Bulletin der Aanbestedingen Nr 248 van donderdag 27 december 2007

Openbare aanbesteding

RW-MRW-DGEE Direction des Equipements touristiques
Domaine de Blegny Mine Aménagemet d'un espace exposition. Nr 17220
17220
 
RW-MET D.132 Direction des Routes de la Province de Luxembourg
Entretien des marquages en peinture routière en 2008. Nr 17222
17222
 
RW-MET D.142 DIRECTION DES ROUTES DE CHARLEROI
Nettoyage des aires auroroutières gérées par la Direction des Routes de Charleroi (D.142-21). Nr 17228
17228
 
DGATLP , Jambes (Namur)
COURCELLES : Site du Lido : travaux de terrassements. Nr 17260
17260
 
Divisie Procurement - Infrastructure/ondersectie Services
Overeenkomst van diensten, tegen prijslijst, betreffende het onderhoud en de interventies op de technische installaties en de bunkers BEMILCOM. Nr 17267
17267
 
INFRABEL NV
Marché TR 154325 - Concentration des cabines de signalisation zone Sud-Est - LIBRAMONT (Arlon B.96) . Nr 17217
17217
 
INFRABEL NV
Opdracht TR 076001 : stad Antwerpen : Krugerbrug - nieuwe verbinding Schroeilaan - E. Vloorstraat. Nr 17240
17240
 
Centrale cel voor Informatie en Communicatie
ADJUDICATION PUBLIQUE CONCERNANT LA PUBLICATION DU RAPPORT D'ACTIVITE 2007 POUR LE COMPTE DU SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR. Nr 17269
17269
 
INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON
Fourniture de +/- 1500 tonnes de lait de chaux et +/- 800 Tonnes de chaux hydratée. Nr 17241
17241
 
CHR CITADELLE
AMENAGEMENT DE DEUX NOUVEAUX PLATEAUX US 46 & US 56. Nr 17274
17274
 
Ville de Liège
Financement de dépenses extraordinaires pour un emprunt pour un montant global de 23.131.882,00 EUR. Nr 52192
52192
 
SCRL OURTHE AMBLEVE LOGEMENT
RENOVATION AYWAILLE LAMBERCY 22. Nr 17231
17231
 
SCRL OURTHE AMBLEVE LOGEMENT
RENOVATION AYWAILLE LAMBERCY 2. Nr 17234
17234
 
Versant Est s.c.r.l
Entretien des espaces verts. Nr 17261
17261
 
Administration communale
Zone multisports à Fauvillers. Nr 17252
17252
 
P.O. de l'Ecole Fondamentale Libre Saint-Joseph de Neufchâteau
: Travaux de rénovation d'une école: finitionsLot 8 A: Enduits et plafonnages intérieursLot 8 B: Finitions de plafonds autres que plafonnageLot 8 C: Finitions de solLot 8 D: Peintures & finitions de parois intérieures. Nr 17275
17275
 
Stad Zoutleeuw
Zoutleeuw - heraanleg Kerkplein Dormaal en brug over de Dormaalbeek. Nr 17256
17256
 
Katholiek Basisonderwijs Eisden-Dorp vzw, Maasmechelen
Uitbreiding kleuterschool. Nr 17273
17273
 
OCMW Brugge
Woon-en Zorgcentrum VAN ZUYLEN ; Verbouwing en uitbreiding. Nr 17235
17235
 
OCMW Brugge
Woon- en Zorgcentrum VAN ZUYLEN ; Verbouwing en uitbreiding. Nr 17238
17238
 
Tomidi Consulting N.V.
Middelkerke. Gemeentelijk zwembad Duinenbad. Noodzakelijke vrijwaring tegen vochtaantasting van de oostelijke opleggingen houten spanten.Dakwerken.Schrijnwerken.Ruwbouw. Nr 17279
17279
 
Regie Stedelijke Waterdienst, Ieper
Plaatsen van nieuwe drinkwaterleidingen en vernieuwen van alle huisaansluitingen in diverse straten te Ieper. Nr 17280
17280
 
