Bulletin der Aanbestedingen Nr 329 van maandag 11 december 2017

Oproep tot kandidaatstelling

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren van kledij Nr 537194
537194
 
DE MANDEL CVBA
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Geïntegreerde opdracht architectuur - VC - EPB - STUDIES STABILITEIT EN TECHNIEKEN VOOR DE ONTWIKKELING EN VERVANGINGSBOUW VAN 26 HUURWONINGEN IN DE GROTE-BASSINSTRAAT EN KATTENSTRAAT TE ROESELARE Nr 537187
537187
 
Stad Kortrijk
Uitnodiging tot indienen offerte - Stemmings- en geluidsregistratie gemeenteraad - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537244
537244
 
Compas Format A.S.B.L.
Construction d'un espace de formation à Waremme Nr 537279
537279
 
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
De levering, het ombouwen en het inrichten van bedrijfsvoertuigen Nr 537299
537299
 
Institut Saint-Michel
ISM - Bâtiment B - phase 3 - Transformation du 2ème étage et mise en conformité générale. Nr 537314
537314
 
Kamer van Volksvertegenwoordigers
Was en witwas 2018-2022 Nr 537325
537325
 

Algemene Offerteaanvraag

COMMUNE DE MESSANCY
Aménagement d'un terrain multisports à Habergy Nr 537196
537196
 
Vrije Technische Instituten van Brugge VZW
Levering van laptops met dienstverlening Nr 537191
537191
 
Gemeente Zutendaal
Inrichting sportzone De Blookberg Nr 537190
537190
 
Engineering Survey Architecture
Verbouwen van de Pastorij van Ordingen tot 2 woningen. Nr 537228
537228
 
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Station Ossegem - Hernieuwing van het schildersysteem Nr 537223
537223
 
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastuctur
Meerjarige opdracht voor diensten (01 januari 2018 - 31 December 2021) m.b.t. het Grof groenonderhoud van de militaire kwartieren van Defensie - Plateau Brugge. Nr 537230
537230
 
MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastuctur
Meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor het grof onderhoud van de militaire kwartieren van Defensie - Plateau Luik Nr 537234
537234
 
Stad Mechelen
Aanpassingen Koningin Astridlaan : aanleg voetpaden voor bijkomende parkeerplaatsen en aanleg verhoogde bushaltes Nr 537274
537274
 
KORTENBERG
Optimaliseren HST-fietsroute Kortenberg Nr 537271
537271
 
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inte
R/002546 Boutersem: Kerkstraat - Kerkom. Nr 537269
537269
 
VZW Kinderdagverblijf Bambino
Afbraak 2 gebouwen en nieuwbouw kinderdagverblijf Bambino Nr 537268
537268
 
Belfius Bank NV
OCMW Zottegem : WZC Egmont - Perceel 8B : Omgevingsaanleg fase 2 en afbraak bouwdeel C Nr 537293
537293
 
Scholengroep 1 Antwerpen
Dringende vervanging CV ketel en stookplaatsrenovatie Nr 537302
537302
 
MRMP-S/AC - DIRECTORATE GENERAL MATERIAL RESOURCES - PROCUREMENT DIVISION - SECTION "SUPPORT SYSTEMS
Meerjarige overeenkomst (2018-2022) van leveringen gebaseerd op een huurkoopformule voor het ter beschikking stellen van een patiënt simulator voor de Medische Component van Defensie. Nr 537294
537294
 
Stad Kortrijk
Aanleg en onderhoud van trage wegen 2018 - Bosvinkenpad Nr 537305
537305
 
elma asbl
Aménagement des cours Maternelles et Primaires de l'Institut Notre-Dame Nr 537320
537320
 
Universitair Ziekenhuis Brussel
Architectuuropdracht & Technieken Project PICU - UZK Nr 537336
537336
 
Commune de Jurbise
Entretien extraordinaire de la voirie - Exercice 2017 Nr 537335
537335
 

Erratum - Wijzigingsbericht

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN
PG1679-20429 - heraanleg 6 tramhaltes langs de Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg te Gent Nr 537251
537251
 
Emmaüs vzw
MASTERPLAN EN VERVANGINGSNIEUWBOUW VOOR WONINGEN VOOR RESIDENTEN IN DVC ZEVENBERGEN TE RANST Nr 537261
537261
 
Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds vzw
Aankoop van software: Online inschrijven/Administratief beheer Nr 537265
537265
 
OCMW Antwerpen
Renovatie kantoren Nr 537272
537272
 
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC
"IMPRIMANTES ET MULTIFONCTIONS: LOCATION, ENTRETIEN ET SERVICES CONNEXES" Nr 537024
537024
 
