Bulletin des adjudications N° 141 du vendredi 18 août 2006

Adjudication publique

Infrabel nv, Anvers
La construction de nouveaux murs de tête en béton; la fourniture et la pose de segments en résine polyester renforcée de fibre de verre dans le dalot; la livraison et la pose de nouveaux garde-corps. N° 10834
10834
 
Régie des Bâtiments, Leuven
Démolition de maçonnerie en vue de la réalisation d'ouvertures pour portes de garage. N° 10835
10835
 
Régie des Bâtiments, Hasselt
Travaux d'entretien des peintures de fenêtres en bois. Entretien 2006. N° 10837
10837
 
Défense-MRMP-C/A/N , Bruxelles
Livraison d'etoupe pour armes portatives. N° 10903
10903
 
Ieder zijn Huis, Bruxelles
Rénovation des portes et placement de grilles de ventillation dans châssis existant. N° 10844
10844
 
Ieder zijn Huis, Bruxelles
Rénovation des portes et châssis. Placement de grilles de ventillation dans châssis existant. N° 10845
10845
 
Commune de Jalhay
Transformation et aménagement de locaux pour mouvements de jeunesse. N° 10849
10849
 
Commune de Molenbeek-Saint-Jean
Rénovation de l'installation électrique et le renouvellement de l'éclairage de l'école communale n° 5 située place de la Duchesse de Brabant 27. N° 10855
10855
 
PROVINCE DU HAINAUT
P/24363. Mons. Institut d'Enseignement secondaire paramédical provincial. Reconstruction d'un bâtiment scolaire : cabine haute tension. N° 10858
10858
 
Commune d'Uccle
Le marché comprend la fourniture d'un camion balayeuse. N° 10880
10880
 
Commune d'Uccle
Acquisition de véhicules : Camionnettes avec benne N° 10881
10881
 
Commune d'Uccle
Fourniture et pose de 60 horodateurs. N° 10882
10882
 
Commune de Welkenraedt
Assainissement et rénovation du site SAE/VE126 dit "Céramic" N° 10886
10886
 
administration communale , Bertogne
Construction d'une annexe à un bâtiment public pour l'accueil extrascolaire. N° 10896
10896
 
Saint-Georges
Construction d'une nouvelle maison de repos et de soins dans le Domaine de la Vertefeuille. Phase 2 (60MRS). N° 10897
10897
 
CPAS Seneffe
Remise en état d'une ferme (habitation + bâtiments d'exploitation). N° 10900
10900
 
Vl. Gemeensch. - Afd Gesubsidieerde Infrastructuur
Omgevingswerken. N° 10838
10838
 
Vl. Gemeensch. - Afd Gesubsidieerde Infrastructuur
Wegen-, riolerings- en omgevingswerken. N° 10839
10839
 
Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen , Antwerpen
Leveren en plaatsen van niet-inwendig verlichte verticale signalisatiematerialen in de provincie Antwerpen N° 10851
10851
 
Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
Doel is onmiddellijk vrijmaken van de rijbaan (-banen) van de R0 en de autosnelwegen in Vlaams-Brabant bij een ongeval (slepen van voertuig naar de pechstrook of eerste op- en afrit) of bij aanwezigheid van een voorwerp. N° 10853
10853
 
Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen , Antwerpen
Leveren en/of plaatsen van niet-inwendig verlichte verticale signalisatiematerialen in de provincie Antwerpen Agentschap Infrastructuur N° 10866
10866
 
VDAB, Brussel
Uitbreiding van een bestaande lassectie in een bestaand gebouw van het VDAB Centrum te IEPER omvattende de lascabines met afzuigsysteem, verdeelnet gassen en de elektrische verdeling. N° 10889
10889
 
Dexia banque sa, Bruxelles
L 853. Bouwen ondergrondse parking Franchommelaan, te Blankenberge. het bouwen van ondergrondse garage, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de renovatie van de wegenis in de Franchommelaan, het bouwen van een multifunctioneel gebouwtje en het N° 10841
10841
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Vernieuwen dakbedekking voormalig vredescentrum PO/06/5010 N° 10846
10846
 
