Bulletin des adjudications N° 37 du vendredi 17 mars 2006

Adjudication publique

SNCB, Liège
Ligne 36 : Bruxelles Nord/Liege Guillemins, branche est réseau TGV. Lot 5 : électricité, HVAC, télécom, sanitaire. N° 3402
3402
 
Regie der Gebouwen, Antwerpen
Travaux d'adaptation relatifs a la protection anti-intrusion et a l'acces pour les personnes a mobilité réduite. N° 3405
3405
 
Regie der gebouwen, Gentbrugge
Livraison et installation d'airco au 5e étage bloc L. N° 3413
3413
 
Ministère de la Justice, prison Jamioulx
Évacuation et traitement des déchets ménagers et graisses alimentaires usagées. N° 3424
3424
 
RDGB-SEB1 , Bruxelles
Restauration de la toiture. N° 3427
3427
 
Communauté française, Infrastructures scolaires du Brabant
Remplacement revêtement de sol existant en tapis plain par revêtement en lino. N° 3437
3437
 
Infrabel, Charleroi
Rénovation de quatre ponts sur l'Eau d'Heure N° 3455
3455
 
COMMUNE DE TUBIZE
Réparations et enduisage du chemin de Froyes, rue des Freres Vanbellinghen, rue Raymond Pieret, rue Delval, rue Lacroix. N° 3415
3415
 
I.N.A.S.E.P., Namur
Vresse-sur-Semois. Construction des collecteurs et pompage de Alle-sur-Semois. N° 3416
3416
 
Idea de Mons-Borinage-Centre
Soignies. La rénovation de la chaussée. N° 3443
3443
 
Commune de Messancy
Travaux d'entretien de voiries et réalisation de trottoirs. N° 3457
3457
 
Commune de Messancy
Création de piétonnier. N° 3462
3462
 
Ville de Neufchâteau
Villages de Longlier, Gérimont,... Réparations localisées durables en recherche au moyen de béton hydrocarboné, suivies d'un enduit superficiel bicouche pierres nues et émulsion de bitume polymère. N° 3468
3468
 
Commune d' Atthus
Tennis Club Athus. Villages de Longlier, Gérimont N° 3474
3474
 
Commune d' Atthus
Ancienne gare d'Aubange. Aménagement d'espaces verts et création de parkings. N° 3475
3475
 
Meuse Condroz Logement SCRL, Huy
Démolition partielle d'un bâtiment incendiée, création de 4 logements, équipement de ceux-ci. N° 3479
3479
 
COMMUNE DE JURBISE
Les travaux consistent en l'amélioration de trottoirs au centre de la Commune de Jurbise. N° 3480
3480
 
Ville d'Ath
Aménagement de l'église d'Isière. N° 3481
3481
 
Gemeente Dentergem
Bouwen nieuwe jeugd- en muzieklokalen " Leieheem " + sanitaire voorzieningen. N° 3417
3417
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Gent
District 7 : IJzer. Bedienen van de Houtemsluis N° 3419
3419
 
SOLvA, Erembodegem
Omgevingswerken aan het Jeugdcentrum in de Zakkaai omvattende de aanleg van 3 toegangswegen in KWS en bijhorende parkings in waterdoorlatende betonstraatstenen, de aanleg van een speelplein. N° 3421
3421
 
Gemeente Nazareth
Bouwen van een afscheidspaviljoen op de parkbegraafplaats van Nazareth Grondoppervlakte : 18,30 x 13,50 m N° 3423
3423
 
OCMW HOUTHALEN-HELCHTEREN
Afsluiten van leningen voor de financiering van buitengewone uitgaven - dienstjaar 2006 N° 3434
3434
 
Aquafin nv, Aartselaar
Oosterzele. Uitvoeren van collectorwerken in het natuurgebied tussen de Grote Ettingenbeek en de Hemelstraat en langsheen de Grote Ettingenbeek, collector- en wegeniswerken in de Oude Heirbaan. N° 3438
3438
 
GEMEENTE EVERGEM
Maaien wegbermen 2006. N° 3439
3439
 
Aquafin nv, Aartselaar
Bouw en opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (18 000 IE) - lot bouwkunde N° 3440
3440
 
Aquafin nv, Aartselaar
Bambrugge. Bouw en opstart van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (18 000 IE) - lot elektromechanica mechanische zuivering biologische zuivering slibbehandeling met indikker en buffertank N° 3441
3441
 
STAD OUDENAARDE
Oprichten van een evenementenhal - lot 6 : binnenschrijnwerk. N° 3446
3446
 
