Bulletin des adjudications N° 192 du lundi 30 octobre 2006

Adjudication publique

AGISCF, Jambes
Construction d'un hall de maçonnerie et d'un bâtiment N° 15134
15134
 
Défense, Bruxelles
BÜTGENBACH - Camp d'Elsenborn: Mise aux normes électricité des maisons militaires. N° 15126
15126
 
CELLULE PUBLICATION MARCHES PUB. (CELMARCHPUB), Saint-Gilles
Leuven (Louvain) Prison centrale: Protection anti-démolition HT N° 15125
15125
 
CELLULE PUBLICATION MARCHES PUB. (CELMARCHPUB), Saint-Gilles
Bruxelles - Police Fédérale, Complexe " GERUZET ", Bloc D : adaptation et renouvellement installation électrique dans le magasin d'équipements (shop). N° 15127
15127
 
CELLULE PUBLICATION MARCHES PUB. (CELMARCHPUB), Saint-Gilles
Boorsem, Bureau des Douanes E314. Rénovation des toilettes, coté d'importation. N° 15129
15129
 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
Aménagement de la Porte Médori aux " Jardins du Fleuriste " à Laeken N° 15202
15202
 
Ambassade de France, Bruxelles
Travaux de démolitions N° 15169
15169
 
Ambassade de France, Bruxelles
Engins de levage N° 15171
15171
 
COMMUNE DE FOREST
L'entreprise comporte tous les éléments nécessaires à la rénovation de l'éclairage (ou relighting) de l'école 9/10 de Forest, rue de Montenegro 159 (1190 Bruxelles). N° 15208
15208
 
COMMUNE DE FOREST
L'entreprise comprend le remplacement de portes et de châssis dans différents bâtiments communaux N° 15209
15209
 
Commune de Grez-Doiceau
Démolition d'un hangar. Construction d'un hall omniport. Fourniture et placement du matériel sportif. Création de parkings et aménagement des abords. N° 15212
15212
 
VILLE DE LIÈGE
Démolition; châssis de fenêtres en aluminium; châssis de portes extérieures en aluminium; boîte aux lettres; enduits en réparation; pose et dépose de tablettes en marbre. N° 50165
50165
 
Groupement de Redéploiement Economique du , Liège
La présente étude doit fournir les informations et les instruments permettant de structurer un plan d'actions de développement économique local à partir du potentiel de la recherche universitaire dans le domaine des sciences du vivant. Ce plan d'actions c N° 50166
50166
 
Commune de Jemeppe-sur-Sambre
Egouttage et réfection de la rue des Fours à Chaux à BALATRE. N° 15192
15192
 
Administration communale d'Aubange , Athus
Aménagement de la rue de Rodange a Athus N° 15172
15172
 
commune de Mons
Démolition de l'aile Est du bâtiment inoccupé du groupement scolaire du Festinoy en vue de la création d'un espace vert. N° 15189
15189
 
Province de Hainaut
Aménagement de locaux pour l'infographie. N° 15197
15197
 
CPAS Mons
Installation centralisée d'un chauffage à la Résidence GLEPIN y compris remplacement des canalisations de gaz, d'eau et d'égouttage (lot 1). N° 15224
15224
 
Province de Hainaut
Les travaux consistent en la réalisation d'une nouvelle cour d'école constituée en pavés de béton et la création d'aire de sports en hydrocarboné coloré; réalisation d'un égouttage et tous les aménagements nécessaires N° 50169
50169
 
Administration communale de la Louvicre , La Louvière
Travaux de rénovation de l'installation électrique du Conservatoire de Musique sis place Communale à La Louvière. N° 15225
15225
 
Le Foyer Familial à Morlanwelz sc
Rénovation lourde de 12 logements sociaux dans le cadre du PEI - lot 3 Rénovation des menuiseries extérieures et intérieures et ouvrages connexes N° 15145
15145
 
Le Foyer Familial à Morlanwelz sc
Rénovation lourde de 12 logements sociaux dans le cadre du PEI N° 15146
15146
 
