodiques et contre la foudre, et brûleurs HT, ainsi que contrôles non périodiques, d'assistance technique ou d'analyses de risques des stations d'épuration et stations de pompage de l'IBW N° 537806
537806
 
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Livraison de sandwichs, repas et services traiteur dans le cadre d'organisation d'évènements et de réunions de Bruxelles Environnement . N° 537805
537805
 
Agence Intercommunale IDETA SCRL
Renouvellement des polices d'assurances de l'agence intercommunale IDETA et de ses structures apparentées pour une durée de 4 ans (2018 à 2022) N° 537804
537804
 
De Vlaamse Waterweg nv
WBK-BB1114: Albertkanaal - Stad Genk: Vernieuwen brug over toegangsgeul Kolenhaven Genk N° 537763
537763
 
ICDI
Fournitures de conteneurs d'une capacité de 40 à 45 litres destinés à l'ICDI N° 537711
537711
 
Vlaamse Milieumaatschappij
Oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering van de Zuidlede en het Kanaal van Stekene N° 537759
537759
 
AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST - AFDELING KUST
Overstromingsmaatregelen achterhaven Oostende - ontwerp N° 537669
537669
 
OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI
DMP1701103-services de nettoyage des locaux et des vitres ainsi que de fournitures nécessaires au nettoyage comme des produits majoritairement écologiques et le matériel d'entretien. N° 537720
537720
 
Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East
Cahier Spécial des Charges n° 57/53/4/16/207 N° 537687
537687
 
ACTIRIS
Sélection et le déploiement d'une application de gestion intégrée des ressources humaines (SIRH) N° 537756
537756
 
AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR
Project 22.777/1 (BE0113.000272) - Herne, aansluiting Leenstraat N° 538195
538195
 
VZW College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn
Bestek 16.46.02b O-L-V-ten-Doorn, gebouw D4 brandveiligheidswerken N° 538202
538202
 
VZW College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn
Bestek 16.46.02a O-L-V-ten-Doorn, gebouw D4 vervangen buitenschrijnwerk N° 538203
538203
 
College OLV Ten Doorn vzw
OLV Ten Doorn - Brandbeveiligingswerken - perceel branddetectie N° 538207
538207
 
MRMP-I/P DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE -
Musée Royal de l'Armée - Exposition permanente « Seconde Guerre Mondiale ». N° 538198
538198
 
vzw Hotelschool ter Duinen
Hotelschool Ter Duinen Koksijde - REG investering N° 538220
538220
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Uitvoeren van verkennende screening voor de potentie van warmtenetten N° 538215
538215
 
Service d'encadrement Personnel et Organisation - Direction Gestion des compétences et Gestion des c
PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICATION PRÉALABLE POUR UN SOUTIEN PAR RAPPORT AU PROJET DE MODERNISATION JUST 2020 POUR LE COMPTE DE SPF JUSTICE N° 538225
538225
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen 1 april 2018 - 31 maart 2022 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538213
538213
 
Sint-Jan Berchmansinstituut VZW
Eerste uitrusting - Leveren en plaatsen van gordijnen. N° 538232
538232
 
Stad Antwerpen
Aanleg fietspad en heraanleg speelterrein N° 538275
538275
 
STAD KORTRIJK
Aanleg en onderhoud van trage wegen 2018 - Bosvinkenpad N° 538266
538266
 
Visit Flanders
Analysis of the PR results N° 538300
538300
 
GEMEENTE HAALTERT
Uitbreiden muziekacademie - fase 2 - Academie voor Muziek, Woord en Dans:polyvalente zaal N° 538324
538324
 
GEMEENTE WEMMEL
Heraanleg van het Marktplein (deel) N° 538323
538323
 

Attribution

INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SCRL
Marché de fourniture de fusibles MT et BT et accessoires N° 538154
538154
 
MRMP-L/P - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS"
Achat de 12 semi-remorques et conclusion d'un contrat ouvert pluriannuel pour l'assistance technique N° 537822
537822
 
MRMP-L/P - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS"
Acquisition de 02 Air Conditioning Unit's (ACU) Diesel et 02 ACU's Electriques avec un contrat ouvert pluriannuel pour l'assistance technique en support des A400M N° 537767
537767
 
MRMP-L/P - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS"
Achat de quatre K-loaders avec contrat ouvert pluriannuel pour l'assistance technique en support des avions de transport A400M N° 537764
537764
 
