Binhôme

Werk om de elektrische installaties van de woningen (privégedeelten) van de erfgoedgebouwen van BinHôme Cvba in vereenstemming te brengen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: BinHôme
Postadres: Emile Clausstraat 63,BE-1180 Ukkel
Contactpersoon: Mr Serge Roelandt (info@binhome.brussels)
Tel: +32 492250155
E-mail: serge.roelandt@binhome.brussels
Internetadres(sen): https://www.binhome.brussels/ https://eten.publicprocurement.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werk om de elektrische installaties van de woningen (privégedeelten) van de erfgoedgebouwen van BinHôme Cvba in vereenstemming te brengen 
Referentienummer: BinHôme-2400/2018/02/01-RGIE -F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45310000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Werken om de elektrische installaties van de woningen (privégedeelten) van de erfgoedgebouwen van BinHôme Cvba in de gemeenten Elsene en Ukkel in overeenstemming te brengen. Door een duurzame en ecologische visie te integreren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Nadere inlichtingen
In plaats van:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, zal de inschrijver het verplichte bezoek ter plaatse bijwonen dat zal plaatsvinden op. 14/11/2019 tussen 9:00 en 16:00 uur voor perceel 1 en de. 19/11/2019 tussen 9:00 en 16:00 uur voor perceel 2. Bieders worden uitgenodigd om de organiserende autoriteit per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid bij het verplichte bezoek (Contact: Cfr I.1.). Het verplichte bezoek voor perceel nr. 1 begint Ambachtsliedenstraat 7 te 1050 Elsene. 1.1. BOUWPLAATS 002 ARTISANS . Plaats : Ambachtsliedenstraat 7-37 te 1050 Elsene . 1.2. BOUWPLAATS 011 TILLEULS . Plaats : Bosvoordsesteenweg 46 te 1050 Elsene . 1.3. BOUWPLAATS 013 CHÂTEAU . Plaats : Visvijverstraat 26-26A-26B te 1050 Elsene . 1.4. BOUWPLAATS 015 DEUX PONTS . Plaats : Tweebruggenstraat 20-22 te 1050 Elsene . 1.5. BOUWPLAATS 016 VOLTA I . Plaats : Voltastraat 2-6 te 1050 Elsene . 1.6. BOUWPLAATS 017 AULNE . Plaats : Marguerite Yourcenarlaan 6-12 & Adolphe Mathieustraat 19-21 & Juliette Wytsmanstraat 2-4 te 1050 Elsene . 1.7. BOUWPLAATS 018 VOLTA II . Plaats : Boondaalsesteenwegl 484-486 te 1050 Elsene . 1.8. BOUWPLAATS 019 AKAROVA . Plaats : Bosvoordsesteenweg 17-31 & Akarova Straat1-17 te 1050 Elsene . 1.9. BOUWPLAATS 020 ARTISANS III . Plaats : Ambachtsliedenstraat 3-4-39 & Tweebruggenstraat 24-26 te 1050 Elsene . 1.10. BOUWPLAATS 103 ST JOB 1939 . Plaats : Sint-Jobsesteenweg 1-18 te 1180 Ukkel . 1.11. BOUWPLAATS 110 PUYSSELAER 1953 . Plaats : Pierre de Puysselaerstraat 1-6 te 1180 Ukkel . 1.12. BOUWPLAATS 115 TILLEULS 1962 . Plaats : Meelbessenlaan 1-73 & Sophoraslaan 1-45 te 1180 Ukkel . 1.13. BOUWPLAATS 121 MERLO I 1980 . Plaats : Neerstalsesteenweg 390, 392 te 1180 Ukkel . 1.14. BOUWPLAATS 122 MERLO II 1983 . Plaats : Neerstalsesteenweg 388 te 1180 Ukkel. Het verplichte bezoek voor perceel nr. 2 begint Pleisterstraat 1 te 1050 Elsene. 