STAD DIEST
Verbouwingswerken ontmoetingscentrum " Scafnis ". N° 3449
3449
 
KaSO Maaseik-Kinrooi
Openbare aanbesteding voor renovatie dak B-blok. Algemene aanneming van werken : ruwbouw, afbouw, technieken. Omvat de afbraak van bestaand dak, plafond en elektrische installatie en het voorzien van een nieuw dak, plafond en elektrische installatie. N° 3450
3450
 
Tuinwijk cv Lokeren
Renovatie van 23 woningen te 9160 Lokeren, Wal- & Vlietstraat. N° 3451
3451
 
Gemeente Sint-Martens-Latem
Globale uitbating van het gemeentelijk containerpark. N° 3452
3452
 
GEMEENTE ASSENEDE
Renovatie bestaande huizen te 9960 Assenede, Markt 26-27, Fase 2. N° 3454
3454
 
Tuinwijk cv Lokeren
Renovatie van 25 woningen te 9160 Lokeren (Doorslaar), Galgedreef-Gouberg. N° 3458
3458
 
GEMEENTE HULSHOUT
Bouwen van een gemeentelijke werkhal : Perceel 03 - HVAC. N° 3460
3460
 
GEMEENTE HULSHOUT
Bouwen van een gemeentelijke werkhal : Perceel 04 - Elektriciteit N° 3461
3461
 
GEMEENTE HULSHOUT
Bouwen van een gemeentelijke werkhal : Perceel 05 - hydraulische hefbrug. N° 3464
3464
 
STAD BILZEN
De herinrichting van het kerkplein te Kleine-Spouwen N° 3465
3465
 
GEMEENTE DIEPENBEEK
Buitengewone herstellingen wegenis overgenomen gewestweg N76c. N° 3467
3467
 
GEMEENTE LANAKEN
Aanleg omgeving O.C. Berenhof, te Lanaken (Veltwezelt). N° 3470
3470
 
GEMEENTE DIEPENBEEK
Het leveren en plaatsen van een KWS-overlaging op diverse gemeentewegen. N° 3471
3471
 
GEMEENTE LANAKEN
Herstellingen aan wegen. N° 3472
3472
 
De Ideale Woning cv, Berchem
Sociaal huisvestingsproject : sloop van een bestaand pand en vervangingsbouw bestaande uit 8 sociale woongelegenheden. N° 3478
3478
 
GEMEENTE ZOMERGEM
Heraanleg dorpspleintje Kasteeldreef te Oostwinkel. N° 3482
3482
 

Appel aux candidats

SNCB, Liège
Rénovation de la marquise du bâtiment des voyageurs. N° 3403
3403
 
SPF Mobilité et Transports
Mission complete d'auteur de projet pour la transformation d'une ferme en une maison de la nature. N° 3404
3404
 
ETNIC
La mise en place d'un systeme d'acquisition dynamique. N° 3406
3406
 
cdsca , Bruxelles
Leopoldsburg. Travaux de remplacement des châssis (PVC) dans 15 logements. N° 3476
3476
 
Office de Promotion du Tourisme Wallonie-Bruxelles
La réalisation et l'impression d'environ 110.000 exemplaires de ce guide " full quadri " a imprimer en offset (format A4), d'un volume actuellement estimé a 140 pages intérieures plus 4 pages de couverture. N° 3477
3477
 
Compagnie intercommunale bruxelloise des Eaux (CIBE)
Fourniture de 5 vannes type " annulaires " destinées a notre réseau et installations d'adduction d'eau potable. N° 3431
3431
 
VVM DE LIJN
Levering van koolstofslepers voor trams en trolleybussen. N° 3456
3456
 
STAD GENT
Dienstencentrum gelegen Rerum Novarumplein 186, te 9000 Gent. De totale investeringskost voor de realisatie van de infrastructuur, excl. financiering, wordt geraamd op één miljoen EUR (incl. BTW). N° 3410
3410
 
Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Gent
Raamovereenkomst voor projectmatige ondersteuning met betrekking tot de serviclijn AquaS. (aanvullende diensten voor professionele en industriële klanten met betrekking tot de totale waterhuishouding) N° 3411
3411
 
W & Z nv, Gent
Ontwerp- en uitvoeringsstudie van de fase 4 van de Doortocht Kortrijk (excl. Gerechtshofbrug) N° 3420
3420
 

Appel d'offres général

Ministerium der Deutchsprachigen Gemeinschaft
Schülerbeförderung, Rundfahrt 4752. N° 3407
3407
 
Police fédérale, Bruxelles
Marché ouvert pluriannuel de fournitures relatif a l'achat de produits chimiques de nettoyage et la désinfection des bâtiments de la police intégrée. N° 3428
3428
 
Office National des Pensions
Achat et installation d'un progiciel pour la gestion de la comptabilité économique et du budget d'un organisme parastatal. N° 3436
3436
 
