Bulletin der Aanbestedingen Nr 200 van woensdag 15 oktober 2008

Openbare aanbesteding

AGICF - Services Extérieurs - Service Régional de Namur
Remplacement de châssis en aluminium. Nr 16562
16562
 
communauté française service gén infrastructures
Renouvellement des installations électriques vétustes - mise en conformité. Nr 16594
16594
 
Communauté française - Infrastructures
Remplacement de luminaires à l'Athénée Royal VERVIERS VERDI - rue des Wallons, 57 - 4800 VERVIERS. Nr 16606
16606
 
Communauté française - Infrastructures
Remplacement de luminaires d'éclairage de sécurité. Modernisation de tableaux électriques à l'Athénée Royal Ardennes-Hautes Fagnes, site de STAVELOT - Haute Levée, 3 à 4970 STAVELOT. Nr 16683
16683
 
RW-SpW-DGO1-DRN
N95d-Contournement Nord de Beauraing. . Nr 16691
16691
 
RW-MET D.142 Direction des Routes de Charleroi
N29 - Gilly - Aménagement urbain entre les BK 1.467 et 2.133 et N527A - Rocade de Gilly - Aménagement du parking rue des Nutons. Nr 16693
16693
 
RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons
Entretien extraordinaire des revêtements sur les routes de la D141-lot 1 District 512 - lot 2 District 514. Nr 16694
16694
 
MRMP-I/S Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten
Vervanging van soepele citernes voor de opslag van onbehandeld water en drinkwater, inclusief een onderhoudsset. Nr 16617
16617
 
MRMP-I/P - Direction Générale Material Resources
De uitvoering van bodemonderzoeken -en analyses in Vlaanderen en Brussel op diverse militaire domeinen. Meerjarige overeenkomst van 3 jaar. Nr 16696
16696
 
MRMP-C/A - Direction Générale Material Resources
Meerjarige opdracht (2008-2010) tegen prijslijst betreffende de aankoop van softwares COTS in 6 percelen. Nr 16700
16700
 
Institut géographique national service juridique
Luchtopnamen . Nr 16701
16701
 
SPF Intérieur
OPENBARE AANBESTEDING VOOR HET VERHUREN EN LEDIGEN VAN AFVALCONTAINERS VOOR HET CENTRUM VOOR ILLEGALEN MERKSPLAS VOOR REKENING VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN . DIENST VREEMDELINGENZAKEN. Nr 16681
16681
 
Régie des Bâtiments &endash; Direction d'Anvers &endash
|P`Bouwkundige renovatie- en uitbreidingswerken/uitbreiding capaciteit|P'. Nr 16630
16630
 
Ministère de la Région Bruxelles-Capitale - AED
BMB/DGE-DBO/2008-0041 : Opdracht van bestellingen voor onderhoud, vernieuwen en schilderen van de metalen leuningen gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nr 16607
16607
 
Région Bruxelles-Capitale - AED , Direction Gestion et Entretien des Voiries
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Openbare verlichtingsinstallaties met sierverlichting op sommige gewestwegen. Nr 16690
16690
 
Banque nationale de Belgique
08-3-00BX004 - Aankoop en onderhoud brandblustoestellen. Nr 16576
16576
 
Gemeente Etterbeek
Entretien plantations . Nr 16564
16564
 
Pouvoir Organisateur de l'Ecole Primaire et Maternelle Libre
Lot 2: travaux intérieurs, assainissement de l'espace sous scène -lot 3: travaux extérieurs, modification (élargissement) du portail d'entrée. Nr 16608
16608
 
Ville de Liège
L'installation d'un échafaudage, le sondage, l'enlèvement des gardes-corps pour traitement et repose de ceux-ci, les diverses démolitions, chape lissée, les réparations de bétons, l'étanchéité des chapes des terrasses et travaux divers. Nr 51564
51564
 
Ville de Liège
Renouvellement complet de la toiture de la salle des fêtes et remplacement des corniches à la conciergerie et au bâtiment avant au Centre culturel Saint-Gilles, rue Saint-Gilles 439, à 4000 Liège. Nr 51565
51565
 