Le Foyer Familial à Morlanwelz sc
Rénovation de 12 logements sociaux dans le cadre du PEI N° 15147
15147
 
Commune de Mommignies
Réfection de la rue Nordron à MOMIGNIES N° 15233
15233
 
Vl. Gemeenschap - Adm Wegen en Verkeer
Onderhoud KWS- en betonwegen in het 1ste district Brugge N° 15132
15132
 
Vl. Gemeenschap - Adm Wegen en Verkeer
Project FAST Incidentenafhandeling op de autosnelwegen A10,A17 en A18 (district Jabbeke) Takelen en bergen voor personenvoertuigen met MTM < 3,5 Ton N° 15152
15152
 
Vl. Gemeensch. - Adm wegen en verkeer.
Verbetering van de halte-accomodaties en doorstroming van het openbaar vervoer N° 15153
15153
 
Afdeling Water West-Vlaanderen
De opdracht heeft als onderwerp het uitvoeren van aanpassingswerken op 5 van de 7 roosters die staan vóór de 7 instroomkanalen van het Veurne-Ambacht gemaal te Nieuwpoort. N° 15191
15191
 
Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen , Antwerpen
Incidentafhandeling op de autosnelwegen A014 - R001 - A012 - A001 - A013 - R002 - A011 N° 15204
15204
 
Vlaamse Overheid IVA Maritieme Dienstverlening en , Oostende
Renovatie Schiereiland Kromme Hoek te Nieuwpoort. N° 15205
15205
 
Dexia banque sa, Bruxelles
Bouw en verbouwing van de volledige campus Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Fase 1 - Perceel 5 : Liften. N° 15180
15180
 
Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap , Brussel
1. VERWIJDEREN VAN BESTAANDE VLOERBEKLEDING. 2. LEVEREN EN PLAATSEN VAN NIEUWE LINOBEVLOERING (EXPONA). 3. SCHILDEREN OP MUREN, PLINTEN (ACRYLAATVERF). 4. SCHILDEREN VAN DEUREN. N° 15211
15211
 
Heilig-Hartinstituut Halle Annuntiaten vzw, Halle
VERNIEUWEN VAN BUITENSCHRIJNWERK IN ALU N° 15136
15136
 
STAD HALLE
Structurele onderhoudswerken 2006 N° 15137
15137
 
Scheppers Alsemberg vzw, Alsemberg
REG-investeringen N° 15138
15138
 
GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM
Uitvoeren van onderhoudswerken groenaanleg te Wezembeek-Oppem, - Perceel 1 "De wijk Ban-Eik" - Perceel 2 "Groenpatrimonium" N° 15155
15155
 
Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen-Noord
Geschiktmakingswerken aan inkom en andere werken van de Vrije Basisschool "De Kleine Jacob" St-Jacobsmarkt 43 te 2000 Antwerpen N° 15140
15140
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding. Onderhoud van dijken, oevers, verhardingen en grondbermen door maaien van gras en distels en kappen van hout N° 15164
15164
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Onderhoud van dijken, oevers, verhardingen en grondbermen door maaien van gras en distels en kappen van hout N° 15165
15165
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Zeeschelde van Gentbrugge tot Durmemonding en het tijgedeelte van de Durme tot Lokeren. Onderhoud van dijken, oevers, verhardingen en grondbermen door maaien van gras en distels en kappen van hout. N° 15166
15166
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Dijle van monding tot Werchter, Afleidingsdijle, Dijledoortocht en Beneden-Zenne. Onderhoud van dijken, oevers, verhardingen en grondbermen door maaien van gras en distels en kappen van hout. N° 15175
15175
 
GEMEENTE MOL
Realiseren van een voetgangers-, fietsers-, leveranciers- en brandweerdoorgang voor complex academie voor beeldende kunsten, jeugddienst en kinderopvang - deel 2 realiseren doorgang tusse koer 1 en 3 N° 15141
15141
 
GEMEENTE MOL
Onderhoud en herstellen verwarmingsinstallaties in diverse gemeentegebouwen N° 15142
15142
 
