Bulletin der Aanbestedingen Nr 72 van donderdag 12 april 2007

Openbare aanbesteding

Communauté française, Infrastructures scolaires du Brabant
Travaux de Protection Contre l'Incendie - Rapport 011213-Edc-184RV - Wavre AR - Rue Sambon, 3 - 1300 Wavre. Nr 3831
3831
 
RW-M.E.T. , Charleroi
Entretien des marquages des autoroutes gérées par la Direction des Routes de Charleroi. Nr 3860
3860
 
MRMP-S/AM
Aankoop van reactiemotorbrandstof F-35 (Jet A-1). Nr 3854
3854
 
COMMUNE D'AWANS
Construction d'un nouveau cimetière rue Raymond Bauwin à 4340 Awans. Nr 3837
3837
 
VILLE D'EUPEN
Travaux de pose de revêtement hydrocarboné. Nr 3848
3848
 
VILLE D'EUPEN
Travaux de pose de revêtement microcouche.Travaux de pose de revêtement microcouche. Nr 3849
3849
 
DEBILDE OLIVIER
Rénovation toiture. Nr 3850
3850
 
Province de Hainaut, Service Technique des Bâtiments , Mons
Mise en conformité du bâtiment chimie - remplacement de châssis en bois au Lycée technique R.Stiévenart à HORNU. Nr 3824
3824
 
Province de Hainaut, Service Technique des Bâtiments , Mons
Remplacement des faux plafonds et des appareils d'éclairage à l'Institut provincial Charles Deliège à Carnières. Nr 3835
3835
 
CPAS, Antoing
Mise en conformité aux normes incendie et appel infirmier.mise en conformité aux normes incendie et appel infirmier. Nr 3836
3836
 
Agentschap Infrastructuur, Afdeling Elektriciteit en Mechanica , Gent
Vernieuwen en renoveren van hoogspanningscabines in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Nr 3828
3828
 
Agentschap voor natuur en bos
Aanmaak en leveren van houten infoborden en houten dragers voor leerpaden. Nr 3840
3840
 
parcivaschool
Aanleggen speelplaats. Nr 3845
3845
 
Gemeente Balen
07-3-0057001 - Herstelling fietspad Hoolst en vernieuwen voegvullingen . Nr 3820
3820
 
Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua
Vernieuwen CV installatie en bijhorende bouwkundige werken. Nr 3833
3833
 
Stad Aarschot
Leningen ter financiering van buitengewone uitgaven van dienstjaar 2007 voor het gemeentebestuur en voor de politiezone Aarschot. Nr 3846
3846
 
Nederheem
Bouw bezigheidstehuis en dagcentrum. Nr 3847
3847
 
Scholengroep Sint-Michiel, Roeselaere
Vervanging buitenschrijnwerk. Nr 3853
3853
 
Gemeente Kruibeke
Heraanleg van de parking van het sportcentrum Kerkeputte te Kruibeke. Nr 3825
3825
 
Gemeente Kruibeke
Aanleg parking ter hoogte van rusthuis Wissekerke te Kruibeke, deelgemeente Bazel. Nr 3832
3832
 
Gemeente Evergem
Wegen-, riolerings- en infrastructuurwerken ter realisatie van containerpark en stapelplaats aan de J. Paryslaan (150 wd.). Nr 3826
3826
 
Gemeente Evergem
Oprichten nieuw gebouw op containerpark: dienstgebouw & stapelplaats . Nr 3827
3827
 

Oproep tot kandidaatstelling

Infrabel , Anderlecht
Huur + omniumonderhoud van +/- 628 fotokopieerapparaten en MFP's. Nr 3830
3830
 
De Post, Brussel
De opdracht betreft het leveren van formulieren nodig voor het verzenden van aangetekende stukken en andere brieven. Nr 50765
50765
 
OCMW Watermael-Bosvoorde
Opdracht van diensten betreffende het afsluiten van leningen voor de financiering van de uitgaven van de investeringsdienst van het OCMW gedurende het dienstjaar 2007. Nr 3842
3842
 
Gaselwest, Merelbeke
Het leveren van sloten en sleutels voor gebruik op de distributienetten voor gas en electriciteit in Vlaanderen. Nr 50767
50767
 