UVC Brugmann - Ziekenhuisvereniging Brussel en Schaarbeek
Renovatie van de psychiatrie gebouw Hc Nr 537292
537292
 
Collège Notre-Dame ASBL
Construction d'un préau et aménagement des abords Nr 537280
537280
 
Hogeschool Gent
Inrichting van didactische keukens Nr 537301
537301
 
Gemeente Jabbeke
Bouwen van een nieuwe voetbalinfrastructuur voor KSV Jabbeke Nr 537329
537329
 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Fourniture d'appareils de mesure pour l'étude des courants marins en baie de Clavi - Procédure négociée directe avec publication préalable Nr 537328
537328
 
Gemeente Lummen
Heraanleg Charles Wellensplein, Dorpsstraat en Fagnoulestraat Nr 537327
537327
 
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Démontage, stockage et remontage de kiosques horécas et de modules techniques dans divers parcs de la région de Bruxelles-Capitale Nr 537326
537326
 

Gunning

OCMW Menen
Levering zuivelproducten (01/01/2018 - 31/12/2020) Nr 537195
537195
 
Stad Brugge
Patrimoniumbeheer - Bouwen van een multifunctioneel complex Nr 537092
537092
 
I.G.L. / Ter Heide
Klinische voeding Nr 537091
537091
 
Politie regio Turnhout
Aankoop van een digitale snelheidsmeter (flitscamera) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537227
537227
 
Politie regio Turnhout
Aankoop mobiel ANPR systeem - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537226
537226
 
Le Home Waremmien s.c.
Travaux de rénovation de 50 maisons sociales Nr 537224
537224
 
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land System
Verwerving van munitie 30 mm Link Target Practice Tracer voor kanon Bushmaster II MK 44 Nr 537240
537240
 
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land System
Verwerving van munitie 7,62 x 51 mm Link (4 Ball - 1 Tracer) Nr 537250
537250
 
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land System
Verwerving van signal smoke colored Nr 537263
537263
 
MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land System
Verwerving van trainingsmiddelen smoke white Nr 537255
537255
 
MRMP-L - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems"
Verwerving van munitie 5,56 x 45 mm Blank Link Nr 537254
537254
 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
B8 - Maison des étudiants - Rénovation des plateaux et aménagements techniques Nr 537334
537334
 
UNIVERSITÉ DE LIÈGE
B8 - Maison des étudiants - Rénovation des plateaux et aménagements techniques Nr 537333
537333
 

Onbekend - zie publicatie

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Uitbating keuken Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk - perceel 3 bereiding van maaltijden voor dienstencentra OCMW Nr 537332
537332
 

Concessie

Stad Sint-Truiden
Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur (volgens het principe paal volgt wagen) in de stad Sint-Truiden Nr 537192
537192
 

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Gemeente Roosdaal
Uitnodiging tot indienen offerte - BOUWEN van een BEGROETINGSRUIMTE op de BEGRAAFPLAATS", Lostraat te 1760 Roosdaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537193
537193
 
Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Uitnodiging tot indienen offerte - Van Becelaerelaan (sectie kruisbooglaan - Hertogendreef) - Heraanleg - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537189
537189
 
Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Uitnodiging tot indienen offerte - Sint-Clementskerk - Werken in verband met vocht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Nr 537188
537188
 
COMMUNE DE BLEGNY
Invitation à présenter une offre - Rénovation du foyer culturel de Saint-Remy - Procédure négociée directe avec publication préalable Nr 537337
537337
 
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE HUY
  LOCATION DE CONTAINERS SEMI-ENTERRÉS, ENLÈVEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS DE CLASSE II, DES PMC, DES PAPIERS CARTONS, DES DECHETS HOSPITALIERS Nr 537331
537331
 

Onderhandelingsprocedure

Regie der Gebouwen - ICT
Brussel - Regie der Gebouwen - Software en informatiesystemen Nr 537249
537249
 
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
BRUSSEL - Federale Politie - Studie voor de constructie van een schietlijn Nr 537247
537247
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Hasselt, Federale Politie, Onderhoud lift 27/0401-002/003 Nr 537245
537245
 
REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST
Leuven, FOD Justitie, nazicht en herstel van de dakramen Nr 537287
537287
 
FEDASIL_PONDROME
Location de véhicule pour le transport de personne, avec chauffeur Nr 537306
537306
 
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit
Audit van de erkende instanties met als focus een kwaliteitsvolle dienstverlening en de strijd tegen fraude. Nr 537311
537311