Geelse Bouwmaatschappij cvba, Geel
Bouwen van 6 sociale woningen te Grebbenbos, Noorderwijk N° 15144
15144
 
Aquafin nv, Aartselaar
Het voorzien van mobiele telecommunicatiediensten voor Aquafin. N° 50163
50163
 
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking voor diverse projecten N° 15156
15156
 
Katholieke Scholen Groot-Bornem, Bornem
Verbouwen van een schoolgebouw - inrichting van 2 klassen op de zolderverdieping. Lot 3 : verwarming,sanitair en airco. N° 15217
15217
 
Katholieke Scholen Groot-Bornem, Bornem
Verbouwen van een schoolgebouw - inrichting van 2 klassen op de zolderverdieping Lot 1 : ruwbouw en afwerking. N° 15218
15218
 
Katholieke Scholen Groot-Bornem, Bornem
Verbouwen van een schoolgebouw - inrichting van 2 klassen op de zolderverdieping Lot 2 : elektrische uitrusting N° 15231
15231
 
Centrum Ganspoel vzw, Huldenberg
Nieuwbouw voor 16 personen met een meervoudige handicap : perceel 4 - centrale verwarming. Dit perceel wordt gelijktijdig met perceel 3 - elektriciteit, en perceel 5 - sanitair aanbesteed. N° 15219
15219
 
Centrum Ganspoel vzw, Huldenberg
Nieuwbouw voor 16 personen met een meervoudige handicap : perceel 5 Sanitair. Dit perceel wordt gelijktijdig met perceel 3 - elektriciteit en perceel 4 - centrale verwarming aanbesteed. N° 15220
15220
 
Centrum Ganspoel vzw, Huldenberg
Nieuwbouw voor 16 personen met een meervoudige handicap : perceel 3 Elektriciteit. Dit perceel wordt gelijktijdig met perceel 4 - centrale verwarming en perceel 5 - sanitair aanbesteed. N° 15221
15221
 
PROVINCIE LIMBURG
Hasselt Campus Handel - sporthal - perceel 2 - elektriciteit N° 15167
15167
 
PROVINCIE LIMBURG
Hasselt Campus Handel - sporthal - perceel 3 - sanitair + verwarming N° 15176
15176
 
STAD BRUGGE
Aanleg van polyvalent sportveld en Speelveld te Sint-Gillis Grondwerken, beplantingswerken, verhardingswerken, aanleg mini-pitch, zitruimte met zitbanken en een vuilnisbak. N° 15198
15198
 
Hotelschool Spermalie vzw, Brugge
Verbouwen van bestaande sanitaire blok 8. N° 15226
15226
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Restauratie zuidgevel schip en de zuid- en westgevel zuidelijke zijbeuk (fase 4C). Restauratie zuidgevel schip en de zuid- en westgevel zuidelijke zijbeuk (fase 4C). N° 15177
15177
 
De Polders, Vereniging zonder winstoogmerk
Verbouwen van de sanitaire ruimtes van het internaat " De Polders" - Ruwbouw + afwerking + technische installaties N° 15150
15150
 
STAD OOSTENDE
Uitvoering van de aanpassings- en refunctionaliseringswerken in het stedelijk Leopoldcomplex - Fase 1 - Inrichten zolder en trappenhuizen - Perceel 2 : elektrische installatie. N° 15228
15228
 
STAD OOSTENDE
Uitvoering van de aanpassings- en refunctionaliseringswerken in het stedelijk Leopoldcomplex - Fase 1 - Inrichten zolder en trappenhuizen - Perceel 3 : sanitair en verwarming. N° 15229
15229
 
STAD KORTRIJK
De aanneming heeft tot doel om een keerzone te maken voor het schoolverkeer van de Bruyningstraat door middel van een rotonde ter hoogte van de kruising met het Bruyningpad en de Jozef De Coenewandeling. N° 15199
15199
 
GEMEENTE WEVELGEM
Vernieuwen voetpaden Meiweg, J. Deconinckstraat, L.P. Boonstraat N° 15130
15130
 
GEMEENTE ANZEGEM
Uitvoeren van nieuwe plafonds en nieuwe verlichting. N° 15194
15194
 