Ville de Liège
Annexe école d'horticulture, rue de l'Arbre Courte Joie, à 4000 Liège. Renouvellement de la toiture de l'ancien hangar, placement d'une isolation et raccordement de l'évacuation d'eau vers l'égout. Nr 51566
51566
 
Ville de Liège
Fourniture de béton préparé nécessaire aux besoins de la ville de Liège. Nr 51568
51568
 
Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège
Egouttage de la Rottstrasse, du Schonsweg, de la Periolbachstrasse, de la Spitalstrasse, de l'Iterstrasse et de la Platzstrasse. Nr 16663
16663
 
Centre hospitalier régional de Huy (CHRH)
Travaux d'aménagement du 3e étage d'hospitalisation de la grande aile Reine Astrid au CHR de Huy. Nr 51567
51567
 
Administration communale de Namur
Réfection de la voirie et des trottoirs. Nr 16612
16612
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE NAMUR
Entretien (réparations localisées de nids-de-poule, réparations localisées de trottoirs,...). Nr 16625
16625
 
Ville de Gembloux
08-3-005V009 - Réfection de voirie rue Bois Grand Père-2ème partie. Nr 16578
16578
 
Ville de Gembloux
08-3-005V010 - Rue de la Fausse Cave à Bossière - Réfection voirie et égouttage. Nr 16579
16579
 
Ville de Gembloux
08-3-005V011 - Rue de Saint Martin à Mazy -Travaux d'égouttage et de réfection de voirie. Nr 16580
16580
 
Ville de Gembloux
Réfection de voirie rue Bois Grand Père-2ème partie. Nr 16652
16652
 
Commune de Fernelmont
Marché conjoint concernant la fourniture de gasoil de chauffage et de gasoil routier pour les bâtiments communaux et le CPAS. Nr 16667
16667
 
VILLE DE CINEY
Aménagement d'un bâtiment à usage de crèche, locaux scolaires et maison de jeunes à ACHENE. Nr 16662
16662
 
ADMINISTRATION COMMUNALE
Menuiseries extérieures école Berteaux. Nr 16573
16573
 
COMMUNE DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Le marché cncerne la réalisation d'un accotement, de stationnements et le raccordement des différents lots d'un lotissement. Nr 16638
16638
 
administration communale de chapelle
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : réfection de la cour de l'école de la rue des écoles . Nr 16673
16673
 
COMMUNE DE BOUSSU
08-3-0069019 - Travaux de rénovation et de parachèvements de 2 bâtiments existants (façade, menuiseries extérieures et intérieures, parachèvements intérieurs ...). Nr 16581
16581
 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Onderhoud van fietspaden langs de gewestwegen in het district D411 (Gent) . Nr 16558
16558
 
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
A14/E17-Verkeerswisselaar te Zwijnaarde : herstellen van de verharding op de parallelweg richting Kortrijk. Nr 16559
16559
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Herstel van een grindweg te Webbekom (Diest) . Nr 16593
16593
 
VMSW, Afd Gesubsidieerde Infrastructuur
Wegen-, riolerings- en omgevingswerken . Nr 16642
16642
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Levering van bosplantsoen dienstjaar 2009 regio Hageland . Nr 16643
16643
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Uitvoeren van een noodkapping en bosaanplanting te Webbekom. Nr 16661
16661
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Aanleg van knuppelpaden in het VNR Grootbroek te Sint-Agatha-Rode. Nr 16679
16679
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Bosomvorming in het Molenstedebroek te Molenstede (Diest) en Zichem . Nr 16685
16685
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Kasteeldomein van Horst: aanleg van een parking. Nr 16686
16686
 
Agentschap voor Natuur en Bos - buitendienst Vlaams-Brabant
Het onderhoud (hoofdzakelijk maaien) van wandelwegen in Vlaamse natuurreservaten en natuurdomeinen in Vlaams-Brabant regio Hageland - dienstjaar 2009 . Nr 16687
16687
 
Mobiliteit en Openbare Werken
Bestek 16EF/2008/31. Haven van Zeebrugge. Ontsluitingsweg Oostelijke Achterhaven. Fase 1 : kunstwerken . Nr 16699
16699
 
