Bulletin des adjudications N° 161 du vendredi 15 septembre 2006

Adjudication publique

Service public fédéral Mobilité et Transport
Parc du Cinquantenaire - phase 5 - Restauration des balustrades - tour beyaert et exedres. N° 12193
12193
 
Service public fédéral Mobilité et Transport
Contrat de Quartier Maritime Commune de Molenbeek-Saint-Jean. Le boulevard du Jubilé sera totalement renouvelé.. N° 12195
12195
 
CELLULE PUBLICATION MARCHES PUB. (CELMARCHPUB), Saint-Gilles
MONS Palais de Justice Mise en conformité de l'ascenseur n°25/0100-028/002 : toutes les échéances (A.R. du 09.03.2003). N° 12196
12196
 
Service public fédéral Mobilité et Transport
Reconstruction du pont du Crabbegat dans le Parc de Wolvendael a Uccle. N° 12197
12197
 
Forces Armées. Groupe. de Travaux d'infrastructure
BUTGENBACH - Camp d'ELSENBORN - Rénovations intérieures des blocs N (marché pluriannuel a trois tranches). N° 12198
12198
 
RW-M.E.T. D.132 , Arlon
Travaux de sécurisation entre les PK 174,900 et 175,800. Elargissement du côté droit + mise en place bordure en béton type New-Jersey et éclairage a l'axe de la N4. N° 12199
12199
 
RW-M.E.T. D.132 , Arlon
Les travaux comportent notamment : 1)la démolition par fraisage et le sciage de revetements hydrocarbonés; 2)la démolition de filet d'eau, de fondation d'éléments linéaires, d'avaloirs; 3)des terrassements en déblai et remblai; N° 12200
12200
 
VILLE DE CHARLEROI (NÉANT)
Démontage de voies, terrassements, pose de voies et appareils de voie, renouvellement de rails, traverses, ballast et appareils de voie, réalisation d'un nouveau quai N° 12264
12264
 
SRWT
Le rabotage du revetement hydrocarboné. La démolition des revetements de trottoir. La démolition de revetement de voirie. Démolition d'avaloirs. N° 12265
12265
 
Le confort Mosan sc, Oupeye
Marché de travaux pour la rénovation lourde de 56 logements dans le cadre du Programme exceptionnel d'Investissement de la Région wallonne. N° 12182
12182
 
Commune de Waterloo
Aménagement de l'avenue des Sorbiers. N° 12201
12201
 
Commune de Herstal
Construction de 18 caveaux, d'une dalle en béton armé, aménagement d'un emplacement pour columbariums et pose de 24 cellules. N° 12204
12204
 
Ville de Seraing
Renouvellement du recouvrement bitumineux de toitures plates, pose d'une isolation thermique et remplacement de coupoles. N° 12206
12206
 
Commune de Walcourt
Laneffe & Somzée - Egouttage. N° 12207
12207
 
Commune de Walcourt
Gourdinne - Amélioration de la rue de Coumagne. N° 12208
12208
 
Idea de Mons-Borinage-Centre
Commune de Jurbise, rue Brun Culot, construction d'un égouttage prioritaire en chaussée et reconstruction de la chaussée au droit de la tranchée. N° 12210
12210
 
AIDE Intercommunale, Liège
Rénovation (nettoyage, traitement hydrofuge, traitement anti-graffiti) des façades en briques jaunes vernissées de la station de pompage n°1 de Vivegnis. Traitement des fissures. Rénovation des encadrements de portes et de fenêtres en silex lavé. N° 12228
12228
 
Ville de Liège
Aménagement du Centre intégré 101. N° 12255
12255
 
Idea de Mons-Borinage-Centre
Ville de La Louviere. Assainissement bis. Station de pompage de la place Caffet. Remplacement du dégrilleur automatique et placement de deux pompes. N° 12266
12266
 
Commune de Sombreffe
Travaux d'entretien de la voirie en 2005 N° 12270
12270
 
Centre Hospitalier universitaire de Charleroi ISPPC
Réalisation d'un nouveau bâtiment en extension du centre existant et transformation d'une partie des bâtiments existants en vue de la réalisation d'un nouveau Centre de Revalidation Fonctionnelle. N° 12280
12280
 