Stad Antwerpen, Patrimoniumonderhoud , Antwerpen
Verwijderen van een branstoftank, vernieuwen van koeroverdekking en vloer, aanpassingswerken in het fitnesslokaal, uitvoeren sanitaire werken en opruimingswerken, e.a. N° 10847
10847
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Consolidatie restanten Eerste Wereldoorlog langs de Oude spoorwegbedding Nieuwpoort - Diksmuide. N° 10859
10859
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Realisatie van een vogelopvangcentrum in het Provinciaal Domein Raversijde, te Oostende, lot sanitair en verwarming. N° 10860
10860
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Realisatie van een vogelopvangcentrum in het Provinciaal domein Raversijde te Oostende, lot elektriciteit. N° 10861
10861
 
PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN
Realisatie van een vogelopvangcentrum in het Provinciaal Domein Raversijde te Oostende, lot ruwbouw/afwerking. N° 10862
10862
 
W & Z nv, Gent
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Bouwen van een aanmeersteiger op de LO te Veurne. N° 10863
10863
 
W & Z nv, Gent
Uitvoeren van ecologische herstellingen aan de oeververdediging op de RO stroomopwaarts de Schoorbakkebrug te Middelkerke. N° 10864
10864
 
Kerkfabriek Sint-Fledericus , Bavegem
Vervangen van verwarming in een kerk Kerkfabriek Sint-Fledericus N° 10865
10865
 
Ecowerf, Wilsele
Bouwen van een transportsite 2de fase - Lot ruwbouw - afbouw N° 10868
10868
 
Stad Hasselt
Ontmoetingscentrum Stokrode te Stokrooie/Hasselt : akoestische aanpassingen N° 10869
10869
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper. Project 3 : Centrale Ergotherapie Projectfase 3.1. : afwerking Deel 1 : Pleisterwerken nieuwbouw centrale ergotherapie N° 10871
10871
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper. Project 3 : Centrale Ergotherapie Projectfase 3.1. : afwerking Deel 2 : Dekvloeren, bevloering en faiencewerken - nieuwbouw centrale ergotherapie. N° 10872
10872
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper. Project 3 : Centrale Ergotherapie Projectfase 3.1. : afwerking Deel 3 : Binnenschrijnwerken - nieuwbouw centrale ergotherapie N° 10873
10873
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper. Project 3 : Centrale Ergotherapie Projectfase 3.1. : afwerking Deel 4 : Schilder- en behangwerken - nieuwbouw centrale ergotherapie N° 10874
10874
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
Ziekenhuis Heilig Hart, Poperingseweg 16, 8900 Ieper. Project 3 : Centrale Ergotherapie Projectfase 3.2. : Omgevingswerken N° 10875
10875
 
De Scheepsvaart nv, Hasselt
Het uitvoeren van het onderzoek naar holtes in de grondmassieven achter de damplanken dmv een grondpenetratieradar (GPR). Het leveren van grondplannen en dwarsprofielen van de bestaande toestand met een nauwkeurige aanduiding van de gevonden holtes. N° 10876
10876
 
Vlaams Woningfonds Grote Gezinnen cv, Brussel
Omvorming van herenhuis tot twee woongelegenheden N° 10879
10879
 
Sociale Huisvestingsmtij Vooruitzien cv, Beringen
TESSENDERLO-HULST gelijkloerse kinderopvang + 4 APPARTEMENTEN N° 10885
10885
 
Katholiek Onderwijs Roeselare
RENOVATIE 3 KLEUTERKLASSEN GELIJKVLOERS Perceel : Ruwbouw + Afwerking + Bijzondere technieken. N° 10888
10888
 
GEMEENTE OLEN
Wegeniswerken Kasteelstraat. N° 10893
10893
 
Autonoom gemeentebedrijf Heusden-zolder
Uitvoering van de werken (architectuur, stabiliteit, HVAC/sanitair, elektriciteit) voor de bouw van een sporthal met petanquehal te Boekt Heusden-Zolder. N° 10895
10895
 
Scheppers (Techn Instit) vzw, Herentals
Oprichten van schuilplaats, keermuren en omheining N° 10898
10898
 