2.1. BOUWPLAATS 008 RELAIS II. Plaats : Pleisterstraat 1-7 & Boondaalsesteenweg 510-516 te 1050 Elsene. 2.2. BOUWPLAATS 009 DONS II . Plaats : François Donsstraat 9-17 te 1050 Elsene. 2.3. BOUWPLAATS 012 MELEZE. Plaats : Louis Ernottestraat 61-63 te 1050 Elsene. 2.4. BOUWPLAATS 014 GROUPE FLAGEY . Plaats : Malibranstraat 1 & Plaats Flagey 29-33 & Zwanenstraat 2-8 te 1050 Elsene. 2.5. BOUWPLAATS 102 HOMBORCH 1930. Plaats : Homborch Tuin Stad 9-105 & Jean Ballegeerstraat 8-38 & Kriekenputstraat 42-56 te 1180 Ukkel. 2.6. BOUWPLAATS 111 HOMBORCH 1950. Plaats : Jean Ballegeerstraat 2-44, Kriekenputstraat 30-68 te 1180 Ukkel. 2.7. BOUWPLAATS 112 HOMBORCH 1954. Plaats : Kriekenputstraat 21-67 & Canteclaervoorplein 11-12 & Homborchveldlaan 33-59 te 1180 Ukkel. 2.8. BOUWPLAATS 113 HOMBORCH 1955. Plaats : Jean Ballegeerstraat 1-63 te 1180 Ukkel. 2.9. BOUWPLAATS 114 HOMBORCH 1959. Plaats : Homborchveldlaan 65-138 & Joseph Divoortlaan 2-16 & Kriekenputstraat 8-12 & Wilde Kersensquare 1-12 & Jean Ballegeerstraat 65-77 te 1180 Ukkel. 2.10. BOUWPLAATS 116 MELKRIEK 1967. Plaats : Antilopestraat 1-13 & Gemsstraat 1-13 & Lamastraat 2-16 & Kriekenputstraat 50-103 & Georges Ugeuxstraat 14-31 te 1180 Ukkel. 2.11. BOUWPLAATS 117 MELKRIEK 1969. Plaats : Antilopestraat 2-8 & Gemsstraat 2-32 & Fr. Vervloetstrsst 115-161, Kriekenputstraat 41-63 te 1180 Ukkel. 2.12. BOUWPLAATS 118 MELKRIEK 1970. Plaats : Gemsstraat 17-40 & Lamastraat 1-7 & Kriekenputstraat 74-80 & Forelpad 40-54 & Georges Ugeuxstraat 6-23 te 1180 Ukkel. 2.13. BOUWPLAATS 119 UGEUX 1971. Plaats : Georges Ugeuxstraat 1-7 te 1180 Ukkel. 2.14. BOUWPLAATS 120 BALEGEER 1977. Plaats : Jean Ballegeerstraat 69 te 1180 Ukkel. Bieders zijn gemachtigd om telefonische aanvullende bezoeken aan de gebouwen van hun keuze aan toezichthouders van gebouwen, vermeld in bijlage III.6.4, aan te vragen. CSC "Lijst met gebouwtoezichthouders" data, tijden en locaties zullen onderling worden overeengekomen.
Te lezen:
Op straffe van nietigheid van zijn offerte, zal de inschrijver het verplichte bezoek ter plaatse bijwonen dat zal plaatsvinden op. 14/11/2019 tussen 9:00 en 16:00 uur voor perceel 1 en de. 19/11/2019 tussen 9:00 en 16:00 uur voor perceel 2. Bieders worden uitgenodigd om de organiserende autoriteit per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van hun aanwezigheid bij het verplichte bezoek (Contact: Cfr I.1.). Het verplichte bezoek voor perceel nr. 1 begint Ambachtsliedenstraat 7 te 1050 Elsene. 1.1. B. 002 ARTISANS . Plaats : Ambachtsliedenstraat 7-37 te 1050 Elsene . 1.2. B. 011 TILLEULS . Plaats : Bosvoordsesteenweg 46 te 1050 Elsene . 1.3. B. 013 CHÂTEAU . Plaats : Visvijverstraat 26-26A-26B te 1050 Elsene . 1.4. B. 015 DEUX PONTS . Plaats : Tweebruggenstraat 20-22 te 1050 Elsene . 1.5. B. 016 VOLTA I . Plaats : Voltastraat 2-6 te 1050 Elsene . 