Intercommunale hospitalière Famenne-Ardenne-Condroz IFAC, Marche-en-Fammene
Travaux d'extension de l'Hôpital Princesse Paola à Marche-en-Famenne, phase 1. Lot 1 : Entreprise générale (cost & fee). N° 12281
12281
 
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen , Brussel
Aanleg publieke ruimte. N° 12178
12178
 
Vl. Gemeensch. - Adm wegen en verkeer.
R4 te Gent. Inrichtingsplan Assels. Natuurcompensatie eiland " Muynck Hammen ". N° 12224
12224
 
Agentschap voor Natuur en Bos , Sint-Andries
LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN NIEUW BRUGDEK OVER DE SCHEEBEEK TE AVELGEM OP BESTAAANDE FUNDERINGSCONSOLES TE WAARMAARDE. N° 12236
12236
 
Maritieme Toegang, Antwerpen
Haven van Oostende. Zwaaicirkel, aanpassing noord-oost sector. N° 12237
12237
 
Maritieme Toegang, Antwerpen
Haven van Oostende. Schilderen van brug aan het benedenhoofd van de Doksluis. N° 12239
12239
 
Maritieme Toegang, Antwerpen
Grafische en Technische Ondersteuning & Inspecties Infrastructuur. N° 12240
12240
 
Vl. Gemeensch. - Adm wegen en verkeer.
N2 - Leuven - Kessel-Lo - Aanleg van een busbaan richting Leuven tussen de Wolvendreef en de Borstelstraat. N° 12241
12241
 
STAD GENT
Keuren van technische installaties en toestellen. N° 12186
12186
 
Stad Gent
Pastorie H. Simon en Judas, Klokstraat 25, te Gent (Gentbrugge), saneren van de buitengevels en het buitenschrijnwerk. N° 12187
12187
 
STAD GENT
Onderhoud van de liftinstallaties. N° 12188
12188
 
H. Kruisverheffing , Oekene
Verbouwen van de oude pastoriewoning, gelegen naast de kerk. Omvat gedeeltelijke afbraak achterbouw en herbouwen van gelijkvloers nivo achteraan het bestaande gebouw. Herkonditioneren van het hoofdgebouw. N° 12231
12231
 
STAD AALST
Ruimen van rioolkolken op het grondgebied van Aalst. N° 12232
12232
 
STAD AALST
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Immerzeeldreef te Aalst. N° 12234
12234
 
STAD AALST
Ontmoetingshuis " De Brug ", Hertshage 11 te Aalst. Schoonmaken van het gebouw (dagelijks en periodiek). N° 12235
12235
 
Igean
Rooien bestaande hagen Opbreken bestaande verhardingen Inbuizen en herprofileren grachten Aanleggen funderingen Aanleggen ter plaatse gestorte straatgoot-trottoirband Plaatsen prefab trottoirbanden N° 12242
12242
 
GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER
Renovatie pastorij : bouwwerken en technieken en afwerking. N° 12243
12243
 
OCMW MALDEGEM
Ruwbouw en afwerking 35 serviceflats N° 12245
12245
 
Bouwmaatschappij Noorderkempen, Merksplas
Slopen van 4 bejaardenwoningen, bouwen van 8 bejaardenwoningen (ruwbouw, volledige afwerking en omgevingswerken). N° 12250
12250
 
Gemeente Bonheiden
Het opbreken van de bestaande voetpaden, boordstenen en goten en de heraanleg van de verharding met bijhorende fundering. N° 12251
12251
 
STAD LEUVEN
Reinigen van riolen en dergelijke op het grondgebied van de stad Leuven. N° 12252
12252
 
STAD LEUVEN
Overeenkomst voor de visuele inspectie van nieuwe en / of bestaande riolen en afwateringssystemen. N° 12253
12253
 
OCMW Sint-Truiden
Levering van vers vlees en vleeswaren N° 12254
12254
 
STAD DEINZE
Wegen- en rioleringswerken Heerdweg (deel) en Spoelstraat. N° 12260
12260
 
Waterwegen en Zeekanaal, Willebroek
Zeekanaal Brussel-Schelde, linkeroever te Vilvoorde. Vernieuwen van de oeverconstructie en wegeniswerken. Studie van de stabiliteit van de nieuw te bouwen waterbouwkundige constructies; Waterbouwkundige werken; Wegeniswerken N° 12261
12261
 