Algemene Offerteaanvraag

Feredale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Brussel
De levering van witte onderhemden zonder mouwen en witte onderhemden met korte mouwen voor mannelijke penitentiaire beambten en voor mannelijke agenten van het veiligheidskorps, voor rekening van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtinge... Nr 50770
50770
 
FOD Financien, Brussel
Draagbare pc's 2007. Nr 3857
3857
 
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)
Gecertificeerde opleiding "Communicatie en informaticabeheer voor administratieve medewerkers (communicatie module)" FR/NL voor ambtenaren niveau D. Nr 3855
3855
 
FOD Personeel en Organisatie, Brussel
4 gecertificeerde opleidingen communicatie (FR/NL) voor personeelsleden van niveau D vanuit meerdere functiefamilies (zie details in het bestek). Nr 3858
3858
 
Gemeente Schaerbeek , Brussel
Uitbating van een eetgelegenheid - concessie : aanstelling van een uitbater. Nr 50769
50769
 
Agentschap voor natuur en bos
Het ter beschikking stellen van een coördinator ontwerp en coördinator verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan het opdrachtgevend bestuur. Nr 3839
3839
 
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Vilvoorde
Periodiek keuren van elektrische laagspanningsinstallaties en gasinstallaties. Nr 3843
3843
 
Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting, Vilvoorde
Periodiek onderzoek van elektrische laagspanningsinstallaties en gasinstallaties. Nr 3844
3844
 
Gemeente Westerlo
GRUP sportcomplex Heultje en Kamp A. Nr 3859
3859
 
Gemeente Beerse
Demonteren, verplaatsen en monteren van een bestaande prefab (opdeling in 4 delen incl. aanpassingswerken). Nr 3838
3838
 
Kerkfabriek van de HH parochie, Oostende
HH Petrus en Pauluskerk Oostende - 3e fase - 2e deel - daken . Nr 3852
3852
 
Stad Gent
Stadswoningen New Orleansstraat 21-175 en 273-455 te Gent - renoveren van appartementen - studieopdracht. Nr 3856
3856
 

Erratum - Wijzigingsbericht

RW-MET , Jambes (Namur)
Avis rectificatif n° 1-E411-Viaduc de Beez-Remplacement des 2 appuis de la culée Nord. Nr 3829
3829
 
Nationale Bank van België
Bodemsanering onder de stookplaats van een omnisportzaal - Lot bouwkunde. Nr 3841
3841
 
Le confort Mosan sc, Oupeye
création d'une voirie et des abords pour 9 maisons et 7 appartements. Nr 3834
3834
 
I.C.D.I., Marcinelle
L'entreprise a pour objet la construction d'un parc à conteneurs situé en bordure de la rue de Châtelet à 6010 Charleroi (Couillet) - Travaux de voirie, d'égouttage, réagréage de maçonneries existantes et travaux de bâtiment. Nr 3851
3851
 
Agentschap voor Facilitair Management , Brussel
Modernisatie liftinstallaties . Nr 3821
3821
 
Katholieke Universiteit Leuven
W 7241 - Vervangen sportvloer in gebouw 433-30, Sporthal De Nayer, Tervuursestraat 101, 3001 Heverlee / Perceel 11B : universele sportvloer. Nr 3822
3822
 
Sancta Maria Instituut vzw, Aarschot
Vernieuwen ramen. Nr 3823
3823
 

Gunning

SPF Justice
Aankoop van korte laarzen, lage en hoge stapschoenen voor mannelijke penitentiaire beambten van het directoraat-generaal EPI en voor mannelijke veiligheidsbeambten in de verschillende politiezones van het Rijk. Nr 50771
50771
 
Regie der Gebouwen, Leuven
Deze werken omvatten de afbraak van bijgebouwen en keermuren en het bouwen van een werkplaats en keuken tot gesloten ruwbouw. Er wordt eveneens een nieuwe hoofdriolering en regenwaterbuffer voorzien voor de ganse gevangenis. Nr 50768
50768
 
Gaselwest, Merelbeke
Het leveren van stalen buisnippels. . Nr 50766
50766