Gemeente Wingene
Bouwen van een DWA rioolstelsel. N° 50170
50170
 
STAD WAREGEM
Herstellen riolering Het Veen N° 15148
15148
 
STAD WAREGEM
Wegeniswerken Gentse Heerweg N° 15149
15149
 
Stad Izegem
Aanleggen van een fietspad langs de Ardooisestraat te Izegem en Izegemsestraat te Ardooie met alle aanverwante werken alsook alle onderhoud tijdens de waarborgperi N° 50171
50171
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Leveren en plaatsen van bewegwijzering voor de fietsroute te Lokeren. N° 15182
15182
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Leveren en plaatsen van bewegwijzering voor de fietsroute te Geraardsbergen. N° 15183
15183
 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Leveren en plaatsen van bewegwijzering voor de fietsroute te Lochristi. N° 15185
15185
 
Stad Gent
Leveren van een uitschuifbare tribune samengesteld uit drie afzonderlijke elementen. N° 50172
50172
 
Stad Gent
Voetbalaccommodatie Wolfput, François Van Impelaan 42, Oostakker, uitbreiden kleedaccommodatie, bouwkundige werken en technische uitrustingen. N° 50173
50173
 
Stad Gent
Renovatie van de elektrische installatie N° 50174
50174
 
GEMEENTE BEVEREN
Renoveren van de Hendrik Consciencestraat en de tunnel in de Bosdamlaan (KWS-vernieuwingen + vernieuwen voetpaden en goten). N° 15195
15195
 
STAD LOKEREN
Rioleringswerken Waaslandlaan, Lokeren N° 15161
15161
 
Gemeente Denderleeuw
Aanleggen van een riolering en vervangen van het wegdek in monolietbeton door betonstraatstenen. N° 15178
15178
 

Appel aux candidats

Parlement wallon
Le marché a pour objet l'équipement multimédia de cinq salles de commissions du Parlement wallon. N° 15200
15200
 
Parlement wallon
Acquisition et installation de l'infrastructure (matériel et logiciel) ayant pour objet l'enregistrement numérique centralisé pour les six salles de commission du Parlement wallon. N° 15201
15201
 
Forem, Charleroi
Prestataire de services de type " secrétariat social ". N° 50157
50157
 
Office National des Pensions
Nettoyage d'une partie des locaux de la Tour du Midi, 1060 Bruxelles. Superficie +/- 35.000 m2. N° 15131
15131
 
Vivaqua , Bruxelles
Titres-repas N° 15135
15135
 
Sibelga, Bruxelles
Fourniture, réalisation et entretien d'une centrale de cogénération composée de 2 moteurs à gaz. N° 15174
15174
 
Banque Nationale de Belgique
Achat, installation et entretien de nouvelles unités de disques pour un environnement mainframe IBM. Achat, installation et entretien des logiciels correspondants. Fourniture de services d'implémentation et de migration. N° 15207
15207
 
CPAS Florennes
Transformation d'une ancienne imprimerie en bureaux N° 15157
15157
 
Institut national des Radio-Elements IRE, Fleurus
Travaux d'aménagement intérieur de laboratoires radio-pharmaceutiques et contrôle qualité (bâtiments : B23, B2 rez-de-chaussée et B3 rez-de-chaussée partiel). N° 50168
50168
 
V.V.M. - DE LIJN
Opleiding 'omgaan met klanten' voor chauffeurs N° 15133
15133
 
Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos , Brussel
Het ontwikkelen van een model beheerplan waarbij de inhoud van de bestaande beheerplannen geincorporeerd is nl. het uitgebreid bosbeheerplan, hpg-beheerplan, natuurbeheerplan en landschapsbeheerplan. N° 15203
15203
 
MUSEA EN ERFGOED ANTWERPEN VZW
Het opdrachtgevend bestuur, de VZW Musea en Erfgoed Antwerpen, wil voor 8 van haar musea een vast ontwerpbureau aanstellen voor de volgende 2 jaren (2006-2008). N° 15196
15196
 