STUDIE- EN ADVIESBUREEL DEBUCK
Wegeniswerken H. Dunantlaan Menen. Nr 17281
17281
 
OCMW Lokeren
07-3-000A033 - leningsprogramma. Nr 17229
17229
 
Gemeente Brakel
Het leveren, plaatsen, vullen en onderhouden van bloemmanden. Nr 17239
17239
 

Oproep tot kandidaatstelling

MIVB, Brussel
Raamovereenkomst met één of twee opleidingscentra voor de opleiding van veiligheidsagenten (uitvoerend)bij een openbare vervoersmaatschappij. Nr 17264
17264
 
INFRABEL NV
Verbouwen van een LCI . Nr 17223
17223
 
Vlaamse Gemeenschap - Brussel
Internationale benchmarking efficiëntie en effectiviteit Vlaamse overheid . Nr 17230
17230
 
Vlaamse Overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting
multi user webbased tool ter analyse van leningsportefeuilles . Nr 17248
17248
 
VRT, Brussel
Media 2007-3. Nr 17270
17270
 
participatiemaatschappij Vlaanderen
Raamovereenkomst Juridische Dienstverlenening . Nr 17271
17271
 
K.U.Leuven, Aankoopdienst
Beveiligingsoplossing voor externe toegang door studenten, personeelsleden en geaffilieerde externen, tot interne informatie van de K.U.Leuven. Nr 17243
17243
 
Gemeente Kortenaken
Aanleg nieuwe begraafplaats te Hoeleden. Nr 17226
17226
 
OCMW Brugge
Levering koffie + toebehoren. Nr 17276
17276
 
OCMW Brugge
Aanbieden van brandopleidingen - theorie en praktijk. Nr 17277
17277
 
OCMW Brugge
Levering koffie + toebehoren. Nr 17278
17278
 
TMVW cv, Gent
T-07/015 Onderhouds- en herstellingswerken aan watertoren te Sint-Andries. Nr 17282
17282
 
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, Aalst
Het leveren van perifere intraveneuze catheters en vleugelnaalden voor de dienst Apotheek van de A.V. Algemeen Stedelijk Ziekenhuis. Nr 17237
17237
 

Algemene Offerteaanvraag

Région wallonne représentée par Monsieur le Ministre du Budget
Gestion informatique du bonus-malus CO² des véhicules automobiles. Nr 17250
17250
 
MRMP-S/S
Meerjarige overeenkomst van diensten betreffende het boeken van transportmiddelen en van hotelkamers in het kader van dienstreizen in het buitenland. Nr 17263
17263
 
Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen , Brussel
Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van de Centrale diensten en van de Provinciale Controle Eenheid Brussel van het FAVV. Nr 17266
17266
 
Net Brussel
Opdracht voor het transport en de verwijdering/valorisatie van de bodemassen van de huisvuilverbrandingsinstallatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nr 17242
17242
 
Net Brussel
Levering van drogisterijproducten. Nr 17251
17251
 
VZW GIAL (VZW van de STAD BRUSSEL)
AOG07016 Technische migratie van de software van de boekhouding en het personeelsbeleid van de Stad Brussel. Nr 17218
17218
 
SFAR s.a
Accord-cadre visant à désigner un Ingénieur-Conseil en stabilité qui se verra confier au fur et à mesure de la réalisation des projets immobiliers, portant sur la construction de logements sociaux et moyens, menés par les filiales de SFAR s.a. la missi... Nr 17272
17272
 
Gemeentebestuur van Anderlecht
Brandstofvoorzieningen met behulp van magnetische kaarten en levering van lichte stookolie . Nr 17236
17236
 
INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON
Fourniture de Chlorure Ferrique 40%. Nr 17246
17246
 
IFAPME
7.3.22. AOEG-2007-Archi.&Ing.- Mons. Nr 17253
17253
 
ASBL Haute Ecole Catholique Charleroi-Europe
Mobilier scolaire et mobilier de bureau. Nr 17265
17265
 
PROVINCE DE LUXEMBOURG
Fourniture d'amublance pour les Service d'Incendie de la Province de Luxembourg. Nr 17232
17232
 