1.6. B. 017 AULNE . Plaats : Marguerite Yourcenarlaan 6-12 & Adolphe Mathieustraat 19-21 & Juliette Wytsmanstraat 2-4 te 1050 Elsene . 1.7. B. 018 VOLTA II . Plaats : Boondaalsesteenwegl 484-486 te 1050 Elsene . 1.8. B. 019 AKAROVA . Plaats : Bosvoordsesteenweg 17-31 & Akarova Straat1-17 te 1050 Elsene . 1.9. B. 020 ARTISANS III . Plaats : Ambachtsliedenstraat 3-4-39 & Tweebruggenstraat 24-26 te 1050 Elsene . 1.10. B. 103 ST JOB 1939 . Plaats : Sint-Jobsesteenweg 1-18 te 1180 Ukkel . 1.11. B. 110 PUYSSELAER 1953 . Plaats : Pierre de Puysselaerstraat 1-6 te 1180 Ukkel . 1.12. B. 115 TILLEULS 1962 . Plaats : Meelbessenlaan 1-73 & Sophoraslaan 1-45 te 1180 Ukkel . 1.13. B. 121 MERLO I 1980 . Plaats : Neerstalsesteenweg 390, 392 te 1180 Ukkel . 1.14. B. 122 MERLO II 1983 . Plaats : Neerstalsesteenweg 388 te 1180 Ukkel. Het verplichte bezoek voor perceel nr. 2 begint Pleisterstraat 1 te 1050 Elsene. 2.1. B. 008 RELAIS II. Plaats : Pleisterstraat 1-7 & Boondaalsesteenweg 510-516 te 1050 Elsene. 2.2. B. 009 DONS II . Plaats : François Donsstraat 9-17 te 1050 Elsene. 2.3. B. 012 MELEZE. Plaats : Louis Ernottestraat 61-63 te 1050 Elsene. 2.4. B. 014 GROUPE FLAGEY . Plaats : Malibranstraat 1 & Plaats Flagey 29-33 & Zwanenstraat 2-8 te 1050 Elsene. 2.5. B. 102 HOMBORCH 1930. Plaats : Homborch Tuin Stad 9-105 & Jean Ballegeerstraat 8-38 & Kriekenputstraat 42-56 te 1180 Ukkel. 2.6. B. 111 HOMBORCH 1950. Plaats : Jean Ballegeerstraat 2-44, Kriekenputstraat 30-68 te 1180 Ukkel. 2.7. B. 112 HOMBORCH 1954. Plaats : Kriekenputstraat 21-67 & Canteclaervoorplein 11-12 & Homborchveldlaan 33-59 te 1180 Ukkel. 2.8. B. 113 HOMBORCH 1955. Plaats : Jean Ballegeerstraat 1-63 te 1180 Ukkel. 2.9. B. 114 HOMBORCH 1959. Plaats : Homborchveldlaan 65-138 & Joseph Divoortlaan 2-16 & Kriekenputstraat 8-12 & Wilde Kersensquare 1-12 & Jean Ballegeerstraat 65-77 te 1180 Ukkel. 2.10. B. 116 MELKRIEK 1967. Plaats : Antilopestraat 1-13 & Gemsstraat 1-13 & Lamastraat 2-16 & Kriekenputstraat 50-103 & Georges Ugeuxstraat 14-31 te 1180 Ukkel. 2.11. B. 117 MELKRIEK 1969. Plaats : Antilopestraat 2-8 & Gemsstraat 2-32 & Fr. Vervloetstrsst 115-161, Kriekenputstraat 41-63 te 1180 Ukkel. 2.12. B. 118 MELKRIEK 1970. Plaats : Gemsstraat 17-40 & Lamastraat 1-7 & Kriekenputstraat 74-80 & Forelpad 40-54 & Georges Ugeuxstraat 6-23 te 1180 Ukkel. 2.13. B. 119 UGEUX 1971. Plaats : Georges Ugeuxstraat 1-7 te 1180 Ukkel. 2.14. B. 120 BALEGEER 1977. Plaats : Jean Ballegeerstraat 69 te 1180 Ukkel. Bieders zijn gemachtigd om telefonische aanvullende bezoeken aan de gebouwen van hun keuze aan toezichthouders van gebouwen, vermeld in bijlage III.6.4, aan te vragen. CSC "Lijst met gebouwtoezichthouders" data, tijden en locaties zullen onderling worden overeengekomen. -. Een laatste bezoekdatum voor de percelen 1 en 2 is gepland dinsdag 10 december 2019. Het begint om 9:00 Zwanenstraat 8 te 1050 Elsene.
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanvullend bezoek