STAD BILZEN
Bilzen - onderhoud en buitengewone herstelling gemeentewegen (Kleehofkens ea.) N° 12262
12262
 
STAD RONSE
Omgevingsaanleg rond de sporthal te Ronse. N° 12263
12263
 
Veneco2, Gent
Nieuwbouw van een woonblok van 11 wooneenheden, waarvan 7 appartementen, 3 duplexen en 1 triplex. Totale oppervlakte binnenruimte +/- 1170 m2. N° 12271
12271
 
STAD DEINZE
Heraanbesteding Bouwen van een peuter- en kleuterbad in het zwembad Palaestra te Deinze : Lot 1 : architectuur /stabiliteit / waterbehandeling N° 12272
12272
 
STAD LEUVEN
Renoveren muur en verhogen van de afsluiting kruidtuin, Heilige Geeststraat te Leuven. N° 12274
12274
 

Appel aux candidats

SNCB Bruxelles
Deux convertisseurs statiques de puissance actuels par un seul ainsi que les batteries. N° 12175
12175
 
Service public fédéral Mobilité et Transport
Restauration du monument au congo (statue) dans le parc du Cinquantenaire. N° 12192
12192
 
IMMI ASBL, Anderlecht
Construction d'un bâtiment scolaire rez+2 de 1500 m2 : ossature béton; enveloppe extérieure légere; équipements divers; démolition; réfection des abords. N° 12249
12249
 
Institut médico-pédagogique La Cité joyeuse, Bruxelles
Rénovation de la chaufferie avec passage du mazout au gaz et adaptation de la distribution hydraulique. N° 12279
12279
 
CV Huisvesting-Antwerpen
Het ontwerpen en het opvolgen van de werkzaambeden in verband met het te realiseren project behelzende de vervangingsbouw van 141 appartementen gelegen te 2030 Antwerpen N° 12180
12180
 
Dexia banque sa, Bruxelles
L 926 - Gemeentebestuur Berlaar : Uitbreiding schoolaccommodatie met Nieuwbouw N° 12273
12273
 

Appel d'offres général

SPF Intérieur, Bruxelles
Renouvellement de l'infrastructure Office des Etrangers pour le projet BEL VIS. N° 12176
12176
 
SPF Finances
Achat de licences Microsoft utilisateurs et serveurs. N° 12177
12177
 
Ministere communauté fr.Bxlles
Nettoyage d'implantations administratives et de cabinets ministériels dépendant de la Communauté française. N° 12179
12179
 
SPF Finances, Bruxelles
Acquisition de motos équipées police et de motos de formation. N° 12194
12194
 
Office national de l'Emploi
La cuisine du bureau du chômage sera entierement réaménagée N° 12267
12267
 
Office national de l'Emploi
Entretien journalier des locaux et nettoyage des vitres du bureau du chômage de Vilvorde. N° 12277
12277
 
Ville de Seraing
Acquisition d'une nacelle téléscopique. N° 12205
12205
 
Commune de Trois-Ponts
Centre culturel, aménagement d'une cuisine. N° 12229
12229
 
PROVINCE DU HAINAUT
Fourniture de mobilier pour le Service d'Accueil de Jour pour Adultes (SAJA) a l'Ecole-Clinique a Montignies-sur-Sambre. N° 12230
12230
 
PROVINCE DU HAINAUT
Fourniture de mobilier pour les pavillons B et E de la Cité de l'Enfance a l'Institut Médico-Pédagogique a Marcinelle. N° 12244
12244
 
Commune d'Anderlues
Aménagement d'un bâtiment communal en petite infrastructure sociale de quartier (Lot 2) parachevements. N° 12256
12256
 
Ville de Fleurus
Achat d'un tracteur avec bras faucheur N° 12257
12257
 
PROVINCE DU HAINAUT
Fourniture équipement mobilier classes, bureaux et bibliotheque. N° 12258
12258
 
PROVINCE DU HAINAUT
Equipement mobilier des laboratoires de physique et chimie.a l'Ecole du Futur a Soignies. N° 12259
12259
 
BEP Expansion économique, Namur
Achat d'électricité auto produite et achat de certificats verts produits par le pouvoir adjudicateur. N° 12269
12269
 