COMMUNE DE COLFONTAINE
Fourniture de carburant. Nr 17225
17225
 
Le Logis dourois
Entretien des pelouses, plantations et espaces verts. Nr 17262
17262
 
Ville d'Ath
marché de fourniture de carburant pour les établissements communaux et du CPAS et pour les véhicules communaux. Nr 17244
17244
 
BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE, Kinshasa , Meerdere Prov
RDC545- Levering van één nieuwe veerpont te Lisala, provincie Equateur, DRC - DR CONGO. Nr 17283
17283
 
Dexia bank nv, Brussel
L 885 OCMW Ninove: Nieuwbouw woon- en zorgcentrum. Nr 17249
17249
 
Kerkfabriek Sint-Niklaas
Aanstellen van ontwerper voor het uitvoeren van een volledige architectuuropdracht. Nr 17221
17221
 
Kerkfabriek Sint-Niklaas
Aanstellen van ontwerper voor het uitvoeren van een volledige architectuuropdracht. Nr 17227
17227
 
Heilig Hart Ziekenhuis, Leuven
Heraanbesteding leveren medisch meubilair en medische apparatuur voor de uitbreiding van het ziekenhuis. Nr 17247
17247
 
Toerisme Limburg vzw, Hasselt
De opdracht betreft de opmaak, het drukwerk en de levering van de productfolders van Haspengouw en de Limburgse Kempen. Nr 52195
52195
 
Dienst van Toerisme
07-3-006A011 - Inrichting regionaal bezoekerscentrum stadhuis: productie van een toeristische film. Nr 17233
17233
 
Gemeente Koksijde
Afsluiten van een huurovereenkomst voor het leveren, installeren en onderhouden van digitale fotokopieertoestellen voor de diverse diensten van de gemeente Koksijde, het O.C.M.W. van Koksijde en de politiezone Westkust. Nr 17219
17219
 
OCMW Lokeren
07-3-000A032 - aanstellen architect + projectbeheer voor de verbouwing 1ste t.e.m. 4de verdiep RTD. Nr 17224
17224
 

Erratum - Wijzigingsbericht

Administration Communale de Floreffe
Marché de fournitures pour un projet de rénovation d'un bâtiment en crèche. Nr 17257
17257
 

Gunning

Forem, Charleroi
L'objet du marché consiste en la conception et la mise en oeuvre d'une étude barométrique d'impact qualitatif. Elle comporte deux volets :. Nr 17254
17254
 
LE FOREM
marché consiste en l'évaluation et la mesure de l'impact des actions menées dans le cadre du Plan Stratégique de Communication. Nr 17255
17255
 
Vivaqua , Brussel
Raamovereenkomst betreffende de uitvoering van grondwerken en de aanleg van drinkwaterleidingen in de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest, van 01-01-2008 tot 31-12-2012. Nr 17258
17258
 
Vivaqua , Brussel
Raamovereenkomst voor aanneming van werken voor het bouwen, het onderhouden en het herstellen van hydraulische kunstwerken en hun toebehoren op het saneringsnet van de gemeenten in het Brussselse Hoofdstedelijk Gewest . Nr 17259
17259
 
Vivaqua , Brussel
Alle gemeentelijke gewestelijke en andere vergunningen verkrijgen die vereist zijn om de hierna beschreven taken uit te voeren, met inbegrip van bebakenings-, verkeers- en andere plannen. Nr 52193
52193
 
Gemeente Wuustwezel
De levering van aardgas aan installaties en gebouwen, O.C.M.W.'s en politiezones. Nr 52194
52194
 
College van Burgemeester en Schepenen
Geschiktmakingswerken van natuureducatief centrum Duinenhuis fase 1. Nr 17245
17245
 

Informatieve bekendmaking

Centre hospitalier universitaire de Liège
Réalisation d'un Centre d'Excellence de Revalidation de Médecine physique au C¬H¬U¬O.A., à Esneux. Lot n° 1 : démolitions, aménagements des abords, réalisation du gros-oeuvre fermé et logistique de chantier. Nr 52196
52196
 
OCMW, Tongeren
Het aangaan van een financiering met projectbeheer voor de realisatie van een rusthuis met dienstencentrum. Nr 17268
17268