Bulletin des adjudications N° 157 du mardi 14 août 2007

Adjudication publique

RW-MET
Entretien des ouvrages d'art gérés par le District de Marcinelle. N° 9400
9400
 
Port autonome de Liège
20 - Canal Albert - OUPEYE - Trilogiport - Réalisation d'un quai en aval du parc à conteneurs et protection de la conduite de transport d'oxygène. N° 9401
9401
 
Régie Foncière de la Ville de Bruxelles
Entretien omnium pour une période de 5 ans des portes de garages du Patrimoine privé de la Ville de Bruxelles. N° 9385
9385
 
CPAS de Bruxelles
Rénovation d'un immeuble de logements : travaux de démolition, gros-oeuvre, parachèvement, chauffage, ventilation, électricité et techniques spéciales. N° 9420
9420
 
Collège des Bourgmestre et Echevins
Rénovation des installations électriques de l'école de Calevoet. N° 9413
9413
 
Commune d'Amay
Travaux de réfection et d'égouttage de la rue Paquay. N° 9414
9414
 
Commune d'Olne
Extension d'une école fondamentale à Saint-Hadelin. N° 9415
9415
 
Commune de Ciney
CINEY : aménagement des abords et habillage du bâtiment place Roi Baudouin. N° 9427
9427
 
Idelux, Arlon
Site de traitement et de valorisation des déchets de Tenneville - Modernisation des installations de compostage - Phase 2 - Lot 1 : génie civil. N° 9382
9382
 
Province de Hainaut
Curage à vif fond avec dépôt des curures (éventuellement, évacuation locale). Débroussaillage, abattage. Consolidation des berges par des clayonnages, gabions et enrochements. N° 51450
51450
 
CPAS La Louviére
Marché de fournitures à commandes conjoint Ville-CPAS relatif aux produits alimentaires. N° 9383
9383
 
Ecole fondamentale paroissiale du bon Pasteur St-Vincent
Rénovation de menuiseries extérieures, zinguerie et étanchéités d'une école. N° 9437
9437
 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen , Brussel
Wegen- en rioleringswerken op de wijk Nieuwenhove te Waregem. N° 9403
9403
 
VMM afdeling Water , Antwerpen
Ruiming van het Schijn te Wijnegem, Wommelgem en Schilde. N° 9407
9407
 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen , Brussel
WIELSBEKE: Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op het project Kloostergebouw. N° 9423
9423
 
GEMEENTE MERCHTEM
Nieuwbouwen van een eetzaal, een chemielokaal, een leraarskamer en polyvalente ruimtes. N° 9426
9426
 
Kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker , Bost
Restauratiewerken schrijnwerk. N° 9396
9396
 
VORMINGSLEERGANG VOOR SOCIAAL EN PEDAGOGISCH WERK -HASSELT VZW
Realiseren van een noodtrap lot bouwwerken + technieken. N° 9409
9409
 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
Renovatie van woningen Moeder Anna perceel 1 bouwwerken. N° 9428
9428
 
Ruilverkavelingscomité Reninge , Sint-Andries
Werken van Landschapszorg - Erfbeplanting. N° 9429
9429
 
Ruilverkavelingscomité Reninge , Sint-Andries
Aanleg en herstelling van nieuwe en bestaande wegen - Wegen deel 2. N° 9430
9430
 
IVOO
Levering van aardgas. N° 9386
9386
 
Kerkfabriek Sint-Pieter en Catharina, te Wakken
Restauratie van de parochiale kerk Sint-Pieter en Catharina te Wakken - Fase 1 - Perceel 3: Glas-in-loodwerken. N° 9431
9431
 
Gemeente Pittem
PITTEM: Opschikkingswerken aan trottoirs in de Heidenskerkhofstraat.PITTEM: Opschikkingswerken aan trottoirs in de Heidenskerkhofstraat. N° 9389
9389
 
Katholiek Onderwijs, Wetteren
Geschikmakingswerken sanitair. N° 9432
9432
 
GEMEENTE ZULTE
07-3-005S001 - Centrale verwarming fase 1 en 2 uitbreiden gementeschool . N° 9392
9392
 
Kerkfabriek Sint-Maurus Beke, Zomergem
Vernieuwen zadeldak kerk; reinigen binnenmuren en gewelven; vochtbestrijding. N° 9422
9422
 
OCMW EVERGEM
Leningsprogramma voor de financiering van investeringsuitgaven van OCMW-Evergem. N° 9390
9390
 
Autonoom Gemeentebedrijf Evergem
Renovatie technieken zwembad lot 1 ruwbouw. N° 9417
9417
 
Autonoom Gemeentebedrijf Evergem
Renovatie technieken zwembad.Lot 2: technische installaties. N° 9418
9418
 

Appel aux candidats

ONDRAF
Modélisation hydrogéologique de la région de Doel (Beveren). N° 9406
9406
 
Infrabel , Anderlecht
Systèmes de comptage d'essieux pour grandes zones avec une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, en un lot. N° 51447
51447
 
Infrabel , Anderlecht
Livraison de comptage d'essieux pour petites zones avec une vitesse supéieure à 40 km/h, en un lot. N° 51448
51448
 
Université Libre de BXLLES
ULB- Toit pour lunette astronomique. N° 9404
9404
 
IRIS, Saint-Gilles
Renouvellement des logiciels médico-administratifs et médico-cliniques constituant les systèmes d'information hosptalier (SIH) et clinique (SIC) dans un réseau multi-sites d'institutions de soins. N° 51449
51449
 
