Mrmp-c/a - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Cis - Onderse

Het preventieve, correctieve en evolutieve onderhoud ten voordele van de Defense Classified Networks van Defensie bestaande uit de levering van ICT-materiaal en ICT-diensten, incl. consultancy voor de levensduur van het netwerk.

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Uittreksel uit de officiële tekst. Gelieve de volledige officiële tekst in bijlage te raadplegen.
AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST
MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving
Eversestraat, 1, BE-1140 Evere
Contact: Wackenier Daisy
Tel: +32 27014140 E-mail: daisy.wackenier@mil.be
Internet adres(sen):
http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
AFDELING II. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1. BESCHRIJVING
II.1.1. Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
het preventieve, correctieve en evolutieve onderhoud ten voordele van de Defense Classified Networks van Defensie bestaande uit de levering van ICT-materiaal en ICT-diensten, incl. consultancy voor de levensduur van het netwerk.
II.1.2. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Dit onderhoudscontract behelst het preventieve, correctieve en evolutieve onderhoud ten voordele van de Defense Classified Networks bestaande uit de levering van ICT-materiaal en ICT-diensten, incl. consultancy de levensduur van het netwerk.
Het te voorziene contract zal toelaten om:
 Materiaal en software te leveren; inclusief uitbreiding van de inventaris indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht
 Herstellingen en/of standaardomwisselingen van gehelen en/of gedeelten uit te voeren
 Opleidingen voor specifieke hardware/software te organiseren
 Studies te realiseren
 Consultancy services te leveren
 Technische support te leveren
 Aanverwante dienstprestaties, tegen terugbetaling, te leveren
AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.4. OVERIGE NADERE INLICHTINGEN:
zip-file met de aanvraag tot deelneming; voorwaarden:
RSZ, BTW, vrij van misdrijf, veiligheidscertificaat BELGIAN SECRET, CISCO PREMIER, MICROST GOLD
VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 12/06/2018