Vlaams Woningfonds
Bredestraat 145 - 9300 Aalst. Nr 16669
16669
 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Bouwen van een reservoir te Bredene . Nr 16563
16563
 
Gemeente Beersel
08-3-002B004 - Aanleg voet- fietspad Brusselsesteenweg / 1652 Alsemberg - lot 1 - herwaardering kruispunt & bushalteplaats omgeving Genstberg. Nr 16600
16600
 
Waterwegen en Zeekanaal nv, Antwerp
Demer R.O. te Aarschot. Vernieuwen waterkering. Nr 16584
16584
 
Stad Antwerpen
PO/2008/6024 Kasteel Gravenhof, Louizalie 9, Hoboken. Renovatie en uitbreiding van een bestaand gebouw tot cultuurcentrum . Nr 16644
16644
 
Stad Antwerpen
SW/OD/08/5272. Renovatie atletiekpisten en meerkampvelden. Het Rooi (District Berchem) - Koningin Astridpark - Middelheim en Willem Eekelers (District Antwerpen). Nr 16677
16677
 
Gemeente Westerlo
08-3-000S017 - Herstellen klinkerwegen - 2008. Nr 16577
16577
 
De Ideale Woning cv, Berchem
Nieuwbouw van 5 sociale woningen te Kapellen . Nr 16566
16566
 
Stad Mechelen
Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: decorbouw. Nr 16585
16585
 
Stad Mechelen
Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: skywalk. Nr 16586
16586
 
Stad Mechelen
Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: multimedia. Nr 16587
16587
 
Stad Mechelen
Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: verlichtingsarmaturen. Nr 16588
16588
 
Stad Mechelen
Aannemingsopdracht voor de inrichting van de Sint-Romboutstoren in het kader van de individuele ontsluiting: technieken. Nr 16595
16595
 
AGB SAM , Mechelen
VIP ruimte sporthal Winketkaai. Nr 16620
16620
 
Stad Mechelen
Vernieuwen voetpaden in verschillende straten . Nr 16621
16621
 
Stad Mechelen
Vernieuwen buitenschrijnwerk ABK. Nr 16622
16622
 
Stad Mechelen
Vernieuwen buitenschrijnwerk ABK. Nr 16623
16623
 
Stad Mechelen
Wegenwerken Kazernestraat. Nr 16634
16634
 
Stad Leuven
Wegeniswerken Brouwersstraat. Nr 16567
16567
 
Stad Leuven
Betonneren van de stapelplaats. Nr 16568
16568
 
Stad Leuven
Levering van betonnen keerwanden in L-elementen (circa 170 meter). Nr 16569
16569
 
Provincie Vlaams-Brabant
PIVO te Asse-Vernieuwen daken loodsen 67-68 en 99. Nr 16570
16570
 
v.z.w. Don Bosco Onderwijscentrum, Afdeling Technisch Instituut Halle
Don Bosco Technisch Instituut Sint-Pieters-Woluwe: Perceel 1: HVAC - Vernieuwen stookplaats. Nr 16674
16674
 
Stad Diest
08-3-002R018 - Ontgravingen kerkhoven grondgebied Diest. Nr 16654
16654
 
Elisabethschool afd. B.L.O
Peer-Wijchmaal Lot 4 HVAC - Herconditioneren van Klaslokalen en lokalen L.O. - V.L.410.B.1.2. Nr 16609
16609
 
Elisabethschool afd. B.L.O
Peer-Wijchmaal Lot 5 SANITAIR - Herconditioneren van Klaslokalen en lokalen L.O. Nr 16610
16610
 
Elisabethschool afd. B.L.O
V.L.410.B.1.2. Nr 16611
16611
 
Provincie West-Vlaanderen - Dienst COOP , Sint-Andries
Toegankelijkheidsplan Wallemote-Wolvenhof omgevingswerken fase 1 . Nr 16574
16574
 
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Aanleggen nieuwe K.W.S.-verharding in de Rode Ossenstraat te Knokke-Heist. Nr 16671
16671
 
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Aanleggen nieuwe K.W.S.-verharding in de Mostaerddijk te Knokke-Heist. Nr 16672
16672
 