Belgocontrol , Melsbroek
L'achat d'une nouvelle horloge mere pour les équipements des nouvelles techniques sur le site de CANAC. N° 3459
3459
 
Ville de Huy
Achat d'une ambulance polyvalente pour le Service régional d'incendie de Huy. N° 3445
3445
 
Bureau écon. de la Province de Namur
Acquisition ou location full service d'un compacteur de déchets ménagers de 30 à 40 tonnes. N° 3466
3466
 
Afdeling Wegen Vlaams-Brabant, Vilvoorde
Haalbaarheidsstudie verkeersingrepen N 21 te Kampenhout t.v.v. lijnbussen tijdens de spitsuren. N° 3430
3430
 
POLITIEZONE REGIO TURNHOUT
Perceel 1 : twee snelle patrouillewagens Perceel 2 : vijf bureelwagens type combi. Perceel 3 : één anonieme personenwagen, diesel. Perceel 4 : één personenwagen N° 3408
3408
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Brussel
Verlenen van administratieve en technische ondersteuning bij opmaak van waterbeheersplannen Gent/Willebroek/Antwerpen. N° 3414
3414
 
GEMEENTE NIJLEN
Aanleggen van een pensioenreserve via verzekeringscontract. N° 3433
3433
 
OCMW LEUVEN
Verbouwing grootkeuken O.C.M.W. Leuven, aanneming perceel 6 : afvalverzamelingssysteem. N° 3444
3444
 
De Rand VZW vzw, Wemmel
Drukvoorbereiding, plotproeven of soortgelijk opmaken, drukken en afwerken van 152 000 exemplaren van het maandblad RandKrant (10 edities); N° 3447
3447
 
Gemeente Sint-Martens-Latem
Leveren en plaatsen van een automatisch toegangscontrole-, weeg-, registratie- en betalingssysteem voor het containerpark. N° 3453
3453
 
OVAM, Mechelen
Uitbouwen van een statistisch verantwoorde selectie, verbeteren en inputten van meldingsdossiers van de jaarlijkse meldingsplicht van bedrijfsafvalstoffen N° 3473
3473
 

Erratum - Rectification

Intradel sc, Herstal
Mise en conformité des recyparcs d'Ans, Nandrin, Remicourt, Seraing 1, Juprelle, Wanze et Waremme. N° 3429
3429
 
Commune d'Aywaille
Réalisation de 2 voiries à revêtement hydrocarboné ainsi que leur drainage et égouttage N° 3432
3432
 
IVBO - Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking, Brugge
Aankoop van 3 huisvuilwagens N° 3435
3435
 
OVAM, Mechelen
Brecht. De opdracht heeft betrekking op de voortzetting van de bodemsaneringswerken. De opdracht omvat het afgraven van op een hoop gestockeerd slib, afvoer en verwerking ervan. N° 3448
3448
 
Universitair Ziekenhuis, Gent
Afsluiten van een raamcontract voor leveren, installeren en operationeel maken van hardware en software voor spraakherkenning ten behoeve van diverse diensten van het UZ Gent. N° 3463
3463
 
GEMEENTE KASTERLEE
Renovatie Ontmoetingscentrum te Tielen : Perceel ruwbouw en afwerking. N° 3469
3469
 

Attribution

Les intercommunales Sedilec et Seditel , Strépy-Bracquegnies
Attribution de marché: Travaux de pose de canalisations souterraines : câbles et/ou conduites gaz (y compris raccordements gaz et électricité) et/ou gaines pour fibres optiques. N° 3409
3409
 
Universiteit Gent
Leveren en in bedrijf stellen van een confocaal laser scanning microscoop voor analyse van dierlijke en menselijke cellen en weefsels, incl. omkeermicroscoop, meerdere laserbronnen en detectoren, aangepaste computerhardware en softwarepakketten. N° 3412
3412
 

Inconnu - Voir Publication

Commune de Bièvre
Travaux d'aménagement du coeur des villages de Gros-Fays et Cornimont, d'egouttage et pose de distribution d'eau a Gros-Fays. N° 3442
3442
 
W & Z nv, Gent
Doortocht Gent. Neerschelde. Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug te Gent. N° 3418
3418
 
Gemeente Nazareth
Drapstraat, 9810 Nazareth. Inrichting parkbegraafplaats - Inrichting 2e fase: grondwerken, verhardingswerken, drainerings- en rioleringswerken, grafkelders en urnenkelders... N° 3422
3422
 
OCMW BRUGGE
Renovatie en restauratie van zes woningen. Zwarteleertouwersstraat 68-78. N° 3425
3425
 
OCMW BRUGGE
Renovatie en restauratie van vijf woningen. Ezelstraat 97-105. N° 3426
3426