MRMP-L/P - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "LAND SYSTEMS"
Achat de 04 Hydraulic Ground Power Units (HGPU) avec accessoires en deux tranches et un contrat ouvert pluriannuel pour l'assistance technique au profit de l'A400M N° 537762
537762
 
société wallonne des eaux
Fourniture de compteurs d'eau froide à piston rotatif, dits "volumétriques" N° 537821
537821
 
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi s.c.r.l.
STATIONS MULTIPARAMETRES DES SIGNES VITAUX 2017-2021 N° 537820
537820
 
Cefochim ASBL
Marche de fournitures - Equipements de laboratoire et de production - FEDER 2017 N° 537818
537818
 
Zone de police Herstal
PORTEFEUILLE D'ASSURANCES DE LA ZONE DE POLICE DE HERSTAL N° 537817
537817
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE D'UN LOGICIEL DE GESTION ET D'ATTRIBUTION AUTOMATIQUE DE TÂCHES DE NETTOYAGE N° 537745
537745
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Acquisition et maintenance de solutions liées au réseau de marque CISCO N° 537738
537738
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
"FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE D'UN SPECTROMÈTRE DE MASSE MALDITOF" N° 537721
537721
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Fourniture, installation et maintenance d'un microscope pour la neurochirurgie N° 537713
537713
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Fourniture, installation et maintenance de tables d'opération N° 537712
537712
 
SPF Fin Division Achats
Appel d'offres ouvert pour l'achat et l'entretien d'appareils de détection pour la détection (de traces) de narcotiques et d'explosifs. N° 537699
537699
 
SPF Fin Division Achats
Appel d'offres ouvert pour l'achat d'un spectromètre à scintillation liquide pour le Laboratoire des Douanes et Accises N° 537693
537693
 
MOB Diensten en verrichtingen CM-Vlaanderen
Outbound callcenter BtoC N° 537808
537808
 
SPF Fin Division Achats
Appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 6 détecteurs de rayonnement portables N° 537691
537691
 
SPF Fin Division Achats
APPEL D'OFFRES OUVERT POUR FOURNITURE, MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN D'UN SCANNER A RAYONS X POUR LES INSPECTIONS DES BAGAGES ET DES COLIS POUR LE COMPTE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ET ACC N° 537690
537690
 
SPF Fin Division Achats
Appel d'offres ouvert pour la livraison, la mise en service et l'entretien d'un scanner à rayons X mobile destiné aux contrôles du contenu des véhicules et conteneurs, pour le compte de l'Administrati N° 537679
537679
 
Alliance nationale des mutualités chrétiennes
L'acquisition d'une solution d'affichage dynamique N° 537732
537732
 
RW-SpW-DGO1-DRL-Direction des Routes du Luxembourg
DGO1.32 - Fourniture de matériel de balisage N° 537743
537743
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
Fourniture et maintenance d'incubateurs pour grands prématurés. N° 537703
537703
 
VLAAMS PARLEMENT
Opdracht voor het leveren en onderhouden van een digitaal informatiesysteem N° 537675
537675
 
Ville de Bruxelles - Centrale d'achats
La livraison de 3 balayeuses de +/- 4 m³ (moyennant la reprise de 3 balayeuses amorties) et, pendant 60 mois, l'entretien de celles-ci ainsi que l'exécution de programmes de balayage avec ces machines N° 537752
537752
 
IGRETEC
Rénovation du bâtiment Lindbergh N° 538194
538194
 
Société publique de Gestion de l'Eau
Marché de services centralisés d'assurance Tous Risques Dommages Matériels Incendie N° 538224
538224
 
vzw Zorg-Saam ZKJ
WZC Ons Zomerheem Nieuwbouw van 34 assistentieflats lot afwerking en vast meubilair N° 538240
538240
 
VZW Cassiers WZC
Cassiers WZC - Perceel 3: pleisterwerk N° 538234
538234
 
vzw Maria' s Rustoord
VZW Maria' s Rustoord Dadizele - Perceel 3: chape en harde vloeren N° 538233
538233
 
STAD KORTRIJK
Leasing dienstwagen protocol voor de periode van 2018-2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538290
538290
 
INTERCOMMUNALE ORES ASSETS SCRL
Travaux de remplacement des luminaires de la ville de Namur N° 538331
538331
 

Avis indicatif

vzw DOKO
Raamovereenkomst levering stookolie N° 538280
538280
 

Concours

SOCIAAL WONEN ARRO LEUVEN CVBA-SO
Neerveldstraat - selectie bouwteam - bouwen van 8 sociale huurwoningen - Sint-Joris-Weert N° 538294
538294
 