NMBS, Tractiewerplaats A'pen , Antwerpen
Overkapping schouwput. N° 9412
9412
 
De Lijn Oost-Vlaanderen, Gentbrugge
Drukken en leveren van lijnfolders en regioboeken De Lijn Oost-Vlaanderen editie 2008. N° 9424
9424
 
Kerkfabriek Sint-Servaas, Diepenbeek
Restauratie Sint-Servaaskerk Fase I. N° 9421
9421
 

Appel d'offres général

RW-M.E.T (RW-MET), Namur
Appel d'offre général pour la fourniture de chargeuses-pelleteuses à 4 roues directrices. N° 9399
9399
 
Administration Centrale des Douanes et Accises, North Galaxy Tower
Systèmes de comptage d'essieux pour grandes zones avec une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h, en un lot. N° 9434
9434
 
Administration Centrale des Douanes et Accises, North Galaxy Tower
Livraison de 'Advanced Spectroscopic Portals' (ASP's) pour mesurer le rayonnement radioactif dans conteneurs et camions. N° 9435
9435
 
CPAS La Louviére
Marché de fournitures à commandes relatif à l'acquisition de matériel informatique. N° 9384
9384
 
Vlaamse Overheid MOW
Leveren en plaatsen van een koelcel in het sedimentologisch laboratorium . N° 9394
9394
 
Vlaamse Overheid MOW
Verbetering en exploitatie modelinstrumentarium: ondersteuning dataverwerking sediment . N° 9395
9395
 
Vlaamse Overheid MOW
Inbouw voorspellingssysteem Kust en Schelde. N° 9397
9397
 
V.V.M. - De Lijn
Bestek voor de verhuring, de opleiding van de gebruiker, de in dienst stelling en het operationeel houden van moto's door middel van een huurcontract. N° 9408
9408
 
Universiteit Antwerpen
Lockers bibliotheek stadscampus. N° 9405
9405
 
OVAM, Mechelen
Onderzoek naar het huidige blootstellingsniveau bij kinderen aan lood in de wijde omgeving van Hoboken. N° 9398
9398
 
Gemeente Koekelare
Polyvalente Cultuurzaal Koekelare: lot 4-elektriciteit. N° 9387
9387
 
Gemeente Koekelare
Polyvalente Cultuurzaal Koekelare - lot 3: HVAC-SAN. N° 9388
9388
 

Erratum - Rectification

RW-MET
AVIS RECTIFICATIF N° 1 - Changement de date de visite obligatoire du chantier le jeudi 30/08/2007 à 10 h 30 (voir point III.2.1du présent avis) pour les Travaux de remplacement des garde-corps métalliques de la fausse tour rive droite du barrage de la ... N° 9402
9402
 
Forem, Charleroi
Le marché consiste en la réalisation de pré-tests de campagnes réalisées dans le cadre du Plan Stratégique de Communication 2007-2011 en lien avec les objectifs établis par le contrat de gestion. N° 9419
9419
 
Direction des Voies Hydrauliques
Avis rectificatif n°2 - 20 - Canal Albert - OUPEYE - Protection par enrochement de berges érodées en rives gauche et droite. N° 9433
9433
 
Régie des bâtiments, Bruxelles
Système de blocage GSM pour les établissements pénitentiaires . N° 51451
51451
 
COMMUNE DE SAINT-GILLES
Travaux de rénovation (gros-oeuvre, démolitions, menuiseries intérieures et extérieures, renouvellement immeubles situés rue de Belgrade, 122-14-126 et avenue Fonsny 114 à 1060 Saint-Gilles. N° 9410
9410
 
Commune de Saint-Josse-ten-Noode
LOCATION ET L'ENTRETIEN PENDANT UNE PERIODE DE 48 MOIS D'APPAREILS MULTIFONCTIONS EN TROIS LOTS DISTINCTS. N° 9411
9411
 
GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN
Inrichten bufferzone Opstalvalleigebied, fase 1. N° 51457
51457
 
STAD LIER
Uitvoeren van grondonderzoeken in het kader van de VLAREBO-wetgeving. N° 9391
9391
 
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Uitvoeren van pilots/proefvaarten in het project Waterslag. N° 9393
9393
 
Katholiek Onderwijs streek Zoutleeuw-Budingen
Geschiktmakingswerken aan een lagere school. Er worden 5 percelen openbaar aanbesteed . N° 9380
9380
 
Gemeente Koksijde
Koksijde : Rioleringswerken en opschikkingswerken in de in de Guldenzandstraat, Sint-Andrestraat en Zouterweg te Oostduinkerke. N° 9381
9381
 
Volkswelzijn cv, Dendermonde
RENOVATIE VAN 44 WONINGEN. HOF TEN RODE TE BAASRODE. N° 9416
9416
 

Attribution

Belgian Pipeline Organisatie , Leuven
Huile lubrifiante pour moteurs diesel. N° 9436
9436
 
Ville de Bruxelles, Département Urbanisme, Section Architecture
Rénovation et restauration de l'Ancien hôtel communal de Laeken. N° 9425
9425
 
Intercommunale I.E.H, Strépy-Bracquegnies
Achat d'électricité pour permettre au pouvoir adjudicateur de remplir les obligations qui lui incombent dans la gestion de son réseau de distribution d'électricité, particulièrement en matière d'obligations de service public (OSP) telles que définies d... N° 51445
51445
 
Les intercommunales Sedilec et Seditel , Strépy-Bracquegnies
Achat de gaz naturel, de type H (gaz riche) et de type L (gaz pauvre), permettant au pouvoir adjudicateur de remplir les obligations qui lui incombent dans la gestion de son réseau de distribution de gaz, particulièrement en matière d'obligations de se... N° 51446
51446