College van Burgemeester en Schepenen
Riolerings- en wegeniswerken in de Brugseweg en de Poorterstraat. Nr 16626
16626
 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst
Ombouw postbedeling en serverlokaal. Nr 16627
16627
 

Oproep tot kandidaatstelling

Infrabel, Bruxelles
Gare de Braine-le-Comte : Construction de 2 postes haute. Nr 16583
16583
 
SNCB-Holding
Opleidingsacties voor de pedagogische basisopleiding - de opleiding voor de rol van tutor - de permanente opleiding - de vervolmakingsopleiding van de opleiders van de NMBS-Groep. Nr 16605
16605
 
WAN,
MC2008-38-2 Navigant. Nr 16688
16688
 
NMBS-Holding
Stopplaats Balen. Uitbreiden van fietsenstalling. Nr 16557
16557
 
Antwerpse Waterwerken - AWW
08-3-006P021 - Levering, plaatsing en inbedrijfstelling van een gekoppelde vloeistofchromatograaf-massaspectrometer (LC-MS) . Nr 16660
16660
 
N.V. Hasselt Stationsomgeving
Bouwen Gerechtsgebouw te Hasselt : Technische uitrusting gesloten ruwbouw : Veiligheidsuitrusting . Nr 16680
16680
 
Haven Oostende
H. Baelskaai Blok 2. Nr 16675
16675
 
TMVW CVBA, Gent
C-06-002-40 Interieurafwerking van een panoramazaal in de watertoren te Gent, Scheeplosserstraat. Nr 16575
16575
 
de intercommunale/opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Igao, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverl
Groenonderhoud buiten rond alle Eandis gebouwen die geen deel uitmaken van het net met uitsluitsel van het infragebied Ijzer-Mandel en Merelbeke. Nieuwe groenaanleg wordt niet voorzien in deze scope. Nr 51569
51569
 

Algemene Offerteaanvraag

RW-MET D.014 Direction de la gestion administrative immobilière
Réparation de deux statues en ciment. Nr 16601
16601
 
RW-SpW-DGT2-DM-Direction de la Maintenance
Marché de nettoyage (appel d'offres général). Nr 16645
16645
 
RW-SPW-DGT2-DM-DIRECTION DE LA MAINTENANCE
marché de nettoyage (appel d'offres général) des locaux, des vitres et chassis 14, chaussée de Louvain à Namur. Nr 16695
16695
 
SFAR MIDDELWEG SA
Opdracht inzake architecturendiensten voor de bouw van sociale en middelgrote woningen. Nr 16639
16639
 
Gemeentebestuurd Jette
Opdracht voor de bereiding en de levering van de schoolmaaltijden, de maaltijden voor de onthaalmilieus van het jonge kind, het vakantiespeelplein en het gemeentelijk personeel, alsmede het beheer en de invordering van de kostprijs van de maaltijden bi... Nr 16565
16565
 
Société régionale du Logement de Herstal.
RENOVATION DE 299 LOGEMENTS A VOTTEM (248 Log. PEI2008 et 51 Log NONPEI 2008). Nr 16631
16631
 
Regionaal centrum voor hulp aan de Gemeenten
Marché d'entretien des locaux du Centre Régional d'Aide aux Communes (CRAC). Nr 16618
16618
 
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SIVRY-RANCE
Financement de dépenses extraordinaires. Nr 16613
16613
 
Ecomons
ECOMONS/MAISON DU DESIGN-FEDER 2007-2013-CONSULTANCE. Nr 16589
16589
 
Ecomons
ECOMONS- FEDER 2007-2013- COMMUNICATION. Nr 16590
16590
 
Ecomons
ECOMONS-FEDER 2007-2013-CONSULTANCE. Nr 16591
16591
 
Commune d'Estaimpuis
AMENAGEMENT DES ABORDS DE L'EGLISE DE LEERS NORD - ESTAIMPUIS. Nr 16670
16670
 
Agentschap voor Natuur en Bos
Levering en plaatsing van onderdelen van een centrale verwarming op houtsnippers te Vaalbeek. Nr 16560
16560
 
VRT, Brussel
TI 0818 - Levering en installatie van mobiele straalverbindingapparatuur. Nr 16561
16561
 
Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
Levering en plaatsing van barelen en neerzinkbare palen en de levering van signalisatiepalen. Nr 16619
16619
 
Scholengroep 16, Hasselt
VERNIEUWEN VAN VLOER DOOR BETONVLOER PAVILJOEN. Nr 16636
16636
 
Gemeente Merchtem
08-3-006G010 - Vervangen buitenschrijnwerk en glaswerk werkplaatsen en refter GTSM. Nr 16598
16598
 
Gemeente Merchtem
08-3-006G011 - UITRUSTING CHEMIELOKAAL GEMEENTELIJKE TECHNISCHE SCHOOL : AANKOOP MEUBILAIR (TAFELS, STOELEN, LESBORDEN, PROJECTIESCHERMEN EN KAPSTOKKEN) . Nr 16599
16599
 
Stad Mechelen
Restauratie Kraanbrug. Nr 16632
16632
 
GEMEENTE KALMTHOUT
08-3-003Q004 - Onderhoud sporthal Gitok - gedeelte sport. Nr 16655
16655
 
Provincie Vlaams-Brabant
Provinciedomein Diest - Leveren, plaatsen en indienststellen telefooncentrale + huurcontract (looptijd 7 jaar). Nr 16571
16571
 
Provincie Vlaams-Brabant
De Wijnpers Leuven-Vernieuwen ramen hoofdgebouw -fase 2. Nr 16572
16572
 
Gemeente Leopoldsburg
08-3-001C003 - Levering van benzine en diesel voor de gemeentelijke voer- en werktuigen. Nr 16653
16653
 
Stad Oostende
08-3-003T013 - Vernieuwen cv Ernest Van Glabbekeschool. Nr 16656
16656
 
College van Burgemeester en Schepenen
Leveren van 2 veegmachines voor de dienst Leefmilieu (2 percelen). Nr 16682
16682
 
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Assessment examens . Nr 16633
16633
 
Gemeentebestuur Menen
BOUWEN VAN EEN ATELIER BEELDHOUWKUNST - UITBREIDING STEDELIJKE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN, MENEN. Nr 16689
16689
 
OCMW Stekene
Aanneming van diensten (studieopdracht). Nr 16668
16668
 
Gemeente Evergem
08-3-004T013 - Leveren verreiker, met laadbak en veegborstel. Nr 16657
16657
 

Erratum - Wijzigingsbericht

CF_MCF
Gare de Braine-le-Comte : Construction de 2 postes haute. Nr 16596
16596
 
RTBF
Strategies. Nr 16641
16641
 
RW-SpW-DGO2-DVHM-Direction des Voies Hydrauliques de Mons
Categorie A et B, un bassin tampon de 800 m3, un batiment technique, un pont-bascule, une station de lavage de camions, des ducs d'albe, une bande transporteuse, une conduite de refoulement ainsi que l'aménagements des abords. Nr 16646
16646
 
RW-MET D.143 Direction des Routes du Brabant wallon, Avenue de Veszprem, 3, 1340 Ottignies Louvain -
AVIS RECTIFICATIF N°1 Travaux de remplacement des glissières métalliques latérales le long de l'E19. Nr 16692
16692
 
Stad Brussel
Aanleg en herstelling van rioolaansluitingen en het plaatsen van kolken op het grondgebied van de Stad Brussel, voor een periode van twee opeenvolgende jaren. Nr 16592
16592
 
Deutsche Gesellschaft
Purchase of IT equipment . Nr 16648
16648
 
VILLE DE CHARLEROI
Le marché comprend notamment : le démontage et le remplacement des radiateurs, le démontage et le remplacement des circuits hydrauliques, le démontage et le placement de nouvelles chaudières. Nr 16635
16635
 
Administration communale de Meix-devant-Virton
Amélioration voirie route de Meix-devant-Virton à Sommethonne. Nr 16555
16555
 
INTERCOMMUNALE IDEA MONS-BORINAGE-CENTRE SC
Commune de Manage - Zone Artisanale et de Service dite du Scailmont - Travaux de Construction d'un Hall Relais - Dossier IDEA N° REL 12. Nr 16603
16603
 