Maritieme Toegang, Antwerpen
Haven van Zeebrugge. Visartsluis. Constructie werkkamer en vernieuwen looprails. N° 12238
12238
 
Digipolis, Antwerpen
Het leveren van gsm's en toebehoren op afroep d.m.v. individuele inkooporders en gespreid volgens behoefte, van gsm's en toebehoren, op basis van een maandelijkse geactualiseerde prijslijst. N° 12181
12181
 
STAD GENT
Leveren van een landbouwtractor, kipkar en kleine pakkenpers voor de groendienst (drie percelen). N° 12183
12183
 
Stad Gent
Leveren van twee vrachtwagens met containerafzetsysteem voor de groendienst. N° 12184
12184
 
STAD GENT
Leveren van een vrachtwagen met containerafzetsysteem voor de dienst wegen, bruggen en waterlopen. N° 12185
12185
 
STAD GENT
Leveren van vier vrachtwagens met kipbak en hydraulische kraan voor de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. N° 12189
12189
 
Stad Gent
Leveren van vier autobussen voor leerlingenvervoer (drie percelen). N° 12190
12190
 
Stad Gent
Leveren van een vrachtwagen met vaste laadbak voor de dienst feestelijkheden. N° 12191
12191
 
Katholieke Universiteit Leuven
Fotografiewerk aan de K.U.Leuven : het maken en leveren van foto's op bestelling, uitvoeren van prepress-bewerkingen op eigen en ander fotomateriaal.. N° 12202
12202
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : deegwaren bereid N° 12211
12211
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : vleesbereidingen. N° 12214
12214
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : gevogeltebereidingen. N° 12215
12215
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : verse groenten bewerkt. N° 12218
12218
 
Ghent University
Beleg broodjes 2007 N° 12219
12219
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : soepcomponenten. N° 12220
12220
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : vegetarische componenten. N° 12221
12221
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : viscomponenten. N° 12222
12222
 
Blairon nv, Turnhout
Het ter beschikking stellen van recipiënten voor het selectief inzamelen van afvalstoffen en het verwijderen en verwerken ervan. N° 12227
12227
 
STAD AALST
Opmaak van 2 gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen " Sint-Kamielstraat " en " Heuvelpark ". N° 12233
12233
 
GEMEENTE BEVEREN
Aankoop van een schuimautopomp voor de brandweer. N° 12246
12246
 
GEMEENTE BEVEREN
Aankoop, installatie en indienststelling van een bemande automatisch werkende snelheidsradar met toebehoren. N° 12247
12247
 
GEMEENTE BEVEREN
Aankoop van een zware autopomp voor de brandweer (voorpost Kieldrecht). N° 12248
12248
 
STAD TONGEREN
Levering van een straatveegmachine. N° 12275
12275
 
Stad Tongeren
De aankoop van brandstof voor voertuigen door middel van een tankkaartensysteem : N° 12276
12276
 

Erratum - Rectification

AIVE Intercommunale, Arlon
Construction d'une station d'épuration biologique de 450 EH à Fronville. N° 12209
12209
 
IMMI ASBL, Anderlecht
Construction d'un bâtiment scolaire rez + 2 de 1 500 m2 : ossature béton; enveloppe extérieure légère; équipements divers; démolition; réfection des abords. N° 12226
12226
 
W & Z nv, Gent
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Bouwen van een aanmeersteiger op de LO te Veurne. N° 12223
12223
 

Inconnu - Voir Publication

Maritieme Toegang, Antwerpen
Haven van Oostende. Bouwen van een kaaimuur ter hoogte van de hoek Havengeul-Visserijdoksluis N° 12225
12225
 
Vlaamse overheid , Gent
Leveringen en werken voor het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van mechanische en oleohydraulische uitrustingen van kunstwerken langs de waterwegen en van sommige installaties langs de wegen. N° 12278
12278
 
Ghent University
Gegaarde vleescomponenten 2007 N° 12212
12212
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : groentencomponenten bereid. N° 12213
12213
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : gevogeltecomponenten. N° 12216
12216
 
Ghent University
Levering van voedingscomponenten : groentencomponenten diepvries. N° 12217
12217
 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Ophalen,vervoer en verwerken van afval ten behoeve van het provinciehuis Vlaams-Brabant. N° 12268
12268