Gaselwest, Merelbeke
Leveren van economaatsartikelen, blanco omslagen, stempels, toners, cartridges N° 50175
50175
 

Appel d'offres général

PALAIS DES BEAUX-ARTS
Entretien d'installations techniques dans le Palais des Beaux-Arts. N° 15206
15206
 
COMMUNE DE FOREST
Réaménagement de la chaufferie de l'école néerlandophone 11A sise rue du Hal 32-34 à 1190 Bruxelles : nouvelles chaudières, électricité de la chaufferie, portes coupe feu. N° 15210
15210
 
Université de Liege , Liège
Le présent marché de services a pour objet le déneigement et le salage pour l'hiver 2007/2008 des voiries universitaires du domaine du Sart Tilman. N° 15223
15223
 
Ville de Châtelet
Fournitures de carburant et combustible à destination des services communaux. N° 50167
50167
 
Vl. Gemeensch. - Onderwijs
Uitvoeren en leveren van drukwerk (verschillende publicaties van de onderwijstijdschriften Klasse, Klasse voor Ouders, Maks en Yeti). N° 15173
15173
 
Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen , Brussel
De opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport voor bedrijventerreinen die onderdeel uitmaken van het economisch netwerk Albertkanaal N° 15186
15186
 
AZ VUB, Jette
Electrofysiologisch catlaben magnetisch navigatie systeem. N° 15184
15184
 
GEMEENTE ROOSDAAL
Het plaatsen van lege containers en het afvoeren van volle containters naar de aangeduide (bestek) verwerkingsplaatsen waar ze geledigd worden, na afroep door de verantwoordelijke van het containerpark. N° 50158
50158
 
GEMEENTE ROOSDAAL
Het ophalen van restafval, grof huisvuil, snoeihout en GFT (groente-, fruit-, en tuinafval) op het grondgebied van de gemeente Roosdaal en dit afvoeren naar erkende verwerkingsbedrijven (zoals beschreven in het bestek). N° 50159
50159
 
GEMEENTE ZAVENTEM
Aanleggen van rotonde kruispunt Zavelstraat - Oude N° 15162
15162
 
GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM
Periodiek kuisen van de gemeentelijke gebouwen te Wezembeek-Oppem voor de dienstjaren 2007 tot en met 2011. N° 15139
15139
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Verlenen van bijstand bij de organisatie van de autovrije zondagen en de European Car Free Day N° 15163
15163
 
GEMEENTE MOL
Aankoop huisvuilwagen N° 15143
15143
 
IOK Afvalbeheer , Geel
Het leveren van 5.000 compostbakken voor thuiscomposteren. N° 15214
15214
 
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Het gezondheidstoezicht op de werknemers van de aanbestedende overheid, studies en onderzoek in het kader van de opdrachten voor risicobeheer, vorming, overleg in het kader van psychosociale klachtenbehandeling. N° 15215
15215
 
GEMEENTE BOOM
Verkoop met bouwverplichting van de gronden op de hoek van de Brandstraat en de Gasstraat en de aanpalende voormalige brandweerkazerne in de Gasstraat te Boom waarbij de koper onvoorwaardelijk alle verplichtingen inzake bodemsanering zal overnemen. N° 15216
15216
 
Stad Hasselt
Aankoop van Astrid uitrusting. Perceel 1: Draagbare zenders/ontvangers en toebehoren. Perceel 2: Communicatieset en toebehoren. Perceel 3: Mobiele zenders/ontvangers en toebehoren. Perceel 4: Pager en toebehoren. Perceel 5: Dispatchsysteem en toebehoren. N° 15222
15222
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Leveren van IT-apparatuur voor Provincieraadsleden N° 15168
15168
 
Gemeente Knokke-Heist
Vervangen van een veegunit van de Technisch Uitvoerende Dienst met inbegrip van een onderhoudscontract. N° 15190
15190
 
STAD OOSTENDE
Het leveren van een bedrijfsvoertuig met hydraulische laadbrug en met een netto laadvermogen in de laadruimte van minimum 3 ton tot maximum 3,5 ton. N° 15227
15227
 
