Bulletin des adjudications N° 45 du mardi 4 mars 2008

Adjudication publique

RW-MET D.433 Direction de l'Intégration Paysagère et du Patrimoine
Entretien annuel des abords du Cabinet ministériel et du Centre d'Archivage régional . N° 2892
2892
 
MRMP-S/AM
Marché pluriannuel (2008-2011) pour la livraison de décapant. N° 2939
2939
 
MRMP-S/AC (MRMP-S/AC), Evere
Système HPLC. N° 2944
2944
 
INFRABEL SA
Travaux de signalisation. N° 2920
2920
 
Cel Publicatie Overheidsopdrachten
Fourniture d'énergie électrique pour les bâtiments et installations des SPF et d'autres institutions fédérales, en Région de Bruxelles-Capitale. N° 2937
2937
 
SPAQUE
Réhabilitation du SAED de Bois Saint Jean - Station d'épuration en vue de traiter les suintements basiques s'écoulant en contrebas du site. N° 2917
2917
 
CHR de la Citadelle
Fourniture d'électricité. N° 2926
2926
 
Société momentanée IPAL-CHP
Le marché visé par le présent Cahier Spécial des Charges concerne deux institutions de santé, représentant actuellement vingt-cinq points d'accès, soit une consommation annuelle totale d'environ dix-sept millions kWh, sur base des données de facturatio... N° 2927
2927
 
ASBL Les Ecuries de la Ferme du Gros Chêne asbl, Flémalle
Adjudication publique pour la construction d'un manège couvert et d'écuries. N° 2906
2906
 
Commune de Bütgenbach
L'entreprise a pour objet les travaux d'entretien et réparation des revêtements hydrocarbonés des chaussées. N° 2909
2909
 
Commune de Somme-Leuze
08-3-008C004 - Extension de l'entrepôt communal. N° 2911
2911
 
CPAS de Charleroi
Reconditionnement, aménagement et extension de la maison de repos et de soins Au R'cwé du Vî Clotchi, sise rue de Gilly n°237 à 6010 Couillet. N° 2874
2874
 
Asbl enseignement diocésain Saint-Gabriel
Rénovation du "Château". N° 2941
2941
 
V.V.M. De Lijn
SW 244/2008 - Oplassen en herprofileren van spoorstaven te Antwerpen. N° 2902
2902
 
VLAAMSE GEMEENSCHAP
AFM/DABS/GD/SR/2008-09. N° 2918
2918
 
VVM De Lijn, Mechelen
Bouwen tractiestation Herentalsebaan Deurne. N° 2921
2921
 
Gemeente Grimbergen
08-3-006I001 - Aanleg drainering 3e voetbalveld Sportcentrum Ter Wilgen. N° 2862
2862
 
Stad Antwerpen
PO/CAL/2008/8036 Afsluiten van een raamcontract voor het leveren en plaatsen van afsluitingen. N° 2860
2860
 
STAD LANDEN
Het aangaan van leningen ter financiering van buitengewone uitgaven van het stadsbestuur Landen en de politiezone LAN en de bij de lening horende administratieve diensten. N° 50324
50324
 
Stad Hasselt
Onderhoud en hervulling van brandblusapparaten van 2008 tot en met 2012. N° 2873
2873
 
UNIVERSITEIT HASSELT
Diverse werken. N° 2910
2910
 
STAD GENK
Ontwikkeling mijnterrein Waterschei (infrastructuur). N° 2925
2925
 
Ter Engelen vzw, Maaseik
Uitbreiding van een tehuis voor 10 mindervalide bewoners Perceel 1: ruwbouw - afwerking. N° 2867
2867
 
STAD SINT-TRUIDEN
Wegen- en rioleringswerken op de Heide te Kortenbos/Sint-Truiden en Opcosenstraat te Nieuwerkerken. N° 2890
2890
 
STAD BORGLOON
Herinrichting Evenementsplein. N° 2914
2914
 
IVBO - Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking, Brugge
Transporteren groenafval en ter beschikking stellen van containers. N° 2908
2908
 