INTERCOMMUNALE IDEA MONS-BORINAGE-CENTRE SC
Commune de Frameries - Zone Artisanale Economique dite du Crachet - Travaux de construction d'un Hall Relais - Dossier IDEA N°REL 11. Nr 16604
16604
 
ADMINISTRATION VILLE DE MONS
Marché de fournitures avec pose de bulles à verres enterrées. Nr 16649
16649
 
COMMUNE DE BOUSSU
Rénovation urbaine Grand Hornu Construction de 5 maisons place Verte. Nr 16647
16647
 
commune , Doornik
Tournai - Quai Taille Pierre - Valorisation touristique de la Halte Nautique - Scénographie Lumineuse. Nr 16659
16659
 
WEGEN EN VERKEER WEST-VLAANDEREN
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in de Scheepsdalelaan N9 te Brugge van kmpt 95km.3 tot 96km.1. . Nr 16602
16602
 
Wegen en Verkeer West-Vlaanderen
Het herinrichten van de gewestweg N9 genaamd Prinses Elisabethlaan. Nr 16651
16651
 
CVBA Elk zijn Huis, Tervuren
Renovatie van de daken van 10 woningen gelegen in de H. Boulengerlaan te Tervuren. Nr 16640
16640
 
De Scheepvaart, afdeling Waterbouwkunde
DSW/08-47 Ontsnippering van het kanaal d.m.v. fauna-uitstapplaatsen. Nr 16556
16556
 
STAD TONGEREN
afbraak van een zwembad . Nr 16582
16582
 
Stad Brugge
Onderhoudswerken Begijnhof 10, 12, 14 en 17 volgens meerjarenplanning. Buitenschilderwerken en onderhoudswerken gevels. Nr 16650
16650
 
stad Gent, Departement Stafdiensten, Afdeling Kennis en Expertise, Juridische Dienst en Kennisbeheer
Uitvoeren van grondmechanisch onderzoek en bodemkwaliteitsonderzoek voor verscheidene projecten over het grondgebied van de stad Gent en het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent. Nr 51570
51570
 

Gunning

College van quaestoren, Brussel
KVV/06INF31 Storage Media. Nr 16676
16676
 
Regie der Gebouwen - Régie des Bâtiments
Buitenzonnewering. Nr 16597
16597
 
SPF FIN Service d'Encadrement Secrétariat
Schoonmaak van gebouwen van de FOD Financi[00eb]n te Brussel, Nijvel, Leuven, Vilvoorde en Bergen. Nr 16616
16616
 
Regie der Gebouwen, Brussel
Aanstelling van een ontwerper voor de bouw van een nieuw Gerechtsgebouw in NAMEN op de site |P`des Casernes Léopold|P'. Nr 16697
16697
 
CPAS Florenville
Fourniture de gasoil de chauffage pour le C.P.A.S. de Florenville. Nr 16614
16614
 
Agentschap voor Facilitair Management , Brussel
Verschillende soorten benzine, diesel en LPG voor dienstvoertuigen van de Vlaamse overheid. Nr 16698
16698
 
Stad Geel
08-3-002P019 - Opstellen van een architecturaal ontwerp met inbegrip van de stabiliteitsstudie, de studie speciale technieken en de opvolging der werken voor de bouw van een fuifzaal aan de Werft te 2440 Geel . Nr 16658
16658
 
Aquafin nv, Aartselaar
Het uitvoeren van takelwerken op de installaties van de NV Aquafin. Nr 16702
16702
 
Stad Mechelen
Huur en onderhoud van fotokopietoestellen voor diverse stadsdiensten . Nr 16624
16624
 
Stad Mechelen
Herstellings- en aanpassingswerken beplantingen Hanswijkstraat. Nr 16637
16637
 
Stad Mechelen
Onderhoud groen 2008. Nr 16684
16684
 
Intercommunale Leiedal, Kortrijk
Ontwerp voor het landschap en publieke ruimte van de voormalige elektriciteitscentrale te Zwevegem . Nr 16615
16615
 
vzw Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus, Velzeke
Vervangingsnieuwbouw t.b.v. het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Francisus te Velzeke lot Schrijnwerken. Nr 16628
16628