GEMEENTE JABBEKE
De financiering van een aantal investeringen en de bijde financiering horende diensten dewelke gedurende de ganse looptijd van de opdracht dienen te kunnen worden geleverd. N° 15187
15187
 
GEMEENTE KUURNE
Aankoop en in dienst stellen van een computergestuurd interventie management en communicatie systeem, professionele zakontvangers voor werking op het a.s.t.r.i.d. N° 15181
15181
 
Lokale Politie Roeselare
LEVERING VAN LOODVRIJE BENZINE EN DIESEL N° 15158
15158
 
STAD ROESELARE
Leveren en plaatsen van een audiosysteem Cultuurcentrum De Spil. N° 15230
15230
 
Stad Gent
BINNENPROVICIALE VERVOERRITTEN VAN LEERLINGEN VOOR HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING VAN DE STAD GENT N° 15159
15159
 
Stad Gent
DIVERSE INSTELLINGEN VAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN OPVOEDING VAN DE STAD GENT. BUITENPROVINCIALE VERVOERRITTEN VAN LEERLINGEN VOOR HET KALENDERJAAR 2007 N° 15160
15160
 
Volkswelzijn cv, Dendermonde
Bouwen van 33 appartementen + gemeentediensten (fase 1) N° 15193
15193
 
STAD AALST
Leveren, plaatsen, in dienst stellen van 2 nieuwe sites met pneumatische verzinkbare palen in centrumstraten, inbegrepen aanpassingen aan 11 bestaande sites en realiseren van centraal beheerssysteem. N° 15151
15151
 
GEMEENTE MERELBEKE
Leveren van ziekenwagen voor de gemeente Merelbeke, dienst veiligheidszaken, afdeling gewestelijke brandweer. N° 15179
15179
 

Erratum - Rectification

Port de Bruxelles
L'élimination d'anciennes conduites et d'un caniveau; Excavation des terres polluées; Réduction de la pollution de l'eau souterraine par pompage N° 15170
15170
 
administration communale , Tournai
L'enlévement des filtres en polyester; la mise en place de nouveaux filtres dont la masse filtrante est composée d'un lit de sable plus de l'hydro-antracite. N° 15188
15188
 
VILLE DE TOURNAI
Démolition par fraisage de la voirie en béton N° 15232
15232
 
V.V.M. - DE LIJN
Uitvoering van de studies en opmaken van de nodige bestekken met betrekking tot het uitvoeren van een aantal nieuwe sneltramlijnen in Limburg overeenkomstig het " Spartacusplan " van De Lijn voor de provincie Limburg N° 50176
50176
 
Aquafin nv, Aartselaar
De met slib gevulde containers op te laden of opleggers te laden met slib, dit slib vervolgens te transporteren naar een door Aquafin NV opgegeven eindverwerker en het slib daar te lossen op de voorziene losplaats. N° 50162
50162
 

Attribution

M.E.T., Jambes
Adaptation des critères de la charte et des procédures. N° 50156
50156
 
Défense-MRMP-C/A/N , Bruxelles
Acquisition d'un centre de données N° 15128
15128
 
CPAS Watermael-Boitsfort
Conclusion d'emprunts destinés au financement des dépenses d'investissement du CPAS pour l'exercice 2006. N° 15154
15154
 
Plantijnhogeschool APB, Antwerpen
Aanduiden van een leverancier van los standaardmeubilair (burelen, kasten, tafels voor administratieve lokalen, bureaustoelen, ander zitmeubilair) voor de Plantijnhogeschool en SOVO Plantijn VZW. N° 50160
50160
 
I.O.K. cv, Geel
Aankoop 2 containerwagens waarvan 1 met wegende laadkraan en aanhangwagen. N° 15213
15213
 

Avis indicatif

STAD TIENEN
Opdracht voor het aangaan van leningen tot financiering van de buitengewone uitgaven van de in de begroting voorziene kredieten 2002-2005. N° 50164
50164
 

Concours

OCMW TURNHOUT
Bouwproject woon- en zorgcentrum O.C.M.W. Turnhout. N° 50161
50161