Gezondheidszorg "Bermhertigheid Jesu", Brugge
PROJECT 5: NIEUWBOUW OUDERENPSYCHIATRIE 30T, 10Td Projectfase 3.1. AFWERKING. N° 2898
2898
 
C.V.B.A. VIVENDO
Huisvestingsproject Kammakerstraat. N° 2934
2934
 
HOGESCHOOL GENT
Openbare aanbesteding, Campus Mercator, gebouw G (Henleykaai) inrichten van een receptiebalie. N° 2861
2861
 
HOGESCHOOL GENT
08-3-0065002 - Deel 1: Plaatsen van een nieuwe koelaggregaat auditorium - Deel 2: Plaatsen van een nieuwe drukverhogingsgroep - Deel 3: plaatsen van nieuwe warmwaterboilers. N° 2896
2896
 
Parkeerbedrijf stad Gent
Het plaatsen van verkeerspalen met bijbehorende signalisatie voor de afbakening van de zones voor betalend parkeren, blauwe zone en voorbehouden bewonersparkeerplaatsen. N° 50315
50315
 
Gemeente Brakel
Zwembad 'Poseidon' te Brakel. N° 2919
2919
 
STAD DEINZE
Vernieuwen voetpaden en aanleggen fietspad in gedeelte Oostkouterlaan. N° 2876
2876
 
STAD DEINZE
Aanleggen verbindingsweg tussen Koestraat en Europalaan. N° 2877
2877
 
Gemeente Lovendegem
Heraanleg Binnenslag nrs. 40-48 en Verbindingsweg nrs. 64-84 te Lovendegem Rijweggedeelte, voetpad, inrichting zijstrook. N° 2891
2891
 

Appel aux candidats

SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU TRANSPORT
Fourniture d'électricité au Groupe TEC . N° 2868
2868
 
S¬N¬C¬B¬Holding
Logiciel pour web filtering. N° 50317
50317
 
Société nationale des Chemins de fer belges
L'entretien du matériel, la S¬N¬C¬B¬ devra introduire un système d'enregistrement de temps, via le SAP-module CATS (Cross Application Time Sheet). N° 50322
50322
 
Commune de Schaerbeek , Bruxelles
Le marché de service a pour objet une mission de pilotage d'une opération de partenariat public/privé . N° 2923
2923
 
Commune de Herstal
Bureau d'études. Voirie. Travaux de raccordements particuliers au réseau d'égout public. N° 2899
2899
 
Ville de Hervé
Restauration des orgues de l'Eglise de Charneux. N° 2865
2865
 
Société publique de Gestion de l'Eau
Centrale de marché pour l'attribution de l'assurance Tous Risques dommages matériels dans le secteur de l'eau en Région wallonne en particulier pour les stations d'épuration. N° 2929
2929
 
INTERCOMMUNALE IDEA MONS-BORINAGE-CENTRE
Commune d'Ecaussinnes - Construction d'un immeuble à usage mixte - Habitation et station de relèvement d'eaux usées rue des Places - Dossier IDEA : C.S.C. N°AC 41/1. N° 2907
2907
 
Aquafin nv, Aartselaar
Levering Desktop Management Tool en implementatie. N° 2942
2942
 
Jobpunt Vlaanderen, Heverlee
Diverse selectietesten en assessmentoefeningen. N° 2924
2924
 
Ter Engelen vzw, Maaseik
Uitbreiding van een tehuis voor 10 mindervalide bewoners Perceel 6: Elektriciteit. N° 2887
2887
 
dienst werken en leveringen
08-3-003T001 - aanstellen geneeskundig controleorgaan. N° 2912
2912
 
Stedelijk Ziekenhuis, Roeselare
LEVEREN EN BEDRIJFSKLAAR OPSTELLEN VAN EEN NMR TOESTEL OP DE DIENST RADIOLOGIE. N° 2916
2916
 

Appel d'offres général

Infrabel, direction
Assainissement de voie, pose de système de drainage et travaux divers. N° 50321
50321
 
Bibliothèque Royale Albert ler, Bruxelles
Fourniture de catalogues convertis. N° 2894
2894
 
Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Bruxelles
Appel d'offre général pour la sélection d'une agence de voyage pour le compte de l'AFCN. N° 2938
2938
 
Masse d'habillement de la Douane
Fourniture de chemises pour le personnel masculin de la douane belge. N° 2940
2940
 
Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE)
RECHERCHE ET ANALYSE COMPARATIVE DE MODALITES DE COLLECTE DES DECHETS DANGEREUX DES PETITS PRODUCTEURS. N° 2903
2903
 
BGE departement BITC ASBL
Appel d'offres Patinoire Plaisirs d'Hiver. N° 2883
2883
 
Régie Communale autonome
Nettoyage du Centre Aquatique. N° 2922
2922
 
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
Construction d'un bâtiment destiné à abriter les activités sportives des étudiants de l'Institut des Sciences de la Motricité (ISM). N° 2897
2897
 
Ville de Hervé
Désignation d'un auteur de projet. N° 2871
2871
 
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur
Rénovation du 3ème étage du bâtiment Devillers. N° 2928
2928
 
VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
FOURNITURE d'un GROUPE ELECTROGENE. N° 2882
2882
 
VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
FOURNITURE,INSTALLATION et MISE EN FONCTIONNEMENT D'UN LAVE-LINGE et D'UN SECHOIR. N° 2915
2915
 
VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
FOURNITURE DE VEHICULES PAR VOIE DE LEASING FINANCIER POUR LA POLICE LOCALE DE CHARLEROI. N° 2930
2930
 
Association Intercommunale pour le Développement économique durable de la province de Luxembourg
Commune de Libin - LITRA Euro Space Center : construction d'un centre d'entreprise. N° 2931
2931
 
Coopération Technique Belge
RDC400- Marché de fourniture de conduites et de pièces spéciales en PVC - RD CONGO. N° 2936
2936
 
UZ BRUSSEL
UZBRUSSEL/TD/2008/2. N° 2885
2885
 
UZ BRUSSEL
UZBRUSSEL/TD/2008/3. N° 2904
2904
 
UZ BRUSSEL
UZBRUSSEL/TD/2008/4. N° 2905
2905
 
Gemeente Grimbergen
08-3-006I002 - Bouw nieuw zwembad : Lot 5 : meubilering & uitrusting taverne. N° 2863
2863
 
Stad Antwerpen
PO/CAL/2008/8065 Vervaardigen en leveren van plooistoelen en aangepaste transportwagentjes. N° 2872
2872
 
Stad Antwerpen
PO/CAL/2008/8007 Raamcontract handdoek- en zeepsystemen. N° 2880
2880
 
Gemeente Hulshout
Hulshout: renovatie van een atletiekpiste en voetbalveld. N° 2870
2870
 
Technische Dienst - Openbare Werken
08-3-002S002 - Leveren van een personenwagen: gemeentehuis. N° 2866
2866
 
VITO nv, Mol
08-3-004G008 - VITO-DRANKEN. N° 2900
2900
 
OCMW LOKEREN
08-3-000A003 - brood en gebak. N° 2889
2889
 
Onderzoekscomité
Studie gezondheidsimpact van het gebruik van secundaire granulaten in de productie-, constructie- en gebruiksfase. N° 2913
2913
 
Ter Engelen vzw, Maaseik
Uitbreiding van een tehuis voor 10 mindervalide bewoners Perceel 5: Verwarming, verluchting, sanitair. N° 2886
2886
 
HOGESCHOOL GENT
08-3-0065001 - Leveren van motorbrandstof voor dienstvoertuigen van de Hogeschool Gent en de Universiteit Gent. N° 2893
2893
 
OCMW LOKEREN
08-3-000A004 - aankoop drukwerken ten behoeve van de instellingen van OCMW Lokeren en AZ Lokeren over de periode van 01/07/2008 tot 30/06/10. N° 2901
2901
 

Erratum - Rectification

Commune d'Ixelles
Approvisionnement du stock de l'Economat en fournitures de bureau destinées à l'Administration et aux Etablissements d'enseignement communal pour une durée d'un an. N° 2869
2869
 