GEMEENTE OLEN
Wegeniswerken Sluizenweg Olen. N° 10899
10899
 

Appel aux candidats

CIBE , Bruxelles
Bouche d'incendie souterraine. N° 10877
10877
 

Appel d'offres général

Régie des Bâtiments, Hasselt
Protection du vitrage dans les structures du toit et des châssis des fenêtres en aluminium dans le toit. N° 10836
10836
 
SPF Finances, Bruxelles
Acquisition de motos équipées police et de motos de formation. N° 10902
10902
 
Commune de Grâce-Hollogne
Aménagement d'une aire de jeux, Site du Corbeau. N° 10856
10856
 
Commune de Grâce-Hollogne
Fouilles, déblais, remblais et préparation de l'assiette. Réalisation d'une dalle destinée à recevoir l'infrastructure, revêtement d'un gazon synthétique. N° 10857
10857
 
administration communale de Chaudfontaine , Embourg
Travaux de remplacement de chaudières, rénovation de la régulation, démontage et évacuation des groupes de pulsions. N° 10870
10870
 
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Le marché a pour objet l'entretien, y compris le lavage des vitres des bâtiments communaux N° 10883
10883
 
Administration communale de Woluwe-Saint-Lambert
Démolition et reconstruction des hangars (1re phase) du dépôt communal. N° 10884
10884
 
Théâtre royal de la Monnaie, Bruxelles
Fourniture de projecteurs et autres composants assurant le jeu d'éclairage scénique. N° 10890
10890
 
Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos , Brussel
Opdracht voor het ontwerpen, drukken en leveren van de informatieve brochure 'De Westkust, een brok natuur om (van) te houden' N° 10867
10867
 
Universitair Ziekenhuis Gent
Leveren, plaatsen en in dienst stellen van systemen voor weergave van hoogkwalitatieve medische beelden in de operatiezalen van het UZ-Gent. N° 10843
10843
 

Erratum - Rectification

administration communale de Saint-Ghislain , Tertre
Construction de vestiaires au Stade Bavier. N° 10850
10850
 
AIVE Intercommunale, Arlon
Rénovation de l'égouttage de la rue des 2 Luxembourg et de la rue de Diekirch. N° 10887
10887
 
Clinique psychiatrique Fond'Roy
Exécution des travaux de menuiseries intérieurs et de ferronneries dans le cadre de la construction de la nouvelle Aile B de la Clinique Psychiatrique Fond'Roy N° 10892
10892
 
Vl. Gemeensch. Wegen en verkeer, Gent
Bouwen van een brug in de N434 (Peperstraat) over de N49 N° 10852
10852
 
Gemeente Knokke-Heist
Onderhouds- en herstellingswerken aan de openbare wegenis binnen het grondgebied van Knokke-Heist. N° 10842
10842
 
GEMEENTE KAPELLEN
Heraanleg dorpsplein Kapellen N° 10894
10894
 

Attribution

Défense-MRMP-C/A/N , Bruxelles
Achat de tubes HDPE (ducts High Density Polyethylene)avec travaux associés pour la connexion Bruxelles-Gand-frontiere française et Ring Limburg. N° 10904
10904
 
Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux (CIBE)
Fourniture d'électricité à notre usine de Tailfer, du 01/07/2006 au 31/12/2007. N° 10878
10878
 
Office Régional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM), Bruxelles
L'objet du marché est l'aide à la mise en ouvre du Contrat de Gestion de l'ORBEm N° 10891
10891
 
V.M.W. Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Meerjarige overeenkomst voor het leveren van materialen voor het uitvoeren van het binnendeel van een huisaansluiting (eentapsaansluiting). N° 10840
10840
 

Inconnu - Voir Publication

Vlaamse Overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant , Peutie
Studieopdracht voor het opmaken van een milieubeoordelingsnota (project-MER) voor de omvorming van de R0 : vak A1/E19 (Machelen) - A12 (Strombeek-Bever) in het kader van het START-project Agentschap Infrastructuur N° 10854
10854
 
Veurnse Bouwmaatschappij cv, Veurne
Opbouw van 6 appartementen Dorp nr 3 - 8690 ALVERINGEM. N° 10901
10901