Concession

Brussels Airport Company N.V.
Concessie voor verhuur van voertuigen zonder bestuurder op Brussels Airport. N° 537761
537761
 

Ex ante volontaire

Ville de Hannut
Travaux d'aménagement du contournement lent  N° 2017000028
2017000028
 

Procédure négociée directe avec publicité

GEMEENTE MERELBEKE
Uitnodiging tot indienen offerte - Begeleiding gemeente en OCMW Merelbeke in de transitie naar een nieuwe slagkrachtige, doelgerichte en wendbare organisatie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538162
538162
 
Commune de Lens
Invitation à présenter une offre - Ecoles de Lens - Prévention contre l'incendie - Mise en conformité - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538159
538159
 
COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX
Invitation à présenter une offre - Accord-cadre de fournitures de plots pour corrélateurs multipoints - Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable N° 538157
538157
 
IPB
Invitation à présenter une offre - Produits et matériels de peinture - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538155
538155
 
STAD MECHELEN
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling concessiehouder horeca voor het Predikherenklooster - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538152
538152
 
Ville de Fleurus
Invitation à présenter une offre - Bail d'entretien des voiries communales 2017 - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538151
538151
 
INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
Invitation à présenter une offre - Marché de services Good Food: information, soutien et accompagnement de citoyens via des personnes relais - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538319
538319
 
GEMEENTE MOL
Uitnodiging tot indienen offerte - Reinigen van straatgoten en fietspaden (raamovereenkomst 2018 - 2020) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538347
538347
 
GEMEENTE HERNE
Uitnodiging tot indienen offerte - AANLEG van een KUNSTGRAS(voetbal)VELD op het GEMEENTELIJK SPORTCOMPLEX "HERNEKOUTER" - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538344
538344
 
Centre wallon de Recherches agronomiques
Invitation à présenter une offre - Rénovation de la toiture de la conciergerie du site Lacroix du CRA-W - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538340
538340
 
CHR Verviers
Invitation à présenter une offre - Télévision haute définition de type Hospitality - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538338
538338
 
AIVE
Invitation à présenter une offre - Transports 2018 vers les incinérateurs depuis Habay et Tenneville - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538337
538337
 
Paysans Artisans Invest SCRLFS
Invitation à présenter une offre - Construction d'un hall relais agricole - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538336
538336
 
BEP EXPANSION ÉCONOMIQUE
Invitation à présenter une offre - Entretien de la signalétique gérée par le BEP sur l'ensemble des PAE - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538335
538335
 
CHR Verviers
Invitation à présenter une offre - Installation de traitement d'eau et de distribution centralisée de concentré pour le service d'hémodialyse - Procédure négociée directe avec publication préalable N° 538334
538334
 
h.-hartziekenhuis vzw
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering, plaatsing, installatie en onderhoud van operatiemicroscoop voor neurochirurgie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538332
538332
 
GEMEENTE OPWIJK
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren van bestrijkingswerken/aanbrengen van een slemlaag - Fundering door het stabiliseren van de bestaande KWS-verharding met cement (recycling in situ) - Renovatie betonverharding door overlaging met bitumineuze verharding en stalen wapeningsnetten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538330
538330
 
GEMEENTE OPWIJK
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitvoeren van de conciërgefunctie over het domein Hof ten Hemelrijk, Opwijk, voor een periode van 9 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking N° 538329
538329
 
société wallonne des eaux
Invitation à présenter une offre - Cabines électriques de moyenne tension.Elaboration de modes opératoires, formation du personnel de la SWDE sur site et délivrance du certificat d'habilitation BA5 - Procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable N° 538328
538328
 

Marché Négocié

Régie des bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES - Institutions Internationales - Réparation des infiltrations toiture Fabiola 2.3 N° 538187
538187
 
Régie des bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES - Institutions Internationales - Ragréage du revêtement de sol arrière Da Vinci N° 538186
538186
 
Ixelles
Désignation d'un prestataire de services chargé de l'organisation de deux événements dansants rétro (années 1920 et 1900) à l'occasion de « Last Call », un week-end de clôture festif organisé au Musée N° 538243
538243
 
FEDASIL_KAPELLEN
Onderhoudscontract houtbewerkingsmachines en interventiecontract - Fedasil Kapellen N° 538264
538264
 
Régie des bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES - Institutions Internationales - Remplacement des filtres de la piscine N° 538273
538273
 
Régie des bâtiments - Région Bruxelles
BRUXELLES - Palais Royal - Remplacement de la porte d'entrée chauffeurs Thérésienne N° 538283
538283