C.H.U Tivoli
Equipements médical, hospitalier, mobilier et signalétique du nouveau service de radiothérapie implanté au niveau 1 de l'aile B de l'hôpital . N° 2932
2932
 
C.H.U Tivoli
Equipements médical, hospitalier, mobilier et signalétique du nouveau service de radiothérapie implanté au niveau 1 de l'aile B de l'hôpital . N° 2933
2933
 
Vlaamse overheid, Agentschap Infrastructuur, Wegen en Verkeer Antwerpen , Antwerpen
Doel van de aanneming is het opruimen van gronden die zijn vrijgekomen bij het in een verder verleden uitgevoerde aflagingen van bermen in het district Ruisbroek en Grobbendonk. N° 2881
2881
 
V.V.M. - De Lijn Antwerpen
Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Vervangen V en NA 103 Ploegstraat - Provinciestraat te Antwerpen. N° 2895
2895
 
Stad Antwerpen
Raamcontract voor het leveren van materialen voor sanitaire installaties. N° 2888
2888
 
GEMEENTE KASTERLEE
Opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan. N° 2875
2875
 
Emmaüs vzw, Mechelen
AZ Malle (Project 1 Blok A) Uitbreiding ziekenhuis met nieuwe vleugel lot ruwbouw. N° 2884
2884
 
STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Bouw zaal te Zichem, omgevingswerken en afbraak bestaand gebouw. N° 2878
2878
 
STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Bouw zaal te Keiberg en afbraak bestaand gebouw. N° 2879
2879
 
Gemeente Alveringem
De opdracht behelst het optreden als ontwerper voor de studie voor realisatie van een aantal door Aquafin vooropgestelde afkoppelingen van oppervlaktewater op het rioleringsnet met inbegrip van de veiligheidscoördinatie, ontwerp en verwezenlijking in d... N° 2859
2859
 
OCMW HOOGLEDE
Verbouwen resterend gedeelte voormalig rusthuis 't Hoge. N° 2857
2857
 
HOGESCHOOL GENT
Algemene offerteaanvraag tot het leveren en plaatsen van opklapbare auditoriumstoelen en - tafels, Campus Schoonmeersen, gebouw C, Voskenslaan 270 te 9000 Gent. N° 2858
2858
 
GEMEENTE NEVELE
Kleine werken en buitengewone onderhoudswerken aan gemeentewegen periode 1 juni 2008 - 31 december 2012. N° 2945
2945
 
GEMEENTE NEVELE
Aanbrengen wegmarkeringen op gemeentewegen dienstjaren 2008-2012. N° 2946
2946
 

Attribution

-
Système informatique complet comprenant une base de données centrale reprenant des questions d'examens et d'autres renseignements de type administratifs. N° 50316
50316
 
Smals
Partie 1 : cours de langue : Lot 1 : cours de langue de groupe français et néerlandais. Lot 2 : cours de langue particulier français et néerlandais. Partie 2 : cours informatiques : Lot 3 : OO développement Java. Lot 4 : Unix. Lot 5 : SAS. Lot 6... N° 50318
50318
 
Smals
marché vise des accords-cadres pour des services de formation. N° 50319
50319
 
Smals
Partie 1 : cours de langue : Lot 1 : cours de langue de groupe français et néerlandais. Lot 2 : cours de langue particulier français et néerlandais. Partie 2 : cours informatiques : Lot 3 : OO développement Java. Lot 4 : Unix. Lot 5 : SAS. Lot 6... N° 50320
50320
 
Stad Halen
08-3-002W001 - HET AANGAAN VAN LENINGEN TOT FINANCIERING VAN DE IN DE BEGROTING VOORZIENEN KREDIETEN. N° 2864
2864
 
OCMW Zedelgem
De te leveren diensten betreffen het verstrekken van leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven. N° 2935
2935
 

Avis indicatif

MRMP-C/A Direction
Composants électriques. N° 2943
2943
 
LOTERIE NATIONALE SA DE DROIT PUBLIC
Location véhicules. N° 50323
50323